Nederlandse taal en cultuur

Universiteit Utrecht

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Tijdens de opleiding Nederlandse taal en cultuur leer je eigen taal écht lezen en schrijven.

open_in_newwebsite

locatieUtrecht
diplomaBA Nederlandse Taal en Cultuur
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56804
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Elke dag spreken en lezen we Nederlands, maar dat maakt deze taal nog niet vanzelfsprekend. In de bachelor Nederlands leer je waarom je een taal nooit perfect kan beheersen. Je onderzoekt taal en experimenteert ermee. Je leest en bestudeert romans en gedichten, maar ook wetenschappelijke artikelen over de geschiedenis en werking van literatuur. En je verdiept je in actuele debatten en maatschappelijke discussies over taal en cultuur.

Bij Nederlandse taal en cultuur in Utrecht word je uitstekend begeleid. Ze zijn deskundig en betrokken. Docenten, maar ook je tutor en studieadviseur volgen je vorderingen op de voet.

Matching: ga na of een studie goed bij je past en doorloop je studie succesvol. Schrijf je in voor 1 mei en maak via verplichte studieactiviteiten uitgebreid kennis met Nederlandse taal en cultuur. Meer informatie vind je op www.uu.nl/matching.
de studiekeuzecheck

Open dagen en meeloopdagen

Bachelor open dag
Kom naar de bachelorvoorlichtingsdag van de Universiteit Utrecht op zaterdag 16 maart van 10:00 uur tot 16:00 uur. Bacheloropleidingen geven algemene en verdiepende voorlichtingsrondes op locaties in de binnenstad, Utrecht Science Park/De Uithof en op de University College Campus.
Bachelor open dagen 2019
Kom naar de bachelorvoorlichtingsdag van de Universiteit Utrecht op vrijdag 15 november van 10:00 uur tot 16:00 uur. Bacheloropleidingen geven algemene en verdiepende voorlichtingsrondes op locaties in de binnenstad, Utrecht Science Park/De Uithof en op de University College Campus.
Bachelor open dagen 2019 Utrecht
Kom naar de bachelorvoorlichtingsdag van de Universiteit Utrecht op zaterdag 16 november van 10:00 uur tot 16:00 uur. Bacheloropleidingen geven algemene en verdiepende voorlichtingsrondes op locaties in de binnenstad, Utrecht Science Park/De Uithof en op de University College Campus.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

specialisaties

track Nederlands: de taal en het gebruik

Dit verdiepingspakket richt zich op taal en het gebruik hiervan.

Je krijgt meer inzicht in de relatie tussen de Nederlandse taal (als systeem) en het gebruik van het Nederlands, door het stellen van vragen als:

Hoe kunnen talen met elkaar vergeleken worden om verschillen die mensen tussen talen ervaren te karakteriseren en begrijpen?
Hoe verbinden Nederlandse lezers zinnen tot teksten en waarom leidt dat wel of niet tot begrip van die teksten?
Hoe kan Nederlands taalgebruik – in allerlei contexten, van alledaags tot literair - geanalyseerd worden?

specialisatie Nederlandse literaturen en hun context

Dit verdiepingspakket richt zich op Nederlandse literatuur

Je vergroot je inzicht in Nederlandse literatuur en ook de relatie tussen die literatuur en de historische en moderne context. Vragen die aan de orde komen zijn:

Welke dynamiek is er in de loop der eeuwen in de Dietse, Vlaamse en Nederlandstalige literaturen geweest - die voor het gemak als 'Nederlandse literatuur' worden aangeduid?
Welke historische taalfasen waren er voor het ontstaan van het Standaardnederlands, en hoe kan kennis van dat proces de leesvaardigheid in historische Nederlandse teksten vergroten?
Hoe werkt een letterkundig onderzoeker, en wat betekent dat werk voor de Nederlandse samenleving?

specialisatie Nederlandse taal, literatuur en maatschappij

Dit verdiepingspakket richt zich op de Nederlandse taal, literatuur en maatschappij

Je krijgt meer inzicht in debatten, discussies en instituten waarin Nederlandse taal en literatuur een rol spelen, door het stellen van vragen als:

Hoe verloopt tweede-taalverwerving van het Nederlands (zowel in Nederland als daarbuiten)?
Hoe hebben instituties als kloosters, boekdrukkers, uitgevers en fondsen de Nederlandse literatuur bij de lezer gebracht, in verleden en heden?
Hoe wordt er in Nederland omgegaan met meertaligheid, en wat heeft meertaligheid in de loop van de Nederlandse geschiedenis voor Nederland betekend?
Hoe leren Nederlanders goed lezen en schrijven, en welke rol speelt belezenheid in de Nederlandse samenleving?

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet70% zelfstudie
30% theorie
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
werkcollege, hoorcollege, groepsopdracht, practicum, zelfstudie
bindend studieadvies
  • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2018

aanmelding deadline : 1 mei 2018
wettelijk tarief : € 1831 (€916 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 8208
niet-EU/EER studenten : € 9345

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
336kamerhuur in Utrechtrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1204totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

151 studenten volgen deze opleiding
81% daarvan is vrouw
27 eerstejaars gestart in 2017
89% daarvan is vrouw
30526 studenten aan de Universiteit Utrecht
59% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Awater
Nederlandse taal en cultuur

Op kamers in Utrecht

66691studenten studerend
31446studenten woonachtig   
€ 336gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
18 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/6 UU
Nederlandse taal en cultuur
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
27 eerstejaars
88% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/6 Universiteit Leiden
Nederlandse taal en cultuur
€ 350 gemiddelde kamerhuur
4.1/5 studenttevredenheid
19 eerstejaars
78% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
95% Nederlandstalig
5% Engelstalig
3/6 Rijksuniversiteit
Nederlandse Taal en Cultuur
€ 303 gemiddelde kamerhuur
4.1/5 studenttevredenheid
16 eerstejaars
81% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/6 Radboud Universiteit
Nederlandse Taal en Cultuur
star Elsevier
€ 315 gemiddelde kamerhuur
4.0/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/6 UvA
Taal en communicatie (Nederlands)
€ 424 gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
25 eerstejaars
76% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/6 UvA
Nederlandse taal en cultuur
€ 424 gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
25 eerstejaars
76% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.14.1
inhoud3.73.7
docenten4.04.0
studiefaciliteiten3.53.6
studielast3.73.7
studiebegeleiding3.73.5
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Nederlandse taal en cultuur aan de Universiteit Utrecht is beoordeeld door 72 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Met het bachelordiploma op zak kun je een master gaan volgen om je verder te specialiseren. Er zijn nog geen cijfers bekend van studenten die na de bachelor direct de arbeidsmarkt op gaan. Veel studenten gaan verder met een masterprogramma.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Het grootste deel van de Utrechtse neerlandici komt terecht in functies waarin taal, tekst of cultuur een belangrijke rol spelen. Je ziet ze terug als leraar (in het middelbaar of hoger beroepsonderwijs), voorlichter (bij bedrijven, overheden en musea), reclamemaker, journalist, manager of beleidsmedewerker, maar ook bij uitgeverijen en (taal)onderwijsgerelateerde organisaties.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 1827gemiddeld bruto maandloon
52%kans op een vaste baan
7%kans op een voltijd baan
35%kans op een baan op niveau
46%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
66%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Tilburg UniversityAccountancy+ aanv. eisen
UUAncient, Medieval and Renaissance Studies research+ aanv. eisen
RijksuniversiteitClassical, Medieval and Early Modern Studies research+ aanv. eisen
RijksuniversiteitCommunicatie en educatie+ aanv. eisen
UvATekst en communicatiegeen aanvullende eisen
UUCommunicatie en organisatie+ motivatiebrief
+ erkende certificaten
Amsterdam VUJournalistiek+ basiskennis
+ motivatiebrief
RijksuniversiteitComputercommunicatie+ aanv. eisen
RijksuniversiteitEducatie in de Taal- en cultuurwetenschappen - Nederlandse Taal en Cultuur full-time,part-time educationalgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitEuroculture (EM)geen aanvullende eisen
RijksuniversiteitEuropean Linguisticsgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitEuropese Studies+ aanv. eisen
RijksuniversiteitEuropese Studiesgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityFinance+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitGeneral Linguistics+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitHistorical, Literary and Cultural Studies research+ aanv. eisen
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityInformation Management+ aanv. eisen
UUInterculturele communicatie+ aanv. eisen
Tilburg UniversityJeugdliteratuur+ aanv. eisen
Tilburg UniversityKunst- en Cultuurwetenschappen+ aanv. eisen
Tilburg UniversityLeraar in VHO in Nederlands (Educatieve postmaster) educational+ 60 EC pre-master
Universiteit LeidenLeraar VHO in Nederlands educational+ 60 EC pre-master
UULeraar VHO Nederlands full-time,part-time educational+ 60 EC pre-master
UvALerarenopleiding Nederlands educational+ 120 EC pre-master
Radboud UniversiteitLetterkundegeen aanvullende eisen
UULinguistics research+ aanv. eisen
Linguistics and Communication Sciences researchgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitLiterair bedrijfgeen aanvullende eisen
UvALiterary Studies (research MA) researchgeen aanvullende eisen
UULiteratuur vandaag+ aanv. eisen
Tilburg UniversityMaster Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Nederlandse Taal en Cultuur educational+ aanv. eisen
UUMeertaligheid en taalverwerving+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitNederland-Duitsland Studies+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitDocent en Expertgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUNederlandse letterkunde en het literaire veld+ aanv. eisen
UUNederlandse literatuur en cultuur research+ aanv. eisen
UUNeerlandistiek+ aanv. eisen
RijksuniversiteitNeerlandistiekgeen aanvullende eisen
UvANederlandse letterkunde (research) researchgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenModerne Nederlandse letterkundegeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenNederlandkunde+ aanv. eisen
Universiteit LeidenNederlandse taalkunde+ aanv. eisen
Universiteit LeidenOudere Nederlandse letterkunde+ aanv. eisen
Universiteit LeidenTaalbeheersing van het Nederlands+ aanv. eisen
Tilburg UniversityOnline Culture+ aanv. eisen
Tilburg UniversityStrategic Management+ aanv. eisen
Tilburg UniversitySupply Chain Management+ aanv. eisen
Amsterdam VUTaaltheorie en taalbeschrijving+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitTaalwetenschappen/Linguistics+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitTourism and Culture+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

journalist
leraar nederlands
voorlichter
bron: StudieData

Contact

Studiepunt Geesteswetenschappen

Voor studenten met een Nederlandse vooropleiding

Study Humanities

For international students

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite