Actuariële wetenschappen

Universiteit van Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Actuariële wetenschap zet mogelijke gebeurtenissen af tegen hun financiële risico's. Een actuaris berekent de verzekeringspremies van bijvoorbeeld brandschade, pensioenen en levensverzekeringen.

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56411
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Hoe waarschijnlijk is het dat een fabriek afbrandt? Wat is de financiële schade als dat onverhoopt toch zou gebeuren? Wat is de kans dat je 110 jaar oud wordt en je pensioenfonds 45 jaar lang moet uitkeren? Jij analyseert de data, je rekent alles door; dan neem je je beslissing, of breng je je advies uit. Er zijn duizenden factoren die van invloed zijn op onze levens. Deze worden door actuarissen vervat in een kansmodel dat de werkelijkheid zo dicht mogelijk benadert. Deze modellen worden voortdurend bijgehouden, zodat ze precies bijblijven met de rentestand, inflatie en andere stijgende kosten, maar ook met demografische, ethische, juridische en belastingtechnische ontwikkelingen. Actuariële Wetenschappen is dus een precieze en wiskundige studie, die je een unieke blik op de maatschappij en het leven van mensen geeft.

Actuariële Wetenschappen is een driejarige voltijdbachelor aan de UvA. Wij zijn de enige universiteit die zowel een bachelor als de master in de Actuariële Wetenschappen aanbiedt. Daarna kun je bij de Amsterdam Business School van de UvA ook een post-master programma volgen, zodat je je kunt inschrijven bij het Actuarieel Genootschap.
Bachelor Actuariële wetenschappen & Econometrie en operationele research

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwVoor meer informatie over de vakken 2016-2017, ga naar www.studiegids.uva.nl.
1e jaar Het eerste jaar van de opleiding Actuariële Wetenschappen draait om het uitbreiden van je basiskennis in de wiskunde, statistiek en economie. Je oriënteert je op de kwantitatief economische vakgebieden Actuariaat, Econometrie en Operationele Research. Daarnaast leer je werken met geavanceerde wiskundige software, zoals Matlab en Eviews.
periode
123456
Macro-economie voor AEO
6 EC
Wiskunde 1: Calculus
6 EC
Kansrekening en Statistiek 1
6 EC
Micro-economie voor AEO
6 EC
Inleiding Econometrie
6 EC
Financiering voor AEO
6 EC
Wiskunde 2: Lineaire Algebra
6 EC
Kansrekening en Statistiek 2
6 EC
Programmeren en Numerieke Wiskunde
6 EC
Inleiding Actuariaat en Operationele Research
6 EC
2e jaar In het tweede jaar volg je verplichte vakken als Wiskundige Economie, Econometrie, Tijdreeksanalyse en Deterministische en Stochastische Operationele research. Ook volg je inleidende vakken over Actuariaat, waarbij je leert over zowel levensverzekeringen, als schadeverzekeringen en pensioenen. Je kunt na jaar twee nog overstappen naar de bachelor Econometrie en Operationele Research als je dat wilt.
periode
123456
Inleiding Levenactuariaat
6 EC
Wiskunde 3
6 EC
Kansrekening en Statistiek 3
6 EC
Operationele Research 1
6 EC
Wiskunde 4
6 EC
Econometrie 1
6 EC
Operationele Research 2
6 EC
Schade Actuariaat
6 EC
Wiskundige Economie 1
6 EC
Empirisch project
6 EC
3e jaar In het derde jaar raak je vertrouwd met het wiskundig vertalen en inzichtelijk maken van de financieel-economische problemen waar verzekeraars, pensioenfondsen, overheidsinstanties en andere financiële instellingen mee te maken hebben. Ook volg je een aantal keuzevakken en kun je een minor volgen of een semester in het buitenland studeren. Je sluit de bachelor af met een scriptie, waarna je de titel Bachelor of Science in Actuariële Wetenschappen (BSc) krijgt.
periode
123456
Keuzevakken, minor of buitenland
6 EC
Mathematical and Empirical Finance aangeraden vak
6 EC
Keuzevakken, minor of buitenland
12 EC
Keuzevakken, minor of buitenland
6 EC
Seminar Actuariaat
6 EC
Verslaglegging Levenactuariaat
6 EC
Bachelorscriptie en Afstudeerseminar afstuderen
6 EC
Stochastische modellen Levenactuariaat
6 EC
Bachelorscriptie en Afstudeerseminar vervolg afstuderen
12 EC

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet50% zelfstudie
20% theorie
30% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, mondelinge presentatie, computer opdrachten, onderzoeksproject, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, practicum, zelfstudie
onderwijsvormen
ICT applicatie Blackboard.
studeren in het buitenland
De Universiteit van Amsterdam neemt intensief deel aan internationale samenwerkings- en uitwisselingsprogramma's. De UvA en het College of Economics and Business hebben met zeer goed aangeschreven buitenlandse universiteiten overeenkomsten gesloten, zodat je een periode op deze universiteiten kunt studeren.

De studieverenigingen van het College of Economics and Business organiseren jaarlijks ook studiereizen, gericht op onderzoek en/of het bezoeken van bedrijven in het buitenland.
bindend studieadvies
  • minimaal 48 EC in de eerste 12 maanden


In het eerste jaar van de bachelor moet je minimaal 48 studiepunten en het vak Wiskunde 1 halen. Lukt dat je niet, en zijn er voor jou geen bijzondere omstandigheden, dan krijg je een negatief bindend studieadvies en kun je je opleiding niet voortzetten. Gelukkig kun je altijd gebruik maken van studiebegeleiding, en kun je altijd een studieadviseur raadplegen. De studieadviseur volgt jouw studievoortgang nauwlettend en geeft advies bij problemen.
honours-/excellence program Honoursprogramma

De UvA stimuleert studenten met een hoog ambitieniveau. Als aanvulling op je bachelor kun je daarom het honoursprogramma volgen: extra vakken met een studielast van minimaal 30 studiepunten.

Het programma bestaat uit interdisciplinaire vakken en disciplinaire vakken, die je grotendeels zelf mag kiezen.

Je wordt toegelaten (in het tweede semester) als je in het eerste semester van de propedeuse alle punten hebt gehaald met een gemiddeld cijfer van minimaal een 7,5. Voldoe je aan het eind van je bachelor aan alle eisen, dan krijg je naast het bachelordiploma een honoursdiploma.

Een honoursprogramma biedt betere perspectieven op stages, (top)masteropleidingen en banen in binnen- en buitenland.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 7600

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo C&Mwiskunde B
vwo E&Mwiskunde B
vwo N&Gwiskunde B
vwo N&Ttoelaatbaar
hbo-paangevuld met wiskunde B op vwo niveau

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

55 studenten volgen deze opleiding
49% daarvan is vrouw
26 eerstejaars gestart in 2017
46% daarvan is vrouw
32588 studenten aan de Universiteit van Amsterdam
55% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/2 Amsterdam UVA
Actuariële wetenschappen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
26 eerstejaars
46% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/2 Amsterdam UVA
Actuarial Science
€ 424 gemiddelde kamerhuur
26 eerstejaars
46% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.83.8
inhoud3.73.7
docenten3.83.8
studiefaciliteiten3.83.8
studielast3.83.8
studiebegeleiding3.63.6
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Actuariële wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam is beoordeeld door 16 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.8 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Nadat je de bachelor hebt voltooid, ben je nog geen actuaris. Hiervoor moet je ook de master Actuarial Science and Risk Management afronden. Om erkend te worden door de beroepsvereniging moet je daarna bovendien een postdoctorale beroepsopleiding volgen. De beroepsperspectieven zijn goed. Er is momenteel veel behoefte aan financieel-economisch geschoolde actuarissen. Je kunt na een master ook kiezen voor een wetenschappelijke carrière aan de universiteit en promoveren.
Het beroep actuaris scoort al jaren hoog in het onderzoek 'Studie en werk' van Elsevier en de SEO. Actuarissen scoren bovengemiddeld op alle zes punten waarop verschillende beroepen met elkaar worden vergeleken: een hoog startsalaris, uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, werk op niveau, de kans op een vast contract, het aantal werkuren per week en de algemene tevredenheid over de baan. Gemiddeld geven actuarissen hun werk een 7,9.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Amsterdam UVAQuantitative Risk Managementgeen aanvullende eisen
ErasmusEconometrics and Management Science+ 60 EC pre-master
Amsterdam VUEconometrics and Operations Research+ motivatiebrief
TU EindhovenInnovation Management+ 30 EC pre-master
Amsterdam VUStochastics and Financial Mathematicsgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

actuaris
actuaris bij een accountantskantoor
actuaris bij een actuarieel adviesbureau
actuaris bij een pensioenfonds
actuaris bij een verzekeringsmaatschappij
beleidsmedewerker
onderzoeker (promovendus)
pensioenadviseur
bron: StudieData

Contact

Student Service Desk
T: 020 525 8080
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite