Biomedische wetenschappen

Universiteit Utrecht

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Hoe ontstaan ziekten, hoe kunnen we ze bestrijden? Hoe zit een gezond mens in elkaar? Biomedische wetenschappen gaat over storingen in het lichaam.

open_in_newwebsite

locatieUtrecht
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56990
numerus fixus175plaatsen
honoursheeft honours track
Onderzoeksgericht
Als biomedisch wetenschapper moet je eerst weten wat normaal is om te kunnen bepalen wat een storing is. Daarnaast zoek je naar de oorzaak van ziekten en leer je over bacteriën, virussen, lichaamsvreemde stoffen en erfelijke eigenschappen. De studie richt zich vooral op onderzoek. Je komt dus niet rechtstreeks in contact met patiënten.

Moleculaire biologie van de cel
In jaar 1 leer je hoe mensen en andere zoogdieren in elkaar zitten en verdiep je je in cellen, weefsels, moleculen en organismen. In jaar 2 en 3 volg je het vak Onderzoeksmethoden en heb je de keuze uit onder andere Voortgezette Celbiologie, Virologie, Neurowetenschappen en Regenerative Medicine. Naast het opdoen van biomedische kennis en het verrichten van onderzoek, komen ook wetenschapscommunicatie- en educatie en management aan bod, zoals in de cursussen Doceren via het DNA-lab en Entrepreneur het geval is.

Iets voor jou?
Vind je biologie leuk op school en ben je geboeid door natuur- en scheikunde? Ben je geïnteresseerd in medische ontwikkelingen en voel je je aangetrokken tot onderzoek op het snijvlak van geneeskunde en biologie? Dan is biomedische wetenschappen iets voor jou!
Biomedische Wetenschappen - het tweede jaar.
Biomedische Wetenschappen - het derde jaar.
Biomedische Wetenschappen - het eerste jaar.
de studiekeuzecheck

Waarom aan de UU?

Verschillende invalshoeken
De combinatie van verschillende invalshoeken maakt de studie Biomedische wetenschappen in Utrecht zo uniek. In het onderwijs worden de disciplines (Dier)geneeskunde en Bètawetenschappen (farmacie, scheikunde en biologie) samengebracht, zodat je de inhoud altijd vanuit meerdere perspectieven bekijkt.
Honoursprogramma
Als je goede cijfers haalt, kun je worden uitgenodigd voor het honoursprogramma. Dit is een extra programma bovenop het reguliere rooster, speciaal voor gemotiveerde en getalenteerde studenten. Je volgt dat bijvoorbeeld discussiebijeenkomsten over (populair) wetenschappelijke boeken en artikelen, je loopt mee in een onderzoeksgroep of je organiseert een symposium of lezing.

Cijfers & feiten
Van alle eerstejaars BMW-studenten in Utrecht, gaat 75% door naar het tweede studiejaar. Landelijk ligt dit percentage op 64%.

Van degenen die door gaan naar het tweede studiejaar, haalt in Utrecht 74% binnen vier jaar zijn diploma. Van alle andere biomedische studies in Nederland ligt dit percentage gemiddeld op 64%.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwDe hele bachelorstudie duurt drie jaar. Elk jaar bestaat uit vier perioden van tien weken. Per periode volg je twee vakken.
1e jaar In het eerste jaar maak je kennis met het vakgebied Biomedische wetenschappen. Je leert hoe mensen en andere zoogdieren op verschillende niveaus in elkaar zitten. Je verdiept je in moleculen, cellen, weefsels, organen en organismen.
periode
1234
Cellen
7.5 EC
Project 'Tumoren en Metastasen'
7.5 EC
Genoom
7.5 EC
Organisme
7.5 EC
Moleculen
7.5 EC
Ethiek keuzevak
7.5 EC
Evolutiebiologie keuzevak
7.5 EC
Gedragsbiologie keuzevak
7.5 EC
Introductie Neurowetenschappen keuzevak
7.5 EC
Medische Beeldvormende technieken keuzevak
7.5 EC
Oriëntatie Honoursprogramma keuzevak
7.5 EC
Veroudering en stress keuzevak
7.5 EC
Project 'Ziekten'
7.5 EC
Weefsels
7.5 EC
2e jaar In het tweede en derde jaar volg je in ieder geval de cursussen Onderzoeksmethoden en Moleculaire biologie van de cel. Je leert een onderzoek opzetten en evalueren. Ook kies je een aantal cursussen uit het totale aanbod van ongeveer veertig verschillende cursussen.
periode
1234
Onderzoeksmethoden
15 EC
Moleculaire biologie van de cel keuzevak
7.5 EC
Orgaansystemen keuzevak
7.5 EC
Statistiek en epidemiologie
7.5 EC
Academic English for the sciences keuzevak
7.5 EC
Genes and genomes keuzevak
7.5 EC
Klinische oncologie keuzevak
7.5 EC
Neurowetenschappen keuzevak
7.5 EC
Algemene farmacologie keuzevak
7.5 EC
Bioinformatica en genoomanalyse keuzevak
7 EC
Central nervous system disorders keuzevak
7.5 EC
Doceren via het DNA-lab keuzevak
7.5 EC
Hemostase en trombose keuzevak
7.5 EC
Hormonen en homeostase keuzevak
7.5 EC
One Health keuzevak
7.5 EC
Ontwikkelingsbiologie keuzevak
7.5 EC
Voortgezette celbiologie keuzevak
7.5 EC
3e jaar
periode
1234
Clinical trials keuzevak
7.5 EC
Infectie en immuniteit keuzevak
7.5 EC
Moleculaire mechanismen van kanker keuzevak
7.5 EC
Pathologie keuzevak
7.5 EC
Toxicologie keuzevak
7.5 EC
Academic English for the sciences keuzevak
7.5 EC
Doceren via het DNA-lab keuzevak
7.5 EC
Moleculaire pathologie keuzevak
7.5 EC
Entrepreneur keuzevak
7.5 EC
Science and application keuzevak
15 EC
Stofwisseling keuzevak
7.5 EC
Vascular Biology keuzevak
7.5 EC
Molecular basis of bacterial infections keuzevak
7.5 EC
Molecular basis of bacterial infections keuzevak
7.5 EC
Researchproject Plus afstuderen
22.5 EC
Advanced neuroscience keuzevak
7.5 EC
Cardiac patholphysiology keuzevak
7.5 EC
Early life events keuzevak
7.5 EC
Early life events keuzevak
7.5 EC
Gentherapie, kanker en aids keuzevak
7.5 EC
Gentherapie, kanker en aids keuzevak
7.5 EC
Klinische immunologie keuzevak
7.5 EC
Open science keuzevak
7.5 EC
Open science keuzevak
7.5 EC
Regenerative Medicine keuzevak
7.5 EC
Reproductie keuzevak
7.5 EC
Virologie keuzevak
7.5 EC
Researchproject afstuderen
15 EC

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet50% zelfstudie
30% theorie
20% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
Hoorcollege: twee uur durend frontaal onderwijs met halverwege een pauze.
Werkcollege: verdieping van de hoorcollegestof in kleine groepen.
Practica: praktijkgerichte experimenten zoals het ontleden van dieren.
Computer Ondersteunend Onderwijs (COO): interactieve lessen op de pc.
studielast
De studenten biomedische wetenschappen ervaren de studiebelasting als redelijk hoog, misschien zelfs wat hoger dan de studiebelasting bij andere bachelorstudies. De colleges, werkgroepen en practica nemen ongeveer zestien uur per week in beslag. Van jou als student verwachten we dat je de overige uren in de week besteedt aan zelfstudie.
studeren in het buitenland
De studie Biomedische Wetenschappen heeft een specifiek uitwisselingsprogramma opgestart met de opleiding Biomedische Wetenschappen aan de Universiteit van Lund (Zweden), de Universiteit van Tromsø, (Noorwegen), de Universiteit van Manipal (India) en de Universiteit van Singapore (Singapore). In je profileringsruimte (= vrije keuzeruimte in je rooster) kun je driekwart jaar aan een buitenlandse universiteit studeren. Je kunt ook tijdens je master voor een stage naar het buitenland gaan.
bindend studieadvies
  • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Honoursprogramma Het Descartes College

Het universiteitsbrede Honoursprogramma, het Descartes College, is ook toegankelijk voor studenten Biomedische Wetenschappen.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 15 januari 2019
collegegeld nog niet bekend

1 september 2020

aanmelding deadline : 15 januari 2020
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo N&Gnatuurkunde
vwo N&Tbiologie
toelatingseisen

instaptoets

cijferlijst
De hoogte van je vwo cijfers (overgangscijfers 5 naar 6 vwo) worden meegenomen in de toewijzing van de rangnummers.

vooropleiding
Alleen de vwo-profielen Natuur & Gezondheid + Natuurkunde en Natuur & Techniek + Biologie geven direct toegang tot de bacheloropleiding Biomedische Wetenschappen.

motivatiebrief

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
336kamerhuur in Utrechtrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1204totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

504 studenten volgen deze opleiding
70% daarvan is vrouw
170 eerstejaars gestart in 2017
74% daarvan is vrouw
30945 studenten aan de Universiteit Utrecht
59% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Mebiose
Studievereniging voor Biomedische wetenschappen

Op kamers in Utrecht

66691studenten studerend
31446studenten woonachtig   
€ 336gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
18 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/5 UU
Biomedische wetenschappen
€ 336 gemiddelde kamerhuur
170 eerstejaars
74% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/5 Universiteit Leiden
Biomedische wetenschappen
star Keuzegids topopleiding 2016  78
€ 350 gemiddelde kamerhuur
70 eerstejaars
68% vrouw
? uur contacttijd/week
65% Nederlandstalig
35% Engelstalig
3/5 Radboud Universiteit
Biomedische wetenschappen
€ 315 gemiddelde kamerhuur
97 eerstejaars
64% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
4/5 Maastricht University
Biomedical Sciences
€ 308 gemiddelde kamerhuur
398 eerstejaars
65% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/5 Amsterdam UVA
Biomedische wetenschappen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
109 eerstejaars
58% vrouw
? uur contacttijd/week
60% Nederlandstalig
40% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.24.1
inhoud4.03.9
docenten3.93.7
studiefaciliteiten4.03.8
studielast3.63.6
studiebegeleiding3.73.5
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Biomedische wetenschappen aan de Universiteit Utrecht is beoordeeld door 264 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.2 uit 5.
bron: Universiteit Utrecht 2019
deze
opleiding
landelijk
studenttevredenheid 4.3 4
aantal eerstejaars 174 186
ervaren contacttijd per week 12-18 12-18
doorstroom naar tweede jaar 89% 77%
diploma binnen 4 jaar 62% 53%
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2
Wat kun je met een academisch diploma?
Anders dan bij beroepsopleidingen word je op de universiteit niet opgeleid voor een specifiek beroep. Met het behalen van een universitair diploma laat je zien dat je over academisch werk- en denkniveau beschikt. Hiermee kun je na je studie alle kanten op.
Er zijn nog geen cijfers bekend van afgestudeerde Bètabachelors op de arbeidsmarkt; bijna alle studenten gaan na hun bachelor verder met een master. Met een master kun je in uiteenlopende werkvelden aan de slag. Je kunt door in de wetenschap, of je zoekt een baan buiten het onderzoek, bijvoorbeeld in de beleids- of adviessector. Ook kun je terecht in de communicatie of educatie; het ligt er maar net aan in welke richting jij je hebt gespecialiseerd.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Promoveren
Wanneer je je masterprogramma hebt afgerond en je zeker weet dat je verder wilt als onderzoeker, kun je ervoor kiezen om te promoveren in jouw vakgebied. Promovendi - ook wel PhD's genoemd - leveren een belangrijke bijdrage aan het Utrechtse onderzoek. 45% van de afgestudeerden gaat promoveren.
Arbeidskansen
Het percentage Utrechtse biomedici dat werkt heeft is 95%. Van alle academici in Nederland ligt dit percentage op 92%.

Eerste baan
Een Utrechtse biomedicus vindt gemiddeld na 2,4 maand zijn eerste betaalde baan. Landelijk ligt dit gemiddelde op 2,7 maand.

Startsalaris
Het gemiddeld startsalaris van Utrechtse biomedici is 2133 euro bruto per maand. Het gemiddelde startsalaris van alle academici in Nederland ligt op 2484 euro bruto per maand. Het startsalaris van een promovendus is 2042 euro bruto per maand, dit loopt op tot 2612 euro per maand in het vierde jaar.

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2382gemiddeld bruto maandloon
36%kans op een vaste baan
11%kans op een voltijd baan
77%kans op een baan op niveau
71%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
79%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UUBio Inspired Innovation researchgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenBiology+ aanv. eisen
UUBiology of Disease researchgeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityBiomedical Sciencesgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUBiomedical Sciences+ cijfergemiddelde
RUGBiomedical Sciencesgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitBiomedical Sciencesgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenCommunication+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEducation+ aanv. eisen
Universiteit LeidenManagement+ aanv. eisen
Amsterdam UVAMedical Biology+ aanv. eisen
Amsterdam UVANeurobiology+ aanv. eisen
Universiteit LeidenResearch+ aanv. eisen
Amsterdam VUBiomolecular Sciencesgeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityBiotechnology+ aanv. eisen
Amsterdam UVABrain and Cognitive Sciences (research MSc) research+ aanv. eisen
UUCancer, Stem Cells and Developmental Biology researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUCardiovascular Research+ instaptoets
+ cijfergemiddelde
RUGClinical and Psychosocial Epidemiology research+ aanv. eisen
Amsterdam VUresearch researchgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitCognitive Neuroscience research+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
RUGCPE Track Health Systems and Prevention researchgeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityDevelopment and Rural Innovation+ aanv. eisen
Amsterdam VUDrug Discovery and Safety+ 12 EC pre-master
UUDrug Innovation researchgeen aanvullende eisen
UUEpidemiology researchgeen aanvullende eisen
UUFarmacie+ 60 EC pre-master
Wageningen UniversityFood Safetygeen aanvullende eisen
UUGeneeskunde, klinisch onderzoeker researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUGenes in Behaviour and Health (research) research+ aanv. eisen
Maastricht UniversityGlobal Healthgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUGlobal Health (Research Master) research+ aanv. eisen
Maastricht UniversityGovernance and Leadership in European Public Healthgeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityHealth Food Innovation Managementgeen aanvullende eisen
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
RUGHuman Movement Sciences+ 30 EC pre-master
Maastricht UniversityHuman Movement Sciencesgeen aanvullende eisen
UUInfection and Immunity researchgeen aanvullende eisen
TU EindhovenInnovation Management+ 30 EC pre-master
Radboud UniversiteitLeraar Biologie educational+ 72 EC pre-master
UULeraar VHO biologie full-time,part-time educational+ 72 EC pre-master
Universiteit LeidenLeraar VHO in Biologie educational+ 72 EC pre-master
Universiteit LeidenLeraar VHO in Biologie part-time educational+ 72 EC pre-master
UULeraar VHO scheikunde full-time,part-time educational+ 90 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Biologie educational+ 72 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Biologie part-time educational+ 72 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Scheikunde educational+ 81 EC pre-master
Amsterdam VUManagement, Policy-Analysis and Entrepreneurship in Health and Life Sciences+ basiskennis
UvHMaster Zorgethiek en Beleid+ aanvullende vakeisen
RUGMedical and Pharmaceutical Drug Innovation+ aanv. eisen
RUGMedical Pharmaceutical Sciences+ aanv. eisen
UUMolecular and Cellular Life Sciences researchgeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityMolecular Life Sciences+ aanv. eisen
UUNeuroscience and Cognition researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUNeurosciencesgeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityNutrition and Health+ cijfergemiddelde
UUOne Healthgeen aanvullende eisen
UURegenerative Medicine and Technology researchgeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityResearch Master in Cognitive and Clinical Neuroscience research+ basiskennis
+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
Maastricht UniversityResearch Master in Health Sciences researchgeen aanvullende eisen
UUScience and Business Management researchgeen aanvullende eisen
TU DelftScience Communication+ toelatingsgesprek
UUScience Education and Communication researchgeen aanvullende eisen
TU EindhovenLeraar VHO Scheikunde educational+ 27 EC pre-master
TU DelftLeraar VHO Scheikunde educational+ 27 EC pre-master
RUGSport Sciences+ aanv. eisen
UUSustainable Business and Innovation+ aanv. eisen
UUToxicology and Environmental Health researchgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenVitality and Ageinggeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

(wetenschappelijk) onderzoeker
artsbezoeker
beleidsmedewerker
clinical research associate
consultant
gezondheidsvoorlichter
kwaliteitszorgmedewerker
manager farmaceutisch bedrijf
manager gezondheidszorg
manager laboratorium
medical scientific liaison
medicijnvoorlichter
universitair (hoofd)docent
bron: StudieData

Contact

E: studievoorlichting@uu.nl
T: 030 2532670
Maureen Kleijwegt

Communicatieadviseur

E: m.kleijwegt@umcutrecht.nl
T: 088-7553455
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite