Algemene sociale wetenschappen

Universiteit Utrecht

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

ASW: interdisciplinaire opleiding die elementen uit psychologie, sociologie, pedagogische wetenschappen en antropologie combineert in de studie van hedendaagse sociale en maatschappelijke thema's.

open_in_newwebsite

locatieUtrecht
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56631
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Bij de bachelor Algemene sociale wetenschappen (ASW) onderzoek je de samenhang tussen gedrag, cultuur en maatschappij. De samenleving kent vele problemen en thema's die ons dagelijks bezighouden. Enkele voorbeelden: re-integratie bij werknemers, kwesties van persoonlijke, etnische en nationale identiteit, het sociale zekerheidsstelsel en de invloed van muziek op de ontwikkeling van adolescenten.

Bij al deze thema's gaat het om een complexe wisselwerking tussen gedrag van individuele personen en de omgeving waarin mensen leven: het familieverband, de vriendenkring, de etnische groep, de buurt of de natiestaat. Algemene sociale wetenschappen richt zich op het begrijpen van die complexiteit. Je leert waarom mensen doen wat ze doen en hoe de moderne samenleving in elkaar zit.

ASW is een brede sociaalwetenschappelijke opleiding. Je verwerft kennis uit verschillende disciplines - psychologie, sociologie, pedagogiek en antropologie - om de vraagstukken te verklaren. Daarbij leer je interdisciplinair denken: je combineert kennis en theorieën uit de verschillende vakgebieden. Zo ontwikkel je je eigen interdisciplinaire visie op maatschappelijke verschijnselen en problemen.
de studiekeuzecheck

Waarom aan de UU?

awardKeuzegids beste opleiding
2019 : 1e plaats
 • ASW is een brede interdisciplinaire studie die studenten zal aanspreken met een brede sociaalwetenschappelijke interesse.
 • Een bachelor ASW verleent toegang tot de drie masters van ASW en een veelheid van masters in de psychologie, pedagogische wetenschappen, sociologie en beleids- en bestuurswetenschappen.
 • Keuzegids universiteiten 2019: ASW aan de Universiteit Utrecht als beste beoordeeld ten opzichte van vergelijkbare opleidingen aan andere universiteiten.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwHet eerste jaar bestaat uit acht verplichte vakken: een eerste kennismaking met interdisciplinairiteit, inleidingen in de psychologie, sociologie en cultuurwetenschappen en methoden van onderzoek en statistiek. In het tweede jaar kies je een studiepad waarmee je je specialiseert op een inhoudelijk thema en je voorbereidt op een master.
1e jaar WAT GA JE DOEN?
Het eerste jaar bestaat uit acht verplichte vakken: een eerste kennismaking met interdisciplinairiteit, inleidingen in de psychologie, sociologie en cultuurwetenschappen en methoden van onderzoek en statistiek
periode
1234
Introductie algemene sociale wetenschappen
Methoden, technieken en statistiek 1
ASW in de praktijk
Introductie gedragswetenschappen
Introductie maatschappijwetenschappen: de moderne samenleving
Methoden, technieken en statistiek 2
Interdisciplinaire sociale wetenschap: een onderzoek in een Utrechtse stadswijk
Leeronderzoek
2e jaar In het tweede jaar kies je een studiepad waarmee je je specialiseert op een inhoudelijk thema - sociaal beleid/public health, adolescentie, multiculturele verschijnselen - en je je voorbereidt op een master.
periode
1234
Over de grenzen van disciplines
Cultuur, communicatie en nieuwe media keuzevak
Profileringsruimte keuzevak
Rejecting Minorities: an interdisciplinary perspective on intergroup relations keuzevak
Risicogedrag en verslaving in de adolescentie keuzevak
Sociale stand van Nederland: sociale vraagstukken en sociaal beleid keuzevak
Methoden, technieken en statistiek 3
Arbeid, ziekte en gezondheid: een interdisciplinair perspectief keuzevak
Cultuurvergelijking: theorie en onderzoek keuzevak
Policy and Evaluation Research keuzevak
Popmuziek, popcultuur en media keuzevak
Profileringsruimte keuzevak
Wild Years keuzevak
Adolescent Development keuzevak
Individualisation and social policy keuzevak
Migranten en integratie keuzevak
Organisaties en interactie in theorie en praktijk keuzevak
Profileringsruimte keuzevak
The Multicultural Society keuzevak
Wetenschapsfilosofie keuzevak
Etniciteit en nationalisme keuzevak
Health in society keuzevak
Jongeren en seksualiteit keuzevak
Profileringsruimte keuzevak
Solidarity and social justice keuzevak
3e jaar Het derde jaar sluit je uiteindelijk af met je eigen onderzoek en rapportage (thesis) hierover.
periode
1234
Cultuur, communicatie en nieuwe media keuzevak
Open samenlevingen en de kracht van instituties keuzevak
Profileringsruimte keuzevak
Rejecting Minorities: an interdisciplinary perspective on intergroup relations keuzevak
Risicogedrag en verslaving in de adolescentie keuzevak
Arbeid, ziekte en gezondheid: een interdisciplinair perspectief keuzevak
Policy and evaluation research keuzevak
Popmuziek, popcultuur en media keuzevak
Profileringsruimte keuzevak
Wild Years keuzevak
Literatuurstudie ASW
Methoden, technieken en statistiek 4
Bachelorproject ASW
Health in society keuzevak

specialisaties

specialisatie Social policy and public health

Vakken die je volgt: *Key challenges to the welfare state: Social policy and social change *Challenges in work, health and well-being *Solidarity and social justice *Health in society

specialisatie Youth StudiesHet studiepad bestaat uit de volgende vakken:

 • Risk behaviour and addiction in adolescence
 • Youth culture in a digital world
 • Adolescent Development
 • Youth and sexuality

specialisatie Migration, Ethnic Relations and Multiculturalism

Studiepad naar de master Migration, Ethnic Relations and Multiculturalism

Studiepad bestaande uit vier vakken:

 • Rejecting minorities: an interdisciplinary perspective on intergroup relations *Comparing cultures: Theory and research
 • Migrants and integration
 • The Multicultural Society

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet25% zelfstudie
35% theorie
40% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, mondelinge presentatie, stage, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, groepsdiscussie, poster presentatie, individuele opdracht, practicum, zelfstudie, seminar
studielast
Tijdens het eerste jaar heb je gemiddeld 12 contacturen per week. Inclusief zelfstudie besteed je ongeveer 40 uur aan je studie.
studeren in het buitenland
Door het omvangrijke internationale netwerk van de universiteit kun je een periode studeren in het buitenland. Ook ASW zelf heeft goede internationale contacten, onder meer in Zuid-Afrika. Veel studenten ervaren hun verblijf in het buitenland als een belangrijke fase van hun studietijd.
bindend studieadvies
 • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Honours College Sociale Wetenschappen

Meer uit je studie halen? Werken aan je talenten en ambities? Het Honours College Sociale Wetenschappen biedt studenten extra uitdaging. Meer informatie vind je op www.uu.nl/sw/honours.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
collegegeld nog niet bekend

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
WO propedeusetoelaatbaar
hbo-pBij een hbo-propedeuse geldt de extra eis dat je minimaal een havodiploma hebt met wiskunde A (of B), met als eindexamencijfer een 6 of hoger;

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
336kamerhuur in Utrechtrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1204totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studievereniging

Alcmaeon
U.F.S.W. Alcmaeon is vernoemd naar de natuurfilosoof en medisch theoreticus Alcmaeon van Crotan. Hij is geboren rond 535 voor Christus en was een aanhanger van het dualisme. Hij kwam voort uit de school der natuurfilosofen waar Pythagoras onderwees.
Het geschreven werk van Alcmaeon is helaas alleen in de vorm van citaten bij latere schrijvers bewaard gebleven zoals bij Plato en Hippokrates. Een voorbeeld hiervan: “Is het ons bloed, waarmee we denken, of de lucht, of het vuur? Of is het geen van deze zaken, maar veeleer de hersenen, die de mogelijkheid van het horen, het zien en het ruiken verlenen? En daaruit ontstaan dan het denken en de mening, en uit denken en mening.. het weten.. Zo lang als de hersenen niet gekwetst zijn, zo lang heeft ook de mens zijn verstand.. Daaruit bevestig ik, dat het onze hersenen zijn, die het verstand laten spreken.”

Hieruit blijkt dat hij in zijn werk veel aandacht had voor de zintuigen. Alcmaeon gaf een verklaring voor slaap en zintuiglijke waarneming en waarom die waarneming niet altijd overeen komt met de werkelijkheid. Hiermee was hij de eerste die zich bezighield met wat wij nu psychologie noemen.

Gezondheid betekende voor hem een evenwicht van krachten. Een ziekte betekende volgens hem een overheersing van één van de krachten ten gevolge van een verstoorde omgeving, voeding of fysische leefwijze.

Alcmaeon zag als eerste de hersenen als centrum voor intellectuele activiteit. Hij beschouwde ze als essentieel voor het denken, waarmee wij ons kunnen onderscheiden van dieren. Maar in zijn tijd werd hij niet gehoord. Alcmaeon van Crotan was een zelfstandig, vrijdenkend, ondernemend, eigenwijs, recalcitrant figuur en zijn tijd ver vooruit. U.F.S.W. Alcmaeon is blij hem als boegbeeld te hebben.
SGSUtrecht
Faculteitsvereniging Sociale Wetenschappen,gericht op studenteninspraak en ontspanning

Versatile
Versatile is opgericht op 14 juni 2012 en is er voor iedereen die Algemene Sociale Wetenschappen in Utrecht studeert. De naam komt uit het Latijn en betekent letterlijk 'veelzijdig', dit sluit aan bij de interdisciplinariteit van ASW.
De vereniging heeft als doelstelling om de binding tussen de leden te bevorderen en hun belangen behartigen. Dit doen wij op de volgende manieren:

Studie-inhoudelijke activiteiten
De studie-inhoudelijke activiteiten worden georganiseerd om meer uit je studie te halen. Denk hierbij aan lezingen en excursies die aansluiten bij collegestof of actuele maatschappelijke thema's.

Ontspannende activiteiten
Naast studeren en hard werken moet er natuurlijk ook genoeg tijd zijn om te ontspannen. Het studentenleven wordt niet voor niets de mooiste tijd van je leven genoemd. Versatile biedt verschillende activiteiten aan waarbij je je medestudenten beter kunt leren kennen. Naast de maandelijkse borrel worden er activiteiten georganiseerd. Deze gaan van lekker ontspannen tot zeer actief, zo is er voor ieder wat wils.

Versatile op reis
Elk jaar wordt er een studiereis georganiseerd. De bestemming van deze reis is steeds weer een verrassing. Tijdens de reis wordt er aandacht besteed aan de culturele aspecten van de bestemming, maar is er ook voldoende tijd voor ontspanning. Naast deze grote reis is er halverwege het jaar een ledenweekend en aan het begin van ieder collegejaar een eerstejaarsweekend.

studentaantallen

585 studenten volgen deze opleiding
80% daarvan is vrouw
98 eerstejaars gestart in 2017
87% daarvan is vrouw
30945 studenten aan de Universiteit Utrecht
59% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Utrecht

66691studenten studerend
31446studenten woonachtig   
€ 336gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
18 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/2 UU
Algemene sociale wetenschappen
star Keuzegids beste opleiding 2019  1e
€ 336 gemiddelde kamerhuur
98 eerstejaars
86% vrouw
? uur contacttijd/week
2/2 Amsterdam UVA
Algemene sociale wetenschappen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
78 eerstejaars
83% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.14.0
inhoud3.83.8
docenten3.63.6
studiefaciliteiten3.63.4
studielast3.73.6
studiebegeleiding3.53.5
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Algemene sociale wetenschappen aan de Universiteit Utrecht is beoordeeld door 240 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.
bron: Universiteit Utrecht 2019
deze
opleiding
landelijk
studenttevredenheid 4 3.9
aantal eerstejaars 152 140
ervaren contacttijd per week 12-18 12-18
doorstroom naar tweede jaar 76% 77%
diploma binnen 4 jaar 59% 55%
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.

Het aantal contacturen per week bedraagt ongeveer 12 uur. Dit aantal kan per semester verschillen en is o.a. afhankelijk van je gekozen vakken en of je bijvoorbeeld stage loopt.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Je ontwikkelt je bij ASW tot een academische professional die zich snel in problemen kan verdiepen en goede analyses maakt. Na de bachelor gaan de meeste studenten een master volgen. Daarna heb je grofweg twee mogelijkheden: je gaat door in de wetenschap of je zoekt een baan in de praktijk.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Afgestudeerde ASW'ers vind je overal. Ze werken bijvoorbeeld als onderzoeksmedewerker op het gebied van alcohol- en drugspreventie, jeugdzorg of integratie, ze doen advieswerk op terreinen als arbeid, opleiding, consultancy en training, of ze zijn werkzaam op beleids- en communicatieafdelingen van organisaties.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 1868gemiddeld bruto maandloon
46%kans op een vaste baan
7%kans op een voltijd baan
39%kans op een baan op niveau
44%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
64%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit LeidenAsian Studies (60EC)+ aanv. eisen
Tilburg UniversityBedrijfscommunicatie en Digitale Media+ aanv. eisen
RUGBehavioural and Social Sciences research+ aanv. eisen
Tilburg UniversityCommunicatie en Cognitie+ aanv. eisen
Tilburg UniversityCommunicatie- en Informatiewetenschappen+ aanv. eisen
Wageningen UniversityCommunication, Health and Life Sciences+ aanv. eisen
Universiteit LeidenCrisis and Security Management+ aanv. eisen
UUSociocultural Transformation researchgeen aanvullende eisen
UUSustainable Citizenshipgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUCulture, Organization and Management+ aanv. eisen
Tilburg UniversityData Science and Society+ aanv. eisen
Universiteit TwenteEducatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen full-time,part-time educationalgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityEthiek van Bedrijf en Organisatie+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityFilosofie+ 30 EC pre-master
Wageningen UniversityForest and Nature Conservation+ 30 EC pre-master
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
TU DelftIndustrial Ecology - TU Delft en Universiteit Leiden+ aanv. eisen
Amsterdam VUInternational Crimes, Conflict and Criminology+ aanv. eisen
Wageningen UniversityInternational Development Studies+ aanv. eisen
Tilburg UniversityJeugdliteratuur+ aanv. eisen
Tilburg UniversityKunst- en Cultuurwetenschappen+ aanv. eisen
Amsterdam VULaw and Politics of International Security+ aanv. eisen
Tilburg UniversityLeraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen dual educational+ 75 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer educational+ 75 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer part-time educational+ 75 EC pre-master
Tilburg UniversityManagement of Cultural Diversity+ aanv. eisen
Universiteit LeidenManagement van de publieke sector+ aanv. eisen
Wageningen UniversityManagement, Economics and Consumer Studies+ aanv. eisen
Tilburg UniversityNew Media Design+ aanv. eisen
Amsterdam UVAOnderwijswetenschappen part-timegeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityOnline Culture+ aanv. eisen
Tilburg UniversityOrganization Studies+ aanv. eisen
Tilburg UniversityPhilosophy of Contemporary Challenges part-time+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityPhilosophy of Humanity and Culture+ 30 EC pre-master
Universiteit TwentePsychology+ 45 EC pre-master
Universiteit LeidenPublic Administration+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEconomics and Governance+ aanv. eisen
Universiteit LeidenInternational and European Governance+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPublic Management and Leadership+ aanv. eisen
RUGReligion and Cultural Heritage+ aanv. eisen
RUGReligion and Pluralism, Ancient & Modern+ aanv. eisen
RUGReligion, Conflict and Globalization+ motivatiebrief
RUGReligion, Health and Wellbeing+ aanv. eisen
UUReligious Studies+ aanv. eisen
Tilburg UniversityIndividual Differences and Assessment+ aanv. eisen
UUSocial Policy and Public Healthgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUSociologie full-time,part-timegeen aanvullende eisen
RUGTheologie & Religiewetenschappen research+ aanv. eisen
UUYouth Studiesgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

communicatiemedewerker nscr
hr consultant xerox
jobcoach reintegratiebedrijf
onderzoeker onderzoeksbureau
projectmedewerker gemeente utrecht
promovendus universiteit utrecht
bron: StudieData

Contact

E: studievoorlichting@uu.nl
T: 030 2532670
Studie-informatiepunt FSW
E: stip.fsw@uu.nl
T: +31 30 253 49 49
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite