Biomedische wetenschappen

Universiteit Utrecht

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Hoe ontstaan ziekten, hoe kunnen we ze bestrijden? Hoe zit een gezond mens in elkaar? Biomedische wetenschappen gaat over storingen in het lichaam.

Onderzoeksgericht
Als biomedisch wetenschapper moet je eerst weten wat normaal is om te kunnen bepalen wat een storing is. Daarnaast zoek je naar de oorzaak van ziekten en leer je over bacteriën, virussen, lichaamsvreemde stoffen en erfelijke eigenschappen. De studie richt zich vooral op onderzoek. Je komt dus niet rechtstreeks in contact met patiënten.

Moleculaire biologie van de cel
In het eerste jaar leer je hoe mensen en andere zoogdieren in elkaar zitten en verdiep je je in cellen, weefsels, moleculen en organismen. In het tweede en derde jaar volg je vakken als onderzoeksmethoden en biomembranen of signaaltransductie, of je kiest voor celbiologie en neurowetenschappen, of de managementcursus 'entrepeneur'. Naast medisch-biologische kennis en onderzoek komen dus ook communicatie en educatie, en maatschappij en management aan bod.

Iets voor jou?
Vond je biologie leuk op school en was je geboeid door natuur- en scheikunde? Ben je geïnteresseerd in medische ontwikkelingen en voel je je aangetrokken tot onderzoek op het snijvlak van geneeskunde en biologie? Dan is biomedische wetenschappen iets voor jou!
open_in_newwebsite

printprint

locatieUtrecht
diplomaBSc Biomedische Wetenschappen
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56990
maximum aantal plaatsen: 174
heeft een honours programma
Biomedische Wetenschappen - het tweede jaar.
Biomedische Wetenschappen - het derde jaar.
Biomedische Wetenschappen - het eerste jaar.
de studiekeuzecheck

Waarom aan de Utrecht?

Verschillende invalshoeken
De combinatie van verschillende invalshoeken maakt de studie Biomedische Wetenschappen in Utrecht zo uniek. In het onderwijs worden de disciplines (Dier)geneeskunde en Bètawetenschappen (farmacie, scheikunde en biologie) samengebracht, zodat je de inhoud altijd vanuit meerdere perspectieven bekijkt.
Honoursprogramma
Als je goede cijfers haalt, kun je worden uitgenodigd voor het honoursprogramma. Dit is een extra programma bovenop het reguliere rooster, speciaal voor gemotiveerde en getalenteerde studenten. Je volgt dat bijvoorbeeld discussiebijeenkomsten over (populair) wetenschappelijke boeken en artikelen, je loopt mee in een onderzoeksgroep of je organiseert een symposium of lezing.

Cijfers & feiten
Van alle eerstejaars BMW-studenten in Utrecht, gaat 75% door naar het tweede studiejaar. Landelijk ligt dit percentage op 64%.

Van degenen die door gaan naar het tweede studiejaar, haalt in Utrecht 74% binnen vier jaar zijn diploma. Van alle andere biomedische studies in Nederland ligt dit percentage gemiddeld op 64%.

Open dagen en meeloopdagen

Bachelor open dag Utrecht
Kom naar de bachelorvoorlichtingsdag van de Universiteit Utrecht op vrijdag 17 november van 10:00 uur tot 16:00 uur. Bacheloropleidingen geven algemene en verdiepende voorlichtingsrondes op locaties in de binnenstad, Utrecht Science Park/De Uithof en op de University College Campus.
Bachelor open dag Utrecht
Kom naar de bachelorvoorlichtingsdag van de Universiteit Utrecht op zaterdag 18 november van 10:00 uur tot 16:00 uur. Bacheloropleidingen geven algemene en verdiepende voorlichtingsrondes op locaties in de binnenstad, Utrecht Science Park/De Uithof en op de University College Campus.
Bachelor open dag Utrecht
Kom naar de bachelorvoorlichtingsdag van de Universiteit Utrecht op zaterdag 3 maart van 10:00 uur tot 16:00 uur. Bacheloropleidingen geven algemene en verdiepende voorlichtingsrondes op locaties in de binnenstad, Utrecht Science Park/De Uithof en op de University College Campus.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwDe hele bachelorstudie duurt drie jaar. Elk jaar bestaat uit vier perioden van tien weken. Per periode volg je twee vakken.
1e jaar In het eerste jaar maak je kennis met het vakgebied Biomedische Wetenschappen. Je leert hoe mensen en andere zoogdieren op verschillende niveaus in elkaar zitten. Je verdiept je in moleculen, cellen, weefsels, organen en organismen.
periode
1234
Cellen
7.5 EC
Project 'Tumoren en Metastasen'
7.5 EC
Genoom
7.5 EC
Organisme
7.5 EC
Ethiek keuzevak
7.5 EC
Evolutiebiologie keuzevak
7.5 EC
Gedragsbiologie keuzevak
7.5 EC
Introductie Neurowetenschappen keuzevak
7.5 EC
Medische Beeldvormende technieken keuzevak
7.5 EC
Moleculen
7.5 EC
Veroudering en stress keuzevak
7.5 EC
Project 'Ziekten'
7.5 EC
Weefsels
7.5 EC
2e jaar In het tweede en derde jaar volg je in ieder geval de cursussen Onderzoeksmethoden en Biomembramen of Signaaltransductie. Je leert een onderzoek opzetten en evalueren. Ook kies je een aantal cursussen uit het totale aanbod van ongeveer veertig verschillende cursussen.
periode
1234
Onderzoeksmethoden
15 EC
Communiceren via het DNA-lab keuzevak
7.5 EC
Biomembranen keuzevak
7.5 EC
Orgaansystemen keuzevak
7.5 EC
Signaaltransductie keuzevak
7.5 EC
Genes and genomes keuzevak
7.5 EC
Neurowetenschappen keuzevak
7.5 EC
Populatie
7.5 EC
Algemene farmacologie keuzevak
7.5 EC
Biologische psychiatrie keuzevak
7.5 EC
Hemostase en trombose keuzevak
7.5 EC
Hormonen en homeostase keuzevak
7.5 EC
Ontwikkelingsbiologie keuzevak
7.5 EC
Voortgezette celbiologie keuzevak
7.5 EC
3e jaar
periode
1234
Infectie en afweer keuzevak
7.5 EC
Moleculaire mechanismen van kanker keuzevak
7.5 EC
Pathologie keuzevak
7.5 EC
Toxicologie keuzevak
7.5 EC
Academic English for the sciences keuzevak
7.5 EC
Clinical trials keuzevak
7.5 EC
Entrepreneur keuzevak
7.5 EC
Moleculaire pathologie keuzevak
7.5 EC
Stofwisseling keuzevak
7.5 EC
Vascular Biology keuzevak
7.5 EC
Conceptuele pathofysiologie keuzevak
7.5 EC
Klinische immunologie keuzevak
7.5 EC
Klinische oncologie keuzevak
7.5 EC
Reproductie keuzevak
7.5 EC
Virologie keuzevak
7.5 EC
Voortgezette neurowetenschappen keuzevak
7.5 EC
Researchproject afstuderen
15 EC

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet50% zelfstudie
30% theorie
20% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
Hoorcollege: twee uur durend frontaal onderwijs met halverwege een pauze.
Werkcollege: verdieping van de hoorcollegestof in kleine groepen.
Practica: praktijkgerichte experimenten zoals het ontleden van dieren.
Computer Ondersteunend Onderwijs (COO): interactieve lessen op de pc.
studielast
De studenten biomedische wetenschappen ervaren de studiebelasting als redelijk hoog, misschien zelfs wat hoger dan de studiebelasting bij andere bachelorstudies. De colleges, werkgroepen en practica nemen ongeveer zestien uur per week in beslag. Van jou als student verwachten we dat je de overige uren in de week besteedt aan zelfstudie.
studeren in het buitenland
De studie Biomedische Wetenschappen heeft een specifiek uitwisselingsprogramma opgestart met de opleiding Biomedische Wetenschappen aan de Universiteit van Lund (Zweden), de Universiteit van Tromsø, (Noorwegen), de Universiteit van Manipal (India) en de Universiteit van Singapore (Singapore). In je profileringsruimte (= vrije keuzeruimte in je rooster) kun je driekwart jaar aan een buitenlandse universiteit studeren. Je kunt ook tijdens je master voor een stage naar het buitenland gaan.
bindend studieadvies
 • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Honours programma's

Voor de student die op zoek is naar een extra uitdaging zijn er twee mogelijkheden. Een universiteitsbrede honours-minor en het verdiepende honours-programma biomedische wetenschappen.

Aan het einde van het eerste jaar wordt de top 15 van alle studenten uitgenodigd om deel te nemen aan de selectie voor één van beide programma's, maar gemotiveerde studenten kunnen zich ook zelf aanmelden.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2017
aanmelding deadline : 15 januari 2017
wettelijk tarief : € 2006
instellingstarief : € 10546
niet-EU/EER studenten : € 12134
1 september 2018
aanmelding deadline : 15 januari 2018
collegegeld nog niet bekend
toelaatbare profielen
vwo N&Gnatuurkunde
vwo N&Tbiologie
toelatingseisen

instaptoets

cijferlijst
De hoogte van je vwo cijfers (overgangscijfers 5 naar 6 vwo) worden meegenomen in de toewijzing van de rangnummers.

vooropleiding
Alleen de vwo-profielen Natuur & Gezondheid + Natuurkunde en Natuur & Techniek + Biologie geven direct toegang tot de bacheloropleiding Biomedische Wetenschappen.

motivatiebrief

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
336kamerhuur in Utrechtrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
167collegegeldop basis van € 2006 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1204totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

487 studenten volgen deze opleiding
60% daarvan is vrouw
158 eerstejaars gestart in 2014
64% daarvan is vrouw
30354 studenten aan de Universiteit Utrecht
59% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Mebiose
Studievereniging voor Biomedische wetenschappen

Op kamers in Utrecht

66691studenten studerend
31446studenten woonachtig   
€ 336gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
18 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Paula Cevaal
"Fijn om met gemotiveerde studenten samen te werken…"

"Na het gymnasium ben ik eerst een maand naar Oeganda geweest; ik twijfelde lang welke opleiding ik zou gaan doen. Zowel diergeneeskunde als biomedische wetenschappen trokken mij aan. Ik heb meegelopen met een dierenarts, maar de studie bleef teveel aan de oppervlakte van alle biologische processen. Een bezoek aan de open dag van biomedische wetenschappen trok me over de streep. Het bestuderen van de processen van ziekten, dat wilde ik! Voor mij is BMW helemaal de juiste keuze.

Ten opzichte van andere opleidingen is biomedische wetenschappen best zwaar, je moet veel zelf verdiepen...
In het tweede jaar heb je meer werkcolleges, waarin je vaak een presentatie moet geven. Daarnaast moet je een stuk meer aan zelfstudie doen en volg je volg je diverse practica: microscopie, anatomie en de “natte” practica, dat is in het lab.

Maar gelukkig pak ik dingen snel op en tot nu toe kan ik de opleiding goed aan. Ik ben zelfs uitgenodigd om het Honours programma te doen. Ondanks de eer heb ik ervoor gekozen om die uitnodiging niet aan te nemen, want ik wil een half jaar naar Hull (Engeland) om daar Immunologie- en Pathologievakken te volgen.

De sfeer binnen de opleiding is goed, in mijn mentorgroepje is niemand afgevallen! Het is fijn om met gemotiveerde studenten samen te werken. BMW in Utrecht geeft veel keuzevrijheid in de vakken die je kunt doen. Voor mij gaf dat de doorslag om voor Utrecht te kiezen. Nu ervaar ik soms dat deze grote keuzevrijheid ook lastig kan zijn, omdat je al vroeg in je Bachelor wordt gedwongen om na te denken over jouw interesses en je Master-keuze.

Ik ben actief lid van Mebiose, de studievereniging. Als lid van de weekendcommissie organiseer ik een weekend weg voor ongeveer 60 leden van Mebiose. Door commissiewerk heb ik snel mensen leren kennen buiten mijn mentorgroepje, dat vind ik heel leuk. Verder zeil en surf ik graag, ik ben lid van de studentenzeilvereniging U.S. Histos. En via de MebioseFacebook spreek ik regelmatig af om te gaan squashen!

Ik vind het fijn om met mensen om te gaan, daarom sluit ik niet uit dat ik na mijn bachelor de master SUMMA ga doen. Daarmee word je arts én onderzoeker. Maar goed, die keuze hoef ik nu nog niet te maken. Eerst maar eens mijn bachelor afronden.”


lees verder ...
Jop de Vrieze, Wetenschapsjournalist, Jopinie
"Een eigen pad banen richting die droom"

"Tijdens mijn opleiding biomedische wetenschappen werd me al snel duidelijk dat in het lab mijn toekomst niet lag. Maar nooit heb ik me zorgen gemaakt dat ik ongelukkig zou worden van deze studie. Ik baande mijn eigen pad.

Ik koos een master wetenschapscommunicatie en begon me steeds meer bezig te houden met schrijven. Toen ik in 2008 afstudeerde, zette ik definitief de stap waar ik al jaren van droomde: ik werd journalist. Weggegooide opleiding? Not really. In het jaar dat ik freelancer was, verbreedde en verdiepte ik mijn biomedische en wetenschappelijke kennis...
Specialisatie is dus een onmisbare kwaliteit om te slagen in de journalistiek."


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/6 Utrecht
Biomedische wetenschappen
€ 336 gemiddelde kamerhuur
4.3/5 studenttevredenheid
146 eerstejaars
67% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/6 Universiteit Leiden
Biomedische wetenschappen
star Keuzegids topopleiding 2016  78
€ 350 gemiddelde kamerhuur
4.3/5 studenttevredenheid
66 eerstejaars
78% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
3/6 Radboud Universiteit
Biomedische wetenschappen
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
94 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
4/6 Maastricht University
Biomedical Sciences
€ 308 gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
156 eerstejaars
57% vrouw
12 uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/6 UvA
Biomedische wetenschappen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
4.1/5 studenttevredenheid
140 eerstejaars
68% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
60% Nederlandstalig
40% Engelstalig
6/6 Amsterdam VU
Biomedische wetenschappen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
103 eerstejaars
65% vrouw
? uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
50% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

opleidinggelijkenis met Biomedische wetenschappen
Farmacie
bekijk
Biologie
bekijk
Psychologie
bekijk
Scheikunde
bekijk

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.44.2
inhoud43.9
docenten3.93.7
studiefaciliteiten43.7
studielast3.83.7
studiebegeleiding3.83.5

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Biomedische wetenschappen aan de Universiteit Utrecht is beoordeeld door 191 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.4 uit 5.
bron: Universiteit Utrecht
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 4.3
aantal eerstejaars 174
ervaren contacttijd per week 18-24
doorstroom naar tweede jaar 68%
diploma binnen 4 jaar 55%
werk op niveau in 1,5 jaar 80%

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2
Wat kun je met een academisch diploma?
Anders dan bij beroepsopleidingen word je op de universiteit niet opgeleid voor een specifiek beroep. Met het behalen van een universitair diploma laat je zien dat je over academisch werk- en denkniveau beschikt. Hiermee kun je na je studie alle kanten op.
Er zijn nog geen cijfers bekend van afgestudeerde Bètabachelors op de arbeidsmarkt; bijna alle studenten gaan na hun bachelor verder met een master. Met een master kun je in uiteenlopende werkvelden aan de slag. Je kunt door in de wetenschap, of je zoekt een baan buiten het onderzoek, bijvoorbeeld in de beleids- of adviessector. Ook kun je terecht in de communicatie of educatie; het ligt er maar net aan in welke richting jij je hebt gespecialiseerd.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Promoveren
Wanneer je je masterprogramma hebt afgerond en je zeker weet dat je verder wilt als onderzoeker, kun je ervoor kiezen om te promoveren in jouw vakgebied. Promovendi - ook wel PhD's genoemd - leveren een belangrijke bijdrage aan het Utrechtse onderzoek. 45% van de afgestudeerden gaat promoveren.
Arbeidskansen
Het percentage Utrechtse biomedici dat werkt heeft is 95%. Van alle academici in Nederland ligt dit percentage op 92%.

Eerste baan
Een Utrechtse biomedicus vindt gemiddeld na 2,4 maand zijn eerste betaalde baan. Landelijk ligt dit gemiddelde op 2.7 maand.

Startsalaris
Het gemiddeld startsalaris van Utrechtse biomedici is 2133 euro bruto per maand. Het gemiddelde startsalaris van alle academici in Nederland ligt op 2484 euro bruto per maand. Het startsalaris van een promovendus is 2042 euro bruto per maand, dit loopt op tot 2612 euro per maand in het vierde jaar.

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2382gemiddeld bruto maandloon
36%kans op een vaste baan
11%kans op een voltijd baan
77%kans op een baan op niveau
71%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
79%is tevreden over de studiekeuze

vergeleken met andere studies

zoektijd baangoed
salaris na 1,5 jaar gemiddeld
kans op een vaste baan slecht
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UtrechtBio Inspired Innovation researchgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenBiology+ aanv. eisen
UtrechtBiology of Disease researchgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitBiomedical Sciencesgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUBiomedical Sciencesgeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityBiomedical Sciencesgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenCommunication+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEducation+ aanv. eisen
Universiteit LeidenManagement+ aanv. eisen
UvAMedical Biology+ aanv. eisen
UvANeurobiology+ aanv. eisen
Universiteit LeidenResearch+ aanv. eisen
Wageningen UniversityBiotechnology+ aanv. eisen
UvABrain and Cognitive Sciences (research MSc) research+ aanv. eisen
ErasmusBusiness Administration+ basiskennis
UtrechtCancer, Stem Cells and Developmental Biology researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUCardiovascular Research+ instaptoets
+ cijfergemiddelde
RijksuniversiteitClinical and Psychosocial Epidemiology research+ aanv. eisen
ErasmusClinical Research researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUresearch researchgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitCognitive Neuroscience research+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
Wageningen UniversityDevelopment and Rural Innovation+ aanv. eisen
Amsterdam VUDrug Discovery and Safety+ 12 EC pre-master
UtrechtDrug Innovation researchgeen aanvullende eisen
UtrechtEpidemiology researchgeen aanvullende eisen
UtrechtFarmacie+ 60 EC pre-master
Wageningen UniversityFood Safetygeen aanvullende eisen
UtrechtGeneeskunde, klinisch onderzoeker researchgeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityGlobal Healthgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUGlobal Health (Research Master) research+ aanv. eisen
Maastricht UniversityGovernance and Leadership in European Public Healthgeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityHealth Food Innovation Managementgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUHealth Sciences+ basiskennis
UtrechtHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityHuman Movement Sciencesgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitHuman Movement Sciences+ 30 EC pre-master
UtrechtInfection and Immunity researchgeen aanvullende eisen
TUeInnovation Management+ 30 EC pre-master
Amsterdam VUManagement, Policy-Analysis and Entrepreneurship in Health and Life Sciences+ basiskennis
RijksuniversiteitMedical and Pharmaceutical Drug Innovationgeen aanvullende eisen
UtrechtMolecular and Cellular Life Sciences researchgeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityMolecular Life Sciences+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitMolecular Mechanisms of Disease researchgeen aanvullende eisen
UtrechtNeuroscience and Cognition researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUNeurosciencesgeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityNutrition and Health+ cijfergemiddelde
UtrechtOne Healthgeen aanvullende eisen
TUeRegenerative Medicine and Technology+ 30 EC pre-master
UtrechtRegenerative Medicine and Technology researchgeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityResearch Master in Cognitive and Clinical Neuroscience research+ basiskennis
+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
Maastricht UniversityResearch Master in Health Sciences researchgeen aanvullende eisen
UtrechtScience and Business Management researchgeen aanvullende eisen
TU DelftScience Communication+ toelatingsgesprek
UtrechtScience Education and Communication researchgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitSport Sciences+ aanv. eisen
UtrechtSustainable Business and Innovation+ aanv. eisen
UtrechtToxicology and Environmental Health researchgeen aanvullende eisen
UvHZorgethiek en Beleid+ aanvullende vakeisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

 • beleidsmedewerker volksgezondheid
 • biochemisch analist
 • biotechnologisch analist
 • botanisch analist (hoger)
 • hoofd analist (laboratorium)
 • ingenieur pathologie
 • klinisch-chemisch ingenieur
 • manager medisch laboratorium
 • medisch-microbiologisch ingenieur
 • microbiologisch analist (hoger)
 • moleculair biologisch analist (hoger)
 • zoölogisch analist
bron: UWV

Contact

E: studievoorlichting@uu.nl
T: 030 2532670
Annemoon Bregt

Junior communicatieadviseur

E: a.p.a.bregt@umcutrecht.nl
T: 088 755 3455
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite