Aardwetenschappen

Universiteit Utrecht

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Ben je geïnteresseerd in het systeem aarde? Wil je je verdiepen in processen op het aardoppervlak, in de aardkorst of in het binnenste van de aarde? Aardwetenschappen biedt je deze mogelijkheid.

open_in_newwebsite

locatieUtrecht
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvooral Nederlands
deels Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56986
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Aardwetenschappen is een brede natuurwetenschappelijke opleiding. Je combineert aspecten uit de natuurkunde, scheikunde, wiskunde, biologie en aardrijkskunde om aardwetenschappelijke onderwerpen te begrijpen.
Aardwetenschappen betekent ook avontuur en reizen, bijvoorbeeld in de vorm van veldwerk. In Utrecht vind je de breedste en grootste aardwetenschappelijke opleiding in Nederland, met vrijwel alle belangrijke aardwetenschappelijke disciplines.

De bachelor duurt drie jaar en bestaat uit twee delen: de major vormt maximaal driekwart van de opleiding, het overige deel is profileringsruimte. De major bestaat uit verplichte en keuzevakken. De profileringsruimte mag je vrij invullen.

In het eerste jaar bouw je basiskennis op van het aardse systeem met verplichte vakken als systeem aarde, geschiedenis van de aarde, inleiding sedimentaire systemen, chemie, wiskunde en fysica. In het tweede en derde jaar stel je grotendeels je eigen programma samen.
de studiekeuzecheck

Waarom aan de UU?

  1. Aardwetenschappen is de grootste aardwetenschappelijke opleiding van Nederland. Ook is de bacheloropleiding als beste beoordeeld ten opzichte van vergelijkbare studies door de Keuzegids Universiteiten 2014.
  2. Er is een zeer groot aanbod van vakken uit alle belangrijke aardwetenschappelijke disciplines.
  3. Veel keuzevrijheid om je programma zelf samen te stellen. Jouw ambitie en interesses staan centraal.
  4. Ruimte in het programma om cursussen bij andere opleidingen in Utrecht of daarbuiten te volgen.
  5. Een opleiding waar het contact tussen studenten, docenten en onderzoekers intensief en plezierig is.
  6. Samenwerking met docenten en onderzoekers, die onderzoek doen dat internationaal hoog aangeschreven staat.
  7. Een BètaPlus programma voor studenten die zich op het grensvlak van aardwetenschappen en de exacte disciplines willen richten. En een honours-programma voor gemotiveerde studenten die een extra uitdaging zoeken.
  8. Actieve studievereniging U.A.V. die naast veel feesten, excursies en weekendjes weg ook jaarlijks een buitenlandse reis organiseert.


Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwEen belangrijk kenmerk van de bacheloropleiding aardwetenschappen van de Universiteit Utrecht is de grote keuzevrijheid. Je bepaalt zelf welke onderdelen het beste passen bij jouw ambitie en interesses.
1e jaar In het eerste jaar bouw je een gedegen basiskennis op van de verschillende aspecten van het aardse systeem. De keuzevrijheid is daarom nu nog beperkt. Voorbeelden van vakken zijn: systeem aarde, geschiedenis van de aarde, inleiding sedimentaire systemen, chemie, wiskunde en fysica. Aan het eind van het eerste jaar ga je op veldwerk om de opgedane kennis in de praktijk te brengen.
periode
1234
Chemie van de aarde I
3.75 EC
Systeem aarde 1
7.5 EC
Wiskunde voor aardwetenschappen I
3.75 EC
Chemie van de aarde II
3.75 EC
Systeem aarde 2
7.5 EC
Wiskunde voor aardwetenschappen II
3.75 EC
Fysica
7.5 EC
Geschiedenis van de aarde
3.75 EC
Inleiding sedimentaire geologie
3.75 EC
Veldwerk I
15 EC
2e jaar In het tweede en derde jaar stel je grotendeels je eigen programma samen. Je kunt één van de 5 studiepaden kiezen of je kunt helemaal je eigen plan maken, in overleg met de studieadviseur. Ook aan het eind van het tweede jaar ga je op veldwerk.
De bachelorfase sluit je af met een onderzoek dat past binnen de door jou gekozen richting. Het uiteindelijke verslag heet de bachelorthesis. Dat is je opstap naar de masterfase.
periode
1234
Profileringsruimte
3e jaar
periode
1234
Veldwerk 2
15 EC
Bachelorscriptie afstuderen
7.5 EC
Majorgebonden keuzeruimte keuzevak

specialisaties

specialisatie Geologie van de vaste aarde

Binnen dit studiepad houd je je bezig met processen en veranderingen in de aardkorst. Thema's zijn bijvoorbeeld: vulkanisme, de vorming van delfstoffen of gebergtevorming.

Typerende cursussen: Mineralen en magma's, Deformatie en metamorfose van de korst, Structurele geologie en tectoniek.

specialisatie Dynamica van de vaste aarde

De natuurkunde van de aarde staat in dit studiepad centraal.

Je kunt je bijvoorbeeld bezighouden met seismologie, plaattektoniek, de inwendige structuur van de aarde of met technieken om olie- en gas op te sporen.

Typerde cursussen: Lithosfeerdynamica, Geodynamica, Inleiding seismologie en seismiek.

specialisatie Aardoppervlak en landvormen

Studenten in dit studiepad houden zich bezig met het aardoppervlak, de natuurlijke processen die het aardoppervlak vormen en de invloed van menselijk handelen hierop.

Ze werken aan onderwerpen als rivier- of kustsystemen, aardobservatie en bedreigingen als landverschuivingen of bosbranden.
Typerende cursussen: Geomorfologie, Landdegradatie, Morfodynamica van kustsystemen.

specialisatie Aarde, water en milieu

In dit studiepad spelen water en scheikunde een belangrijke rol.

Zo ben je bijvoorbeeld bezig met de scheikundige processen die plaatsvinden in bodems, rivieren, oceanen of in de diepe ondergrond. Maar je kunt je ook richten op grondwaterstroming of de verspreiding van verontreinigingen door waterstroming.
Typerende cursussen: Geochemische kringlopen, Fysische chemie, Fysische hydrologie, Vloeistofmechanica en Bodem- en waterverontreiniging.

specialisatie Aarde, klimaat en Leven

In dit studiepad houd je je bezig met de manier waarop het leven op aarde zich in de loop van de aardse geschiedenis heeft ontwikkeld en gereageerd heeft op veranderingen in klimaat en milieu.

Typerende cursussen: Evolutie en ecologie, Inleiding paleoecologie, Paleoceanografie en -klimatologie.

Onderwijs

taal van onderwijs60% nl
40% en
onderwijsopzet50% zelfstudie
25% theorie
25% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, mondelinge presentatie, computer opdrachten, onderzoek, onderzoeksproject, excursie, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, individuele opdracht, practicum, zelfstudie, project, laboratoriumwerk
studeren in het buitenland
Met de introductie van het bachelor-mastersysteem is studeren in het buitenland een stuk gemakkelijker geworden. Door een deel van je studie in het buitenland door te brengen, vergroot je niet alleen je kansen op de arbeidsmarkt, maar verbreed je ook je persoonlijke horizon.
bindend studieadvies
  • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program BètaPlus Aardwetenschappen

Binnen de opleiding Aardwetenschappen kun je kiezen voor het BètaPlus programma.

Dit programma is bedoeld voor studenten die zich naast Aardwetenschappen ook verder willen verdiepen in natuurkunde, biologie, scheikunde en/of wiskunde.

In het BètaPlus programma kun je maximaal 45 ECTS aan aardwetenschappelijke vakken inruilen voor bètavakken. Je volgt deze vakken dan bij de opleidingen Natuur- en Sterrenkunde (wiskunde en natuurkunde vakken), Biologie en/of Scheikunde. Welke vakken je precies kiest hangt af van je eigen interesses en toekomstplannen (bijvoorbeeld welk studiepad je wilt kiezen).

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
collegegeld nog niet bekend

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo C&M(wiskunde A of wiskunde B) + natuurkunde + scheikunde
vwo E&Mnatuurkunde + scheikunde
vwo N&Gnatuurkunde
vwo N&Ttoelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
336kamerhuur in Utrechtrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1204totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

441 studenten volgen deze opleiding
34% daarvan is vrouw
91 eerstejaars gestart in 2017
35% daarvan is vrouw
30945 studenten aan de Universiteit Utrecht
59% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Utrecht

66691studenten studerend
31446studenten woonachtig   
€ 336gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
18 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

werkzaam als consultant voor de olie- en gasindustrie bij Midland ValleyArmelle Kloppenburg studeerde af als structureel geoloogDaarna heeft zij wetenschappelijk onderzoek gedaan dat leidde tot een promotie. De laatste 5 jaar is zij werkzaam als consultant voor de olie- en gasindustrie bij Midland Valley, een Schots bedrijf.

Tevens is zij mede-eigenaar van Asian Gold Limited, een goud-exploratiebedrijf dat vooral werkzaam is in Centraal-Azië.
Geologische schatkaart

"Na mijn eindexamen was ik op zoek naar een studie waarin ik meerdere exacte vakken kon combineren. Ik wilde niet slechts met één vak bezig zijn...
Hier combineer je aspecten van de natuurkunde, scheikunde, wiskunde en biologie en past deze toe op aardwetenschappelijke processen. Daarnaast is veldwerk een belangrijk onderdeel van de studie. Zo heb ik ooit veldwerk in Australië gedaan waar ik onderzoek deed naar 3,5 miljard jaar oud gesteente. Je doet onderzoek op een tijdschaal die maar weinig mensen beseffen. Je ontwikkelt daarmee een heel andere kijk op het leven.
Eigenlijk is geologie net puzzelen. Je probeert de stukjes van de puzzel beetje bij beetje bij elkaar te brengen en hoopt zo de oplossing van een probleem te vinden. Om goud te kunnen vinden, moet je eerst de geologische schatkaart goed weten te lezen!


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/2 UU
Aardwetenschappen
€ 336 gemiddelde kamerhuur
91 eerstejaars
35% vrouw
? uur contacttijd/week
2/2 Amsterdam VU
Aardwetenschappen
star Keuzegids topopleiding 2015
Keuzegids topopleiding 2016
Keuzegids topopleiding 2017
Keuzegids topopleiding 2018
€ 424 gemiddelde kamerhuur
61 eerstejaars
36% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

opleidinggelijkenis met Aardwetenschappen
Scheikunde
bekijk
Natuur- en sterrenkunde
bekijk

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.24.3
inhoud3.94.0
docenten3.94.0
studiefaciliteiten3.73.6
studielast3.83.8
studiebegeleiding3.73.7
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Aardwetenschappen aan de Universiteit Utrecht is beoordeeld door 147 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.2 uit 5.
bron: Universiteit Utrecht 2019
deze
opleiding
landelijk
studenttevredenheid 4.2 4.3
aantal eerstejaars 118 97
ervaren contacttijd per week 24-30 18-24
doorstroom naar tweede jaar 76% 80%
diploma binnen 4 jaar 66% 66%
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Na de masterfase hebben Aardwetenschappers brede mogelijkheden; één van de grote voordelen van een bèta-opleiding. Zo'n 60% van de uitstroom vindt plaats in twee richtingen: een carrière in de fundamentele of toegepaste wetenschappen of een carrière bij bedrijfsleven of overheid.

Het gaat vaak om afwisselend onderzoek en advieswerk in de toegepaste sfeer. Binnen deze twee sectoren werkt een deel van de Aardwetenschappers in een internationale carrière.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2574gemiddeld bruto maandloon
61%kans op een vaste baan
39%kans op een voltijd baan
69%kans op een baan op niveau
81%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
69%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Wageningen UniversityClimate Studies+ aanv. eisen
Wageningen UniversityDevelopment and Rural Innovation+ aanv. eisen
Wageningen UniversityEarth and Environment+ basiskennis
+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
+ cijfergemiddelde
Amsterdam VUEarth sciences+ aanvullende vakeisen
Amsterdam UVAEnvironmental Management+ aanv. eisen
Amsterdam UVAGeo-ecological Dynamics+ aanv. eisen
UUEarth Structure and Dynamics researchgeen aanvullende eisen
UUEarth Surface and Water researchgeen aanvullende eisen
UUEarth, Life and Climate researchgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitEenjarige Educatieve Master Aardrijkskunde educational+ 60 EC pre-master
UUEnergy Science researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUEnvironment & Resource Managementgeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityEnvironmental Sciences+ aanv. eisen
Wageningen UniversityGeo-information Science+ aanv. eisen
TU DelftGeomatics+ basiskennis
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUHydrologygeen aanvullende eisen
TU DelftIndustrial Ecology - TU Delft en Universiteit Leiden+ basiskennis
Wageningen UniversityInternational Land and Water Management+ aanv. eisen
UULeraar VHO aardrijkskunde full-time,part-time educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Aardrijkskunde educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Aardrijkskunde part-time educational+ 60 EC pre-master
TU DelftScience Communication+ toelatingsgesprek
Universiteit TwenteSpatial Engineering+ aanv. eisen
UUWater Science and Management+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

docent
onderzoeker
bron: StudieData

Contact

E: studievoorlichting@uu.nl
T: 030 2532670
bachelorvoorlichting geowetenschappen

voorlichter Aardwetenschappen

E: voorlichting.geo@uu.nl
T: 030 253 7403
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite