Informatiekunde

Universiteit Utrecht

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Informatiekundigen zijn specialisten in informatie- en communicatietechnologie; ze slaan bruggen tussen wensen van bedrijven en ICT-toepassingen

open_in_newwebsite

locatieUtrecht
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56842
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Niet alleen technisch
Als informatiekundige ben je een bruggenbouwer. Je vertaalt de wensen van een bedrijf naar nieuwe ICT-toepassingen, je zorgt ervoor dat die goed gebruikt worden en het gewenste resultaat opleveren. Als informatiekundige moet je dus goed kunnen luisteren, communiceren, analyseren en creatieve oplossingen kunnen bedenken.

Menselijke kant van ICT
Informatiekunde studeren gaat over de nieuwste informatie- en communicatietechnologie (ICT) en hoe je die technologie kunt toepassen in e-business, het onderwijs, de gezondheidszorg, thuis of onderweg. Maar informatiekunde studeren gaat ook over de gevolgen van ICT-gebruik voor het handelen van mensen en organisaties. Het accent van informatiekunde ligt dus op de menselijke kant van ICT. Naast technische vakken, krijg je ook vakken als communicatiekunde en beleid en management, zodat je later een adviserende rol kunt krijgen in de informatievoorziening van een organisatie.
Yvette vertelt over Informatiekunde
Crystal vertelt over Informatiekunde
Remco vertelt over Informatiekunde
de studiekeuzecheck

Waarom aan de UU?

Brede opzet en veel keuze
In Utrecht is de studie informatiekunde breed opgezet. Je kunt je verdiepen in Organisatie & Informatie, Architectuur van Informatiesystemen of Human-Media Interaction. Verder heb je veel keuzeruimte: naast vakken bij informatiekunde kun je een kwart van je bachelorstudie buiten de opleiding informatiekunde volgen. Dit doe je in de profileringsruimte (vrije keuzeruimte in je rooster). Ook kun je een gedeelte van je studie in het buitenland volgen.
Hoge waardering
De Keuzegids 2013 zet informatiekunde in Utrecht op een tweede plek van de vijf informatiekunde opleidingen in Nederland.

Honoursprogramma
Een honoursprogramma volg je gedeeltelijk bovenop je reguliere rooster. Het zorgt voor extra verdieping en verbreding.

Meningen van studenten
In Utrecht vragen we studenten aan het eind van hun bachelor wat ze positief vonden aan hun studie. Onze informatiekundestudenten noemden de volgende punten:
  • grote keuzevrijheid en diversiteit aan vakken
  • goede sfeer en persoonlijk contact met docenten
  • kleine groepen; je leert iedereen snel kennen
  • goede faciliteiten en fijne docenten
  • directe link met het zakenleven; combinatie van theorie en praktijk

Studiesucces
Van alle eerstejaars informatiekundestudenten in Utrecht, gaat 84% door naar het tweede studiejaar. Landelijk ligt dit percentage op 88%. Van degenen die door gaan naar het tweede studiejaar, haalt in Utrecht 53% binnen vier jaar zijn diploma. Landelijk ligt dit percentage op 61%.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwDe hele bacheloropleiding duurt drie jaar. Elk jaar bestaat uit vier perioden van tien weken. Elke periode wordt afgesloten met een tentamenweek.
1e jaar
periode
1234
Imperatief programmeren
7.5 EC
Mens, maatschappij en ICT
7.5 EC
Informatiekunde introductieproject
7.5 EC
Informatiesystemen
7.5 EC
Datamodelleren en databases
7.5 EC
Ontwerpen van interactieve systemen
7.5 EC
keuzeruimte keuzevak
7.5 EC
Organisaties en ICT
7.5 EC
Webdesign
7.5 EC
2e jaar
periode
1234
Wetenschappelijke onderzoeksmethoden
7.5 EC
Cognitie en communicatie keuzevak
7.5 EC
Computerarchitectuur en netwerken keuzevak
7.5 EC
Modelleren en systeemontwikkeling
7.5 EC
Business process management keuzevak
7.5 EC
Logica voor informatica keuzevak
7.5 EC
E-business keuzevak
7.5 EC
Keuzeruimte keuzevak
7.5 EC
Graphics keuzevak
7.5 EC
Keuzeruimte keuzevak
7.5 EC
Recht en informatica keuzevak
7.5 EC
3e jaar
periode
1234
Keuzeruimte keuzevak
7.5 EC
Product Software keuzevak
7.5 EC
Beeldverwerking keuzevak
7.5 EC
Keuzeruimte keuzevak
7.5 EC
Keuzeruimte keuzevak
7.5 EC
Strategisch management en ICT keuzevak
7.5 EC
Bachelorscriptie Informatiekunde afstuderen
15 EC
Intelligente interactie keuzevak
7.5 EC
Keuzeruimte keuzevak
7.5 EC
Usability engineering keuzevak
7.5 EC

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet40% zelfstudie
40% theorie
20% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, literatuurstudie, mondelinge presentatie, stage, computer opdrachten, onderzoek, onderzoeksproject, excursie, werkcollege, hoorcollege, ontwerpproject, werkgroep, groepsopdracht, poster presentatie, individuele opdracht, practicum, zelfstudie, project
onderwijsvormen
De meeste studiestof krijg je in de vorm van studieopdrachten, hoorcolleges, werkcolleges, werkgroepen en practica, die je thuis moet voorbereiden en uitwerken. Tijdens een hoorcollege behandelt de docent de stof in grote lijnen. Vervolgens werk je deze stof uit in werkcolleges, werkgroepen en practica. Bij informatica zijn er vrijwel geen vakken waar je alleen hoorcollege hebt. De nadruk ligt bijna altijd op de praktische benadering en de verbanden die je ziet.
studielast
In het eerste jaar krijg je ong. 16 uur per week hoorcollege, werkcollege of practicum. De overige 25 uur besteed je aan zelfstudie, thuis of in De Uithof. In latere jaren ligt de nadruk op projectonderwijs. In deze fase word je vaak individueel begeleid. Buiten de reguliere contacturen kun je altijd via e-mail en internet overleggen met docenten en medestudenten.
studeren in het buitenland
In je profileringsruimte (= vrije keuzeruimte in je rooster) kun je driekwart jaar aan een buitenlandse universiteit studeren. We hebben goede contacten met veel universiteiten in het buitenland, van Noorwegen tot Japan en van Spanje tot de Verenigde Staten. Maar je kunt ook tijdens je master voor een stage naar het buitenland gaan.
bindend studieadvies
  • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden


Net als op alle andere Nederlandse universiteiten hanteren we in Utrecht een bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je in je eerste studiejaar een minimum aantal studiepunten moet halen om verder te mogen met je studie. Bij informatiekunde ligt dit minimum op 45 studiepunten (van de in totaal 60 te behalen punten). Haal je dit niet, dan moet je met je studie stoppen. Tijdens het begin van periode 2 in jaar 1 nodigt de studieadviseur studenten uit met tegenvallende resultaten en biedt hen o
honours-/excellence program Honoursprogramma Informatiekunde

Het honoursprogramma van Informatiekunde kent 30 studiepunten bovenop de reguliere 180 studiepunten. Je volgt o.a..

discussiebijeenkomsten over (populair) wetenschappelijke boeken en artikelen, je loopt mee in een onderzoeksgroep en je neemt deel aan interdisciplinaire honoursactiviteiten in de 'Science Honours Academy'.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
collegegeld nog niet bekend

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo C&Mwiskunde A of wiskunde B
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
hbo-pEen propedeuse of einddiploma van een hogeschool die onder de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) valt, aangevuld met certificaten op vwo-niveau voor het vak wiskunde A of B.
Neem voor meer informatie contact op met de studieadviseur.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
336kamerhuur in Utrechtrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1204totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

459 studenten volgen deze opleiding
20% daarvan is vrouw
79 eerstejaars gestart in 2017
34% daarvan is vrouw
30945 studenten aan de Universiteit Utrecht
59% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Sticky
Studievereniging voor informatica en informatiekunde

Op kamers in Utrecht

66691studenten studerend
31446studenten woonachtig   
€ 336gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
18 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Informatiekunde is over het algemeen uitstekend te combineren met andere activiteiten, zoals bijvoorbeeld een lidmaatschap van een sportclub of een vereniging.

Wel is het ene blok is drukker dan het andere. Waar we in het eerste blok met het vak 'imperatief programmeren' maar weinig vrije tijd over hielden, hadden we in het blok daarna slechts op twee dagen colleges. Er wordt van je verwacht dat je in staat bent zelfstandig te werken en je tijd buiten de colleges handig weet in te delen. Zelf badminton ik in mijn vrije tijd, ben ik actief lid bij de studievereniging Sticky en zit ik in een commissie...


lees verder ...
Ans de Nijs
“Je leert in teamverband te werken”

"In het eerste jaar krijg je de opdracht om een prototype voor een informatiesysteem te ontwikkelen dat bijdraagt aan een maatschappelijke behoefte. Hierbij kan je alle kanten op en daardoor kan je jouw creativiteit in de volle loop laten gaan.

Op het eerste gezicht is je eerste project aan de universiteit heel spannend omdat je nog weinig kennis over het vakgebied Informatiekunde bezit. Wat juist leuk is aan het Introductieproject is dat je al doende te maken krijgt met verschillende facetten van informatiekunde en aan het eind een beter beeld hebt bij wat informatiekunde is...
Je moet onder andere denken aan de gebruiksvriendelijkheid van het systeem en hoe het systeem beheerd kan worden. Wat ik vooral fijn vind bij de cursus is dat je er niet alleen voor staat, je werkt in een team en leert met elkaar samen te werken binnen een project met alle verantwoordelijkheden die erbij spelen. Je bedenkt met je teamgenoten een systeem die je samen verder uitwerkt, zodat er uiteindelijk een eindproduct ontstaat waar goed over nagedacht is en het hele team achter staat. Zo hebben mijn teamgenoten en ik een prototype voor een digitale medicijnkast voor ouderen opgesteld."


lees verder ...
Jorrit Velzeboer
“Informatiekunde is over het algemeen uitstekend te combineren met andere activiteiten"

"Informatiekunde is over het algemeen uitstekend te combineren met andere activiteiten, zoals bijvoorbeeld een lidmaatschap van een sportclub of een vereniging.

Wel is het ene blok is drukker dan het andere. Waar we in het eerste blok met het vak 'imperatief programmeren' maar weinig vrije tijd over hielden, hadden we in het blok daarna slechts op twee dagen colleges. Er wordt van je verwacht dat je in staat bent zelfstandig te werken en je tijd buiten de colleges handig weet in te delen...
Kortom, informatiekunde is prima te doen zolang je het zelf maar bijhoudt.”


lees verder ...
Wienand Omta
Researchmaster Information Science

"Tijdens mijn researchmaster Information Science had ik naast de verplichte vakken veel ruimte voor een eigen invulling. Deze ruimte heb ik voornamelijk besteed aan vakken die zich richten op de eindgebruiker. Anders gezegd, waar systemen makkelijker en intuïtiever in gebruik worden.

Daarnaast heb ik me geconcentreerd op Medical Informatics waar ik tevens in ben afgestudeerd. Ik voelde me sterk aangetrokken tot dit onderwerp en heb mijn thesis met veel plezier geschreven bij een onderzoeksinstituut voor de Nederlandse gezondheidszorg...
De begeleiding was gedurende mijn afstudeerproject intensief, zowel vanuit de universiteit als het instituut. Ik heb voor deze master gekozen omdat de master gericht is op informatiesystemen die dagelijks van belang zijn. Wat mij aantrok was enerzijds de vrijheid in keuze en anderzijds de betrokkenheid van de verplichte vakken in de huidige maatschappij. De diverse vraagstukken die worden besproken bij vakken die het fundament leggen van deze opleiding spelen dagelijks een belangrijke rol. Tijdens mijn master was ik vrij om vakken aan andere universiteiten te volgen en was er een mogelijkheid voor een Capita Selecta. Dit is een vak waar je eigen invulling aan kan geven, bijvoorbeeld een experiment of een literatuuronderzoek. Vervolgens schrijf je daar een paper over. Al deze mogelijkheden heb ik met beide handen aangegrepen. Na mijn studie ben ik begonnen met een promotieonderzoek aan het UMCU waar ik met behulp van datamining onderzoek doe naar het vinden van een medicijn tegen borstkanker."


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/3 UU
Informatiekunde
€ 336 gemiddelde kamerhuur
79 eerstejaars
34% vrouw
? uur contacttijd/week
2/3 RUG
Informatiekunde
€ 303 gemiddelde kamerhuur
19 eerstejaars
10% vrouw
? uur contacttijd/week
3/3 Amsterdam UVA
Informatiekunde
€ 424 gemiddelde kamerhuur
50 eerstejaars
16% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.94.0
inhoud3.83.8
docenten3.73.6
studiefaciliteiten3.53.5
studielast3.83.9
studiebegeleiding3.33.5
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Informatiekunde aan de Universiteit Utrecht is beoordeeld door 129 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.
bron: Universiteit Utrecht 2019
deze
opleiding
landelijk
studenttevredenheid 3.9 4
aantal eerstejaars 131 81
ervaren contacttijd per week 12-18 12-18
doorstroom naar tweede jaar 80% 82%
diploma binnen 4 jaar 49% 44%
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2
Wat kun je met een academisch diploma?
Anders dan bij beroepsopleidingen word je op de universiteit niet opgeleid voor een specifiek beroep. Met het behalen van een universitair diploma laat je zien dat je over academisch werk- en denkniveau beschikt. Hiermee kun je na je studie alle kanten op.
Er zijn nog geen cijfers bekend van studenten die direct na hun bachelors de arbeidsmarkt op gaan: 69% van de studenten (lichting 2011) gaat verder met een master. Met een master kun je in uiteenlopende werkvelden aan de slag. Je kunt door in de wetenschap, of je zoekt een baan buiten het onderzoek, bijvoorbeeld in de beleids- of adviessector. Ook kun je terecht in de communicatie of educatie; het ligt er maar net aan in welke richting jij je hebt gespecialiseerd.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Promoveren
Wanneer je je masterprogramma hebt afgerond en je zeker weet dat je verder wilt als onderzoeker, kun je ervoor kiezen om te promoveren in jouw vakgebied. Promovendi - ook wel PhD's genoemd - leveren een belangrijke bijdrage aan het Utrechtse onderzoek. Ongeveer 8% van de Utrechtse informatiekundigen wordt promovendus. Een promotietraject duurt vier jaar.
Arbeidskansen
Na afronding van de master, heeft 50% van de informatiekundigen in Nederland binnen 1.5 jaar werk op niveau.

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2930gemiddeld bruto maandloon
81%kans op een vaste baan
34%kans op een voltijd baan
58%kans op een baan op niveau
69%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
61%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Tilburg UniversityBedrijfscommunicatie en Digitale Media+ aanv. eisen
UUBusiness Informatics researchgeen aanvullende eisen
ErasmusBusiness Information Management+ basiskennis
Tilburg UniversityCognitive Science and Artificial Intelligence+ aanv. eisen
Tilburg UniversityCommunicatie en Cognitie+ aanv. eisen
Tilburg UniversityCommunicatie- en Informatiewetenschappen+ aanv. eisen
TU DelftComplex Systems Engineering & Management+ aanv. eisen
UUComputing Science researchgeen aanvullende eisen
RUGEuropean Linguisticsgeen aanvullende eisen
UUGame and Media Technology researchgeen aanvullende eisen
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenICT in Business and the Public Sector+ aanv. eisen
Amsterdam VUInformation Sciencesgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAData Sciencegeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAInformation Systems+ aanv. eisen
Tilburg UniversityNew Media Design+ aanv. eisen
Tilburg UniversityOrganization Studies+ aanv. eisen
UUScience and Business Management researchgeen aanvullende eisen
TU DelftScience Communication+ toelatingsgesprek
UUScience Education and Communication researchgeen aanvullende eisen
TU EindhovenLeraar VHO Informatica educational+ aanv. eisen
TU DelftLeraar VHO Informatica educational+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

adviseur informatiemanagement
data-analist
it-adviseur
phd business informatics
softwareondernemer
bron: StudieData

Contact

E: studievoorlichting@uu.nl
T: 030 2532670
Corine de Gee

studieadviseur

E: c.m.t.degee@uu.nl
T: 030-253 2818
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite