Deze opleiding

Ben je gefascineerd door cognitie en taal? Geboeid door vragen over de relatie tussen taal en denken, en taal en communicatie? Dan is de bachelor Cognition, language and communication iets voor jou!

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code59330
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Cognition, language and communication is een tweetalige, interdisciplinaire bacheloropleiding op het snijvlak van taal, communicatie en cognitie met een stevige basis in de taalwetenschap. Je leert verschillende experimentele methoden om menselijke cognitie te onderzoeken. Je leert nadenken over de relatie tussen het menselijke taalvermogen en andere cognitieve functies, zoals het geheugen, het vermogen om te rekenen, het vermogen om te liegen (meestal 'Theory of Mind' genoemd), en (andere) communicatieve vaardigheden. Je krijgt van begin af aan ook college in het Engels; veel studiemateriaal is in het Engels. Tegelijkertijd leer je om je in uitstekend Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk, op academisch niveau uit te drukken. Een goede beheersing van het Nederlands is dan ook een voorwaarde om deze opleiding met succes af te ronden. De theoretische bagage die je meekrijgt helpt je een onderzoekende houding te ontwikkelen. Je leert vragen zo te formuleren dat je er onderzoek naar kunt doen. Ook leer je om een experiment op te zetten en de resultaten ervan te interpreteren met behulp van statistische methoden. Na deze bachelor kun je verder in dit vakgebied met een master.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
bindend studieadvies
  • minimaal 48 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 7600

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in
?% daarvan is vrouw
32588 studenten aan de Universiteit van Amsterdam
55% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Na de studie

Unsplashed background img 2
Studenten die de bachelor Cognition, Language and Communication hebt afgerond, kennen de structuren (en de ontwikkeling) van het menselijk taalvermogen en de relatie met andere menselijke cognitieve vaardigheden. Zij kunnen bijdragen aan de toepassing van die kennis in het verbeteren van taalleer- en taalproductieprocessen bij kinderen, volwassenen en computers.
De theoretische bagage die je meekrijgt tijdens de opleiding helpt je een onderzoekende houding te ontwikkelen. Dit houdt onder andere in dat je leert om een database van natuurlijk taalgebruik in context aan te leggen en te exploreren, of een experiment op te zetten en de resultaten van dat experiment te interpreteren met behulp van statistische methoden.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Na het behalen van je bachelordiploma kun je ervoor kiezen om niet verder te studeren maar direct de arbeidsmarkt op te gaan. Omdat het hier een nieuwe opleiding betreft, hebben we nog weinig cijfers die een beeld geven van je arbeidsmarktperspectieven, maar we gaan ervan uit dat je met deze bacheloropleiding een aantrekkelijke kandidaat bent voor bedrijven in bijvoorbeeld de IT-sector, met name op het gebied van automatisch vertalen, opzoeksystemen of andere vormen van Natural language processi

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Amsterdam UVADiscourse and Communication Studies dualgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Contact

Jan Don
Onderwijsbalie Pc Hoofthuis
T: 020 -525 4484
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite