Academische lerarenopleiding primair onderwijs

Universiteit Utrecht

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

ALPO leidt je op tot een veelzijdige, academisch geschoolde leraar. In vier jaar behaal je tegelijkertijd een PABO-diploma én een universitair bachelordiploma Onderwijskunde.

open_in_newwebsite

locatieUtrecht
diplomaBSc
typeeducational, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code50003
numerus fixusnee
honoursnee
Bij ALPO verdiep je je in didactiek, sociaal-cognitieve ontwikkeling, leerprocessen en -problemen en de school in de maatschappij en als organisatie in ontwikkeling. Je doet onderzoek, ontwikkelt lesmateriaal en traint je academische en sociaal-communicatieve vaardigheden. Ook loop je vanaf de start van de opleiding stage in verschillende groepen van de basisschool als oriëntatie op de beroepspraktijk.

Je bestudeert actuele thema's zoals: hoogbegaafdheid, onderwijsinnovatie, wereldburgerschap, internet en nieuwe media bij kinderen.

Wil jij voor de klas staan, maar dan met een universitair diploma? Wil je kinderen op wetenschappelijk verantwoorde manieren pedagogisch ondersteunen? Vind je het interessant hoe jij kan bijdragen aan het functioneren van een school als organisatie? Dan is ALPO een opleiding voor jou.

Het programma is zwaarder dan een gemiddelde universitaire studie, dus je moet de ambitie hebben om hard te werken. Je loopt één dag stage en volgt de rest van de week college.
de studiekeuzecheck

Waarom aan de UU?

De academische lerarenopleiding primair onderwijs (ALPO) leidt je op tot een veelzijdige, academisch geschoolde leraar. In vier jaar behaal je tegelijkertijd een PABO-diploma én een universitair bachelordiploma Onderwijskunde.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwKijk op www.uu.nl/bachelors/alpo voor het volledige studieprogramma.
1e jaar ALPO duurt 4 jaar. De vakken zijn op academisch niveau en speciaal ontwikkeld voor de opleiding. Je combineert vakkennis, vakdidactiek en wetenschappelijke theorie. Vanaf het begin van je studie loop je stage in het basisonderwijs en voer je onderzoeksopdrachten uit op de stageplek. Het eerste jaar staat in het teken van oriëntatie op het leraarsvak en onderwijskundige achtergronden.
periode
1234
Inleiding in lesgeven en reflecteren
Inleiding in schrijfvaardigheid op bord en papier
Proeve van de kunstvakken
Praktijk 1
Inleiding in de onderwijskunde
Didactiek van geschiedenis, aardrijkskunde en natuuronderwijs
Ontwerpen van leeromgevingen
Rekenen in de bovenbouw
Taalontwikkeling in de onderbouw
Praktijk 2
Lesgeven aan het jonge kind
Ontwikkelingspsychologie
Methoden van onderwijsonderzoek 1
Bewegingsonderwijs voor het jonge kind
Analyseren en redeneren
Handschriftontwikkeling: motorische, neurologische en cognitieve ontwikkeling, linkshandigheid
2e jaar In het tweede jaar van je opleiding volg je vakken die dieper op de inhoud ingaan en richt je je op het ontwikkelen van vakmanschap.
periode
1234
Onderwijs en leren in groep 3 t/m 8
Onderwijspsychologie
Praktijk 3
Rekenwiskundige ontwikkeling in groep 1 t/m groep 5
Geletterdheid: didactiek van lezen, stellen en spellen
Leren schrijven van teksten: kennis en vaardigheid voor leraren en leerlingen
Methoden van onderwijsonderzoek 2
Praktijk 3
De vele talen van kinderen
Maatschappelijke problemen en sociale processen
Praktijk 4A
Praktijk 4B: praktijkonderzoek - interviews
Filosofische reflectie op vraagstukken in onderwijspraktijk en onderwijsonderzoek
Mens en maatschappij in historisch en geografisch perspectief
3e jaar In het derde en vierde jaar kun je je in de praktijk specialiseren in de onder- of bovenbouw. Ook loop je in het derde jaar stage in het speciaal onderwijs. Daarnaast focus je je op verschillen tussen leerlingen. Het vierde jaar richt zich op de school als organisatie in ontwikkeling.
In dat jaar kun je ook voor een korte periode (ca. 6 weken) naar het buitenland om praktijkervaring op te doen. Wij werken b.v. samen met scholen in Finland en Engeland. Je rondt af met het schrijven van je thesis.
periode
1234
Methoden van onderwijsonderzoek 3
Orthopedagogiek 1
Uitgaan van verschillen
Praktijk 5A
Praktijk 5B
Orthopedagogiek 2
Toetsen en beoordelen 1
Rekenonderwijs op peil – opbrengstgericht werken
Taalbeschouwing en jeugdliteratuur
Toetsen en beoordelen 2
Praktijk 6A
Praktijk 6B
Aan het werk met natuuronderwijs en techniek
Kinderen in hun context
4e jaar
periode
1234
Onderwijsverbetering en evaluatie
Praktijk 7B: praktijkonderzoek - onderzoeksvraag en -opzet
Rekenonderwijs: ontwikkelen van een gefundeerde visie
Traditioneel vernieuwingsonderwijs
Engels in het basisonderwijs
Schoolorganisatie en verandermanagement
Taalbeschouwing en jeugdliteratuur voor jaar 4
Afstudeerpraktijk
Bachelorthesis ALPO

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet25% zelfstudie
50% theorie
25% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
mondelinge presentatie, stage, onderzoek, hoorcollege, werkgroep, individuele opdracht, zelfstudie
studielast
Per week volg je ongeveer 6 uur college en werkgroepen. Daarnaast loop je stage, werk je aan opdrachten en bestudeer je literatuur.
studeren in het buitenland
In het laatste jaar van je studie heb je de mogelijkheid om een deel van je stage in het buitenland te doen.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
collegegeld nog niet bekend

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
336kamerhuur in Utrechtrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1204totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

181 studenten volgen deze opleiding
79% daarvan is vrouw
40 eerstejaars gestart in 2016
95% daarvan is vrouw
30945 studenten aan de Universiteit Utrecht
59% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Alcmaeon
U.F.S.W. Alcmaeon is vernoemd naar de natuurfilosoof en medisch theoreticus Alcmaeon van Crotan. Hij is geboren rond 535 voor Christus en was een aanhanger van het dualisme. Hij kwam voort uit de school der natuurfilosofen waar Pythagoras onderwees.
Het geschreven werk van Alcmaeon is helaas alleen in de vorm van citaten bij latere schrijvers bewaard gebleven zoals bij Plato en Hippokrates. Een voorbeeld hiervan: “Is het ons bloed, waarmee we denken, of de lucht, of het vuur? Of is het geen van deze zaken, maar veeleer de hersenen, die de mogelijkheid van het horen, het zien en het ruiken verlenen? En daaruit ontstaan dan het denken en de mening, en uit denken en mening.. het weten.. Zo lang als de hersenen niet gekwetst zijn, zo lang heeft ook de mens zijn verstand.. Daaruit bevestig ik, dat het onze hersenen zijn, die het verstand laten spreken.”

Hieruit blijkt dat hij in zijn werk veel aandacht had voor de zintuigen. Alcmaeon gaf een verklaring voor slaap en zintuiglijke waarneming en waarom die waarneming niet altijd overeen komt met de werkelijkheid. Hiermee was hij de eerste die zich bezighield met wat wij nu psychologie noemen.

Gezondheid betekende voor hem een evenwicht van krachten. Een ziekte betekende volgens hem een overheersing van één van de krachten ten gevolge van een verstoorde omgeving, voeding of fysische leefwijze.

Alcmaeon zag als eerste de hersenen als centrum voor intellectuele activiteit. Hij beschouwde ze als essentieel voor het denken, waarmee wij ons kunnen onderscheiden van dieren. Maar in zijn tijd werd hij niet gehoord. Alcmaeon van Crotan was een zelfstandig, vrijdenkend, ondernemend, eigenwijs, recalcitrant figuur en zijn tijd ver vooruit. U.F.S.W. Alcmaeon is blij hem als boegbeeld te hebben.

Op kamers in Utrecht

66691studenten studerend
31446studenten woonachtig   
€ 336gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
18 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/3 UU
Academische lerarenopleiding primair onderwijs
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/3 UU
Onderwijswetenschappen
star Keuzegids 2016
Elsevier
Keuzegids beste opleiding 2019  1e
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/3 Amsterdam UVA
Onderwijswetenschappen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
12 eerstejaars
91% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

opleidinggelijkenis met Academische lerarenopleiding primair onderwijs
Psychologie
bekijk

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Academische lerarenopleiding primair onderwijs aan de Universiteit Utrecht is beoordeeld door respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met uit 5.
bron: Universiteit Utrecht 2019
deze
opleiding
landelijk
studenttevredenheid 4 4
aantal eerstejaars 121 75
ervaren contacttijd per week 12-18 12-18
doorstroom naar tweede jaar - 75%
diploma binnen 4 jaar - 55%
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

ALPO leidt je op tot academische leraar primair onderwijs én onderwijskundige. Je staat niet alleen voor de klas, maar je geeft ook advies binnen scholen en schoolgerelateerde instanties en organisaties. Je kunt je ook verder specialiseren en een master gaan volgen.

Contact

E: studievoorlichting@uu.nl
T: 030 2532670
Studie-informatiepunt FSW
E: stip.fsw@uu.nl
T: +31 30 253 49 49
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite