Wiskunde en Toepassingen

Universiteit Utrecht

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Bij Wiskunde & toepassingen staat de interactie tussen wiskunde en onze samenleving centraal. Het biedt de veelzijdigheid van meerdere studies samen.

open_in_newwebsite

locatieUtrecht
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56980
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Wiskunde is overal
Je vindt wiskunde terug in natuurkunde, meteorologie en klimaatmodellen, economie, informatica en steeds meer in de biologie en sociale wetenschappen. We hebben het dan over toegepaste wiskunde, die vaak het resultaat is van lange ontwikkelingen binnen de "zuivere" wiskunde.

Oceaanstromingen en beurskoersen
Of je nu een vluchtschema voor een vliegveld maakt, een oceaanstroming wilt begrijpen of beurskoersen wilt voorspellen, er komt in alle gevallen wiskunde aan te pas. Het is belangrijk dat je de belangrijkste elementen van een probleem kunt identificeren en modelleren. Een paar voorbeelden van vragen waarbij wiskunde een belangrijke rol speelt:
 • Natuurkunde: Hoe kunnen we energie opwekken met kernfusie?
 • Biologie: Hoe snel kan een infectieziekte als SARS zich verspreiden?
 • Informatica: Hoe leg je zo efficiënt mogelijk een computernetwerk aan?
 • Aardwetenschappen: Hoe kun je aardbevingen voorspellen?
 • Logica/taalkunde: “'Alle Lutjebroekers liegen', zegt de man uit Lutjebroek.” Kan een computer deze zin analyseren?
 • Scheikunde: Hoe kun je modellen van kristallen maken, zodat deze in je model dezelfde eigenschappen hebben als in het echt?
Janneke vertelt over wiskunde en toepassingen aan de UU
de studiekeuzecheck

Waarom aan de UU?

Helft wiskunde, helft andere vakken
De major (= hoofdrichting) Wiskunde en toepassingen bestaat voor de helft uit wiskundige basisvakken. Je leert wiskundige vaardigheden op het gebied van lineaire algebra, statistiek en analyse en ook hoe je de computer hierbij gebruikt. In de andere helft van je major volg je vakken bij andere opleidingen waarin wiskunde wordt toegepast, zoals Natuur- en sterrenkunde, Aardwetenschappen, Scheikunde of Economie.
Vul zelf je keuzeruimte in
Een kwart van je bachelorstudie bestaat uit profileringsruimte: keuzeruimte die je zelf mag invullen met vakken van universiteiten in Nederland en het buitenland. Je kunt die ruimte dus invullen met nog meer wiskundige vakken, maar ook met vakken die niets met wiskunde te maken hebben, zoals Spaans, filosofie, psychologie, kunstgeschiedenis of een taal.

Meningen van studenten
In Utrecht vragen we studenten aan het eind van hun bachelor wat ze positief vonden aan hun studie. Onze wiskundestudenten noemden de volgende punten:
 • veel keuzevakken en keuzevrijheid
 • geen maximum op het aantal vakken dat je mag kiezen
 • mogelijkheid tot het volgen van een dubbele major (twee diploma's in drie jaar)
 • lessen in kleine groepen
 • leuke sfeer
 • makkelijk contact met docenten

Studiesucces
Van alle eerstejaars wiskundestudenten in Utrecht, gaat 69% door naar het tweede studiejaar. Landelijk ligt dit percentage op 79%. Van degenen die door gaan naar het tweede studiejaar, haalt in Utrecht 70% binnen vier jaar zijn diploma. Landelijk ligt dit percentage voor wiskunde op 66%.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwDe hele bacheloropleiding duurt drie jaar. Elk jaar bestaat uit vier perioden van tien weken. Elke periode wordt afgesloten met een tentamenweek.
1e jaar
periode
1234
Infinitesimaalrekening
7.5 EC
Wat is wiskunde
7.5 EC
Communiceren in de wiskunde
7.5 EC
Lineaire algebra
7.5 EC
Infinitesimaalrekening B
7.5 EC
Modellen en simulatie
7.5 EC
Keuzeruimte keuzevak
7.5 EC
Inleiding analyse
7.5 EC
Inleiding kansrekening en statistiek keuzevak
7.5 EC
2e jaar
periode
1234
Numerieke wiskunde
7.5 EC
keuzeruimte keuzevak
7.5 EC
Differentiaalvergelijkingen
7.5 EC
Keuzeruimte keuzevak
7.5 EC
Keuzeruimte keuzevak
7.5 EC
3e jaar
periode
1234
Keuzeruimte keuzevak
7.5 EC
Kleine scriptie keuzevak
7.5 EC
Profileringsruimte keuzevak
7.5 EC
Keuzeruimte keuzevak
7.5 EC
profileringsruimte keuzevak
7.5 EC

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet50% zelfstudie
25% theorie
25% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
Hoorcollege: twee uur durend frontaal onderwijs met halverwege een pauze.
Werkcollege: verdieping van de hoorcollegestof in kleine groepen (max. 25 studenten).
Computer Ondersteunend Onderwijs (COO): interactieve lessen op de pc.
Project Gericht Onderwijs (PGO): uitdiepen en presenteren van zelfgekozen onderwerpen dmv een verslag of powerpointpresentatie.
studielast
Het tempo van een universitaire studie ligt hoger dan je van de middelbare school gewend bent. Je maakt vaak lange dagen en je moet in staat zijn om veel (vaak Engelse) stof snel te verwerken. Je moet rekenen op een volle werkweek als je wiskunde & toepassingen gaat studeren. Je volgt hoorcolleges, werkcolleges en je oefent thuis met de stof. Voor zelfstudie is in het eerste jaar één dag in de week vrijgeroosterd.
studeren in het buitenland
In je profileringsruimte kun je driekwart jaar aan een buitenlandse universiteit studeren. We hebben goede contacten met veel universiteiten in het buitenland, van Noorwegen tot Japan en van Spanje tot de Verenigde Staten. Je kunt ook tijdens je masterfase voor een stage naar het buitenland gaan.
bindend studieadvies
 • minimaal 37.5 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Honoursprogramma

Een honoursprogramma volg je vanaf het eerste jaar tot en met het einde van je bachelor. Het bestaat in totaal uit 45 studiepunten, waarvan 15 bovenop je reguliere rooster.

We bieden je met verdiepende en verbredende activiteiten extra mogelijkheden om meer uit je studie te halen. 'Verdiepend' omdat je een uitgebreider bacheloronderzoek in de Wiskunde doet. 'Verbredend' omdat je ook activiteiten buiten de Wiskunde om kunt doen in het 'College of Fundamental Sciences', waarin ook andere bètahonoursstudenten zitten.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
collegegeld nog niet bekend

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo C&Mwiskunde B;wiskunde b
vwo E&Mwiskunde B;wiskunde b
vwo N&Gwiskunde B;wiskunde b
vwo N&Ttoelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
336kamerhuur in Utrechtrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1204totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

286 studenten volgen deze opleiding
33% daarvan is vrouw
67 eerstejaars gestart in 2017
30% daarvan is vrouw
30945 studenten aan de Universiteit Utrecht
59% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

A-Eskwadraat
Vereniging voor studenten Wiskunde (en toepassingen), Informatica, Informatiekunde en Natuur- & Sterrenkunde

Op kamers in Utrecht

66691studenten studerend
31446studenten woonachtig   
€ 336gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
18 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Frédérique Kuiper
“Ik heb mijn plekje gevonden”

“Toen ik op het vwo zat, wist ik niet wat voor opleiding ik wilde gaan doen. Na uitvoerig rondkijken, sprak wiskunde me het meest aan.

Ik vind het leuk sommetjes te maken en dingen op te lossen. Maar ik wil niet alleen theorie, je moet het ook kunnen toepassen. Tijdens het dagje studeren van wiskunde hoorde ik van de major wiskunde en toepassingen en de mogelijkheid om de keuze tussen de majors wiskunde en wiskunde en toepassingen nog open te houden door één extra vak te kiezen. De sfeer en de studenten spreken me hier in Utrecht erg aan...
De studie is best pittig, maar als je naar alle colleges en werkcolleges gaat, is het goed te doen. Ik heb het heel erg naar mijn zin, ik heb mijn plekje gevonden.”


lees verder ...
Erik Versteeg
Ik wist al dat ik een bèta studie wilde gaan doen

Ik wist al dat ik een bèta studie wilde gaan doen, ik twijfelde alleen nog tussen informatica en wiskunde. Mijn vader zei toen dat ik met wiskunde belangrijker is dan informatica en ik dan later waarschijnlijk beter aan een goede baan zou kunnen komen.

Uiteindelijk heb ik gekozen voor Wiskunde en Toepassingen, bij deze studie kun je veel keuze vakken doen. Omdat ik geen informatica ben gaan studeren heb ik toch wel heel veel informatica vakken gekozen. Ik vind het leuk om ook met andere dingen dan wiskunde bezig te zijn, door de keuzevakken is het niet alles elke keer hetzelfde...
Alle technieken die je ervoor nodig hebt ervoor heb je al geleerd en mag je nu gebruiken op meer concrete problemen zoals weersvoorspellingen en klimaatmodellen. Omdat de studie wiskunde enorm breed is weet ik nog niet wat ik er later precies mee wil doen, Wat ik er later precies mee wil doen weet ik nog niet, omdat de studie wiskunde enorm breed is. Ik moet zelfs nog een master kiezen.

Naast mijn studie heb ik natuurlijk ook nog tijd voor leuke dingen, ik sport gewoon nog thuis en heb een bijbaantje. Verder vind ik het leuk om in mijn vrije tijd met wat ik heb geleerd op de universiteit te programmeren.

Het grootste verschil met het VWO is dat je wat vrijer ben. Er moet meer vanuit jezelf komen, dat vind ik wel leuker. Ook is er natuurlijk een niveauverschil. Het is goed te doen, alleen het eerste half jaar heb ik niet genoeg tijd aan m'n studie besteed. Dit omdat je ineens tentamens moest leren terwijl je allemaal nieuwe mensen leert kennen. Dus ik moest wel even wennen aan het studentenleven. Verder vind ik de sfeer op de universiteit wel relaxed en iedereen is altijd bereid om je te helpen.


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/6 UU
Wiskunde en Toepassingen
€ 336 gemiddelde kamerhuur
67 eerstejaars
29% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/6 UU
Wiskunde
€ 336 gemiddelde kamerhuur
67 eerstejaars
29% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/6 Universiteit Leiden
Wiskunde
star Keuzegids topopleiding 2016  76
€ 350 gemiddelde kamerhuur
40 eerstejaars
32% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/6 RUG
Wiskunde
star Keuzegids topopleiding 2016
€ 303 gemiddelde kamerhuur
61 eerstejaars
34% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/6 Radboud Universiteit
Wiskunde
star Keuzegids topopleiding 2018
€ 315 gemiddelde kamerhuur
46 eerstejaars
30% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
6/6 Amsterdam UVA
Wiskunde
€ 424 gemiddelde kamerhuur
27 eerstejaars
29% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

opleidinggelijkenis met Wiskunde en Toepassingen
Wiskunde
bekijk

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.34.2
inhoud4.03.9
docenten3.94.0
studiefaciliteiten3.63.8
studielast3.93.7
studiebegeleiding3.63.8
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Wiskunde en Toepassingen aan de Universiteit Utrecht is beoordeeld door 92 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.3 uit 5.
bron: Universiteit Utrecht 2019
deze
opleiding
landelijk
studenttevredenheid 4.1 4.2
aantal eerstejaars 142 85
ervaren contacttijd per week 12-18 18-24
doorstroom naar tweede jaar 71% 63%
diploma binnen 4 jaar 46% 38%
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2
Wat kun je met een academisch diploma?
Anders dan bij beroepsopleidingen word je op de universiteit niet opgeleid voor een specifiek beroep. Met het behalen van een universitair diploma laat je zien dat je over academisch werk- en denkniveau beschikt. Hiermee kun je na je studie alle kanten op.
Er zijn nog geen cijfers bekend van studenten die direct na hun bachelor de arbeidsmarkt op gaan: 85% van de studenten (lichting 2011) gaat na hun bachelor verder met een master. Met een master kun je in uiteenlopende werkvelden aan de slag. Je kunt door in de wetenschap, of je zoekt een baan buiten het onderzoek, bijvoorbeeld in de beleids- of adviessector. Ook kun je terecht in de communicatie of educatie; het ligt er maar net aan in welke richting jij je hebt gespecialiseerd.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Promoveren
Wanneer je je masterprogramma hebt afgerond en je zeker weet dat je verder wilt als onderzoeker, kun je ervoor kiezen om te promoveren in jouw vakgebied. Promovendi - ook wel PhD's genoemd - leveren een belangrijke bijdrage aan het Utrechtse onderzoek. 36% van de Utrechtse wiskundigen wordt promovendus. Een promotietraject duurt vier jaar.
Arbeidskansen
Na afronding van de master, heeft 99% van de wiskundigen in Nederland binnen 1.5 jaar werk.

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2433gemiddeld bruto maandloon
48%kans op een vaste baan
15%kans op een voltijd baan
75%kans op een baan op niveau
77%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
88%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
RUGApplied Mathematicsgeen aanvullende eisen
TU DelftApplied Mathematicsgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenApplied Mathematics+ aanv. eisen
Amsterdam VUBioinformatics and Systems Biologygeen aanvullende eisen
Amsterdam UVABioinformatics and Systems Biology (joint degree)+ aanv. eisen
Universiteit LeidenBiology+ aanv. eisen
Amsterdam VUBusiness Analytics+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityBusiness Analytics and Operations Research+ aanv. eisen
UUClimate Physics researchgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitCognitive Neuroscience research+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
TU DelftComplex Systems Engineering & Management+ aanv. eisen
Amsterdam UVAComputational Science+ aanv. eisen
UUComputing Science researchgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityEconometrics and Mathematical Economics+ aanv. eisen
RUGEducatie en Communicatie in de Bètawetenschappen full-time,part-time,dual+ aanv. eisen
UUEnergy Science researchgeen aanvullende eisen
TU DelftEngineering & Policy Analysis+ aanv. eisen
HanzeEuropean Master in Renewable Energygeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityFinance+ 30 EC pre-master
UUGame and Media Technology research+ aanv. eisen
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
TU DelftIndustrial Ecology - TU Delft en Universiteit Leiden+ aanv. eisen
Amsterdam UVAData Science+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in wiskunde educational+ 60 EC pre-master
UULeraar VHO wiskunde (1 jarig) educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Wiskunde educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALogic+ aanv. eisen
UUMathematical Sciences researchgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenMathematics+ aanv. eisen
Amsterdam UVAMathematics+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitMathematicsgeen aanvullende eisen
RUGMathematicsgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUMathematics full-time,part-timegeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenAlgebra, Geometry and Number Theory+ aanv. eisen
Universiteit LeidenMathematics and Business Studies+ aanv. eisen
Universiteit LeidenMathematics and Education (NL)+ aanv. eisen
Universiteit LeidenMathematics and Science Communication and Society+ aanv. eisen
RUGMechanical Engineering+ aanv. eisen
Tilburg UniversityQuantitative Finance and Actuarial Science+ aanv. eisen
UUScience and Business Management researchgeen aanvullende eisen
TU DelftScience Communication+ toelatingsgesprek
UUScience Education and Communication researchgeen aanvullende eisen
TU EindhovenLeraar VHO O&O educationalgeen aanvullende eisen
TU DelftLeraar VHO O&O educational+ aanv. eisen
TU EindhovenLeraar VHO Wiskunde educationalgeen aanvullende eisen
TU DelftLeraar VHO Wiskunde educationalgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAStochastics and Financial Mathematics+ aanv. eisen
Amsterdam VUStochastics and Financial Mathematicsgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

data-analist
docent wiskunde
financieel analist
it-adviseur
phd mathematical sciences
bron: StudieData

Contact

E: studievoorlichting@uu.nl
T: 030 2532670
Drs. Marian Brands

studieadviseur

E: m.m.brands@uu.nl
T: 030-253 1421
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite