Deze opleiding

Bèta-gamma beperkt zich niet tot één vakgebied, maar combineert elementen van exacte wetenschappen, sociale wetenschappen, economie en filosofie.

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code50250
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
De bachelor Bèta-gamma van de Universiteit van Amsterdam is uniek in Nederland. In het eerste jaar krijg je een combinatie van bèta- en gammavakken. In het tweede en derde jaar kies je een specialisatie (major) binnen een vakgebied en blijf je interdisciplinair bezig met themavakken en onderzoek.

Bèta-gamma vormt de combinatie van breedte en diepgang en de integratie van verschillende disciplines. Het uitgangspunt van de opleiding is dat complexe problemen niet vanuit één vakgebied kunnen worden opgelost. Of je nu onderzoek doet de vorming van eiwitten, de werking van het brein, nieuwe energiebronnen, financiële stabiliteit, vergrijzing of de kwaliteit van leven, de schaal en eigenschappen van deze studies zijn grensoverschrijdend.

Bij Bèta-gamma vind je veel gelijkgestemde gemotiveerde medestudenten die houden van discussiëren en filosoferen. De meerwaarde van Bèta-gamma is dat je een brede basiskennis ontwikkelt in verschillende vakgebieden én dat je wordt opgeleid tot specialist in een door jou gekozen wetenschap. Je kunt zo beter communiceren met andere specialisten, om samen bij te dragen aan het oplossen van ingewikkelde maatschappelijke vraagstukken.
Bèta-gamma studeren aan de Universiteit van Amsterdam

Waarom aan de Amsterdam UVA?

awardKeuzegids topopleiding
2014
  • Uniek programma in Nederland
  • Community
  • Talentontwikkeling
  • Research based
  • Uiteenlopende masters

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet50% zelfstudie
20% theorie
30% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, literatuurstudie, mondelinge presentatie, computer opdrachten, onderzoek, onderzoeksproject, excursie, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, groepsdiscussie, poster presentatie, individuele opdracht, practicum, zelfstudie, project, laboratoriumwerk
doelstelling
Bèta-gamma beperkt zich niet tot één vakgebied, maar combineert elementen van exacte wetenschappen, levenswetenschappen, sociale wetenschappen, economie en filosofie. Het uitgangspunt van de opleiding is dat complexe problemen niet vanuit één vakgebied kunnen worden opgelost.
studeren in het buitenland
Je kunt ook een periode in het buitenland studeren. Als je een heel semester naar het buitenland wilt, is het wel lastig dit in je reguliere studieprogramma in te passen, omdat het programma al heel vol zit door de combinatie van het interdisciplinaire programma en het majorprogramma. Veel studenten kiezen er daarom voor om bijvoorbeeld een internationale summer school te doen of hun bachelorproject in het buitenland te doen. Ook kiezen studenten er soms voor om een extra semester aan hun studie
bindend studieadvies
  • minimaal 48 EC in de eerste 12 maanden


Aan het einde van het eerste jaar van inschrijving dien je minimaal 48 EC van de 60 EC van de betreffende opleiding te hebben behaald. Voldoe je niet aan deze eis dan moet je stoppen met de opleiding en mag je de drie opeenvolgende studiejaren niet meer inschrijven voor de opleiding.
honours-/excellence program IIS honoursprogramma

Voor studenten die meer uit hun studie willen halen biedt het IIS verschillende interdisciplinaire honoursmodules aan. De modules zijn toegankelijk voor studenten van de UvA, het AUC en de VU.

Een honoursprogramma bestaat uit extra vakken met een studielast van minimaal een halfjaar (30 studiepunten) die studenten tijdens de bachelor volgen. Voor het volgen van het honoursprogramma gelden er bepaalde ingangseisen, en voor het krijgen van een certificaat of een aantekening van het honoursporgramma op het diploma gelden er ook bepaalde uitgangseisen. Vraag bij je eigen faculteit na welke eisen voor jou gelden.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2022

aanmelding deadline : 1 mei 2022
collegegeld nog niet bekend

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 mei 2023
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gwiskunde B + natuurkunde*Heb je (een van) deze vakken niet, dan zijn er mogelijkheden de deficiënties weg te werken voor/tijdens de studie. Dit vergt wel extra kosten en inspanning, kijk hiervoor op www.uva.nl/bg onder toelating en aanmelding.
vwo E&Mwiskunde B + natuurkunde + scheikunde
vwo C&Mwiskunde B + natuurkunde + scheikunde
toelatingseisen

toelatingsgesprek
Het is verplicht om mee te doen aan UvA Matching. Een intakegesprek is hierbinnen een onderdeel.

inbegrepen in collegegeld
registration fee
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

476 studenten volgen deze opleiding
47% daarvan is vrouw
83 eerstejaars gestart in 2017
57% daarvan is vrouw
32588 studenten aan de Universiteit van Amsterdam
55% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Spectrum


Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

iris
jaco
afgestudeerd in 2011 werkzaam als Onderzoeker/PhD bij Universiteit van Amsterdam
hannah
afgestudeerd in 2012 werkzaam als Onderwijsadviseur bij B&T

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.24.2
inhoud3.93.9
docenten3.83.8
studiefaciliteiten3.53.5
studielast3.53.5
studiebegeleiding3.73.7
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Bèta-gamma aan de Universiteit van Amsterdam is beoordeeld door 166 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.2 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Een breed opgeleide academicus heeft een meerwaarde op de arbeidsmarkt. Werkgevers zoeken vaak naar werknemers die een specialistische basis kunnen combineren met brede blik op het hele wetenschappelijke veld. Dat biedt direct voordelen wanneer je, bijvoorbeeld als onderzoeker, beleidsmedewerker of manager, vaak in teamverband werkt.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Een breed opgeleide academicus heeft een meerwaarde op de arbeidsmarkt. Werkgevers zoeken vaak naar werknemers die een specialistische basis kunnen combineren met brede blik op het hele wetenschappelijke veld. Dat biedt direct voordelen wanneer je, bijvoorbeeld als onderzoeker, beleidsmedewerker of manager, vaak in teamverband werkt.
Ook ben je na je studie inzetbaar in sectoren waar je een kritische, zelfstandige en leergierige geest nodig hebt, zoals in de journalistiek, de voorlichting, de politiek of het onderwijs. De maatschappij doet een steeds klemmender beroep op de wetenschap om grote problemen op te lossen, van klimaat tot energie, van gezondheid tot veiligheid en van economische groei tot geloof.

Uiteindelijk komen Bèta-gamma studenten op zeer diverse plekken terecht. Een flink aantal alumni gaat promoveren en blijft betrokken bij de wetenschap. Ook valt op dat veel alumni werken als adviseur en in beleidsfuncties, waarbij snel inwerken in nieuwe onderwerpen en makkelijk communiceren met diverse partijen vereisten zijn. Ook zijn er almuni die bij kleine start-ups werken of zelf een bedrijf zijn begonnen.
beroepen: journalist,onderzoeker (promovendus),politicus,consultant,adviseur duurzaam ondernemen,docent

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
TU DelftApplied Physics+ cijfergemiddelde
Amsterdam UVAArtificial Intelligencegeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityBiobased Sciences+ aanv. eisen
TU DelftChemical Engineering+ aanv. eisen
Tilburg UniversityData Science and Society+ aanv. eisen
Wageningen UniversityDevelopment and Rural Innovation+ aanv. eisen
Wageningen UniversityEnvironmental Sciences+ aanv. eisen
Amsterdam UVAForensic Science+ aanv. eisen
Wageningen UniversityForest and Nature Conservation+ aanv. eisen
Amsterdam VUGlobal Health (research) research+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
+ instaptoets
+ cijfergemiddelde
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityInternational Development Studies+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Natuurkunde educational+ aanv. eisen
UULeraar VHO natuurkunde full-time,part-time educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Natuurkunde educational+ aanv. eisen
Wageningen UniversityManagement, Economics and Consumer Studies+ aanv. eisen
UUNanomaterials Science researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAAdvanced Matter and Energy Physics+ aanv. eisen
Amsterdam UVABiophysics and Biophotonics+ aanv. eisen
Amsterdam UVATheoretical Physics+ aanv. eisen
Amsterdam VUWork and Organizational Psychology+ aanv. eisen
TU EindhovenLeraar VHO Natuurkunde educational+ aanv. eisen
TU DelftLeraar VHO Natuurkunde educational+ aanv. eisen
TU EindhovenLeraar VHO Scheikunde educational+ aanv. eisen
Wageningen UniversityUrban Environmental Management+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

adviseur duurzaam ondernemen
consultant
docent
journalist
onderzoeker (promovendus)
politicus
bron: StudieData