Biologie

Universiteit Utrecht

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Dierengedrag, tropische bossen, de werking van onze hersenen, klimaatverandering, het leven in zee en gentherapie; dat is allemaal Biologie!

open_in_newwebsite

locatieUtrecht
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56860
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Wil je weten waarom het gapen van een chimpanseemannetje aanstekelijker is dat dat van een vrouwtje, hoe HIV bestreden kan worden of wat de gevolgen zijn van het broeikaseffect op het leven in de oceaan? Dan is biologie iets voor jou. Als bioloog doe je onderzoek naar verschillende maatschappelijk relevante onderwerpen, zoals ontbossing, onderzoek naar ziekten of duurzame productie.

Vragen waar een bioloog zich mee bezig houdt zijn:
 • Hoe kunnen we planten resistent maken voor ziektes?
 • Hoe kan HIV bestreden worden?
 • Wat zijn de gevolgen van het broeikaseffect op het leven in de oceaan?
 • Hoe kunnen we het tropisch regenwoud behoeden voor rampen?
 • Hoe voorkomen we dat cellen ongecontroleerd gaan delen?
 • Waarom is het gapen van een mannetjes chimpansee aanstekelijker dan het gapen van een vrouwtje?
 • Hoe kun je goed biologie-onderwijs ontwikkelen?
de studiekeuzecheck

Waarom aan de UU?

Veel keuze
De studie Biologie in Utrecht staat bekend om haar keuzevrijheid. Tijdens je studie kun je kiezen uit meer dan veertig verschillende biologievakken. Ook kun je gemakkelijk vakken bij andere studies volgen, bijvoorbeeld bij Scheikunde of Psychologie. Na je bachelor zijn er minimaal 10 masterprogramma's die direct aansluiten, maar door het kiezen van specifieke vakken zijn er nog meer vervolgmasters mogelijk.
Molecular Life Sciences
Molecular Life Sciences combineert vakken van Scheikunde, Biologie en Farmacie en behandelt de moleculaire mechanismes van het leven. De kennis van hoe een cel werkt op het allerkleinste niveau kan gebruikt worden om ziektes zoals kanker en verstoringen van het immuunsysteem beter te behandelen.

Honoursprogramma
Een honoursprogramma volg je gedeeltelijk bovenop je reguliere rooster. Dit is een extra programma bovenop het reguliere rooster, speciaal voor gemotiveerde en getalenteerde studenten.

Meningen van studenten
In Utrecht vragen we studenten aan het eind van hun bachelor wat ze positief vonden aan hun studie. Onze biologiestudenten noemden de volgende punten:
 • veel keuzevakken en keuzevrijheid
 • leuke sfeer
 • goede docenten
 • hoge kwaliteit/hoog niveau in vergelijking met andere universiteiten

Studiesucces
Van alle eerstejaars biologiestudenten in Utrecht, gaat 73% door naar het tweede studiejaar. Landelijk ligt dit percentage op 77%. Van degenen die door gaan naar het tweede studiejaar, haalt in Utrecht 77% binnen vier jaar zijn diploma. Landelijk ligt dit percentage op 80%.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwDe hele bacheloropleiding duurt drie jaar. Elk jaar bestaat uit vier perioden van tien weken. Elke periode wordt afgesloten met een tentamenweek.
1e jaar
periode
1234
Moleculaire Biologie
7.5 EC
Evolutiebiologie & Biodiversiteit
7.5 EC
Biologie en Ecologie van Planten
7.5 EC
Biologie van dieren
7.5 EC
Biotechnologie keuzevak
7.5 EC
Keuzeruimte keuzevak
7.5 EC
Klimaat en maatschappij keuzevak
7.5 EC
Systeembiologie
7.5 EC
Ecologie keuzevak
7.5 EC
Experiment & statistiek
7.5 EC
Keuzeruimte keuzevak
7.5 EC
Mariene wetenschappen 1 keuzevak
7.5 EC
Mariene wetenschappen 1 keuzevak
7.5 EC
2e jaar
periode
1234
De cel keuzevak
7.5 EC
Microbiele interacties keuzevak
7.5 EC
Ontwikkelingsbiologie keuzevak
7.5 EC
Plantenfysiologie keuzevak
7.5 EC
Theoretische ecologie keuzevak
7.5 EC
Gedragsbiologie keuzevak
7.5 EC
Gentherapie, kanker en aids keuzevak
7.5 EC
Metabolisme keuzevak
7.5 EC
Toegepaste biostatistiek
7.5 EC
Didactiek keuzevak
7.5 EC
Evolutie keuzevak
7.5 EC
Paleoecologie keuzevak
7.5 EC
De cel keuzevak
7.5 EC
Metabolisme keuzevak
7.5 EC
Moleculaire genetica keuzevak
7.5 EC
Natuurbehoud, duurzaamheid en plantendiversiteit keuzevak
7.5 EC
Neurobiologie keuzevak
7.5 EC
Wetenschapscommunicatie keuzevak
7.5 EC
3e jaar
periode
1234
Bio-ethiek keuzevak
7.5 EC
Biodiversiteit en landschap keuzevak
15 EC
Endocrinologie keuzevak
7.5 EC
Gedragsecologie keuzevak
7.5 EC
Genoombiologie keuzevak
7.5 EC
onderzoeksproject keuzevak onderzoek
7.5 EC
Scriptiecursus afstuderen
7.5 EC
Communicatie en educatie keuzevak
7.5 EC
Computationele biologie keuzevak
7.5 EC
Mariene wetenschappen 2 keuzevak
7.5 EC
Milieuveranderingen door de tijd keuzevak
7.5 EC
Tropische ecosystemen en klimaat keuzevak
7.5 EC
Wetenschapper in beleid keuzevak
7.5 EC
Communicatie en educatie keuzevak
7.5 EC
Eukaryote microbiologie keuzevak
7.5 EC
Moleculaire en cellulaire biologie keuzevak
7.5 EC
Ontwikkelingsbiologie en genetica keuzevak
7.5 EC
Planten, adaptatie en afweer keuzevak
7.5 EC
Toxicologie keuzevak
7.5 EC
Wetenschapper in advies keuzevak
7.5 EC
Aquatische ecologie keuzevak
7.5 EC
Cognitie en gedrag keuzevak
7.5 EC
Geschiedenis en wijsbegeerte keuzevak
7.5 EC
Immunobiologie keuzevak
7.5 EC

tracks

track Molecular Life Sciences

Molecular Life Sciences combineert vakken van Scheikunde, Biologie & Farmacie. Hoe werkt het leven op het allerkleinste niveau? En hoe zetten we deze kennis in om ziektes beter te behandelen?

Je gaat op moleculair niveau de processen van het leven ontrafelen. Je gebruikt hiervoor verschillende state-of-the-art apparatuur zoals NMR, X-ray diffractie, massaspectrometrie, licht- en elektronenmicroscopie. Je leert zowel alles over deze technieken, als over de verschillende modelsystemen waarin we de moleculaire processen bestuderen. Als modelsystemen hebben we de bacteriën en schimmels, de zebravis, de zandraket en de mens.

Omdat Molecular Life Sciences zich op het snijvlak van meerdere bacheloropleidingen bevindt, combineer je vakken van de opleidingen Biologie, Scheikunde en Farmacie. Toepassingsmogelijkheden binnen de molecular life sciences zijn o.a.:

 • de ontwikkeling van nieuwe medicijnen
 • versterking van de immuniteit van mens, plant en dier tegen ziekteverwekkers
 • stamcellen die Multiple Sclerose bestrijden
 • verbetering van gewassen door moleculaire veredeling

track Educatie, communicatie en management

Je leert je hoe je bètawetenschappelijke kennis overbrengt aan anderen. Jij bent degene die ervoor zorgt dat beleidsmakers, patiënten, leerlingen of krantenlezers de bètawetenschappen begrijpen.

Binnen deze specialisatie kun je je tweedegraads onderwijsbevoegdheid halen.

track Gedragsbiologie

Gedragsbiologie gaat over het gedrag van organismen, de evolutionaire achtergrond ervan en de onderliggende fysiologische en neuro-endocrinologische basis. Bijvoorbeeld: Hoe vangen dieren hun prooi?

track Moleculaire en cellulaire biologie

Je houdt je bezig met moleculaire processen en fenomenen zoals de ruimtelijke bouw van DNA of eiwitten. Ook kijk je naar toepassingsmogelijkheden van moleculen in de samenleving: de biotechnologie.

track Organismen, ecosystemen en biodiversiteit

Je onderzoekt maatschappelijke kwesties zoals de gevolgen van klimaatverandering voor de landbouw, de biodiversiteit, het mariene ecosysteem en onze natuurlijke hulpbronnen.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet50% zelfstudie
30% theorie
20% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, mondelinge presentatie, computer opdrachten, excursie, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, portfolio, groepsdiscussie, poster presentatie, individuele opdracht, practicum, zelfstudie, laboratoriumwerk, seminar
studielast
Het tempo van een universitaire studie ligt hoger dan je van de middelbare school gewend bent. Je maakt soms lange dagen in de practicumzaal en je moet in staat zijn om veel (vaak Engelse) stof snel te verwerken. Per week ben je zo'n 30 tot 40 uur met je studie bezig en je moet je rooster zelf plannen. Doordat je als biologiestudent in Utrecht maar twee vakken per periode volgt, is dit goed te doen.
studeren in het buitenland
In je keuzeruimte kun je driekwart jaar aan een buitenlandse universiteit studeren. We hebben goede contacten met veel universiteiten in het buitenland, van Noorwegen tot Japan en van Spanje tot de Verenigde Staten. Maar je kunt ook tijdens je master voor een stage naar het buitenland gaan.
exchange programs
 • ERASMUS - Japan
 • ERASMUS - Noorwegen
 • ERASMUS - Spanje
 • ERASMUS - Italie
bindend studieadvies
 • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden


Net als op alle andere Nederlandse universiteiten hanteren we in Utrecht een bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je in je eerste studiejaar een minimum aantal studiepunten moet halen om verder te mogen met je studie. Bij Biologie ligt dit minimum op 45 studiepunten (van de in totaal 60 te behalen punten). Haal je dit niet, dan moet je met je studie stoppen. De studieadviseur of tutor helpt je bij het zoeken naar een studie die beter bij je past.
honours-/excellence program Honoursprogramma

Een honoursprogramma volg je vanaf het eerste jaar tot en met het einde van je bachelor. Het bestaat in totaal uit 45 studiepunten, waarvan 15 bovenop je reguliere rooster.

Het zorgt voor extra verdieping en verbreding.

Bij het honoursprogramma van biologie ga je populair wetenschappelijke boeken lezen en bediscussiëren. Vervolgens ga je, samen met de andere biologie honoursstudenten, een eigen populair wetenschappelijk boek schrijven. Ook ga je met elkaar een workshop voor de eerstejaars biologiestudenten ontwerpen. Ten slotte doe je individueel een onderzoeksproject en schrijf je daarover een artikel of honoursthesis. Tijdens een aantal van deze activiteiten werk je samen met andere bètahonoursstudenten in de 'Science

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
collegegeld nog niet bekend

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo N&Gnatuurkunde
vwo N&Tbiologie
hbo-pEen propedeuse of einddiploma van een hogeschool die onder de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) valt, aangevuld met certificaten op vwo-niveau voor de vakken wiskunde A/B, natuurkunde, scheikunde en biologie.

Een propedeuse of einddiploma van één van de vier HBO-opleidingen die redelijk goed aansluiten bij de bacheloropleiding biologie:

* Life Sciences
* Biologie & medisch laboratoriumonderzoek
* Chemie & medisch laboratoriumonderzoek
aangevuld met certificaten op vwo-niveau voor de vakken alleen wiskunde B, of wiskunde A + natuurkunde samen

* Toegepaste biologie
aangevuld met certificaten op vwo-niveau voor de vakken wiskunde B + scheikunde of wiskunde A + natuurkunde + scheikunde

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
336kamerhuur in Utrechtrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1204totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

840 studenten volgen deze opleiding
51% daarvan is vrouw
245 eerstejaars gestart in 2017
55% daarvan is vrouw
30945 studenten aan de Universiteit Utrecht
59% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Utrechtse Biologen Vereniging (UBV)
In 1924 werd door de Utrechtse botanicus Prof. dr F.A.F.C. Went en zijn assistente dr A.M. Hartsema het initiatief genomen een steunfonds op te richten om botanici uit Midden-Europa naar Nederland te halen om voordrachten te laten geven. Kort daarop traden ook enkele zoölogen toe en op 19 februari 1924 was de UBV een feit.
In de beginjaren kenmerkte de vereniging zich door het houden van wetenschappelijke lezingen. Bekende sprekers werden uitgenodigd, bijvoorbeeld dr N. Tinbergen. In 1934 werd een boekje met reglementen en statuten opgesteld en in 1936, ter ere van het 12 1/2-jarig bestaan, werd er door honorair bestuurslid dr. Vonk namens de oud-bestuursleden aan de toenmalige praeses het vaandel aangeboden. De jaren veertig werden overschaduwd door de verschrikkingen van WOII. Ook de UBV kreeg er mee te maken. In ALv-notulen uit 1940 valt bijvoorbeeld te lezen dat de zaterdagmiddagexcursies slecht bezocht werden, omdat veel ouderejaars door de mobilisatie in dienst zaten. Daarnaast werkte de zeer strenge winter de UBV tegen. De laatste ALv in de oorlog was op 13 oktober 1942. Er werd toestemming gegeven om levensmiddelen te versturen naar een aantal biologen, die in handen waren gevallen van de Duitsers. Van november '43 to december '46 werden er geen activiteiten meer georganiseerd, omdat de economische crisis het innen van contributie onmogelijk maakten. De correspondentei in deze zeer moeilijke tijd werd verzorgd door mej. A.M. de Jong, ab-actis 1943-1944. Hiervoor werd zij bedankt tijdens de eerste ALv na de oorlog, die plaatsvond op 22 augustus 1945. In de jaren vijftig was de UBV actiever dan ooit! De rustige jaren waren voorbij. ALv's werden opgeluisterd met explosies, rookbommen, ontvoeringen en er werden tegenbesturen gevormd. Citaat uit 1955: “De preases verwijst de eerstejaars naar de voorste rijen en verzoekt de tweedejaars, die zich met veel lawaai bovenin hadden geinstalleerd, direct daarachter plaats te nemen. In verband met de verhuizing is de UBV-vlag in plaats van het vaandel meegenomen, maar er wordt voorgesteld om de vergadering te schorsen tot het vaandel er is. Na de hervatting van de vergadering verzoekt de preases de rotjes onder de bestuursstoelen te verwijderen. De vergadering wordt wederom geschorst en onder hevige explosies wordt de collegezaal van het zoologisch laboratorium bomvrij gemaakt” Eind jaren vijftig ontstonden commissies zoals CTBZB (een zangcie) en een studie-commissie. Later, in 1965, werd een UBV-verenigingsblad opgericht, het Kiemblad. Eind jaren zestig werden veel activiteiten ontplooid, o.a. het eerste feest, dat een groot succes was. Dit is heden ten dage nog steeds het geval. In sterk contrast hiermee staan de jaren zeventig. De algehele economische malaise in Nederland deed de UBV geen goed. Er was eigenlijk maar een goedlopende commissie en in 1972 werd er zelfs gesproken over ontbinding. Gelukkig waren er enkele leden die dit wisten te voorkomen. De jaren erna krabbelde de UBV weer een beetje op en tot 1986 ging het weer voorspoedig. Na een kleine dip ging het vanaf 1986 met de UBV alleen maar bergopwaarts. De vereniging ging van 200 leden in 1986 naar ongeveer 1250 in 2000. Tegenwoordig kent de UBV ongeveer 30 commissies, die de meest uiteenlopende activiteiten organiseren. Gelukkig heeft een vereniging met zo'n rijke historie ook een uitgebreid archief, waarin veel interessante en leuke dingen te vinden zijn over de geschiedenis van de UBV. Dit archief zal alleen maar groter worden in de 21ste eeuw.

Op kamers in Utrecht

66691studenten studerend
31446studenten woonachtig   
€ 336gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
18 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Bas van der Meer
"Mijn droombaan op dit moment is een soort Steve Irwin te worden"

Werken bij een dierentuin

Ik volg Biologie en ik heb hiervoor gekozen omdat ik altijd al van de natuur heb gehouden. Vroeger wilde ik bij een dierentuin werken en het leek me dat je daarvoor een studie biologie te doen. Toen ik eenmaal op de middelbare school kwam bleek het vak ook nog erg leuk te zijn en voor mij erg makkelijk om te leren...
Nou denk ik wel dat biologen gemiddeld best veel vegetarisch zijn maar rustig zijn ze zeker niet. Elke dag van de week kan je wel iemand vinden die wil feesten of iets leuks wil doen. Elke week worden er weer leuke dingen georganiseerd door de Utrechtse Biologen vereniging en zijn ze ook nog eens heel erg behulpzaam als het op de studie aankomt.


lees verder ...
Rosanne Michielsen
"De variatie aan organismen en de complexiteit van zelfs de meest eenvoudige vormen van leven laten me duizelen als ik het probeer te bevatten."

Complexe wereld

Al vanaf mijn vroegste herinneringen ben ik gefascineerd door het leven om mij heen. Al die verschillende levensvormen die samen leven op onze planeet, die afhankelijk zijn van elkaar, op elkaar reageren en met elkaar concurreren. De variatie aan organismen en de complexiteit van zelfs de meest eenvoudige vormen van leven laten me duizelen als ik het probeer te bevatten.

Ecologie

Door mijn studie is deze fascinatie steeds meer gegroeid. Hoe meer ik ervan weet, hoe meer ik besef hoe ongelofelijk gaaf biologie is en hoe meer ik ervan wil weten...
Het mooie van ecologie is dat je veldwerk kan doen op de mooiste plekken van de wereld. Terwijl je midden in die prachtige natuur zit, leer je tegelijkertijd ook nog eens super veel interessante dingen over het landschap waarin je je bevindt. Dat maakt dat ik nog steeds super enthousiast ben over deze studie.


lees verder ...
Hannah Löwenhardt
"In plaats van dat er feitjes worden gegeven, wordt er ook uitgelegd waarom iets gebeurt."

Brede opleiding
"Ik heb de opleiding biologie gekozen omdat het een erg brede opleiding is. Toen ik op de middelbare school zat wilde ik zo veel studeren dat ik niet kon kiezen en na een jaar reizen en veel in de natuur gezeten te hebben besloot ik biologie te gaan doen. Ik twijfelde ook erg over international studies, maar ik bedacht me dat ik met biologie eigenlijk ook iets in die richting kan bereiken. Het biedt gewoon heel veel opties!

Keuze voor Utrecht
Ik kom zelf uit Laren, dat ligt tussen Utrecht en Amsterdam in...
Wageningen ging voor mij iets te veel om landbouw en Amsterdam vind ik gewoonweg een te grote stad om te gaan wonen. Utrecht is ook groot, maar het centrum is klein en je komt altijd mensen tegen, dat vind ik erg leuk!

Verschil met vwo
De vakken bij biologie gaan veel dieper in op de stof dan dat ze dat op de middelbare school doen. In plaats van dat er feitjes worden gegeven, wordt er ook uitgelegd waarom iets gebeurt. We leren bijvoorbeeld theorieën over evolutie, maar worden ook gestimuleerd zelf na te denken over hoe het verlopen is. Er worden feiten gegeven maar er is ook ruimte voor eigen inzicht en denkwijzen. Ik was verrast over het contact met docenten. Het is anders dan op de middelbare school, veel informeler, wat het fijner maakt om bijvoorbeeld vragen te stellen aan je docenten.

Practica
De verhouding theorie/praktijk verschilt erg per vak. Bij sommige vakken heb je veel practica, bij andere nauwelijks. Dat is eigenlijk niet echt te zeggen over de hele studie. Het hangt er dus een beetje vanaf welke vakken je zelf kiest. In het eerste jaar echter, zijn er wel veel practica. Soms is de opleiding best hard werken. Voor het ene vak moet je meer doen dan voor het andere. Ook verschilt het per vak of je moet stampen of juist moet begrijpen.

Tip
Om de opleiding succesvol af te ronden is het denk ik vooral belangrijk dat je geïnteresseerd bent in de vakken die je volgt, dat je meer wilt weten en dat je soms ook even door kan bijten, maar dat geldt denk ik voor elke studie!"


lees verder ...
Lotte
Lotte vertelt over de bacheloropleiding Biologie

Lieke
Lieke vertelt over de bacheloropleiding Biologie

Roy Veldhuizen
werkzaam als ecoloog bij Royal HaskoningDHV
“Ik ben geen geitenwollensokken bioloog”

“Ik werk als ecoloog bij Royal HaskoningDHV en ben daar kortweg werkzaam op het snijvlak tussen mens en natuur.

Ik ben afgestudeerd in de conservatiebiologie en daarna bewust op zoek gegaan naar een baan die de Nederlandse natuur helpt te behouden. Ik ben geen geitenwollensokken bioloog, maar probeer mensen ervan te overtuigen dat natuur niet ondergeschikt mag zijn aan maatschappelijke ontwikkeling. Het bedenken van oplossingen waarin beide voortgang kunnen vinden is mijn doel. Bij een adviesbureau kun je hier prima mee uit de voeten...
Mijn uitdaging is om zo snel mogelijk de natuurwaarden, maar ook de details van de werkzaamheden in kaart te brengen. Door dit laatste zit ik regelmatig met projectontwikkelaars om tafel, om samen met hen te bedenken hoe de knelpunten voor de natuur zijn op te lossen.“


lees verder ...
Ingrid Rijk
werkzaam als milieu-gezondheidskundig adviseur
"Biologie is een brede en dynamische studie."

"Biologie is een brede en dynamische studie. Er gebeurt veel op het gebied van Biologie, bijvoorbeeld de ontwikkelingen van de genetica, maar ook evolutie en klimaat & ecosystemen.

Er valt nog veel te ontdekken, en er is veel werk te doen gezien de huidige maatschappelijke ontwikkelingen.

Ik had een brede interesse naar alles wat leeft, en vooral hoe het leeft. Ik wilde de wereld om me heen begrijpen, van genetica tot ecosysteem. Daarnaast trok het me dat je met Biologie op mooie plekken kan werken, de wereld is je speelveld...
Deze keuze was voor mij logisch omdat ik me in mijn Bachelor zowel op chemisch/moleculair als op ecosysteem en biomedisch niveau heb ontwikkeld. In deze master is deze cross-over juist belangrijk, maar is tegelijkertijd heel specifiek. Bovendien vond ik ook de maatschappelijke kant van het vakgebied belangrijk.

Toen ik afstudeerde had ik nog niet zo'n goed idee wat ik wilde. Na een paar weken relaxen was ik eruit: ik wilde als adviseur werken. Via een paar open sollicitaties had ik binnen een maand een baan bij een advies- en ingenieursbureau. Vooral het inzetten van kennis en analytisch vermogen om problemen op te lossen leek me uitdagend.

Ik ben nu milieu-gezondheidskundig adviseur. Ik geef advies over complexe verontreinigingssituaties en de risico's voor milieu en gezondheid. Hierbij kun je denken aan mijnafval, grote industriegebieden en stortplaatsen van oude en verboden pesticiden. Maar ook krijg ik vragen over luchtvervuiling, straling, geluidsoverlast en zoönosen. Als adviseur ben je een multi-tasker, je doet zelf nieuwe onderzoeken maar ook vertaal je wetenschappelijk onderzoek naar de praktijk. Ook communicatie en organisatie zijn heel belangrijk.

Je zou in eerste instantie niet aan de rijksoverheid denken, of aan multinationals denken, maar dat kan ook met deze studie. Met het oog op duurzaamheid en welzijn van de leefomgeving zijn ook nieuwe bedrijfstakken geïnteresseerd."


lees verder ...
Corné Pieterse, hoogleraar Plant-microbe
onderzoeker
"Om plantenziekten op een effectieve en duurzame manier te bestrijden is het essentieel om nieuwe mechanismen te ontdekken"

Corné Pieterse is professor Plant-Microbe Interacties en wetenschappelijk directeur van het Institute of Environmental Biology van de Bètafaculteit. Zijn onderzoeksgroep onderzoekt de moleculaire mechanismen waarmee het immuunsysteem van planten bescherming biedt tegen plantenziekten en plagen, en hoe goedaardige micro-organismen in de microflora op plantenwortels de groei en gezondheid van planten stimuleren. Wereldwijd gaat jaarlijks ruim een kwart van alle oogsten verloren aan ziekten en plagen...
Op deze manier kunnen ze zich beter verdedigen tegen ziekteverwekkende bacteriën en schimmels. Onderzoekers ontdekten bij de zandraket de receptor voor de plantenversterker BABA. Deze stof zorgt ervoor dat de immuunreactie van de plant sneller op gang komt, wanneer een plant wordt aangevallen door een ziekteverwekkende bacterie of schimmel. Ook ontdekten ze hoe de negatieve bijwerking van BABA, namelijk remming van groei en ontwikkeling, kan worden losgekoppeld van het positieve effect op het immuunsysteem.

Corné Pieterse zegt hierover:
“Met deze kennis kunnen we toekomstige gewassen mogelijk op een duurzame wijze beschermen tegen ziekten en plagen zonder dat dit ten koste gaat van de opbrengst. Om plantenziekten op een effectieve en duurzame manier te bestrijden is het essentieel om de nieuwe mechanismen te ontdekken waarmee ziekteverwekkers bestreden kunnen worden."

Meer voedsel, minder schadelijke stoffenWereldwijd gaat tot 20% van de oogsten verloren aan plantenziekten. Dit vertegenwoordigt op wereldschaal een economische schade van bijna 200 miljard euro per jaar.

“Gezien de alsmaar groeiende wereldbevolking zal er in de toekomst meer voedsel moeten worden geproduceerd, maar wel met minder meststoffen en schadelijke pesticiden. Om plantenziekten op een effectieve en duurzame manier te bestrijden is het essentieel om de nieuwe mechanismen te ontdekken waarmee ziekteverwekkers bestreden kunnen worden.”


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/7 UU
Biologie
€ 336 gemiddelde kamerhuur
245 eerstejaars
54% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/7 UU
Molecular Life Sciences
€ 336 gemiddelde kamerhuur
245 eerstejaars
54% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/7 Universiteit Leiden
Biologie
€ 350 gemiddelde kamerhuur
101 eerstejaars
50% vrouw
? uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
50% Engelstalig
4/7 RUG
Biologie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
141 eerstejaars
56% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/7 Amsterdam UVA
Biologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
42 eerstejaars
47% vrouw
? uur contacttijd/week
65% Nederlandstalig
35% Engelstalig
6/7 Amsterdam VU
Biologie
star Keuzegids topopleiding 2018
€ 424 gemiddelde kamerhuur
25 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
7/7 Wageningen University
Biologie
star Keuzegids topopleiding 2019  84
€ 282 gemiddelde kamerhuur
136 eerstejaars
46% vrouw
? uur contacttijd/week
60% Nederlandstalig
40% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.24.2
inhoud3.94.0
docenten3.73.9
studiefaciliteiten3.73.9
studielast3.53.7
studiebegeleiding3.43.6
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Biologie aan de Universiteit Utrecht is beoordeeld door 423 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.2 uit 5.
bron: Universiteit Utrecht 2019
deze
opleiding
landelijk
studenttevredenheid 4.2 4.2
aantal eerstejaars 294 153
ervaren contacttijd per week 18-24 18-24
doorstroom naar tweede jaar 74% 77%
diploma binnen 4 jaar 50% 53%
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2
Wat kun je met een academisch diploma?
Anders dan bij beroepsopleidingen word je op de universiteit niet opgeleid voor een specifiek beroep. Met het behalen van een universitair diploma laat je zien dat je over academisch werk- en denkniveau beschikt. Hiermee kun je na je studie alle kanten op.
Er zijn nog geen cijfers bekend van studenten die na de bachelor direct de arbeidsmarkt op gaan; 75% van de studenten (lichting 2011) gaat verder met een master. Met een master kun je in uiteenlopende werkvelden aan de slag. Je kunt door in de wetenschap, of je zoekt een baan buiten het onderzoek, bijvoorbeeld in de beleids- of adviessector. Ook kun je terecht in de communicatie of educatie; het ligt er maar net aan in welke richting jij je hebt gespecialiseerd.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Promoveren
Wanneer je je masterprogramma hebt afgerond en je zeker weet dat je verder wilt als onderzoeker, kun je ervoor kiezen om te promoveren in jouw vakgebied. Promovendi - ook wel PhD's genoemd - leveren een belangrijke bijdrage aan het Utrechtse onderzoek. 45% van de Utrechtse biologen wordt promovendus. Een promotietraject duurt vier jaar.
Arbeidskansen
Na afronding van de master, heeft 64% van de biologen in Nederland binnen 1.5 jaar werk.

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2161gemiddeld bruto maandloon
40%kans op een vaste baan
7%kans op een voltijd baan
55%kans op een baan op niveau
59%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
79%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Wageningen UniversityAnimal Sciences+ aanv. eisen
Wageningen UniversityAquaculture and Marine Resource Management+ aanv. eisen
Amsterdam VUArtificial Intelligence+ aanv. eisen
RUGBehavioural and Cognitive Neurosciences research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitBehavioural Science research+ aanv. eisen
UUBio Inspired Innovation researchgeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityBioinformatics+ aanv. eisen
Amsterdam VUBioinformatics and Systems Biologygeen aanvullende eisen
Amsterdam UVABioinformatics and Systems Biology (joint degree)+ aanv. eisen
Amsterdam UVAEcology and Evolution+ aanv. eisen
RUGEcology and Evolution+ basiskennis
+ motivatiebrief
Amsterdam UVAFreshwater & Marine Biology+ aanv. eisen
Amsterdam UVAGeneral Biology+ aanv. eisen
Amsterdam UVAGreen Life Sciences+ aanv. eisen
RUGBiologygeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitBiologygeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenBiology+ aanv. eisen
Wageningen UniversityBiologygeen aanvullende eisen
UUBiology of Disease researchgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenBiology and Business Studies+ aanv. eisen
Universiteit LeidenBiology and Science Communication and Society+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEvolutionary Biology+ aanv. eisen
Universiteit LeidenMicrobial Biotechnology and Health+ aanv. eisen
Maastricht UniversityBiomedical Sciencesgeen aanvullende eisen
RUGBiomolecular Sciences+ aanv. eisen
Amsterdam VUBiomolecular Sciencesgeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityBiotechnology+ aanv. eisen
UUCancer, Stem Cells and Developmental Biology researchgeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityClimate Studies+ aanv. eisen
RUGClinical and Psychosocial Epidemiology research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitCognitive Neuroscience research+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
Amsterdam UVAComputational Science+ aanv. eisen
RUGCPE Track Health Systems and Prevention researchgeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityDevelopment and Rural Innovation+ aanv. eisen
UUDrug Innovation researchgeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityEarth and Environment+ basiskennis
+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
+ cijfergemiddelde
Amsterdam UVAEnvironmental Management+ aanv. eisen
Amsterdam UVAGeo-ecological Dynamics+ aanv. eisen
Amsterdam VUEcologygeen aanvullende eisen
RUGEducatie en Communicatie in de Bètawetenschappen full-time,part-time,dual+ aanv. eisen
RUGEnergy and Environmental Sciencesgeen aanvullende eisen
UUEnergy Science researchgeen aanvullende eisen
UUEnvironmental Biology researchgeen aanvullende eisen
UUEpidemiology researchgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitFilosofie van een bepaald wetenschapsgebiedgeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityForest and Nature Conservation+ aanv. eisen
Wageningen UniversityGeo-information Science+ aanv. eisen
Maastricht UniversityGlobal Healthgeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityGovernance and Leadership in European Public Healthgeen aanvullende eisen
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityHuman Movement Sciencesgeen aanvullende eisen
RUGHuman Movement Sciences+ 30 EC pre-master
TU DelftIndustrial Ecology - TU Delft en Universiteit Leiden+ aanv. eisen
UUInfection and Immunity researchgeen aanvullende eisen
UUInnovation Sciences research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitLeraar Biologie educational+ 60 EC pre-master
UULeraar VHO biologie full-time,part-time educational+ 60 EC pre-master
Universiteit LeidenLeraar VHO in Biologie educational+ 60 EC pre-master
Universiteit LeidenLeraar VHO in Biologie part-time educational+ 60 EC pre-master
UULeraar VHO scheikunde full-time,part-time educational+ 90 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Biologie educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Biologie part-time educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Scheikunde educational+ aanv. eisen
Amsterdam VUManagement, Policy-Analysis and Entrepreneurship in Health and Life Sciences+ aanv. eisen
RUGMarine Biology+ aanv. eisen
RUGMedical and Pharmaceutical Drug Innovation+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitMedical Biology+ aanv. eisen
RUGMedical Pharmaceutical Sciences+ aanv. eisen
UUMolecular and Cellular Life Sciences researchgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitMolecular Mechanisms of Disease research+ cijfergemiddelde
+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
UUNeuroscience and Cognition researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUNeurosciencesgeen aanvullende eisen
UUOne Healthgeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityOrganic Agriculture+ aanv. eisen
Wageningen UniversityPlant Biotechnology+ aanv. eisen
Wageningen UniversityPlant Sciences+ aanv. eisen
Maastricht UniversityResearch Master in Health Sciences researchgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityIndividual Differences and Assessment+ aanv. eisen
UUScience and Business Management researchgeen aanvullende eisen
TU DelftScience Communication+ toelatingsgesprek
UUScience Education and Communication researchgeen aanvullende eisen
TU EindhovenLeraar VHO Scheikunde educational+ aanv. eisen
TU DelftLeraar VHO Scheikunde educational+ aanv. eisen
UUSustainable Business and Innovation+ aanv. eisen
UUSustainable Development researchgeen aanvullende eisen
UUToxicology and Environmental Health researchgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

biogeoloog
biotechnoloog
gezondheidstechnoloog
klimaatonderzoeker
milieuadviseur
phd
bron: StudieData

Contact

E: studievoorlichting@uu.nl
T: 030 2532670
Dr. Isolde den Tonkelaar

Studieadviseur (studie-inhoudelijke vragen)

E: studieadviseur.bio@uu.nl
T: 030-2531858
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite