Molecular Life Sciences

Universiteit Utrecht

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

!Deze opleiding is een specialisatie van meerdere masters. Afhandelijk van je achtergrond en de interesses kies je de richting waarin je afstudeert. Afhankelijk van die keuze haal je één van onderstaande diploma's:
 • Biologie
 • Farmacie
 • Scheikunde
 • Molecular Life Sciences combineert vakken van Scheikunde, Biologie & Farmacie. Hoe werkt het leven op het allerkleinste niveau? En hoe zetten we deze kennis in om ziektes beter te behandelen?

  open_in_newwebsite

  locatieUtrecht
  diplomaBSc
  typeregulier, 180 EC
  taalvolledig Nederlands
  opleidingsduur3 jaar voltijd
  accreditaties, NVAO
  croho-code56860
  numerus fixusnee
  honoursheeft honours track
  Je gaat op moleculair niveau de processen van het leven ontrafelen. Je gebruikt hiervoor verschillende state-of-the-art apparatuur zoals NMR, X-ray diffractie, massaspectrometrie, licht- en elektronenmicroscopie. Je leert zowel alles over deze technieken, als over de verschillende modelsystemen waarin we de moleculaire processen bestuderen. Als modelsystemen hebben we de bacteriën en schimmels, de zebravis, de zandraket en de mens.

  Omdat Molecular Life Sciences zich op het snijvlak van meerdere bacheloropleidingen bevindt, combineer je vakken van de opleidingen Biologie, Scheikunde en Farmacie. Toepassingsmogelijkheden binnen de molecular life sciences zijn o.a.:
  • de ontwikkeling van nieuwe medicijnen
  • versterking van de immuniteit van mens, plant en dier tegen ziekteverwekkers
  • stamcellen die Multiple Sclerose bestrijden
  • verbetering van gewassen door moleculaire veredeling
  de studiekeuzecheck

  Studieprogramma

  Unsplashed background img 2
  periode
  Bio-organische chemie
  Biomoleculaire chemie
  Massaspectrometrie en proteomics
  Moleculair-biologische en biochemische technieken.

  Onderwijs

  taal van onderwijs100% nl
  onderwijsopzet30% zelfstudie
  40% theorie
  30% praktijk
  avondonderwijsn.v.t.
  afstandsonderwijsn.v.t.
  onderwijsvormen
  computer opdrachten, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, laboratoriumwerk, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, poster presentatie, practicum, stage, werkcollege, werkgroep, zelfstudie
  studielast
  Je hebt gemiddeld 24 contacturen per week. Daarnaast komt dan de zelfstudie.
  bindend studieadvies
  • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden


  Bij de studie MLS moet je in het eerste jaar 45 van de 60 studiepunten halen. Lukt dit niet, dan zoek je samen met de studieadviseur naar een andere opleiding.

  Toelating en kosten

  toelaatbare profielen
  vwo N&Gnatuurkunde;en wiskunde B
  vwo N&Tbiologie

  Inschatting maandelijkse studiekosten

  bron: Nibud
  bedragkostenpost
  336kamerhuur in Utrechtrond het landelijk gemiddelde
  22internet+tv
  152boodschappen/kostgeld
  32telefoon
  117verzekeringen
  172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
  80studieboeken en -spullen
  29drinken/snoep/snacks
  77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
  30contributies/abonnementen
  132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
  42vervoernaast de OV-kaart
  45overig

  € 1204totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
  Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

  Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

  Studenten en studentenleven

  studievereniging

  U.S.S. Proton
  Utrechtse Scheikundige Studentenvereniging Proton

  Utrechtse Biologen Vereniging (UBV)
  In 1924 werd door de Utrechtse botanicus Prof. dr F.A.F.C. Went en zijn assistente dr A.M. Hartsema het initiatief genomen een steunfonds op te richten om botanici uit Midden-Europa naar Nederland te halen om voordrachten te laten geven. Kort daarop traden ook enkele zoölogen toe en op 19 februari 1924 was de UBV een feit.
  In de beginjaren kenmerkte de vereniging zich door het houden van wetenschappelijke lezingen. Bekende sprekers werden uitgenodigd, bijvoorbeeld dr N. Tinbergen. In 1934 werd een boekje met reglementen en statuten opgesteld en in 1936, ter ere van het 12 1/2-jarig bestaan, werd er door honorair bestuurslid dr. Vonk namens de oud-bestuursleden aan de toenmalige praeses het vaandel aangeboden. De jaren veertig werden overschaduwd door de verschrikkingen van WOII. Ook de UBV kreeg er mee te maken. In ALv-notulen uit 1940 valt bijvoorbeeld te lezen dat de zaterdagmiddagexcursies slecht bezocht werden, omdat veel ouderejaars door de mobilisatie in dienst zaten. Daarnaast werkte de zeer strenge winter de UBV tegen. De laatste ALv in de oorlog was op 13 oktober 1942. Er werd toestemming gegeven om levensmiddelen te versturen naar een aantal biologen, die in handen waren gevallen van de Duitsers. Van november '43 to december '46 werden er geen activiteiten meer georganiseerd, omdat de economische crisis het innen van contributie onmogelijk maakten. De correspondentei in deze zeer moeilijke tijd werd verzorgd door mej. A.M. de Jong, ab-actis 1943-1944. Hiervoor werd zij bedankt tijdens de eerste ALv na de oorlog, die plaatsvond op 22 augustus 1945. In de jaren vijftig was de UBV actiever dan ooit! De rustige jaren waren voorbij. ALv's werden opgeluisterd met explosies, rookbommen, ontvoeringen en er werden tegenbesturen gevormd. Citaat uit 1955: “De preases verwijst de eerstejaars naar de voorste rijen en verzoekt de tweedejaars, die zich met veel lawaai bovenin hadden geinstalleerd, direct daarachter plaats te nemen. In verband met de verhuizing is de UBV-vlag in plaats van het vaandel meegenomen, maar er wordt voorgesteld om de vergadering te schorsen tot het vaandel er is. Na de hervatting van de vergadering verzoekt de preases de rotjes onder de bestuursstoelen te verwijderen. De vergadering wordt wederom geschorst en onder hevige explosies wordt de collegezaal van het zoologisch laboratorium bomvrij gemaakt” Eind jaren vijftig ontstonden commissies zoals CTBZB (een zangcie) en een studie-commissie. Later, in 1965, werd een UBV-verenigingsblad opgericht, het Kiemblad. Eind jaren zestig werden veel activiteiten ontplooid, o.a. het eerste feest, dat een groot succes was. Dit is heden ten dage nog steeds het geval. In sterk contrast hiermee staan de jaren zeventig. De algehele economische malaise in Nederland deed de UBV geen goed. Er was eigenlijk maar een goedlopende commissie en in 1972 werd er zelfs gesproken over ontbinding. Gelukkig waren er enkele leden die dit wisten te voorkomen. De jaren erna krabbelde de UBV weer een beetje op en tot 1986 ging het weer voorspoedig. Na een kleine dip ging het vanaf 1986 met de UBV alleen maar bergopwaarts. De vereniging ging van 200 leden in 1986 naar ongeveer 1250 in 2000. Tegenwoordig kent de UBV ongeveer 30 commissies, die de meest uiteenlopende activiteiten organiseren. Gelukkig heeft een vereniging met zo'n rijke historie ook een uitgebreid archief, waarin veel interessante en leuke dingen te vinden zijn over de geschiedenis van de UBV. Dit archief zal alleen maar groter worden in de 21ste eeuw.

  studentaantallen

  840 studenten volgen deze opleiding
  51% daarvan is vrouw
  245 eerstejaars gestart in 2017
  55% daarvan is vrouw
  30945 studenten aan de Universiteit Utrecht
  59% daarvan is vrouw
  bron: StudieData

  Op kamers in Utrecht

  66691studenten studerend
  31446studenten woonachtig   
  € 336gemiddelde kamerprijs
  kamer betaalbaarheid
  18 m2gemiddelde kameroppervlak
  kamer beschikbaarheid
  bron: Nationale Studenten Enquête

  aan het woord: studenten en docenten

  Niels de Graaf
  Wanneer het moleculaire mechanisme van een bepaalde ziekte bekend is, kan dit uiteindelijk leiden tot de ontwikkeling of verbetering van medicijnen tegen deze ziekte. Dat maakt Molecular Life Sciences voor mij heel mooi en belangrijk.

  Diagnostiek van kanker
  Ik heb tijdens mijn stage onderzoek gedaan naar nanobodies. Deze konden specifiek aan tumorcellen binden. We hebben geprobeerd om ze fluorescent te maken. Als ze dan binden aan tumorcellen, kun je dat zien door de fluorescentie...
  Dit is een membraaneiwit dat verantwoordelijk is voor transport van Clˉ-ionen over de celmembraan. Bij mensen met taaislijmziekte mist er een aminozuur in dit eiwit, waardoor het niet goed vouwt en niet in het celmembraan terecht komt. Taaislijmziektepatiënten hebben hierdoor veel minder transport van Clˉ-ionen, waardoor het slijm in de longen heel taai wordt. Door in kaart te brengen welke eiwitten helpen bij het vouwen van CFTR, hebben we targets in handen voor nieuwe medicijnen tegen taaislijmziekte.”

  Praktische vaardigheden
  Naast de hoor- en werkcolleges pas je de kennis toe met verschillende practica. Er zijn ook vakken waarbij je in groepen samenwerkt om bepaalde vraagstukken op te lossen, of om een voorstel te schrijven voor een onderzoek. Ook wordt veel aandacht besteed aan schrijf- en presentatievaardigheden. Kortom, je leert alle vaardigheden die een onderzoeker nodig heeft.
  Waarborg kwaliteit onderwijs

  Er wordt ook veel aandacht besteed aan de mening van studenten over het onderwijs. Studenten kunnen na afloop van een cursus een enquête invullen om feedback te geven over de kwaliteit van deze cursus. Deze enquêtes worden besproken door discussiegroepen bestaande uit zowel studenten als hoogleraren en opleidingsmanagers. Op deze manier wordt de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd en verbeterd.


  lees verder ...
  werkzaam als teamleiderWerken op het grensvlak van biologie en chemie, dat was wat ik wilde. Bij een groot internationaal farmaceutisch bedrijf, ben ik nu teamleider van een onderzoeksgroep van twintig mensen.

  Vanuit de disciplines biologie, farmacie, toxicologie en chemie ontwikkelen we samen nieuwe pijnstillers tegen chronische pijn, bijvoorbeeld bij multiple sclerose. Wat mijn baan zo leuk maakt is de veelzijdigheid. Ik werk samen met verschillende disciplines, met gerenommeerde universiteiten in Nederland en in het buitenland, met patentdeskundigen, met artsen, en met marketeers...


  lees verder ...

  Keuzehulp

  Unsplashed background img 2

  Studievergelijker

  1/7 UU
  Molecular Life Sciences
  € 336 gemiddelde kamerhuur
  245 eerstejaars
  54% vrouw
  ? uur contacttijd/week
  100% Nederlandstalig
  2/7 UU
  Biologie
  € 336 gemiddelde kamerhuur
  245 eerstejaars
  54% vrouw
  ? uur contacttijd/week
  100% Nederlandstalig
  3/7 Universiteit Leiden
  Biologie
  € 350 gemiddelde kamerhuur
  101 eerstejaars
  50% vrouw
  ? uur contacttijd/week
  50% Nederlandstalig
  50% Engelstalig
  4/7 RUG
  Biologie
  € 303 gemiddelde kamerhuur
  141 eerstejaars
  56% vrouw
  ? uur contacttijd/week
  100% Engelstalig
  5/7 Amsterdam UVA
  Biologie
  € 424 gemiddelde kamerhuur
  42 eerstejaars
  47% vrouw
  ? uur contacttijd/week
  65% Nederlandstalig
  35% Engelstalig
  6/7 Amsterdam VU
  Biologie
  star Keuzegids topopleiding 2018
  € 424 gemiddelde kamerhuur
  25 eerstejaars
  ?% vrouw
  ? uur contacttijd/week
  80% Nederlandstalig
  20% Engelstalig
  7/7 Wageningen University
  Biologie
  star Keuzegids topopleiding 2019  84
  € 282 gemiddelde kamerhuur
  136 eerstejaars
  46% vrouw
  ? uur contacttijd/week
  60% Nederlandstalig
  40% Engelstalig
  disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

  Feiten en / studie in cijfers

  studentoordelen

  bron: Nationale Studenten Enquete
  deze
  opleiding
  landelijk
  algemeen oordeel4.24.2
  inhoud3.94.0
  docenten3.73.9
  studiefaciliteiten3.73.9
  studielast3.53.7
  studiebegeleiding3.43.6
  De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
  In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

  Molecular Life Sciences aan de Universiteit Utrecht is beoordeeld door 423 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.2 uit 5.
  bron: Universiteit Utrecht 2019
  deze
  opleiding
  landelijk
  studenttevredenheid 4.2 4.2
  aantal eerstejaars 294 153
  ervaren contacttijd per week 18-24 18-24
  doorstroom naar tweede jaar 74% 77%
  diploma binnen 4 jaar 50% 53%
  werk op niveau in 1,5 jaar

  Studie in cijfers

  In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


  Na de studie

  Unsplashed background img 2

  Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

  huidige arbeidsmarkt
  bron: arbeidsmonitor
  € 2161gemiddeld bruto maandloon
  40%kans op een vaste baan
  7%kans op een voltijd baan
  55%kans op een baan op niveau
  59%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
  79%is tevreden over de studiekeuze

  aansluitende masteropleidingen

  instellingopleidinginstroomeisen
  Wageningen UniversityAnimal Sciences+ aanv. eisen
  Wageningen UniversityAquaculture and Marine Resource Management+ aanv. eisen
  Amsterdam VUArtificial Intelligence+ aanv. eisen
  RUGBehavioural and Cognitive Neurosciences research+ aanv. eisen
  Radboud UniversiteitBehavioural Science research+ aanv. eisen
  UUBio Inspired Innovation researchgeen aanvullende eisen
  Wageningen UniversityBioinformatics+ aanv. eisen
  Amsterdam VUBioinformatics and Systems Biologygeen aanvullende eisen
  Amsterdam UVABioinformatics and Systems Biology (joint degree)+ aanv. eisen
  Amsterdam UVAEcology and Evolution+ aanv. eisen
  RUGEcology and Evolution+ basiskennis
  + motivatiebrief
  Amsterdam UVAFreshwater & Marine Biology+ aanv. eisen
  Amsterdam UVAGeneral Biology+ aanv. eisen
  Amsterdam UVAGreen Life Sciences+ aanv. eisen
  Radboud UniversiteitBiologygeen aanvullende eisen
  Universiteit LeidenBiology+ aanv. eisen
  Wageningen UniversityBiologygeen aanvullende eisen
  RUGBiologygeen aanvullende eisen
  UUBiology of Disease researchgeen aanvullende eisen
  Universiteit LeidenBiology and Business Studies+ aanv. eisen
  Universiteit LeidenBiology and Science Communication and Society+ aanv. eisen
  Universiteit LeidenEvolutionary Biology+ aanv. eisen
  Universiteit LeidenMicrobial Biotechnology and Health+ aanv. eisen
  Maastricht UniversityBiomedical Sciencesgeen aanvullende eisen
  RUGBiomolecular Sciences+ aanv. eisen
  Amsterdam VUBiomolecular Sciencesgeen aanvullende eisen
  Wageningen UniversityBiotechnology+ aanv. eisen
  UUCancer, Stem Cells and Developmental Biology researchgeen aanvullende eisen
  Wageningen UniversityClimate Studies+ aanv. eisen
  RUGClinical and Psychosocial Epidemiology research+ aanv. eisen
  Radboud UniversiteitCognitive Neuroscience research+ motivatiebrief
  + toelatingsgesprek
  Amsterdam UVAComputational Science+ aanv. eisen
  RUGCPE Track Health Systems and Prevention researchgeen aanvullende eisen
  Wageningen UniversityDevelopment and Rural Innovation+ aanv. eisen
  UUDrug Innovation researchgeen aanvullende eisen
  Wageningen UniversityEarth and Environment+ basiskennis
  + motivatiebrief
  + toelatingsgesprek
  + cijfergemiddelde
  Amsterdam UVAEnvironmental Management+ aanv. eisen
  Amsterdam UVAGeo-ecological Dynamics+ aanv. eisen
  Amsterdam VUEcologygeen aanvullende eisen
  RUGEducatie en Communicatie in de Bètawetenschappen full-time,part-time,dual+ aanv. eisen
  RUGEnergy and Environmental Sciencesgeen aanvullende eisen
  UUEnergy Science researchgeen aanvullende eisen
  UUEnvironmental Biology researchgeen aanvullende eisen
  UUEpidemiology researchgeen aanvullende eisen
  Radboud UniversiteitFilosofie van een bepaald wetenschapsgebiedgeen aanvullende eisen
  Wageningen UniversityForest and Nature Conservation+ aanv. eisen
  Wageningen UniversityGeo-information Science+ aanv. eisen
  Maastricht UniversityGlobal Healthgeen aanvullende eisen
  Maastricht UniversityGovernance and Leadership in European Public Healthgeen aanvullende eisen
  UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
  Maastricht UniversityHuman Movement Sciencesgeen aanvullende eisen
  RUGHuman Movement Sciences+ 30 EC pre-master
  TU DelftIndustrial Ecology - TU Delft en Universiteit Leiden+ aanv. eisen
  UUInfection and Immunity research+ aanv. eisen
  UUInnovation Sciences research+ aanv. eisen
  Radboud UniversiteitLeraar Biologie educational+ 60 EC pre-master
  UULeraar VHO biologie full-time,part-time educational+ 60 EC pre-master
  Universiteit LeidenLeraar VHO in Biologie educational+ 60 EC pre-master
  Universiteit LeidenLeraar VHO in Biologie part-time educational+ 60 EC pre-master
  UULeraar VHO scheikunde full-time,part-time educational+ 90 EC pre-master
  Amsterdam UVALerarenopleiding Biologie educational+ 60 EC pre-master
  Amsterdam UVALerarenopleiding Biologie part-time educational+ 60 EC pre-master
  Amsterdam UVALerarenopleiding Scheikunde educational+ aanv. eisen
  Amsterdam VUManagement, Policy-Analysis and Entrepreneurship in Health and Life Sciences+ aanv. eisen
  RUGMarine Biology+ aanv. eisen
  RUGMedical and Pharmaceutical Drug Innovation+ aanv. eisen
  Radboud UniversiteitMedical Biology+ aanv. eisen
  RUGMedical Pharmaceutical Sciences+ aanv. eisen
  UUMolecular and Cellular Life Sciences researchgeen aanvullende eisen
  Radboud UniversiteitMolecular Mechanisms of Disease research+ cijfergemiddelde
  + toelatingsgesprek
  + motivatiebrief
  Amsterdam VUNeurosciencesgeen aanvullende eisen
  UUOne Healthgeen aanvullende eisen
  Wageningen UniversityOrganic Agriculture+ aanv. eisen
  Wageningen UniversityPlant Biotechnology+ aanv. eisen
  Wageningen UniversityPlant Sciences+ aanv. eisen
  Maastricht UniversityResearch Master in Health Sciences researchgeen aanvullende eisen
  Tilburg UniversityIndividual Differences and Assessment+ aanv. eisen
  UUScience and Business Management researchgeen aanvullende eisen
  UUScience Education and Communication researchgeen aanvullende eisen
  TU EindhovenLeraar VHO Scheikunde educational+ aanv. eisen
  TU DelftLeraar VHO Scheikunde educational+ aanv. eisen
  UUSustainable Business and Innovation+ aanv. eisen
  UUToxicology and Environmental Health researchgeen aanvullende eisen
  bron: doorstroommatrix.nl

  Potentiële beroepen

  biotechnoloog
  clinical research associate
  kankeronderzoeker
  microbioloog
  moleculair bioloog
  onderzoeker farmaceutische industrie
  phd molecular cellular life sciences
  bron: StudieData

  Contact

  E: studievoorlichting@uu.nl
  T: 030 2532670
  Meer informatie?
  Bezoek de website van deze opleiding.

  open_in_newwebsite