College of Pharmaceutical Sciences

Universiteit Utrecht

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Het College of Pharmaceutical Sciences (CPS) is een bacheloropleiding waar je leert hoe nieuwe geneesmiddelen worden ontdekt en ontwikkeld.

open_in_newwebsite

locatieUtrecht
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56157
numerus fixus50plaatsen
honoursheeft honours track
Het College of Pharmaceutical Sciences (CPS) is een bacheloropleiding waar je leert hoe nieuwe geneesmiddelen worden ontdekt en ontwikkeld; van het zoeken naar nieuwe aangrijpingspunten voor geneesmiddelen tot het testen van nieuwe medicijnen in patiënten. Om je goed voor te bereiden op de (inter)nationale arbeidsmarkt, bevat elk vak een projectopdracht waarbij je met medestudenten werkt aan een zelfgekozen (bio)medisch probleem. Zo leer je de theorie van de farmaceutische wetenschap toe te passen en deze problemen creatief op te lossen.

Als onderzoeker heb je meer nodig dan theoretische kennis. Denk aan vaardigheden als het stellen van de juiste onderzoeksvragen, het bedenken van een geschikte aanpak om deze vragen te beantwoorden en ervaring in het lab. Daarnaast zul je als toekomstig geneesmiddelenonderzoeker samenwerken met andere onderzoekers en je resultaten presenteren in bijvoorbeeld een wetenschappelijk tijdschrift of op een internationaal congres. Daarom bevat elk vak ook een groepsopdracht waarin je alle bovenstaande vaardigheden oefent. Bij een groepsproject werk je samen met je medestudenten aan een (zelfgekozen) biomedisch probleem zoals je later ook in de beroepspraktijk zult tegenkomen. Het onderwijs van CPS wordt in het Engels gegeven, omdat de opleiding voor een derde uit internationale studenten bestaat.
College of Pharmaceutical Sciences at Utrecht University
de studiekeuzecheck

Waarom aan de UU?

Het CPS is de enige internationale bacheloropleiding op het gebied van geneesmiddelenonderzoek met een projectgerichte onderwijsaanpak:
Inhoud
Het onderzoeken van de oorzaak van een ziekte, het ontwerpen van een nieuw geneesmiddel, het testen van een nieuw medicijn in patiënten en alles daar tussen in.
De studie bevat elementen uit de biomedische wetenschappen, scheikunde, biologie farmacie en geneeskunde.

Onderwijskundige aanpak
project-georiënteerd onderwijs met biomedische en farmaceutische problemen uit de praktijk
  • ruimte voor eigen inbreng en interesses
  • veel practica
  • hoorcolleges van topwetenschappers
  • bezoeken aan onderzoeksinstituten en bedrijven
  • onderzoeksproject van zes maanden in het derde studiejaar
  • volledig Engelstalig: samen studeren met studenten uit de hele wereld


Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwHet CPS is een driejarige bacheloropleiding. Elk jaar bestaat uit vier blokken van tien weken. Per blok volg je één vak van 15 studiepunten of twee vakken van 7,5 studiepunt.
1e jaar
periode
1234
Epidemiology and clinical development of new drugs
15 EC
Behaviour of the drug in the human body
15 EC
Drug targets
15 EC
The drug molecule
15 EC
2e jaar
periode
1234
Neuroimmunopharmacology
7.5 EC
Immunopharmacology keuzevak
7.5 EC
Psychopharmacology keuzevak
7.5 EC
Analytical methods
7.5 EC
Cellular and molecular techniques keuzevak
7.5 EC
Chemical techniques keuzevak
7.5 EC
Organic Chemistry
7.5 EC
Addictive drugs: friends or foe keuzevak
7.5 EC
Pharma and Nutrition: advances in specialized clinical nutrition keuzevak
7.5 EC
Bioanalysis keuzevak
15 EC
Molecular psychoneuropharmacology keuzevak
15 EC
Proteins and disease keuzevak
15 EC
3e jaar
periode
1234
Advanced Immunopharmacology keuzevak
15 EC
Clinical trials keuzevak
7.5 EC
Medicinal Chemistry keuzevak
7.5 EC
Pharmaco-epidemiology keuzevak
7.5 EC
Drug Discovery and Drug Development
7.5 EC
Perform your own, individual, research project onderzoek
15 EC
Perform your own, individual, research project onderzoek
15 EC

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
onderwijsopzet30% zelfstudie
20% theorie
50% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoeksproject, excursie, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, portfolio, groepsdiscussie, practicum, zelfstudie, project, laboratoriumwerk
onderwijsvormen
Het onderwijs van het CPS kenmerkt zich door veel projectonderwijs, practica, keuzevrijheid en zelfstandigheid. Door in een kleine groep aan biomedische problemen uit de praktijk te werken, leer je kennis uit diverse disciplines toe te passen om tot nieuwe oplossingen te komen. Een programma voor studenten die nieuwsgierig en creatief zijn en van uitdagingen houden.
We hebben voor deze onderwijsopzet gekozen omdat je als onderzoeker meer nodig hebt dan theoretische kennis. Je stelt de juiste onderzoeksvragen, bedenkt experimenten en voert deze vervolgens uit. Vervolgens presenteer je je resultaten uit de experimenten in wetenschappelijke tijdschriften en op congressen.

studielast
Naast een aantal verplichte onderdelen wordt er veel zelfstudie en zelfdiscipline van je verwacht. Per week ben je zo'n 30-40 uur met je studie bezig, vaak samen met medestudenten. Je bent helemaal zelf verantwoordelijk voor je planning en we verwachten dan ook een verantwoordelijke en actieve werkhouding. Natuurlijk bieden we je goede begeleiding als je hulp nodig hebt.
studeren in het buitenland
Je kunt tijdens je bachelor naar het buitenland. Tijdens je studie kun je hier naar informeren. Ook tijdens je master kun je, voor een stage of om vakken te volgen, naar het buitenland gaan.
bindend studieadvies
  • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden


Voor alle bacheloropleidingen in Utrecht geldt een bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je in je eerste studiejaar minimaal 45 studiepunten (van de in totaal 60 te behalen punten) moet halen om je studie te vervolgen.
honours-/excellence program Honoursprogramma

Een honoursprogramma volg je vanaf het eerste jaar tot en met het einde van je bachelor. Het bestaat in totaal uit 45 studiepunten, waarvan 15 bovenop je reguliere rooster.

Het zorgt voor extra verdieping en verbreding.

Je volgt discussiebijeenkomsten over (populair) wetenschappelijke boeken en artikelen en je loopt mee in een onderzoeksgroep. Daarnaast werk je binnen de 'Science Honours Academy' samen met andere bètahonoursstudenten aan het organiseren van workshops, symposia en excursies.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
collegegeld nog niet bekend

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo C&M(wiskunde A of wiskunde B) + natuurkunde + scheikunde
vwo E&Mnatuurkunde + scheikunde
vwo N&Gnatuurkunde
vwo N&Ttoelaatbaar
toelatingseisen

toelatingsgesprek

instaptoets

motivatiebrief

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
336kamerhuur in Utrechtrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1204totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

693 studenten volgen deze opleiding
66% daarvan is vrouw
157 eerstejaars gestart in 2017
73% daarvan is vrouw
30945 studenten aan de Universiteit Utrecht
59% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Unitas Pharmaceuticorum
Utrechtse Pharmaceutische Studenten Vereniging

Op kamers in Utrecht

66691studenten studerend
31446studenten woonachtig   
€ 336gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
18 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Warda Dalila

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/3 UU
College of Pharmaceutical Sciences
€ 336 gemiddelde kamerhuur
157 eerstejaars
72% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
2/3 UU
Farmacie
€ 336 gemiddelde kamerhuur
157 eerstejaars
72% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/3 RUG
Farmacie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
142 eerstejaars
62% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

opleidinggelijkenis met College of Pharmaceutical Sciences
Scheikunde
bekijk
Biomedische wetenschappen
bekijk

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.93.9
inhoud3.73.8
docenten3.43.6
studiefaciliteiten3.63.8
studielast3.53.4
studiebegeleiding3.33.4
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

College of Pharmaceutical Sciences aan de Universiteit Utrecht is beoordeeld door 229 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.
bron: Universiteit Utrecht 2019
deze
opleiding
landelijk
studenttevredenheid 3.9 4
aantal eerstejaars 184 172
ervaren contacttijd per week 18-24 12-18
doorstroom naar tweede jaar 82% 78%
diploma binnen 4 jaar 42% 44%
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2
Wat kun je met een academisch diploma?
Anders dan bij beroepsopleidingen word je op de universiteit niet opgeleid voor een specifiek beroep. Met het behalen van een universitair diploma laat je zien dat je over academisch werk- en denkniveau beschikt. Hiermee kun je na je studie alle kanten op.
Er zijn nog geen cijfers bekend van studenten die na de bachelor direct de arbeidsmarkt op gaan; bijna alle studenten gaan verder met een master. Met een master kun je in uiteenlopende werkvelden aan de slag. Je kunt door in de wetenschap, of je zoekt een baan buiten het onderzoek, bijvoorbeeld in de beleids- of adviessector. Ook kun je terecht in de communicatie of educatie; het ligt er maar net aan in welke richting jij je hebt gespecialiseerd.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Promoveren
Wanneer je je masterprogramma hebt afgerond en je zeker weet dat je verder wilt als onderzoeker, kun je ervoor kiezen om te promoveren in jouw vakgebied. Promovendi - ook wel PhD's genoemd - leveren een belangrijke bijdrage aan het Utrechtse onderzoek. Als promovendus solliciteer je op een PhD-positie en tijdens dit traject ontvang je al salaris.
Arbeidskansen
Studenten met een CPS-certificaat hebben goede kansen op onderzoeksbanen, zowel in Nederland als in het buitenland, bij farmaceutische of biomedische onderzoeksinstituten overal in Europa. Denk aan organisaties als Top Institute Pharma (TI Pharma), of farmaceutische bedrijven zoals Hoffmann-La Roche, GlaxoSmithKline, Boehringer Ingelheim, Merck of Pfizer.

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2890gemiddeld bruto maandloon
42%kans op een vaste baan
83%kans op een voltijd baan
92%kans op een baan op niveau
50%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
88%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Maastricht UniversityArts - Klinisch Onderzoeker research+ aanv. eisen
UUBio Inspired Innovation researchgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenBio-Pharmaceutical Sciences+ aanv. eisen
UUBiology of Disease researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUDrug Discovery and Safety+ 30 EC pre-master
UUDrug Innovation researchgeen aanvullende eisen
RUGEducatie en Communicatie in de Bètawetenschappen full-time,part-time,dual+ aanv. eisen
UUEpidemiology researchgeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityFood Safetygeen aanvullende eisen
Amsterdam VUGlobal Health (Research Master) research+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
+ instaptoets
+ cijfergemiddelde
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
UULeraar VHO scheikunde full-time,part-time educational+ 90 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Scheikunde educational+ 78 EC pre-master
RUGMedical and Pharmaceutical Drug Innovation+ aanv. eisen
RUGMedical Pharmaceutical Sciencesgeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityMolecular Life Sciences+ aanv. eisen
UUOne Healthgeen aanvullende eisen
UUScience and Business Management researchgeen aanvullende eisen
UUScience Education and Communication researchgeen aanvullende eisen
TU EindhovenLeraar VHO Scheikunde educational+ 27 EC pre-master
TU DelftLeraar VHO Scheikunde educational+ 27 EC pre-master
UUToxicology and Environmental Health researchgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

phd
researcher
bron: StudieData

Contact

E: studievoorlichting@uu.nl
T: 030 2532670
Student services Utrecht

for questions about studying at Utrecht University

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite