Scheikunde

Universiteit Utrecht

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Moleculen zijn overal: in het kunststof van je tv, in kraanwater en in het koolzuurgas dat je uitademt. Een scheikundige is dé moleculen-specialist.

open_in_newwebsite

locatieUtrecht
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56857
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Begrijpen en toepassen
Scheikunde studeren in Utrecht betekent leren hoe je moleculen maakt, welke reacties ze aangaan en waarom, wat hun structuur is en wat hun specifieke eigenschappen zijn. Feitenkennis is niet het belangrijkste, het gaat vooral om het begrijpen en toepassen van natuurwetten. Het uitvoeren van experimenten in het laboratorium, samen met medestudenten, is een belangrijk onderdeel waarin je je theoretische kennis direct in praktijk brengt.

High tech duurzame scheikunde
Scheikundigen gebruiken hun kennis over stoffen en hun eigenschappen om nieuwe moleculen te ontwerpen voor specifieke toepassingen. Je werkt bijvoorbeeld aan een nieuw proces voor het omzetten van aardgas in ultrazuivere diesel. Dit doe je zo efficiënt mogelijk: met zo min mogelijk grondstof, een hoge opbrengst en zo min mogelijk afval.

Levensbelangrijke kennis
Door nieuwe technieken om biomoleculen en hun reacties te onderzoeken, werken scheikundigen, biologen en geneeskundigen steeds meer samen. Het onderzoek naar eiwitvouwing in een cel zou bijvoorbeeld medicijnen tegen dodelijke ziektes of vormen van kanker kunnen leiden. Kennis op dit gebied is daarom van levensbelang.
Scheikunde studeren in Utrecht
Scheikunde studeren
Scheikunde, Dagje studeren
de studiekeuzecheck

Waarom aan de UU?

Molecular Life Sciences
Uniek in Utrecht is de mogelijkheid om vanaf jaar 1 Molecular Life Sciences (MLS) te studeren. Naast MLS-specifieke vakken volg je ook vakken samen met scheikunde-, biologie- en farmaciestudenten.

Hoge waardering
In de Nationale Studenten Enquête is Scheikunde aan de Universiteit Utrecht beoordeeld door 103 respondenten met een 4.2 op een schaal van 1 tot 5 (bron: NSE 2016).

Meningen van studenten
In Utrecht vragen we studenten aan het eind van hun bachelor wat ze positief vonden aan hun studie. Onze scheikundestudenten noemden de volgende punten:
 • goede balans tussen theorie en praktijk
 • leuke, enthousiaste docenten
 • keuzevrijheid en grote diversiteit aan vakken
 • goede begeleiding naar een aansluitende master
 • prettige sfeer, goed contact met docenten
 • veel contacturen en practica
 • lessen in kleine groepen

Studiesucces
Van alle eerstejaars scheikundestudenten in Utrecht gaat 82% door naar het tweede studiejaar. Landelijk ligt dit percentage op 76%. Van degenen die door gaan naar het tweede studiejaar, haalt in Utrecht 73% binnen vier jaar zijn diploma. Landelijk ligt dit percentage voor Scheikunde op 71%.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwDe hele bacheloropleiding duurt drie jaar. Elk jaar bestaat uit vier perioden van tien weken. Elke periode wordt afgesloten met een tentamenweek.
1e jaar
periode
1234
Organische chemie en spectroscopie (inclusief practicum)
7.5 EC
Wis- en natuurkunde 1
7.5 EC
Fysische en anorganische chemie (inclusief practicum)
7.5 EC
Wis- en natuurkunde 2
7.5 EC
Spectroscopie en analyse (inclusief practicum)
7.5 EC
keuzeruimte keuzevak
7.5 EC
Onderzoeksstage keuzevak
7.5 EC
Chemie van de cel (inclusief practicum)
7.5 EC
Kwantumchemie en anorganische chemie
7.5 EC
2e jaar
periode
1234
Structuuranalyse
7.5 EC
Gene expression and protein engineering keuzevak
7.5 EC
profileringsruimte (vrije keuze) keuzevak
7.5 EC
Anorganische en organische chemie (theorie) keuzevak
7.5 EC
Fysische Chemie keuzevak
7.5 EC
Wiskunde keuzevak
7.5 EC
Anorganische en organische chemie (praktijk) keuzevak
7.5 EC
Biofysica keuzevak
7.5 EC
Profileringsruimte (vrije keuze) keuzevak
7.5 EC
Researchproject
7.5 EC
Practicum Analyse keuzevak
7.5 EC
Profileringsruimte (vrije keuze) keuzevak
7.5 EC
Toegepaste Dichtheidsfunctionaaltheorie keuzevak
7.5 EC
3e jaar
periode
1234
Chemie en duurzame ontwikkeling keuzevak
7.5 EC
Katalyse keuzevak
7.5 EC
Nanomaterialen keuzevak
7.5 EC
Virusziekten keuzevak
7.5 EC
Advanced superstructures keuzevak
7.5 EC
Biomolecular processes keuzevak
7.5 EC
Molecular Machines keuzevak
7.5 EC
Oriëntatie communicatieve en educatieve praktijk keuzevak
7.5 EC
Profileringsruimte (vrije keuze) keuzevak
7.5 EC
Vaste stoffen en oppervlakken keuzevak
7.5 EC
Advanced Organic Chemistry keuzevak
7.5 EC
Advanced Physical Chemistry keuzevak
7.5 EC
De onderzoeker als adviseur keuzevak
7.5 EC
Medicinal Chemistry keuzevak
7.5 EC
Oriëntatie communicatieve en educatieve praktijk keuzevak
7.5 EC
Profileringsruimte (vrije keuze) keuzevak
7.5 EC
Bachelorthesis afstuderen
15 EC

tracks

track Molecular Life Sciences

Molecular Life Sciences combineert vakken van Scheikunde, Biologie & Farmacie. Hoe werkt het leven op het allerkleinste niveau? En hoe zetten we deze kennis in om ziektes beter te behandelen?

Je gaat op moleculair niveau de processen van het leven ontrafelen. Je gebruikt hiervoor verschillende state-of-the-art apparatuur zoals NMR, X-ray diffractie, massaspectrometrie, licht- en elektronenmicroscopie. Je leert zowel alles over deze technieken, als over de verschillende modelsystemen waarin we de moleculaire processen bestuderen. Als modelsystemen hebben we de bacteriën en schimmels, de zebravis, de zandraket en de mens.

Omdat Molecular Life Sciences zich op het snijvlak van meerdere bacheloropleidingen bevindt, combineer je vakken van de opleidingen Biologie, Scheikunde en Farmacie. Toepassingsmogelijkheden binnen de molecular life sciences zijn o.a.:

 • de ontwikkeling van nieuwe medicijnen
 • versterking van de immuniteit van mens, plant en dier tegen ziekteverwekkers
 • stamcellen die Multiple Sclerose bestrijden
 • verbetering van gewassen door moleculaire veredeling

track Nanomaterialen en Energie

Binnen deze richting bestudeer je de chemie van energie en materialen. Denk bijv. aan processen van katalysatoren voor de chemische industrie en het zoeken naar oplossingen voor duurzame energie.

track Moleculen en gezondheid

Binnen deze richting houd je je bezig met de chemie van cellen en koolstofverbindingen. Je onderzoekt de structuur en interacties van biomoleculen die een rol spelen bij ziektes en geneesmiddelen.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet30% zelfstudie
40% theorie
30% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, colloquium, mondelinge presentatie, computer opdrachten, onderzoek, onderzoeksproject, excursie, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, groepsdiscussie, poster presentatie, individuele opdracht, practicum, zelfstudie, project, laboratoriumwerk
onderwijsvormen
Hoorcollege: twee uur durend frontaal onderwijs met halverwege een pauze.
Werkcollege: verdieping van de hoorcollegestof in kleine groepen.
Practica: praktijkgerichte experimenten zoals het maken van esters.
Computer Ondersteunend Onderwijs (COO): interactieve lessen op de pc.
Project Gericht Onderwijs (PGO): uitdiepen en presenteren van zelfgekozen onderwerpen dmv een verslag, poster- of powerpointpresentatie.
studielast
Het tempo van een universitaire studie ligt hoger dan je van de middelbare school gewend bent. Je maakt soms lange dagen in de practicumzaal en je moet veel (vaak Engelse) stof snel verwerken. Van onze studenten verwachten wij motivatie en inzet. Hoor- en werkcolleges zijn niet verplicht, maar als je deze actief volgt hoef je thuis niet zo veel meer te doen. Practica en onderzoeksprojecten zijn wel verplicht.
studeren in het buitenland
In Utrecht krijg je veel vrijheid om zelf je studieprogramma samen te stellen. Zo kun je in je profileringsruimte (keuzeruimte in je rooster) driekwart jaar aan een buitenlandse universiteit studeren. We hebben goede contacten met veel universiteiten in het buitenland, van Noorwegen tot Japan en van Spanje tot de Verenigde Staten. Een andere mogelijkheid is om tijdens de masterfase voor een stage naar het buitenland gaan.
bindend studieadvies
 • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden


Net als op alle andere Nederlandse universiteiten hanteren we in Utrecht een bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je in je eerste studiejaar een minimum aantal studiepunten moet halen om verder te mogen met je studie. Bij scheikunde ligt dit minimum op 45 studiepunten (van de in totaal 60 te behalen punten). Haal je dit niet, dan moet je met je studie stoppen. De studieadviseur of tutor helpt je bij het zoeken naar een studie die beter bij je past.
honours-/excellence program Honoursprogramma

Een honoursprogramma volg je vanaf het eerste jaar tot en met het einde van je bachelor. Het bestaat in totaal uit 45 studiepunten, waarvan 15 bovenop je reguliere rooster.

We bieden je met verdiepende en verbredende activiteiten extra mogelijkheden om zodoende nog meer uit je studie te halen. 'Verdiepend' in scheikundige vakgebieden die je interesse hebben gewekt. 'Verbredend' met de ontwikkeling van je academische- en onderzoeksvaardigheden, een goede oriëntatie op de arbeidsmarkt en deelname aan de 'Science Honours Academy', waarin ook andere bètahonoursstudenten zitten.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
collegegeld nog niet bekend

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo C&Mwiskunde B + natuurkunde + scheikunde
vwo E&Mwiskunde B + natuurkunde + scheikunde
vwo N&Gwiskunde B + natuurkunde
vwo N&Ttoelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
336kamerhuur in Utrechtrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1204totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

377 studenten volgen deze opleiding
39% daarvan is vrouw
96 eerstejaars gestart in 2017
42% daarvan is vrouw
30945 studenten aan de Universiteit Utrecht
59% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

U.S.S. Proton
Utrechtse Scheikundige Studentenvereniging Proton

Op kamers in Utrecht

66691studenten studerend
31446studenten woonachtig   
€ 336gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
18 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Stella van Dijk
"Het is toch ineens heel anders op de universiteit"

"Ik heb voor scheikunde gekozen omdat ik het vak op de middelbare school erg interessant vond. Ik merkte dat ik graag tot in detail wilde weten hoe bijvoorbeeld chemische reacties werkten en waarom. Daarnaast sprak het me erg aan dat de theorie werd afgewisseld met praktijk. In het algemeen zijn de verwachtingen die ik had zeker uitgekomen.

Het is toch ineens heel anders op de universiteit. Ik moest wel echt even wennen aan de vrijheid die je opeens kreeg, maar dat vond ik alleen maar positief. De overgang is goed te doen...
Aan het begin van het jaar moest ik even wakker worden geschud, omdat ik toch wel meer moest doen dan op het VWO. Het verschil tussen de middelbare school en de universiteit zit hem onder andere in de verschil in structuur denk ik. Je volgt ineens hoorcolleges en werkcolleges met groepen, wat toch erg anders is dan een lesuur op de middelbare school. Het is ook meer op jezelf gericht. Je moet zelf initiatief nemen, zelf je tijd indelen etc. Ook is de sfeer op een universiteit erg anders dan op het VWO.

Ik heb tot nu toe een positief beeld van scheikunde. Je zit veel uren per week op de universiteit, maar omdat het er eigenlijk altijd wel gezellig is, is dat niet erg. Het is geen lichte studie door de vele uren en de soms pittige stof, maar het is wel een erg leuke studie. Ik vond de vakken organische- en anorganische chemie erg boeiend. Op het practicum heb ik me ook goed vermaakt, doordat je bijvoorbeeld je eigen stof kon synthetiseren. Ik kijk uit naar mijn tweede jaar. Ik hoop dat het even leuk wordt als mijn eerste jaar."


lees verder ...
Mariëtte van Eck
"Wat mijn verwachtingen overtrof was de hoeveelheid begeleiding die je krijgt"

"Ik heb de bachelor Scheikunde gedaan, omdat ik dat vak erg leuk vond op de middelbare school. Ik had ook wel iets met biologie en natuurkunde, maar het was niet zo dat ik een van die twee als optie zag om te gaan studeren.

In scheikunde komen deze vakken wel terug, dus dat is ook leuk...
Zo wordt duidelijk dat de studie Scheikunde veel breder is dan het vakje Scheikunde van de middelbare school. Op de universiteit wordt duidelijk hoe verweven de bètawetenschappen eigenlijk zijn en ga je dieper in op hoe het nou allemaal echt zit en werkt. Verder was ik op zoek naar een uitdagende studie waar meer bij komt kijken dan alleen 'boekenkennis' en bij scheikunde ben je vanaf dag één al praktisch bezig met de stof waarover je in de colleges uitleg krijgt. Vooral in het eerste jaar heb je veel praktijkvakken, waardoor je gemiddeld twee dagen in de week op het lab staat en je drie dagen hoor- en werkcolleges hebt. Vanaf het tweede jaar wordt het minder praktijk, afhankelijk ook van welke vakken je kiest. De tijd die je dan op het lab doorbrengt, is dan niet meer een vast aantal dagen per week, maar vaak een reeks dagen gedurende of aan het eind van een vak.

Wat mijn verwachtingen overtrof was de hoeveelheid begeleiding die je krijgt, zeker in het eerste jaar. Ik had eigenlijk verwacht dat de grote universiteit een beetje zwemmen of verzuipen zou zijn, maar in ons eerste jaar kregen we een tutor toegewezen die samen met de studieadviseur oplette of het goed met je ging en of je resultaten een beetje goed waren. Ook was het contact met docenten erg direct en persoonlijk, dit heb ik ook als prettig ervaren.

Of de scheikundestudent neer te zetten is als een bepaald type, betwijfel ik. Ik zit in de collegebanken met mensen bij wie het zo komt aanwaaien, maar er zitten ook mensen op de studie die echt veel tijd erin moeten stoppen. Er zitten mensen met t-shirts van rockbands die in hun vrije tijd festivals bezoeken, maar ook hockeymeisjes. Het belangrijkste is dat je interesse voor (een vakgebied binnen) de scheikunde hebt, want daar moet je denk ik gemotiveerd door blijven. Ik zou iedereen die twijfelt of het misschien iets voor hem/haar is, willen aanraden om eens naar een voorlichtingsactiviteit te komen. Ook als scheikunde niet je lievelingsvak was op de middelbare school, maar je wel “iets” met exacte vakken hebt, of als je bijvoorbeeld geïnteresseerd bent in hoe het nou allemaal werkt met de cellen in ons lichaam. Zoals ik al eerder aangaf, scheikunde is veel veelzijdiger dan je denkt!"


lees verder ...
Chris Evers
Chris Evers

"Ik heb destijds voor de opleiding scheikunde gekozen omdat het een grensvlak van veel bètavakken is. Daarnaast heb je veel keuzeruimte, krijg je een brede basis van biochemie tot fysische chemie.

Het verschil tussen scheikunde op de middelbare school en op de universiteit is dat de focus meer op begrijpen waarom dingen op een bepaalde manier werken en de achterliggende principes ligt. De opleiding is een vol programma met veel college, werkcollege en practicum. Voor mezelf gold dat als ik goed doorwerkte tijdens de werkcolleges, ik thuis niet veel meer hoefde te doen...


Mijn master Nanochemie heb ik in Zweden gedaan. Ik wilde graag ervaring op doen in het buitenland. Het programma in Zweden sloot naadloos aan op de Utrechtse Bachelor en paste precies bij mijn interesses. Na een chemische master heb je veel mogelijkheden, onderzoek bij bedrijven of op de universiteit, onderwijs of chemisch specialist bij bedrijven/overheid, maar veel afgestudeerden komen ook in de ict of in commerciële functies terecht. De meeste van mijn jaargenoten vonden vrij snel een baan, voor sommigen was het lastiger. Maar het is moeilijk van te voren te voorspellen. Als bèta ben je in ieder geval breed inzetbaar. Ik had tijdens mijn afstudeerstage een baan gevonden. Ik werk nu als promovendus op de Universiteit Utrecht. Daar doe ik onderzoek naar hoe virussen zich in elkaar zetten en geef ik onderwijs binnen de Bachelor en Master scheikunde."


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/2 UU
Scheikunde
€ 336 gemiddelde kamerhuur
96 eerstejaars
41% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/2 RUG
Scheikunde
€ 303 gemiddelde kamerhuur
71 eerstejaars
32% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.14.1
inhoud4.03.9
docenten3.83.8
studiefaciliteiten3.83.8
studielast3.83.6
studiebegeleiding3.73.7
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Scheikunde aan de Universiteit Utrecht is beoordeeld door 169 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.
bron: Universiteit Utrecht 2019
deze
opleiding
landelijk
studenttevredenheid 4.3 4.1
aantal eerstejaars 133 88
ervaren contacttijd per week 18-24 18-24
doorstroom naar tweede jaar 78% 72%
diploma binnen 4 jaar 56% 47%
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.

Het aantal eerstejaars is inclusief scheikundestudenten die kiezen voor de major Molecular Life Sciences.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Wat kan ik met een academisch diploma?
Anders dan bij beroepsopleidingen word je op de universiteit niet opgeleid voor een specifiek beroep. Met het behalen van een universitair diploma laat je zien dat je over academisch werk- en denkniveau beschikt. Hiermee kun je na je studie alle kanten op.
Er zijn nog geen cijfers bekend van studenten die direct na de bachelor de arbeidsmarkt op gaan; 92% van de studenten (lichting 2011) gaat verder met een master. Met een master kun je in uiteenlopende werkvelden aan de slag. Je kunt door in de wetenschap, of je zoekt een baan buiten het onderzoek, bijvoorbeeld in de beleids- of adviessector. Ook kun je terecht in de communicatie of educatie; het ligt er maar net aan in welke richting jij je hebt gespecialiseerd.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Promoveren
Wanneer je je Masterprogramma hebt afgerond en je zeker weet dat je verder wilt als onderzoeker, kun je ervoor kiezen om te promoveren in jouw vakgebied. Promovendi - ook wel PhD's genoemd - leveren een belangrijke bijdrage aan het Utrechtse onderzoek. 45% van de Utrechtse scheikundigen wordt promovendus. Een promotietraject duurt vier jaar.
Arbeidskansen
Na afronding van de master, heeft 96% van de scheikundigen in Nederland binnen 1.5 jaar werk.

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2390gemiddeld bruto maandloon
42%kans op een vaste baan
39%kans op een voltijd baan
87%kans op een baan op niveau
79%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
83%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Wageningen UniversityBioinformatics+ aanv. eisen
Amsterdam VUBioinformatics and Systems Biologygeen aanvullende eisen
Amsterdam UVABioinformatics and Systems Biology (joint degree)+ aanv. eisen
UUBiology of Disease researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUBiomolecular Sciencesgeen aanvullende eisen
RUGBiomolecular Sciences+ aanv. eisen
TU EindhovenChemical Engineering+ 30 EC pre-master
TU DelftChemical Engineering+ cijfergemiddelde
Amsterdam VUChemistry+ aanv. eisen
Universiteit LeidenChemistry+ aanv. eisen
RUGChemistrygeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitChemistrygeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAAnalytical Sciencesgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAMolecular Sciencesgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAScience for Energy and Sustainabilitygeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAScience for Energy and Sustainability+ aanv. eisen
Amsterdam UVAComputational Science+ aanv. eisen
Amsterdam VUDrug Discovery and Safetygeen aanvullende eisen
UUDrug Innovation researchgeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityEarth and Environment+ basiskennis
+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
+ cijfergemiddelde
Amsterdam UVAEnvironmental Management+ aanv. eisen
Amsterdam UVAGeo-ecological Dynamics+ aanv. eisen
RUGEducatie en Communicatie in de Bètawetenschappen full-time,part-time,dual+ aanv. eisen
RUGEnergy and Environmental Sciencesgeen aanvullende eisen
UUEnergy Science researchgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitFilosofie van een bepaald wetenschapsgebiedgeen aanvullende eisen
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
TU DelftIndustrial Ecology - TU Delft en Universiteit Leiden+ aanv. eisen
UUInfection and Immunity researchgeen aanvullende eisen
UUInnovation Sciences research+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Scheikunde educational+ 60 EC pre-master
UULeraar VHO scheikunde full-time,part-time educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Scheikunde educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Wiskunde educational+ 90 EC pre-master
UUMolecular and Cellular Life Sciences researchgeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityMolecular Life Sciencesgeen aanvullende eisen
UUNanomaterials Science researchgeen aanvullende eisen
RUGNanoscience+ aanv. eisen
UUScience and Business Management researchgeen aanvullende eisen
TU DelftScience Communication+ toelatingsgesprek
UUScience Education and Communication researchgeen aanvullende eisen
TU EindhovenLeraar VHO O&O educationalgeen aanvullende eisen
TU DelftLeraar VHO O&O educational+ aanv. eisen
TU EindhovenLeraar VHO Scheikunde educationalgeen aanvullende eisen
TU DelftLeraar VHO Scheikunde educationalgeen aanvullende eisen
TU EindhovenLeraar VHO Wiskunde educational+ 30 EC pre-master
TU DelftLeraar VHO Wiskunde educational+ 33 EC pre-master
UUSustainable Business and Innovation+ aanv. eisen
UUSustainable Development research+ aanv. eisen
TU DelftSustainable Energy Technology - 4TUgeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityWater Technology+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

docent scheikunde
geochemicus
medicinal chemist
onderzoeker farmaceutische industrie
ontwikkelaar nanotechnologie
r&d chemische industrie
wetenschapsjournalist
bron: StudieData

Contact

E: studievoorlichting@uu.nl
T: 030 2532670
Marije de Jong

studieadviseur

E: studieadviseur.chem@uu.nl
T: 030-2533794
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite