Taalwetenschap

Universiteit Utrecht

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Tijdens de opleiding Taalwetenschap leer je taal doorgronden.

open_in_newwebsite

locatieUtrecht
diplomaBA Taalwetenschap
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56803
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Je bestudeert de structuur van zinnen en woorden, de relatie tussen vorm en betekenis, de klanken en de processen die zich in je hersenen afspelen als je taal gebruikt. Ook verdiep je je in taal als sociaal-cultureel verschijnsel.

Tijdens je studie kom je in aanraking met psychologie, wiskunde en sociologie.

In de Keuzegids Universiteiten 2015 wordt de opleiding Taalwetenschap in Utrecht door studenten als beste beoordeeld. Het studieprogramma zit goed in elkaar en ook de docenten krijgen complimenten.

Matching: ga na of een studie goed bij je past en doorloop je studie succesvol. Schrijf je in voor 1 mei en maak via verplichte studieactiviteiten uitgebreid kennis met de bachelor Taalwetenschap. Meer informatie vind je op www.uu.nl/matching.
de studiekeuzecheck

Open dagen en meeloopdagen

Bachelor open dagen 2018 Utrecht
Kom naar de bachelorvoorlichtingsdag van de Universiteit Utrecht op vrijdag 16 november van 10:00 uur tot 16:00 uur. Bacheloropleidingen geven algemene en verdiepende voorlichtingsrondes op locaties in de binnenstad, Utrecht Science Park/De Uithof en op de University College Campus.
Bachelor open dag 2018 Utrecht
Kom naar de bachelorvoorlichtingsdag van de Universiteit Utrecht op zaterdag 17 november van 10:00 uur tot 16:00 uur. Bacheloropleidingen geven algemene en verdiepende voorlichtingsrondes op locaties in de binnenstad, Utrecht Science Park/De Uithof en op de University College Campus.
Bachelor open dag
Kom naar de bachelorvoorlichtingsdag van de Universiteit Utrecht op zaterdag 16 maart van 10:00 uur tot 16:00 uur. Bacheloropleidingen geven algemene en verdiepende voorlichtingsrondes op locaties in de binnenstad, Utrecht Science Park/De Uithof en op de University College Campus.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar
periode
1234
Variatie en verandering keuzevak
Psychologie van taal
Van taal naar theorie
Taalbetekenis en taalgebruik
Van taal naar talen
Sociolinguïstiek
Taal en computer
Spreken en verstaan
Taalontwikkeling
2e jaar
periode
1234
Taalvergelijking
Melodie en ritme van talen keuzevak
Talen in contact keuzevak
Experimentele psycholinguïstiek keuzevak
Woorden (Keuzevak) keuzevak
Meertaligheid (Keuzevak) keuzevak
Semantiek en pragmatiek (Keuzevak) keuzevak
Taalverwerving en taalstructuur keuzevak
Variatie en verandering keuzevak

specialisaties

specialisatie Taalvariatie

Van theorie naar het leren doen van onderzoek naar variatie en verandering in spraak en taal.

specialisatie Het menselijk taalvermogen

Waarop zijn spraak en taal als onderdeel van ons cognitief systeem gebaseerd, en hoe uit zich dat in taalhandelingen?

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet50% zelfstudie
20% theorie
30% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, practicum, zelfstudie
bindend studieadvies
  • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2018

aanmelding deadline : 1 mei 2018
wettelijk tarief : € 2060 (€1030 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 8208
niet-EU/EER studenten : € 9345

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
336kamerhuur in Utrechtrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1204totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

91 studenten volgen deze opleiding
79% daarvan is vrouw
17 eerstejaars gestart in 2017
76% daarvan is vrouw
30526 studenten aan de Universiteit Utrecht
59% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Babel
Taalwetenschap

Op kamers in Utrecht

66691studenten studerend
31446studenten woonachtig   
€ 336gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
18 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/6 UU
Taalwetenschap
€ 336 gemiddelde kamerhuur
4.2/5 studenttevredenheid
17 eerstejaars
76% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/6 Universiteit Leiden
Taalwetenschap
€ 350 gemiddelde kamerhuur
4.4/5 studenttevredenheid
35 eerstejaars
77% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
3/6 Rijksuniversiteit
Taalwetenschap
€ 303 gemiddelde kamerhuur
4.2/5 studenttevredenheid
32 eerstejaars
93% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/6 Radboud Universiteit
Taalwetenschap
star Keuzegids beste opleiding 2017  1e
€ 315 gemiddelde kamerhuur
4.1/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/6 UvA
Sign Language Linguistics
€ 424 gemiddelde kamerhuur
4.2/5 studenttevredenheid
52 eerstejaars
71% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/6 UvA
Linguistics
€ 424 gemiddelde kamerhuur
4.2/5 studenttevredenheid
52 eerstejaars
71% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.24.2
inhoud3.83.9
docenten4.03.9
studiefaciliteiten3.83.7
studielast3.93.8
studiebegeleiding3.83.6
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Taalwetenschap aan de Universiteit Utrecht is beoordeeld door 56 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.2 uit 5.
bron: Universiteit Utrecht
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 4.2 4.3
aantal eerstejaars 33
ervaren contacttijd per week 6-12
doorstroom naar tweede jaar 82%
diploma binnen 4 jaar 59%
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2
Met het bachelordiploma op zak kun je een master gaan volgen om je verder te specialiseren. Er zijn nog geen cijfers bekend van studenten die na de bachelor direct de arbeidsmarkt op gaan. Veel studenten gaan verder met een masterprogramma.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 1414gemiddeld bruto maandloon
38%kans op een vaste baan
26%kans op een voltijd baan
41%kans op een baan op niveau
40%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
63%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UUArtificial Intelligence researchgeen aanvullende eisen
UvABrain and Cognitive Sciences (research MSc) research+ aanv. eisen
RijksuniversiteitClinical Linguistics / EMCL research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitCognitive Neuroscience research+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
Tilburg UniversityCognitive Science and Artificial Intelligence+ aanv. eisen
Amsterdam VUSchrijven en vertalen+ aanv. eisen
Amsterdam VUTaal en communicatie in organisaties+ 30 EC pre-master
RijksuniversiteitDigital Humanitiesgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitEuropean Linguisticsgeen aanvullende eisen
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUHumanities Research: Linguistics researchgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityKunst- en Cultuurwetenschappen+ aanv. eisen
Amsterdam VULinguistics research+ motivatiebrief
Universiteit LeidenLinguistics+ aanv. eisen
UULinguistics research+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLinguistics (Research) research+ motivatiebrief
Linguistics and Communication Sciences researchgeen aanvullende eisen
UvALogic+ aanv. eisen
UUMeertaligheid en taalverwerving+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitDocent en Expertgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenTaalbeheersing van het Nederlands+ aanv. eisen
RijksuniversiteitNeurolinguïstiek+ aanv. eisen
Tilburg UniversityOnline Culture+ aanv. eisen
Tilburg UniversityResearch Master Language and Communication research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitTaal- en Spraakpathologiegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUTaaltheorie en taalbeschrijvinggeen aanvullende eisen
Amsterdam VUToegepaste taalwetenschap+ 18 EC pre-master
Radboud UniversiteitTaalwetenschappen/Linguisticsgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

adviseur bij schooladviesdienst
adviseur in het dovenonderwijs
communicatieadviseur
docent
docent tweede taalonderwijs
klinisch linguist
klinisch linguïst
onderzoeker
redacteur
schrijver van cursusmateriaal voor doven
taalonderzoeker
wetenschappelijk onderzoeker
wetenschappelijk onderzoeker
bron: CBS