Natuur- en sterrenkunde

Universiteit Utrecht

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Natuur- en sterrenkunde gaat over de wereld om ons heen: van elementaire deeltjes en hun krachten tot de structuur en evolutie van het heelal.

open_in_newwebsite

locatieUtrecht
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56984
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Het gaat dus over het allerkleinste en het allergrootste, én over alle levenloze materie daartussen: quantumcondensaten, nanodeeltjes, fusieplasma's, oceanen, gletsjers, en nog veel meer. Natuurkundigen ontdekken de basisprincipes en passen ze toe. Ze onderzoeken bijvoorbeeld de rol en oorsprong van elementaire deeltjes, ontraadselen het ontstaan van het heelal of beschrijven de processen in atmosfeer en oceanen en hun effecten op het klimaat.

Vragen waar een natuurkundige zich mee bezig houdt zijn:
 • Wat is de levensloop van een ster?
 • Waarom krijgen we in Nederland een natter en warmer klimaat en meer zuidwestenwind?
 • Wat ziet een satelliet?
 • Waarom is een zonnecel van amorf silicium goedkoper?
 • Blijven zwarte gaten altijd bestaan?
 • Wat doet een natuurkundige met nanotechnologie?

Je ontdekt ook de dagelijkse natuurkundige effecten, zoals hoe dingen vallen, of hoe golven bewegen.

In Utrecht kun je je specialiseren in == theoretische- == of == experimentele natuurkunde ==. In het eerste geval stel je fysische theorieën op, in het tweede geval bedenk je experimenten om theorieën te toetsen.
Thijs vertelt over Natuur- en Sterrenkunde
Natuur- en sterrenkunde studeren?
Jesper vertelt over Natuur- en Sterrenkunde
Victor vertelt over Natuur- en Sterrenkunde
de studiekeuzecheck

Waarom aan de UU?

Hoge waardering
De Keuzegids 2014 heeft Natuur- en sterrenkunde in Utrecht het predikaat "topopleiding" gegeven, omdat ze tot de beste opleidingen van Nederland behoren.

Keuzevrijheid
In Utrecht kun je de opleiding het meest naar jouw eigen smaak inrichten. Wij hebben het meest veelzijdige aanbod in de bètawetenschappen en het grootste aantal keuzevakken.
Direct onderzoek doen
Al in het eerste jaar maak je kennis met onderzoekers die vertellen over hun onderzoeksgebied. Ook in het tweede en derde jaar werk je mee aan internationaal onderzoek op zeer hoogstaand niveau.

Als enige in Nederland
Utrecht heeft als enige in Nederland een onderzoeksgroep op het gebied van de natuurkunde van het klimaat: meteorologie en fysische oceanografie.

Meningen van studenten
In Utrecht vragen we studenten aan het eind van hun bachelor wat ze positief vonden aan hun studie. Onze natuurkundestudenten noemden de volgende punten:
 • de mogelijkheid tot het volgen van een dubbele major (twee diploma's halen in drie jaar)
 • veel keuzevakken en keuzevrijheid
 • goede docenten
 • veel contacturen
 • lessen in kleine groepen
 • veel flexibiliteit

Studiesucces
Van alle eerstejaars Natuur- en sterrenkundestudenten in Utrecht, gaat 75% door naar het tweede studiejaar. Landelijk ligt dit percentage op 73%.
Van degenen die door gaan naar het tweede studiejaar, haalt in Utrecht 58% binnen vier jaar zijn diploma. Landelijk ligt dit percentage op 60%.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwDe hele bacheloropleiding duurt drie jaar. Elk jaar bestaat uit vier perioden van tien weken. Elke periode wordt afgesloten met een tentamenweek.
1e jaar
periode
1234
Relativistische en klassieke mechanica
7.5 EC
Wiskundige technieken 1
7.5 EC
Data acquisitie en toegepaste analyse
7.5 EC
Wiskundige technieken 2
7.5 EC
Golven & Optica en vervolg practicum
7.5 EC
Atmosfeer oceaan dynamica keuzevak
7.5 EC
Keuzeruimte keuzevak
7.5 EC
Klimaat en maatschappij keuzevak
7.5 EC
Electromagnetisme
7.5 EC
De wetenschappelijke revolutie keuzevak
7.5 EC
Inleiding in de bouw en ontwikkeling van sterren keuzevak
7.5 EC
2e jaar
periode
1234
Statistische Fysica
7.5 EC
Wiskundige technieken 3
7.5 EC
Keuzeruimte keuzevak
7.5 EC
Kwantummechanica
7.5 EC
Filosofie en grondslagen van de natuurkunde keuzevak
7.5 EC
Keuzeruimte keuzevak
7.5 EC
Hydrodynamica keuzevak
7.5 EC
Keuzeruimte keuzevak
7.5 EC
Structuur der materie keuzevak
7.5 EC
Electrodynamica keuzevak
7.5 EC
Experimentele onderzoeksstage keuzevak stage
7.5 EC
Keuzeruimte keuzevak
7.5 EC
Klimaat, straling en thermodynamica keuzevak
7.5 EC
Numerieke methoden voor fysici en astronomen keuzevak
7.5 EC
3e jaar
periode
1234
Geofysische Stromingsleer keuzevak
7.5 EC
Keuzeruimte keuzevak
7.5 EC
Voortgezette Statistische Fysica keuzevak
7.5 EC
Keuzeruimte keuzevak
7.5 EC
Moderne gecondenseerde materie keuzevak
7.5 EC
Voortgezette kwantummechanica keuzevak
7.5 EC
Voortgezette mechanica keuzevak
7.5 EC
Keuzeruimte keuzevak
7.5 EC
Klassieke veldentheorie keuzevak
7.5 EC
Klimaatdynamica keuzevak
7.5 EC
Subatomaire fysica keuzevak
7.5 EC
Bacheloronderzoek
15 EC
Geschiedenis van de moderne natuurkunde keuzevak
7.5 EC
Moderne astrofysica en observationele kosmologie keuzevak
7.5 EC
Quantum matter keuzevak
7.5 EC

tracks

track Deeltjesfysica

Je leert alles over de elementaire deeltjes. Voor dit onderzoek wordt de deeltjesversneller in CERN, Geneve gebruikt. Je doet veel aan data-analyse en computersimulaties.

track Fysica van nanomaterialen

Je leert alles over de fysische eigenschappen van nanomaterialen bij harde gecondenseerde materie en koude kwantumgassen. Ook kun je in aanraking komen met nanofotonica en plasmafysica.

track Geschiedenis en filosofie van de natuurwetenschappen

Je maakt kennis met historische en filosofische vraagstukken over de ontwikkeling, de aard en de werkwijze van de natuurwetenschappen.

track Natuurkunde van het klimaat

Je leert alles over het klimaat en de dynamica van de atmosfeer en de oceanen. Je komt in aanraking met meteorologie, de rol van chemische processen in de atmosfeer en de evolutie van het klimaat.

track Theoretische natuurkunde

Theoretische natuurkunde gaat over moderne fysische theorieen en modellen op het gebied van de hoge-energie fysica, de kwantum en zachte gecondenseerde materie en de mathematische fysica.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet50% zelfstudie
35% theorie
15% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, mondelinge presentatie, computer opdrachten, onderzoek, onderzoeksproject, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, practicum, zelfstudie, project
onderwijsvormen
Interactief
Op de universiteit volg je vooral hoorcolleges (twee uur durend frontaal onderwijs) en werkcolleges (verdieping van de stof in een kleinere groep). De meeste vakken zijn een combinatie van beiden: een interactief hoorcollege.
Concrete practica
Tijdens de practica doe je samen met een partner experimenten. In je eerste jaar nemen de colleges en practica bijna je volledige week in beslag. Dat zijn dus veel contacturen, maar je hoeft dan thuis niet veel meer te doen.

studielast
Het tempo van een universitaire studie ligt hoger dan je van de middelbare school gewend bent. Je maakt soms lange dagen en je moet in staat zijn om veel (vaak Engelse) stof snel te verwerken. Per week ben je zo'n 30 tot 40 uur met je studie bezig en je moet je rooster zelf plannen. Natuurlijk bieden we je goede begeleiding als je hulp nodig hebt.
studeren in het buitenland
In je profileringsruimte (= vrije keuzeruimte in je rooster) kun je driekwart jaar aan een buitenlandse universiteit studeren. We hebben goede contacten met veel universiteiten in het buitenland, van Noorwegen tot Japan en van Spanje tot de Verenigde Staten. Maar je kunt ook tijdens je master voor een stage naar het buitenland gaan.
bindend studieadvies
 • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Honoursprogramma

Een honoursprogramma volg je vanaf het eerste jaar tot en met het einde van je bachelor. Het bestaat in totaal uit 45 studiepunten, waarvan 15 bovenop je reguliere rooster.

We bieden je met verdiepende en verbredende activiteiten extra mogelijkheden om meer uit je studie te halen. 'Verdiepend' omdat je een uitgebreider bacheloronderzoek in de natuurkunde doet. 'Verbredend' omdat je ook activiteiten buiten de natuurkunde om kunt doen in het 'College of Fundamental Sciences', waarin ook andere bètahonoursstudenten zitten.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
collegegeld nog niet bekend

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo C&Mwiskunde B + natuurkunde;natuurkunde,wiskunde b
vwo E&Mwiskunde B + natuurkunde;natuurkunde,wiskunde b
vwo N&Gwiskunde B + natuurkunde;wiskunde b,natuurkunde
vwo N&Ttoelaatbaar
hbo-pEen propedeuse of einddiploma van een hogeschool die onder de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) valt, aangevuld met certificaten op vwo-niveau voor de vakken wiskunde B, natuurkunde, scheikunde, Nederlands en Engels op VWO niveau

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
336kamerhuur in Utrechtrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1204totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

319 studenten volgen deze opleiding
18% daarvan is vrouw
88 eerstejaars gestart in 2017
25% daarvan is vrouw
30945 studenten aan de Universiteit Utrecht
59% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

A-Eskwadraat
Vereniging voor studenten Wiskunde (en toepassingen), Informatica, Informatiekunde en Natuur- & Sterrenkunde

Op kamers in Utrecht

66691studenten studerend
31446studenten woonachtig   
€ 336gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
18 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Masha Galperina doet de dubbele major natuurkunde-wiskunde
"Een dubbele major betekent voor mij een verbreding van je kennis"

"Het toekomstige werkveld in de natuurkunde spreekt me erg aan, maar wiskunde vond ik ook altijd al leuk. Ik kwam erachter dat ik beide vakken in Utrecht kon combineren in een TWIN-studie. Vandaar dat ik hier ben gaan studeren. Ook ligt Utrecht lekker centraal.

Een dubbele major betekent voor mij een verbreding van je kennis: door de wiskunde snap je de natuurkundige formules en achterliggende gedachten beter, en door de natuurkunde wordt wiskunde weer minder abstract. Zo kun je je er steeds iets bij voorstellen...
Maar als je gemotiveerd bent, goed kunt plannen en snel kunt werken is dat geen probleem. Verder zijn de roosters in Utrecht zo gemaakt, dat het programma van de dubbele major erg goed te doen is.

Ik houd naast mijn studie in ieder geval nog genoeg tijd over om andere dingen te doen: ik studeer aan het conservatorium, en doe aan stijldansen. Door goed te plannen kan ik al deze dingen prima met elkaar combineren."


lees verder ...
Yasser Awwad
"Je moet vooral gemotiveerd en enthousiast zijn"

"Ik wil graag de theoretische natuurkunde in. Een goede wiskundige basis is daarbij erg handig, vandaar dat ik natuurkunde en wiskunde wil combineren.

De keuze voor de Universiteit Utrecht lag daarbij voor de hand: van alle universiteiten in Nederland heeft de UU de meeste ervaring met deze TWIN-studie. Verder staat de UU erom bekend erg sterk te zijn op het gebied van de theoretische natuurkunde.
Het TWIN-programma is 20% zwaarder, in plaats van 100%. Daardoor blijft er nog voldoende tijd over voor andere zaken, of om extra vakken te volgen buiten het verplichte programma om...
Bij de keuzevakken gebeurt dit soms wel, maar door goed vooruit te plannen is dat probleem minimaal.

Er is geen selectieve toelating bij de inschrijving, maar er wordt wel meer van een TWIN-student verwacht; je moet het aankunnen om twee verschillende disciplines tegelijk te leren. Hoge cijfers zijn, zoals bij elke studie, een pre, maar je moet vooral gemotiveerd en enthousiast zijn én beide vakken even leuk vinden.
Ik vind het zeker zinvol om natuurkunde te combineren met wiskunde. In de wiskunde leer je algemene stellingen, verbanden en definities voor het oplossen van wiskundige problemen. De natuurkunde geeft je vervolgens een weelde aan scenario's waarin je deze technieken kunt toepassen om de natuur te beschrijven. Je wordt dus veel breder geschoold dan wanneer je 1 vakgebied studeert. Dat is ook de uitdaging!"


lees verder ...
Marlies van der Lugt
"Ik volg de dubbele bachelor wiskunde en natuur- en sterrenkunde (TWIN). Ik wist mijn hele middelbareschool carriere dat ik 'iets' met techniek wilde doen.

Maar tijdens het studeren voor mijn eindexamens wilde ik zo graag weten hoe het nu preciés zat met magnetisme, met integreren en differentieren, ik wilde meer de diepte in. Voor de dubbele bachelor wis- natuurkunde (TWIN) heeft de UU zijn zaakjes goed op orde...
De opgaven waar je mee te maken krijgt zijn best lastig, en het eist discipline en doorzettingsvermogen om daar af en toe doorheen te ploeteren. Het niet bij de pakken neerzitten als het een weekje niet goed lukt ervaar ik wel als lastig.

De begeleiding van de werkcolleges waar je oefent met de stof door masterstudenten en andere ouderejaarsstudenten is echt heel belangrijk. Je hebt met deze studenten eigenlijk meer contact dan met de docent van het vak, die zie je alleen tijdens een hoorcollege samen met 100 andere studenten. Het niveau van deze begeleiding ben ik echt erg blij mee. Bij Natuurkunde zijn er relatief veel contacturen. Je ziet je medestudenten dus vaak en werkt (as je dat wilt) ook met ze samen tijdens de werkcolleges. De docenten zijn erg aanspreekbaar, je kunt in de pauze van een hoorcollege altijd even naar voren lopen om je vragen te stellen.

Als TWINstudent ligt je studie de eerste anderhalf jaar in principe vast met verplichte vakken. Daarna kun je uit de major-keuzevakken je eigen programma uitkiezen. Je hebt veel meer contacturen dan de gemiddelde student, maar er hoeft wat minder zelfstandig thuis te worden gestudeerd is mijn ervaring. Er is in de avonduren dus genoeg tijd om je op andere terreinen te ontwikkelen. Zo ben ik zelf bij een roeivereniging gegaan en ben ik in de avonduren dus veel aan het roeien, coachen of comissiewerk aan het doen. Ook bij de studievereniging A-Eskwadraat kun je als wiskunde of natuurkunde student actief worden off gewoon met wat activiteiten meedoen zoals een biertje drinken op de borrel.

Maar tijdens het studeren voor mijn eindexamens wilde ik zo graag weten hoe het nu preciés zat met magnetisme, met integreren en differentieren, ik wilde meer de diepte in. Voor de dubbele bachelor wis- natuurkunde (TWIN) heeft de UU zijn zaakjes goed op orde. Ze zorgen ervoor dat er niets dubbel geroosterd wordt, er is goede begeleiding bij de invulling van de keuzeruimte bij de twee studies en er zijn relatief veel andere TWIN studenten.

Natuur- en wiskunde op de universiteit leer je echt alleen maar door heel veel te oefenen. De opgaven waar je mee te maken krijgt zijn best lastig, en het eist discipline en doorzettingsvermogen om daar af en toe doorheen te ploeteren. Het niet bij de pakken neerzitten als het een weekje niet goed lukt ervaar ik wel als lastig.

De begeleiding van de werkcolleges waar je oefent met de stof door masterstudenten en andere ouderejaarsstudenten is echt heel belangrijk. Je hebt met deze studenten eigenlijk meer contact dan met de docent van het vak, die zie je alleen tijdens een hoorcollege samen met 100 andere studenten. Het niveau van deze begeleiding ben ik echt erg blij mee. Bij Natuurkunde zijn er relatief veel contacturen. Je ziet je medestudenten dus vaak en werkt (as je dat wilt) ook met ze samen tijdens de werkcolleges. De docenten zijn erg aanspreekbaar, je kunt in de pauze van een hoorcollege altijd even naar voren lopen om je vragen te stellen.

Als TWINstudent ligt je studie de eerste anderhalf jaar in principe vast met verplichte vakken. Daarna kun je uit de major-keuzevakken je eigen programma uitkiezen. Je hebt veel meer contacturen dan de gemiddelde student, maar er hoeft wat minder zelfstandig thuis te worden gestudeerd is mijn ervaring. Er is in de avonduren dus genoeg tijd om je op andere terreinen te ontwikkelen. Zo ben ik zelf bij een roeivereniging gegaan en ben ik in de avonduren dus veel aan het roeien, coachen of comissiewerk aan het doen. Ook bij de studievereniging A-Eskwadraat kun je als wiskunde of natuurkunde student actief worden off gewoon met wat activiteiten meedoen zoals een biertje drinken op de borrel."


lees verder ...
Ruud Giebels
"Bètastudenten zijn erg gewild, vanwege de manier waarop zij problemen benaderen."

“Het lijkt alsof mijn werk niets met natuurkunde te maken heeft. Maar als ik opnieuw zou mogen kiezen, zou ik absoluut dezelfde keuze hebben gemaakt.

Dankzij mijn studie heb ik een voorsprong in mijn werk. Ik kan problemen gestructureerd aanpakken en oplossen. Strategy consultants zijn dan ook ontzettend geïnteresseerd in bètastudenten. Niet zozeer om hun inhoudelijke kennis over bijvoorbeeld quantummechanica, maar vooral vanwege hun benadering van problemen...
Ik werk met veel verschillende mensen aan diverse problemen. Het internationale aspect spreekt me enorm aan. Ik heb een MBA-opleiding gevolgd - gesponsord door mijn werk - in Singapore en Fontainebleau, in een klas met ruim zestig nationaliteiten. Wat ik in mijn werk bedenk, is direct toepasbaar op de wereld om mij heen. Bij natuurkunde ging het om zaken die wat verder van me af lagen. Maar juist die abstracte benadering heeft me hier gebracht.”


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/2 UU
Natuur- en sterrenkunde
€ 336 gemiddelde kamerhuur
88 eerstejaars
25% vrouw
? uur contacttijd/week
2/2 Radboud Universiteit
Natuur- en sterrenkunde
€ 315 gemiddelde kamerhuur
79 eerstejaars
22% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

opleidinggelijkenis met Natuur- en sterrenkunde
Aardwetenschappen
bekijk
Wiskunde
bekijk
Scheikunde
bekijk

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.24.2
inhoud3.94.0
docenten3.93.9
studiefaciliteiten3.63.8
studielast3.83.6
studiebegeleiding3.93.8
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Natuur- en sterrenkunde aan de Universiteit Utrecht is beoordeeld door 111 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.2 uit 5.
bron: Universiteit Utrecht 2019
deze
opleiding
landelijk
studenttevredenheid 4 4.1
aantal eerstejaars 145 131
ervaren contacttijd per week 18-24 18-24
doorstroom naar tweede jaar 75% 70%
diploma binnen 4 jaar 45% 44%
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2
Wat kun je met een academisch diploma?
Anders dan bij beroepsopleidingen word je op de universiteit niet opgeleid voor een specifiek beroep. Met het behalen van een universitair diploma laat je zien dat je over academisch werk- en denkniveau beschikt. Hiermee kun je na je studie alle kanten op.
Er zijn nog geen cijfers bekend van studenten die na hun bachelor direct de arbeidsmarkt op gaan: bijna alle studenten gaan verder met een master. Met een master kun je in uiteenlopende werkvelden aan de slag. Je kunt door in de wetenschap, of je zoekt een baan buiten het onderzoek, bijvoorbeeld in de beleids- of adviessector. Ook kun je terecht in de communicatie of educatie; het ligt er maar net aan in welke richting jij je hebt gespecialiseerd.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Natuurkundigen zijn zeer gewild in de wereld van het geldverkeer en de IT-sector, omdat ze complexe (reken)problemen kunnen oplossen. Bijna alle afgestudeerde natuurkundigen vinden snel een baan op niveau. Je kunt leraar of onderzoeker worden, of kiezen voor een baan in het bedrijfsleven. Denk aan de hightech industrie (ASML), de medische technologie (Philips), de ICT-sector, de consultancy (advisering), bij banken, verzekeraars en voorspellingsbureaus (KNMI, Centraal Planbureau).
Promoveren
Wanneer je je masterprogramma hebt afgerond en je zeker weet dat je verder wilt als onderzoeker, kun je ervoor kiezen om te promoveren. Dit betekent dat je een proefschrift over je onderzoek publiceert en dit verdedigt voor een commissie. Nadat je je bul hebt gekregen, mag je de titel dr. (doctor) voor je naam zetten. Promovendi - ook wel PhD's genoemd - leveren een belangrijke bijdrage aan het Utrechtse onderzoek. 36% van de Utrechtse natuurkundigen wordt promovendus. Een promotietraject duurt vier jaar.

Arbeidskansen
Na afronding van de master, heeft 100% van de natuurkundigen in Nederland binnen 1.5 jaar werk.

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2293gemiddeld bruto maandloon
29%kans op een vaste baan
22%kans op een voltijd baan
95%kans op een baan op niveau
90%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
79%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
TU DelftAerospace Engineeringgeen aanvullende eisen
TU EindhovenApplied Physics+ aanv. eisen
RUGApplied Physics+ 15 EC pre-master
TU DelftApplied Physics+ aanv. eisen
Universiteit LeidenAstronomy+ aanv. eisen
Universiteit LeidenBiology+ aanv. eisen
UUClimate Physics researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAComputational Science+ aanv. eisen
Wageningen UniversityEarth and Environment+ basiskennis
+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
+ cijfergemiddelde
UUEnergy Science researchgeen aanvullende eisen
TU DelftEngineering & Policy Analysis+ aanv. eisen
UUExperimental Physics researchgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitFilosofie van een bepaald wetenschapsgebiedgeen aanvullende eisen
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
TU DelftIndustrial Ecology - TU Delft en Universiteit Leiden+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in natuurkunde educational+ 60 EC pre-master
UULeraar VHO natuurkunde full-time,part-time educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Natuurkunde part-time educational+ 60 EC pre-master
UUMathematical Sciences researchgeen aanvullende eisen
RUGMechanical Engineering+ aanv. eisen
UUNanomaterials Science researchgeen aanvullende eisen
RUGNanoscience+ aanv. eisen
RUGPhysicsgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUPhysics & Astronomygeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitPhysics and Astronomygeen aanvullende eisen
UUScience and Business Management researchgeen aanvullende eisen
TU EindhovenScience and Technology of Nuclear Fusiongeen aanvullende eisen
TU DelftScience Communication+ toelatingsgesprek
UUScience Education and Communication researchgeen aanvullende eisen
TU EindhovenLeraar VHO Natuurkunde educationalgeen aanvullende eisen
TU DelftLeraar VHO Natuurkunde educationalgeen aanvullende eisen
TU EindhovenLeraar VHO O&O educationalgeen aanvullende eisen
TU DelftLeraar VHO O&O educational+ aanv. eisen
UUSustainable Development research+ aanv. eisen
TU DelftSustainable Energy Technology - 4TUgeen aanvullende eisen
UUTheoretical Physics researchgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

docent natuurkunde
financieel analist
ontwikkelaar nanotechnologie
phd theoretical physics
sterrenkundige
systeemontwikkelaar
bron: StudieData

Contact

E: studievoorlichting@uu.nl
T: 030 2532670
Geert-Jan Roelofs

studieadviseur natuur- en sterrenkunde

E: studieadviseur.nast@uu.nl
T: 030 253 6962
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite