Deze opleiding

In de bachelor Hebreeuws word je opgeleid tot hebraïst en deskundige op het gebied van Joodse Studies. Je leert de taal lezen en spreken en krijgt toegang tot eeuwenoude Hebreeuwse bronnen.

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaBA
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvooral Nederlands
deels Hebreeuws
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code50901
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Het Hebreeuws is een rijke taal met een geschiedenis van zo'n 3000 jaar. Wat deze taal echt uniek maakt, is het verschijnsel van de techijah, de 'herleving'. Eeuwenlang was het Hebreeuws voornamelijk een schrijftaal: van de Torah, de gebeden en de Joodse literatuur. Vanaf 1900 echter werd het Hebreeuws daarnaast ook weer een dagelijks gesproken omgangstaal. Tegenwoordig is het Hebreeuws de taal van de staat Israël, maar ook van films, literatuur, popmuziek en nieuwe media.
De Joodse cultuur en geschiedenis worden gekenmerkt door migratie. Joden vestigden zich in veel verschillende gebieden, wat leidde tot uiteenlopende processen van inburgering en acculturatie. Die intensieve wisselwerking tussen de joodse en de niet-joodse levenssfeer biedt een boeiend perspectief op hedendaagse vraagstukken rond de multiculturele samenleving.
De bachelors Hebreeuws en Arabisch bieden per 1 september 2016 een gezamenlijk onderwijsprogramma aan. In het eerste studiejaar leg je een goede basis op het gebied van taal, cultuur en maatschappij met een propedeuse Hebreeuws of een propedeuse Arabisch. Hierna ga je verder in Joodse studies en Hebreeuws, Arabische studies of Middle Eastern Studies.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Waarom aan de Amsterdam UVA?

  • De opleiding Hebreeuws aan de UvA is een unicum binnen Nederland; ze biedt zowel het modern Hebreeuws als de oudere taalstadia, waardoor je een goed begrip krijgt van de joodse traditie als geheel.
  • De docenten zijn specialist op het gebied van Hebreeuwse literatuur en Joodse cultuurgeschiedenis - ook in internationaal verband - en betrekken je bij hun lopende onderzoek.
  • Amsterdam is van oudsher het centrum van het Joodse leven in Nederland.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
periode
Inleiding literatuurwetenschap en Hebreeuwse letterkunde
Inleiding moderne joodse geschiedenis
Inleiding premoderne joodse cultuur
Taalverwerving Modern Hebreeuws

Onderwijs

taal van onderwijs70% nl
30% he
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
bindend studieadvies
  • minimaal 48 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Honoursprogramma FGw

De Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw) biedt een honoursprogramma voor bachelorstudenten die meer willen en aankunnen dan het reguliere programma.

Door het volgen van het Honoursprogramma kun je je verder verdiepen of juist verbreden tijdens je studie. Als je het programma van 30 EC (extra op de reguliere 180 EC) met succes afrondt, worden de behaalde resultaten vermeld op het supplement van je bachelordiploma.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2022

aanmelding deadline : 1 mei 2022
collegegeld nog niet bekend

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 mei 2023
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

4 studenten volgen deze opleiding
50% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
32588 studenten aan de Universiteit van Amsterdam
55% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Sechel

Hebreeuwse taal en cultuur

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel
inhoud
docenten
studiefaciliteiten
studielast
studiebegeleiding
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Hebreeuwse taal en cultuur aan de Universiteit van Amsterdam is beoordeeld door 3 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
De vraag naar afgestudeerde hebraïsten is niet heel groot, maar omdat je tijdens je studie analytisch hebt leren denken en zelfstandig werken, ben je toch goed inzetbaar. Mogelijke werkgevers: bedrijven met vestigingen in Israël, het Ministerie van Buitenlandse Zaken, musea als het Joods Historisch Museum, archieven en bibliotheken, culturele instellingen, uitgeverijen, vertaalbureaus, Joodse instellingen en de journalistiek.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

beroepen: tolk/vertaler,journalistiek,docent (volwassenenonderwijs),onderzoeker

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UvHBurgerschap & Kwaliteit van Samenlevengeen aanvullende eisen
RUGDDM Religion and Pluralism + motivatiebrief
Amsterdam UVALerarenopleiding Hebreeuws part-time educational+ 60 EC pre-master
Universiteit LeidenLinguistics+ basiskennis
+ aanvullende vakeisen
Universiteit LeidenLinguistics (Research) research+ aanv. eisen
Amsterdam UVALiterary Studies (research MA) researchgeen aanvullende eisen
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAMidden-Oostenstudiesgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenMiddle Eastern Studies+ aanv. eisen
Amsterdam UVAVertalengeen aanvullende eisen
RUGTheologie & Religiewetenschappen+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

docent (volwassenenonderwijs)
journalistiek
onderzoeker
tolk/vertaler
bron: StudieData

Contact

Onderwijsbalie Fgw
T: 020 -525 4952
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite