Taalwetenschap

Universiteit Leiden

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Hoe verwerven kinderen hun moedertaal? Hoe heeft het Nederlands zich in de loop der eeuwen ontwikkeld? Waarom overtuigen sommige politici de kiezers eerder dan andere?

open_in_newwebsite

locatieLeiden
diplomaBA
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56803
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Welke spraakklanken heb je allemaal en hoe verschillen talen van elkaar? Taalwetenschappers zoeken antwoorden op dit soort vragen. De menselijke taal is tenslotte een uniek verschijnsel. In de opleiding Taalwetenschap onderzoek je de regels en structuur van taal. Je bestudeert ook hoe we taal gebruiken en je bekijkt hoe het zich door de eeuwen heen heeft ontwikkeld. Je komt veel te weten over specifieke talen, altijd met het doel om de structuur en het gebruik ervan beter te begrijpen. Zodat jij straks een waardevolle taalwetenschapper bent, met kennis van de menselijke communicatie, diverse talen en taalstructuren.

Waarom Taalwetenschap in Leiden?
 • Taalwetenschap in Leiden is de breedste opleiding Taalwetenschap van Nederland. Nergens anders maak je zo breed kennis met alle aspecten van het vakgebied.
 • Je kunt je specialiseren in één van de vier specialisaties, waarvan twee uniek zijn in Nederland: Taalbeschrijving en Vergelijkende Indo-Europese Taalwetenschap. Drie van de vier specialisaties worden in het Engels aangeboden.
 • In Leiden kun je meer dan 60 talen bestuderen. Profiteer dus van de makkelijke toegang tot literatuur, colleges en docenten.
The Leiden Experience: Student City
Welke voorlichtingsdag helpt jou bij je studiekeuze?

Waarom aan de Universiteit Leiden?

Waarom Taalwetenschap in Leiden?
 • Je kunt je specialiseren in één van de vier specialisaties, waarvan twee uniek zijn in Nederland: Taalbeschrijving en Vergelijkende Indo-Europese Taalwetenschap. Drie van de vier specialisaties worden in het Engels aangeboden.
 • Het Leiden University Centre for Linguistics (LUCL) staat wereldwijd hoog aangeschreven voor het brede multidisciplinaire onderzoek wat gedaan wordt.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwhttps://studiegids.universiteitleiden.nl/studies/6351/taalwetenschap#tab-1
1e jaar In het eerste jaar kom je met uiteenlopende aspecten van taal in aanraking en leg je een stevige basis voor het vervolg van je opleiding. Je maakt kennis met afzonderlijke benaderingen van taal en menselijke communicatie en leert tegelijk ook dwarsverbanden leggen. Je houdt je bezig met vragen als: hoe zijn zinnen opgebouwd, wat gebeurt er in je hersenen als je praat en hoe hebben talen zich door de tijd heen ontwikkeld.
periode
1234
Fonologie
5 EC
Klanken van de wereld
5 EC
Sociolinguistiek
5 EC
Taal en communicatie
5 EC
Talen en culturen van de Indo-Europeanen
5 EC
Talen van de wereld
5 EC
Historische taalkunde
5 EC
Morfologie
5 EC
Syntaxis
5 EC
Taalgebruik en diversiteit
5 EC
Experimentele Fonetiek keuzevak
5 EC
Argumenteren en overtuigen keuzevak
5 EC
Gotisch keuzevak
5 EC
Litouws keuzevak
5 EC
Structuurcursus van een niet-westerse taal keuzevak
5 EC
Woord en betekenis keuzevak
5 EC
Psycholinguïstiek keuzevak
5 EC
2e jaar In het tweede kies je één van vier specialisaties: Descriptive Linguistics, Language and Cognition, Comparative Indo-European Linguistics (in het Engels) of Taal en Communicatie (in het Nederlands). Je ontwikkelt je onderzoeksvaardigheden. Naast de verplichte vakken van je specialisatie volg je ook taalkundige keuzevakken.
3e jaar In je derde jaar heb je een half jaar keuzeruimte. Je kunt hier kiezen voor een stage, een minor, een pakket van keuzevakken van een andere opleiding of een verblijf in het buitenland. Ook schrijf je een werkstuk, waarmee je de bachelor afsluit. Het onderwerp bepaal je samen met je docent. In het werkstuk laat je zien dat je een academicus bent: je kunt gericht informatie zoeken, deze kritisch analyseren en op heldere wijze verslag doen.

afstudeerrichtingen

afstudeerrichting Language and Cognition

Mensen worden geboren met het vermogen om taal te leren, welke taal dan ook. Ze houden zich daarbij aan allerlei ongeschreven regels zonder dat ze daar ooit les in hebben gehad.

Taal is met andere woorden een systeem en de taalwetenschapper onderzoekt dit (cognitieve) systeem. Je houdt je bezig met (formele) modellen over taal die proberen te verklaren hoe taal in onze hersenen is gerepresenteerd. Deze studie raakt aan onderzoeksgebieden als psychologie, neurowetenschap en informatica. Ook zonder NG of NT profiel kun je kiezen voor deze specialisatie.

afstudeerrichting Descriptive Linguistics

Alle talen hebben een grammatica. Maar van de ongeveer zesduizend talen wereldwijd zijn er slechts vijfhonderd redelijk bekend.

Duizenden talen wachten dus op een nieuwsgierige taalwetenschapper om de structuren te achterhalen en te beschrijven. Door talen te onderzoeken en beschrijven kunnen talen die dreigen te verdwijnen van de vergetelheid worden gered. Maar er zijn ook onbeschreven talen met een heleboel sprekers. Met elke nieuw beschreven taal leren we variaties in taal kennen.

afstudeerrichting Taal en Communicatie

Mensen gebruiken taal meestal met de bedoeling om iemand bijvoorbeeld te informeren, te vermaken of te overtuigen. Hoe gaat dat functionele gebruik van taal in z'n werk?

Bij Taal en Communicatie gaat het om taal in gebruik. We kijken naar verschillen en overeenkomsten tussen talen en de daarmee verbonden culturen. Verder is er veel aandacht voor de manier waarop talige en niet-talige communicatie op elkaar inspelen en hoe ook daar cultuur een belangrijke rol speelt.

afstudeerrichting Comparative Indo-European Linguistics

Het Indo-Europees werd meer dan vijfduizend jaar geleden gesproken door mensen die waarschijnlijk leefden ten noorden van de Zwarte Zee.

Uit deze taal zijn later talen als Sanskrit, Grieks en Latijn ontstaan, maar ook Nederlands, Engels, Frans en Russisch. De Indo-Europeanen hebben geen geschreven bronnen nagelaten. Bij Vergelijkende Indo-Europese taalwetenschap proberen we de taal van de Indo-Europeanen te reconstrueren. Dat gebeurt door veel talen te leren en die talen vervolgens met elkaar te vergelijken.

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
onderwijsopzet60% zelfstudie
20% theorie
20% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
hoorcollege, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, practicum, project, stage, werkcollege, werkgroep, zelfstudie
onderwijsvormen
Als student Taalwetenschap studeer je in principe 40 uur per week. Een volle werkweek dus! Je besteedt 14 uur per week aan colleges, werkgroepen en toetsen. De rest van de studieweek bereid je de colleges zelfstandig voor en studeer je voor de toetsen.
In de hoorcolleges presenteren de docenten de lesstof. In de werkcolleges ga je samen met de docent en je medestudenten dieper op de stof in. Ook ga je zelf aan de slag met kleine onderzoeken. De resultaten presenteer je tijdens het college en schrijf je op in een werkstuk.

bindend studieadvies
 • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Honours programme - Humanities Lab

Het Humanities Lab is er voor alle studenten van alle faculteiten van de Universiteit Leiden die meer kunnen en willen naast hun reguliere studie.

Het Humanities Lab is het honours programma van de Universiteit Leiden. Iets voor jou? Je bent nieuwsgierig, leergierig en geïnteresseerd in de wereld om je heen. Je wilt je verdiepen of juist verbreden. Je haalt goede studieresultaten, houdt tijd over naast je reguliere studie en verwacht je propedeuse in één jaar te halen. Je wilt de mogelijkheden van Universiteit Leiden optimaal benutten. Je bent geïnteresseerd in de geesteswetenschappen. Herken jij je hierin? Dan past het Humanities Lab bij jou!

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
wettelijk tarief : € 2143 (€1072 in het eerste jaar)
niet-EU/EER studenten : € 11500

1 september 2021

aanmelding deadline : 1 mei 2021
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar
WO propedeusetoelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
350kamerhuur in Leidenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1218totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

180 studenten volgen deze opleiding
66% daarvan is vrouw
35 eerstejaars gestart in 2017
77% daarvan is vrouw
27713 studenten aan de Universiteit Leiden
59% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

T.W.I.S.T.
T.W.I.S.T. is de studievereniging voor studenten Taalwetenschap. In de studievereniging combineer je activiteiten op je vakgebied met gezelligheid. Een goede manier om je studiegenoten buiten de collegezalen te ontmoeten! T.W.I.S.T. organiseert onder meer kampweekenden, borrels, lezingen en filmavonden met een taalkundig tintje. Leden krijgen bovendien het blad Twister, met onder andere interessante artikelen op je vakgebied.

Op kamers in Leiden

31058studenten studerend
12630studenten woonachtig   
€ 350gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Luuk Suurmeijer
Eerstejaars Taalwetenschap

Ik ben altijd goed in talen geweest, maar omdat literatuur me niet zo interesseert heb ik voor een studie gekozen die zich puur op de taal richt, en niet op Harry Mulisch. Ik vond het ook belangrijk dat ik taal in het algemeen kon bestuderen, en niet één taal in het bijzonder. Ik wil graag weten hoe taal in ons hoofd zit verankerd en hoe dat overal ter wereld verschilt.
Luuk Suurmeijer
Eerstejaars Taalwetenschap

Door studievereniging T.W.I.S.T. kom je makkelijk met elkaar in contact en maak je snel vrienden. Er worden regelmatig gezellige en nuttige activiteiten georganiseerd. Laatst was er een carrièremiddag waarop verschillende alumni vertelden over hun werk. Maar er zijn ook kroegentochten, feestjes, een buitenlandreis, of we kijken met z'n allen naar het songfestival.
studenten
Alwin Kloekhorst
Docent Taalwetenschap

Taalwetenschap in Leiden is een hele brede opleiding. Iedereen die taal interessant vindt, die nadenkt over waar woorden vandaan komen, hoe zinnen en woorden geconstrueerd zijn of die wil weten waarom Wilders met zijn uitspraken steeds iedereen op stang weet te jagen, zal geboeid zijn door het curriculum.

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/6 Universiteit Leiden
Taalwetenschap
€ 350 gemiddelde kamerhuur
35 eerstejaars
77% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
2/6 RUG
Taalwetenschap
€ 303 gemiddelde kamerhuur
32 eerstejaars
93% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/6 Radboud Universiteit
Taalwetenschap
star Keuzegids beste opleiding 2017  1e
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/6 UU
Taalwetenschap
€ 336 gemiddelde kamerhuur
18 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/6 Amsterdam UVA
Sign Language Linguistics
€ 424 gemiddelde kamerhuur
52 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/6 Amsterdam UVA
Linguistics
€ 424 gemiddelde kamerhuur
52 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.24.2
inhoud3.93.9
docenten4.03.9
studiefaciliteiten3.73.7
studielast3.93.8
studiebegeleiding4.03.6
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Taalwetenschap aan de Universiteit Leiden is beoordeeld door 89 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.2 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Met een studie Taalwetenschap ben je voor verschillende werkgevers aantrekkelijk. Je hebt kennis van menselijke communicatie, van diverse talen en taalstructuren. Bovendien kun je onafhankelijk en logisch denken, scherp analyseren en je goed uitdrukken. Je kunt bijvoorbeeld aan de slag als onderzoeker, consultant, beleidsmedewerker bij de overheid of editor.
Organisaties waar afgestudeerden van Taalwetenschap zoal werken zijn:

 • Servicepunt voor Inbergering Taalwijzer Amsterdam
 • Uitgeverij Brill
 • Leiden University Centre for Linguistics
 • Organisatie-adviesbureau McKinsey & Company

De Studenten Loopbaan Service heeft in 2016 onderzoek gedaan naar de sectoren waar de studenten terecht komen na hun studie. Uit dit onderzoek naar alumni Taalwetenschap komen de volgende sectoren naar voren:

 • 23% Onderwijs
 • 23% Onderzoek
 • 13% ICT
 • 10% Uitgeverij/ boekenbranche
 • 6% Overheid en semi-overheid
 • 4% Consultancy
 • 2% Communicatie
 • 2% Cultuur, sport en recreatie
 • 10% Overig

beroepen: Onderzoeker,Consultant,Editor,Beleidsmedewerker bij de overheid

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 1414gemiddeld bruto maandloon
38%kans op een vaste baan
26%kans op een voltijd baan
41%kans op een baan op niveau
40%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
63%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit LeidenAfrican Studies (Research) research+ aanv. eisen
Amsterdam UVABrain and Cognitive Sciences (research MSc) research+ aanv. eisen
RUGClinical Linguistics / EMCL research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitCognitive Neuroscience (research) research+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
Tilburg UniversityCognitive Science and Artificial Intelligence+ aanv. eisen
Amsterdam VUSchrijven en Vertalen+ aanv. eisen
Amsterdam VUTaal en Communicatie in Organisaties+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityData Science and Society+ aanv. eisen
RUGDigital Humanitiesgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenEducatieve master Duits educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEducatieve master Engels educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEducatieve master Frans educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEducatieve master Nederlands part-time educational+ aanv. eisen
RUGEuropean Linguisticsgeen aanvullende eisen
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam VULinguistics researchgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLinguistics+ aanv. eisen
UULinguistics research+ aanv. eisen
Tilburg UniversityKunst- en Cultuurwetenschappen+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitLanguage and Communication Coachinggeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLinguistics (Research) research+ motivatiebrief
Amsterdam VULinguistics (research) research+ motivatiebrief
Radboud UniversiteitLinguistics and Communication Sciences (research) researchgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLinguistics (specialisation)geen aanvullende eisen
Universiteit LeidenModern Languages+ aanv. eisen
Amsterdam UVALogic+ aanv. eisen
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitDocent en Expertgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenNeerlandistiek/Dutch Studies+ aanv. eisen
Universiteit LeidenNederlandse taalkunde+ aanv. eisen
Universiteit LeidenTaalbeheersing van het Nederlands+ aanv. eisen
RUGNeurolinguïstiek+ aanv. eisen
Tilburg UniversityResearch Master in Linguistics and Communication Sciences research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitTaal- en Spraakpathologie+ aanv. eisen
Amsterdam VUTaaltheorie en Taalbeschrijvinggeen aanvullende eisen
Amsterdam VUToegepaste Taalwetenschap+ 18 EC pre-master
Radboud UniversiteitTaalwetenschappen/Linguisticsgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

beleidsmedewerker bij de overheid
consultant
editor
onderzoeker
bron: StudieData

Contact

Studiecoördinator Taalwetenschap

Studiecoördinator Taalwetenschap BA

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite