English Language and Culture

Universiteit Utrecht

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Tijdens de opleiding Engelse taal en cultuur leer je de taal perfect beheersen en verdiep je je daarnaast in de Engelstalige cultuur en literatuur.

open_in_newwebsite

locatieUtrecht
diplomaBA
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56806
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Engels is een wereldtaal. Bijna een miljard mensen op aarde gebruiken het Engels als dagelijks communicatiemiddel. Ongeveer 400 miljoen daarvan spreken het Engels als moedertaal, van het Verenigd Koninkrijk tot Australië, van Zuid-Afrika tot Alaska.

Maar de opleiding Engels is meer dan taal. Je maakt ook uitgebreid kennis met de Engelse cultuur.

In Utrecht kijken we naar het Engels vanuit een hedendaags perspectief. Dat wil zeggen dat je op de hoogte blijft van nieuwe ontwikkelingen op literair en taalkundig gebied.

Matching: ga na of een studie goed bij je past en doorloop je studie succesvol. Schrijf je in voor 1 mei en maak via verplichte studieactiviteiten uitgebreid kennis met Engelse taal en cultuur. Meer informatie vind je op www.uu.nl/matching.
de studiekeuzecheck

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

specialisaties

specialisatie Theories of English

Bij dit verdiepingspakket leer je de Engelse taal taalkundig te analyseren.

Je verdiept je in de Engelse taal en leert deze op verschillende manieren te analyseren (door te letten op zaken als syntaxis, semantiek, pragmatiek, en prosodie). Ook bestudeer je de verschillende manieren waarop het Engels (als eerste en tweede taal) geleerd kan worden. Verder bestudeer je een variant van het Engels, het Iers-Engels, vanuit taalkundige, letterkundige en culturele perspectieven.

specialisatie History, Identity, Genre: English Literature in Context

Bij dit verdiepingspakket richt je je op de geschiedenis van de Britse literatuur.

Je bestudeert de literatuur van de Britse eilanden in hun cultuurhistorische, nationale en filologische kader. Je bereidt je voor op masterprogramma's op het gebied van historische en moderne literatuur. Ook is het pakket een goede basis voor de educatieve master, waarin je leert hoe je literatuurlessen voorbereidt.

specialisatie Translation, Adaptation, Creation

Bij dit verdiepingspakket richt je je op vertalen en creatief schrijven.

Na deze cursussen bezit je de literaire basiskennis om onderzoek te doen binnen creatieve writing en op het gebied van vertaling. Je benadert literatuur zowel theoretisch als praktisch en verdiept je in het vertalen met een case study. Je past je kennis uiteindelijk toe in het vak Creative Writing. Je bereidt je voor op masterprogramma's op het gebied van vertalen, maar kunt hierna ook de educatieve master volgen.

specialisatie Cultural Encounters

Bij dit verdiepingspakket leer je over interculturele communicatie, onderwijs en journalistiek.

Je leert wat intercultureel onderzoek inhoudt en bestudeert theorieën hierover. Daarna vergelijk je de theorieën over onderwijs met onderwijs in de praktijk. Ook verdiep je je in de journalistiek. Er is aandacht voor zowel taalkunde, letterkunde, cultuur als didactiek. Je bereidt je voor op je scriptie, het masterprogramma Interculturele Communicatie en de educatieve master.

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
onderwijsopzet70% zelfstudie
20% theorie
10% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
werkcollege, hoorcollege, groepsopdracht, practicum, zelfstudie
bindend studieadvies
  • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2022

aanmelding deadline : 1 mei 2022
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
336kamerhuur in Utrechtrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1204totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

296 studenten volgen deze opleiding
77% daarvan is vrouw
77 eerstejaars gestart in 2017
82% daarvan is vrouw
30945 studenten aan de Universiteit Utrecht
59% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Albion
Engelse taal en cultuur

Op kamers in Utrecht

66691studenten studerend
31446studenten woonachtig   
€ 336gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
18 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/3 UU
English Language and Culture
€ 336 gemiddelde kamerhuur
98 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
2/3 Universiteit Leiden
Engelse Taal en Cultuur
€ 350 gemiddelde kamerhuur
58 eerstejaars
74% vrouw
? uur contacttijd/week
3/3 Amsterdam UVA
English Language and Culture
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.24.1
inhoud3.93.8
docenten4.14.0
studiefaciliteiten3.73.7
studielast3.93.7
studiebegeleiding3.63.6
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

English Language and Culture aan de Universiteit Utrecht is beoordeeld door 103 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.2 uit 5.
bron: Universiteit Utrecht 2022
deze
opleiding
landelijk
studenttevredenheid 4.2 4.1
aantal eerstejaars 106 93
ervaren contacttijd per week 12-18 12-18
doorstroom naar tweede jaar 76% 70%
diploma binnen 4 jaar 57% 48%
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Met het bachelordiploma op zak kun je een master gaan volgen om je verder te specialiseren. Er zijn nog geen cijfers bekend van studenten die na de bachelor direct de arbeidsmarkt op gaan. Veel studenten gaan verder met een masterprogramma.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 1577gemiddeld bruto maandloon
49%kans op een vaste baan
9%kans op een voltijd baan
30%kans op een baan op niveau
39%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
59%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UUAncient, Medieval and Renaissance Studies research+ aanv. eisen
UvHBurgerschap & Kwaliteit van Samenlevengeen aanvullende eisen
Amsterdam VUMultimodal Communicationgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUSchrijven en Vertalen+ aanv. eisen
UUComparative Literary Studies research+ aanv. eisen
RUGDigital Humanitiesgeen aanvullende eisen
RUGEducatie in de Taal- en cultuurwetenschappen - Engelse Taal en Cultuur full-time,part-time educationalgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenEducatieve master Engels educationalgeen aanvullende eisen
RUGEuroculture (EM)geen aanvullende eisen
RUGEuropese Studiesgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitHistorical, Literary and Cultural Studies research+ aanv. eisen
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam VULinguistics researchgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLinguistics+ 20 EC pre-master
UULinguistics research+ aanv. eisen
Amsterdam VULiterature and Contested Spaces researchgeen aanvullende eisen
UUInterculturele communicatie+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitLanguage Variation and Multilingualismgeen aanvullende eisen
UULeraar VHO Engels full-time,part-time educational+ 60 EC pre-master
Universiteit LeidenLeraar VHO in Engels educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Engels educational+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitLetterkundegeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLinguistics (Research) research+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLinguistics (specialisation)+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitLinguistics and Communication Sciences (research) research+ cijfergemiddelde
+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
Amsterdam VULanguage Consultancy and Linguistic Documentation+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitLiterair bedrijfgeen aanvullende eisen
UULiterair vertalen+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitLiterary Studies research+ cijfergemiddelde
+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
Universiteit LeidenLiterary Studies+ aanv. eisen
Amsterdam UVALiterary Studies (research MA) researchgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenEnglish Literature and Culture+ aanv. eisen
Amsterdam VUEnglish Literature in a Visual Culturegeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLiterature in Society. Europe and Beyondgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitLiteratuur en Samenlevinggeen aanvullende eisen
UULiteratuur vandaag+ aanv. eisen
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
UUMeertaligheid en taalverwerving+ aanv. eisen
Universiteit LeidenModern Languages+ 20 EC pre-master
Radboud UniversiteitDocent en Expertgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitNorth American Studies+ aanvullende vakeisen
UUProfessioneel vertalen+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitTaal- en Spraakpathologie+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVAVertalengeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitTaalwetenschappen/Linguistics+ aanv. eisen
RUGTheoretical and Empirical Linguisticsgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitTourism and Culturegeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitHistory, Culture and Politics+ aanv. eisen
Universiteit LeidenTranslation+ 30 EC pre-master
RUGWriting, Editing and Mediatinggeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl