Informatica

Universiteit Utrecht

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Informatici bouwen automatiseringssystemen voor bedrijven of ontwerpen 'serious games' die gebruikt worden voor educatie, voorlichting of training.
Informatica is te vinden in allerlei velden:


open_in_newwebsite

locatieUtrecht
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56978
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Gametechnologie
Binnen informatica kun je kiezen voor de studierichting gametechnologie. Er is een grote toekomst in serious gaming. De brandweer en piloten trainen bijvoorbeeld in virtuele omgevingen op het omgaan met crisissituaties. Ook kunnen games op het managen van een bedrijf realistisch simuleren en zo economische principes overbrengen.

Geneeskunde
Medisch gezien is er ook meer mogelijk geworden door informatica. Dankzij de ontwikkeling van nieuwe technieken kunnen artsen sneller een diagnose stellen. In samenwerking met het UMC Utrecht is bijvoorbeeld een model gemaakt waarmee beademingsgerelateerde longontsteking vroegtijdig kan worden opgespoord.

Economie
Economische groei is vaak het resultaat van ICT-investeringen. Automatisering vermindert de kans op fouten en verhoogt de productiesnelheid. Logistieke processen gaan 24 uur per dag door, vrijwel zonder tussenkomst van mensen. Dit valt onder bedrijfsgerichte informatica.

Voorbeelden van vraagstukken van een informaticus:
  • Hoe regel je het vliegverkeer goed, zonder vertragingen?
  • Hoe sla je DNA-gegevens digitaal en goed beheerbaar op?
  • Hoe maak je personages in een videogame geloofwaardig?
Daan vertelt over het verschil tussen Informatica en Informatiekunde aan de UU
Nina en Bas vertellen over de bacheloropleiding Informatica aan de UU
Jonathan vertelt over de bacheloropleiding Informatica aan de UU
Daan vertelt over de bacheloropleiding Informatica aan de UU
de studiekeuzecheck

Waarom aan de UU?

Veel vrije keuze
Driekwart van je major (je hoofdrichting) gaat over informatica. De rest van de opleiding bestaat uit de profileringsruimte: vrije keuzeruimte die je invult met vakken die aansluiten bij jouw interesses. Dit kunnen dus ook vakken buiten de informatica zijn, zoals scheikunde, Spaans of filosofie.
Honoursprogramma
Een honoursprogramma volg je gedeeltelijk bovenop je reguliere rooster. Het zorgt voor extra verdieping en verbreding.

Meningen van studenten
In Utrecht vragen we studenten aan het eind van hun bachelor wat ze positief vonden aan hun studie. Onze informaticastudenten noemden de volgende punten:
  • studie is heel praktijkgericht
  • keuzevrijheid en grote diversiteit van vakken
  • goede faciliteiten, website en studiemateriaal
  • de studie heeft een goede, logische opbouw
  • een goed geregelde dubbele major (= twee diploma's in drie jaar)
  • fijn contact met de docenten

Studiesucces
Van alle eerstejaars informaticastudenten in Utrecht, gaat 67% door naar het tweede studiejaar. Landelijk ligt dit percentage op 74%. Van degenen die door gaan naar het tweede studiejaar, haalt in Utrecht 61% binnen vier jaar zijn diploma. Landelijk ligt dit percentage op 61%.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwDe hele bacheloropleiding duurt drie jaar. Elk jaar bestaat uit vier perioden van tien weken. Elke periode wordt afgesloten met een tentamenweek.
1e jaar
periode
1234
Computerarchitectuur en netwerken
7.5 EC
Imperatief programmeren / gameprogrammeren
7.5 EC
Introductieproject informatica / gametechnologie
7.5 EC
Logica voor informatica
7.5 EC
Databases
7.5 EC
Game-ontwerp (voor gametechnologie) keuzevak
7.5 EC
keuzeruimte keuzevak
7.5 EC
Ontwerpen van interactieve systemen keuzevak
7.5 EC
Webtechnologie keuzevak
7.5 EC
Datastructuren
7.5 EC
Graphics
7.5 EC
2e jaar
periode
1234
Functioneel programmeren
7.5 EC
Cognitie en communicatie keuzevak
7.5 EC
Keuzeruimte keuzevak
7.5 EC
Modelleren en systeemontwikkeling
7.5 EC
Kunstmatige intelligentie keuzevak
7.5 EC
Onderzoeksmethoden voor informatica / gametechnologie
7.5 EC
Game-ontwerp keuzevak
7.5 EC
Ontwerpen van interactieve systemen keuzevak
7.5 EC
Webtechnologie keuzevak
7.5 EC
Recht en informatica keuzevak
7.5 EC
Security keuzevak
7.5 EC
Software testing en verificatie keuzevak
7.5 EC
3e jaar
periode
1234
Onderzoeksmethoden voor informatica / gametechnologie
7.5 EC
Concurrency keuzevak
7.5 EC
Interactie-technologie keuzevak
7.5 EC
Beeldverwerking keuzevak
7.5 EC
Keuzeruimte keuzevak
7.5 EC
Optimalisering en complexiteit keuzevak
7.5 EC
Talen en compilers keuzevak
7.5 EC
Softwareproject informatica / gametechnologie stage
7.5 EC
Algoritmiek keuzevak
7.5 EC
Intelligente systemen keuzevak
7.5 EC
Keuzeruimte keuzevak
7.5 EC
Softwareproject informatica / gametechnologie
7.5 EC
Computationele intelligentie keuzevak
7.5 EC
Data-analyse en retrieval keuzevak
7.5 EC
Driedimensionaal modelleren keuzevak
7.5 EC
Keuzeruimte keuzevak
7.5 EC

tracks

track Gametechnologie

Je ontwikkelt alle technieken uit de informatica die een rol spelen in het maken van computergames en virtuele werelden; bijv. voor trainingssimulaties, in het onderwijs of het bedrijfsmanagement.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet40% zelfstudie
40% theorie
20% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, literatuurstudie, mondelinge presentatie, stage, computer opdrachten, onderzoeksproject, excursie, werkcollege, hoorcollege, ontwerpproject, werkgroep, groepsopdracht, poster presentatie, individuele opdracht, practicum, zelfstudie, project
onderwijsvormen
De meeste studiestof krijg je in de vorm van studieopdrachten, hoorcolleges, werkcolleges, werkgroepen en practica, die je thuis moet voorbereiden en uitwerken. Tijdens een hoorcollege behandelt de docent de stof in grote lijnen. Vervolgens werk je deze stof uit in werkcolleges, werkgroepen en practica. Bij informatica zijn er vrijwel geen vakken waar je alleen hoorcollege hebt. De nadruk ligt bijna altijd op de praktische benadering en de verbanden die je ziet.
studeren in het buitenland
In je profileringsruimte (= vrije keuzeruimte in je rooster) kun je driekwart jaar aan een buitenlandse universiteit studeren. We hebben goede contacten met veel universiteiten in het buitenland, van Noorwegen tot Japan en van Spanje tot de Verenigde Staten. Maar je kunt ook tijdens je master voor een stage naar het buitenland gaan.
bindend studieadvies
  • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden


Net als op alle andere Nederlandse universiteiten hanteren we in Utrecht een bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je in je eerste studiejaar een minimum aantal studiepunten moet halen om verder te mogen met je studie. Bij informatica ligt dit minimum op 45 studiepunten (van de in totaal 60 te behalen punten). Haal je dit niet, dan moet je met je studie stoppen. De studieadviseur of tutor helpt je bij het zoeken naar een studie die beter bij je past.
studielast
Contacturen
In het eerste jaar krijg je ongeveer 16 uur per week hoorcollege, werkcollege, werkgroep en practicum. De overige 25 uur besteed je aan zelfstudie, thuis of in De Uithof. In latere jaren ligt de nadruk op projectonderwijs. In deze fase word je vaak individueel begeleid. Buiten de reguliere contacturen kun je altijd via e-mail en internet overleggen met docenten en medestudenten.
Binnen de studie informatica is veel ruimte voor leren in de praktijk bij opdrachtgevers. Iedere informaticastudent doet in het tweede of derde studiejaar een softwareproject. In het derde jaar kun je een extra stage of onderzoeksproject uitvoeren.

Softwareproject
Binnen het softwareproject ontwikkel je in een team van studenten een systeem voor een praktisch probleem van een echte opdrachtgever. Als team moet je zelf zorgen voor een projectorganisatie en de verdeling van taken en verantwoordelijkheden. Je overlegt en stemt dingen af met een echte opdrachtgever. Aan het eind presenteer je de tussen- en eindresultaten.

Onderzoeksproject of -stage
In het derde jaar van je bachelor kun je kiezen voor een zelfstandig uit te voeren onderzoeksproject of een onderzoeksstage van tien weken. De stage is meestal bij een bedrijf of een (semi-) overheidsinstelling. De stage levert jou extra kennis over een bepaalde sector op, waardoor je je beter op je toekomstige werkveld kunt oriënteren.

honours-/excellence program Honoursprogramma

Een honoursprogramma volg je vanaf het eerste jaar tot en met het einde van je bachelor. Het bestaat in totaal uit 45 studiepunten, waarvan 15 bovenop je reguliere rooster.

We bieden je met verdiepende en verbredende activiteiten extra mogelijkheden om meer uit je studie te halen. 'Verdiepend' omdat je een uitgebreider bacheloronderzoek doet. 'Verbredend' omdat je ook activiteiten buiten de Informatica om kunt doen in het 'College of Fundamental Sciences', waarin ook andere bètahonoursstudenten zitten.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
collegegeld nog niet bekend

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo C&Mwiskunde B
vwo E&Mwiskunde B
vwo N&Gwiskunde B
vwo N&Ttoelaatbaar
hbo-pEen propedeuse of einddiploma van een hogeschool die onder de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) valt, aangevuld met certificaten op vwo-niveau voor het vak wiskunde B.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
336kamerhuur in Utrechtrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1204totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

546 studenten volgen deze opleiding
9% daarvan is vrouw
110 eerstejaars gestart in 2017
9% daarvan is vrouw
30945 studenten aan de Universiteit Utrecht
59% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Sticky
Studievereniging voor informatica en informatiekunde

A-Eskwadraat
Vereniging voor studenten Wiskunde (en toepassingen), Informatica, Informatiekunde en Natuur- & Sterrenkunde

Op kamers in Utrecht

66691studenten studerend
31446studenten woonachtig   
€ 336gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
18 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Kevin Blokland
Wanneer is informatica iets voor jou?

“Ik stond verbaasd over wat er allemaal bij komt kijken als je een goede informaticus wilt worden.”

“Het is een bekend verhaal: je komt van de middelbare school en moet je studie gaan kiezen. Het is een belangrijk punt in je leven en je wilt natuurlijk zo weinig mogelijk fouten maken, maar hoe kan je nou van tevoren weten waar je precies aan begint? Informatica studeren aan de UU was voor mij een logische keuze...
Ik had namelijk nooit verwacht dat er zoveel wiskunde enlogica bij komt kijken. Ik moet zeggen dat het even wennen is. Informatica is niet alleen het leren van programmeren; nog veel belangrijker is dat je een nieuw denkpatroon ontwikkelt. Sterker nog, ik besteed minder tijd achter de computer sinds ik met de studie ben begonnen. Denken op papier is namelijk veel krachtiger dan in het wilde weg beginnen met het typen van code. Een pluspunt van deze opleiding in Utrecht is dat je min of meer je eigen informatiediepgang kan bepalen. Zo willen sommigen meer op globaal niveau denken over toepassingen. Er zijn ook studenten die een onuitputbaar verlangen naar low-level algoritmen hebben, ook zij zullen hier op hun plek zijn. De leuke studenten, een goede ondersteuning en het hoge kennisniveau van de docenten maken deze opleiding een mooie omgeving om te leren hoe we onze maatschappij kunnen ondersteunen met het maken van informatiesystemen. Een aanrader!”


lees verder ...
Eduard van der Bent
Eduard vertelt over de verhouding vrije tijd en studie

“Ik heb gekozen voor de studie Informatica omdat ik computers programmeren erg leuk vond. De studie bevalt uitstekend. Het vakaanbod is gevarieerd, met een goede combinatie van praktische en theoretische vakken.

Ook blijft er genoeg vrije tijd over om te borrelen met vrienden. De vakken die ik in deze periode heb zijn het informatica introductieproject en het vak logica voor informatici. Bij het introductieproject ga je met een groep van ongeveer vijf mensen samen een stuk software schrijven, in mijn geval is het een programma dat een indeling voor een sporttoernooi maakt...
Bij de hoorcolleges wordt alles goed uitgelegd, en bij de werkcolleges verdiep je je in de stof d.m.v. opgaven maken die je thuis hebt voorbereid. Er lopen dan begeleiders rond, dus mocht je iets niet snappen kan je altijd nog om extra uitleg vragen.”


lees verder ...
Maaike Gerritsen studeerde af bij informatica in 2008 en werkt nu bij Philips
“In een korte tijd oplossingen vinden voor ingewikkelde problemen”

“Na de bachelor informatica heb ik het masterprogramma Software and Algorithms gevolgd. Voordat ik afstudeerde had ik al een baan gevonden als software engineer bij Philips Applied Technologies (Apptech).

Apptech maakt innovatieve technische oplossingen voor Philips en andere bedrijven die die kennis niet in huis hebben. We maken van alles, van software systemen tot complete machines voor ASML. Dit alles maakt het werk bij Apptech erg spannend: elke dag is weer anders. Ik koos voor informatica omdat ik alles tot in detail wilde weten van allerlei programmeertechnieken...
In mijn studie heb ik de vaardigheden geleerd om dit te kunnen doen; mijn studie informatica in Utrecht was een hele goede basis voor mijn werk bij Apptech.”


lees verder ...
Joost van Dongen studeerde af in 2009 en is nu Lead Programmer en mede-eigenaar van Ronimo Games.
“Ik las vaak zelfs de hoofdstukken van het boek die niet besproken waren, om maar geen interessante informatie te hoeven missen”

“Ik wilde vanaf mijn 13e eigenlijk al complete games maken. Maar om games te kunnen maken, moet je kunnen programmeren, dus ging ik voor informatica. Daarnaast vond ik wiskunde erg leuk, en aangezien informatica aardig wat wiskunde bevat, was dat voor mij een goede keuze.

Heel veel onderwerpen in de studie vond ik razend interessant, dus studeren viel me nooit zwaar: ik las vaak zelfs de hoofdstukken van het boek die niet besproken waren, om maar geen interessante informatie te hoeven missen...
Tijdens een studieproject hadden we al de game De Blob gemaakt en met Ronimo Games hebben we onze eerste game voor de Nintendo Wii gemaakt en ook uitgebracht: Swords & Soldiers. Ik ben bij Ronimo Games de Lead Programmer en daarmee verantwoordelijk voor alle technologie van onze games: van zorgen dat er iets gebeurt als je op een knop drukt, tot het schrijven van een graphics engine voor de Nintendo Wii.”


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/7 UU
Informatica
€ 336 gemiddelde kamerhuur
110 eerstejaars
9% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/7 UU
Gametechnologie
€ 336 gemiddelde kamerhuur
110 eerstejaars
9% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/7 Universiteit Leiden
Informatica
star Keuzegids topopleiding 2016  76
€ 350 gemiddelde kamerhuur
80 eerstejaars
16% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/7 Universiteit Leiden
Bioinformatica
€ 350 gemiddelde kamerhuur
80 eerstejaars
16% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/7 Universiteit Leiden
Informatica & Economie
€ 326 gemiddelde kamerhuur
80 eerstejaars
16% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/7 RUG
Informatica
€ 303 gemiddelde kamerhuur
80 eerstejaars
12% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/7 Amsterdam UVA
Informatica
€ 424 gemiddelde kamerhuur
62 eerstejaars
8% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.04.0
inhoud3.83.8
docenten3.83.8
studiefaciliteiten3.63.7
studielast3.73.7
studiebegeleiding3.43.7
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Informatica aan de Universiteit Utrecht is beoordeeld door 174 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.0 uit 5.
bron: Universiteit Utrecht 2019
deze
opleiding
landelijk
studenttevredenheid 4 4
aantal eerstejaars 174 107
ervaren contacttijd per week 12-18 12-18
doorstroom naar tweede jaar 65% 69%
diploma binnen 4 jaar 48% 45%
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2
Wat kun je met een academisch diploma?
Anders dan bij beroepsopleidingen word je op de universiteit niet opgeleid voor een specifiek beroep. Met het behalen van een universitair diploma laat je zien dat je over academisch werk- en denkniveau beschikt. Hiermee kun je na je studie alle kanten op.
Er zijn nog geen cijfers bekend van studenten die direct na hun bachelors de arbeidsmarkt op gaan: 73% van de studenten (lichting 2011) gaat verder met een master. Met een master kun je in uiteenlopende werkvelden aan de slag. Je kunt door in de wetenschap, of je zoekt een baan buiten het onderzoek, bijvoorbeeld in de beleids- of adviessector. Ook kun je terecht in de communicatie of educatie; het ligt er maar net aan in welke richting jij je hebt gespecialiseerd.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Promoveren
Wanneer je je masterprogramma hebt afgerond en je zeker weet dat je verder wilt als onderzoeker, kun je ervoor kiezen om te promoveren in jouw vakgebied. Promovendi - ook wel PhD's genoemd - leveren een belangrijke bijdrage aan het Utrechtse onderzoek. 36% van de Utrechtse informatici wordt promovendus. Een promotietraject duurt vier jaar.
Arbeidskansen
Na afronding van de master, heeft 98% van de informatici in Nederland binnen 1.5 jaar werk.

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2564gemiddeld bruto maandloon
71%kans op een vaste baan
26%kans op een voltijd baan
68%kans op een baan op niveau
84%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
85%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UUArtificial Intelligence research+ aanv. eisen
Amsterdam VUArtificial Intelligence+ aanv. eisen
Amsterdam UVAArtificial Intelligencegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUBioinformatics and Systems Biologygeen aanvullende eisen
Amsterdam UVABioinformatics and Systems Biology (joint degree)+ aanv. eisen
Amsterdam UVABrain and Cognitive Sciences (research MSc) research+ aanv. eisen
UUBusiness Informatics researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAComputational Science+ aanv. eisen
Universiteit TwenteComputer Sciencegeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenComputer Science+ aanv. eisen
TU DelftComputer Sciencegeen aanvullende eisen
TU EindhovenComputer Science and Engineeringgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenBioinformatics+ aanv. eisen
Universiteit LeidenComputer Science and Advanced Data Analytics+ aanv. eisen
Universiteit LeidenComputer Science and Science Communication and Society+ aanv. eisen
RUGComputing Science+ 30 EC pre-master
Radboud UniversiteitComputing Sciencegeen aanvullende eisen
UUComputing Science researchgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitCyber Securitygeen aanvullende eisen
TU EindhovenData Science in Engineeringgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAEnvironmental Management+ aanv. eisen
Amsterdam UVAGeo-ecological Dynamics+ aanv. eisen
RUGEducatie en Communicatie in de Bètawetenschappen full-time,part-time,dual+ aanv. eisen
TU EindhovenEIT Data Science+ aanv. eisen
TU EindhovenEIT ICT Embedded Systems+ erkende certificaten
+ motivatiebrief
TU EindhovenEIT ICT Service Design and Engineering+ erkende certificaten
+ motivatiebrief
TU EindhovenEmbedded Systemsgeen aanvullende eisen
TU DelftEmbedded Systems - 4TUgeen aanvullende eisen
UUGame and Media Technology researchgeen aanvullende eisen
TU DelftGeomaticsgeen aanvullende eisen
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenICT in Business and the Public Sector+ aanv. eisen
RUGInformatiekundegeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityInformation Management+ 30 EC pre-master
Amsterdam VUInformation Sciencesgeen aanvullende eisen
TU EindhovenInformation Security Technologygeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAData Science+ aanv. eisen
Amsterdam UVAInformation Systems+ aanv. eisen
Tilburg UniversityInternational Master in Management of Information Technology (IMMIT)geen aanvullende eisen
Universiteit TwenteInternet Science & Technology+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitLeraar Biologie educational+ aanv. eisen
UULeraar VHO biologie full-time,part-time educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Biologie educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Biologie part-time educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Biologie educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Biologie part-time educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALogic+ aanv. eisen
UUMathematical Sciences researchgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenMedia Technology+ aanv. eisen
UUScience and Business Management researchgeen aanvullende eisen
TU DelftScience Communication+ toelatingsgesprek
UUScience Education and Communication researchgeen aanvullende eisen
TU EindhovenLeraar VHO Informatica educationalgeen aanvullende eisen
TU DelftLeraar VHO Informatica educationalgeen aanvullende eisen
TU EindhovenLeraar VHO O&O educational+ aanv. eisen
TU DelftLeraar VHO O&O educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVASecurity and Network Engineering+ aanv. eisen
Amsterdam UVASoftware Engineering+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitSoftware Sciencegeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

a.i.-programmeur
game engine-programmeur
it-adviseur
softwareontwikkelaar
systeemontwikkelaar
bron: StudieData

Contact

E: studievoorlichting@uu.nl
T: 030 2532670
Corine de Gee

studieadviseur

E: c.m.t.degee@uu.nl
T: 030-253 2818
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite