Communicatiewetenschap

Universiteit van Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

In de bachelor Communicatiewetenschap houd je je bezig met de effecten van media en communicatie op mens en samenleving. Je bestudeert de productie, het gebruik en de effecten van media.

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaBSc Communicatiewetenschap
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvooral Nederlands
deels Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56615
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
De rol van media in de samenleving is toegenomen. In de bachelor houd je je bezig met de oorzaken en vooral gevolgen van deze toegenomen rol van media in de samenleving. Hoe worden nieuwsfeiten gepresenteerd? Welke rol spelen media in het leven van jongeren? Hoe kun je mensen het beste over gezondheidsvraagstukken informeren zoals stoppen met roken? Dit zijn het soort professionele en maatschappelijke vraagstukken waar je je tijdens je studie mee bezighoudt.

Kenmerkende vakgebieden voor Communicatiewetenschap aan de UvA zijn: politieke communicatie en journalistiek, entertainmentcommunicatie, persuasieve communicatie en corporate communicatie.

Je kunt aan de UvA de opleiding Communicatiewetenschap in het Nederlands én in het Engels volgen. Daarnaast is het voor hbo-studenten met een verwante studie mogelijk om via een verkort bachelorprogramma door te stromen naar de master Communicatiewetenschap. Kijk op de website van de Universiteit van Amsterdam voor meer informatie over de Engelstalige variant 'Communication Science' of het verkorte bachelorprogramma voor Communicatiewetenschap.

Open dagen en meeloopdagen

UvA Proefstudeerweek Amsterdam
In de UvA Proefstudeerweek kun je je, een dagdeel, verder verdiepen in een studie. Volg een hoorcollege of werkgroep en ontmoet docenten en studenten van de opleiding. Proefstuderen is voor 5 en 6 vwo-ers die zich al georiënteerd hebben tijdens een Bachelordag.
UvA Proefstudeerweek Amsterdam
In de UvA Proefstudeerweek kun je je, een dagdeel, verder verdiepen in een studie. Volg een hoorcollege of werkgroep en ontmoet docenten en studenten van de opleiding. Proefstuderen is voor 5 en 6 vwo-ers die zich al georiënteerd hebben tijdens een Bachelordag.
UvA Proefstudeerweek Amsterdam
In de UvA Proefstudeerweek kun je je, een dagdeel, verder verdiepen in een studie. Volg een hoorcollege of werkgroep en ontmoet docenten en studenten van de opleiding. Proefstuderen is voor 5 en 6 vwo-ers die zich al georiënteerd hebben tijdens een Bachelordag.
UvA Proefstudeerweek Amsterdam
In de UvA Proefstudeerweek kun je je, een dagdeel, verder verdiepen in een studie. Volg een hoorcollege of werkgroep en ontmoet docenten en studenten van de opleiding. Proefstuderen is voor 5 en 6 vwo-ers die zich al georiënteerd hebben tijdens een Bachelordag.
UvA Minormarkt Amsterdam
Weet jij al welke minor je wilt gaan doen? Begin op tijd met je te oriënteren. Op de UvA Minormarkt ontmoet je de mensen achter de minors, kun je al je vragen stellen en ontdekken wat bij je past. Op de UvA Minormarkt zijn bijna alle UvA-minors aanwezig.
Uva Studiekeuze Kick-off Amsterdam
Ontdek welke studies bij je passen en maak kennis met de UvA. De Studiekeuze Kick-off is een goede start van je keuzeproces, zeker als je nog helemaal niet weet wat je wilt. Tijdens de kick-off ontdek je aan de hand van actuele thema's welke studies zich daar mee bezighouden. Zo kom je erachter wel
UvA Masterdag Amsterdam
Tijdens de UvA Masterdag presenteren bijna alle masteropleidingen zich tijdens verschillende voorlichtingsbijeenkomsten en kun je spreken met studenten, docenten of studieadviseurs.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwDe bacheloropleiding Communicatiewetenschap kent een bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat reguliere eerstejaarsstudenten die na de herkansingen minder dan 48 van de 60 studiepunten in jaar 1 hebben behaald, hun bachelor niet mogen voortzetten. Ook kunnen zij zich gedurende een periode van drie jaar niet opnieuw inschrijven voor de opleiding Communicatiewetenschap aan de UvA.
1e jaar
periode
Corporate communicatie
Entertainmentcommunicatie
Inleiding in de communicatiewetenschap
Medialandschap
Methoden van communicatieonderzoek en statistiek
Onderzoekspracticum I (survey)
Onderzoekspracticum II (inhoudsanalyse)
Tutoraat
Wetenschapsfilosofie en methodologie
2e jaar
periode
Keuzeruimte
Kwalitatief onderzoek
Onderzoekspracticum III (experiment)
Persuasieve communicatie
Political communiation and journalism
Stage stage
Statistische modellen
3e jaar
periode
Afstudeerproject
Communicatie-ethiek
Communicatieadvies en onderzoek in de praktijk
CW topics (2)

specialisaties

track Keuzeruime

In de bacheloropleiding Communicatiewetenschap is 30 stp. keuzeruimte opgenomen. Deze vrij in te vullen keuzeruimte biedt je de mogelijkheid je studie te verbreden (of te verdiepen).

specialisatie Stage

In het studieprogramma van de bacheloropleiding Communicatiewetenschap is een verplichte stage opgenomen.

Onderwijs

taal van onderwijs60% nl
40% en
onderwijsopzet40% zelfstudie
35% theorie
25% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
computer opdrachten, excursie, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, portfolio, poster presentatie, practicum, project, seminar, stage, werkcollege, werkgroep, workshop, zelf-evaluatie, zelfstudie
docenten
Communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam is een grote opleiding waarbij je les krijgt van veel verschillende docenten. De manier waarop docenten contact onderhouden met studenten wisselt per vak en per docent. Bij de grotere vakken waar veel studenten deelnemen is het contact met de docenten doorgaans wat strakker vormgegeven dan bij de kleinere vakken waar bijvoorbeeld vijfentwintig studenten aan deelnemen.
studeren in het buitenland
De UvA neemt intensief deel aan internationale samenwerkings- en uitwisselingsprogramma's. Dat betekent dat je onder voordelige voorwaarden een periode in het buitenland kunt studeren.

Het studieprogramma biedt de mogelijkheid om, zonder vertraging op te lopen, een halfjaar vakken te volgen aan een buitenlandse universiteit. Je kunt ook stage lopen in het buitenland.
bindend studieadvies
  • minimaal 48 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Honoursprogramma

Studenten met goede studieresultaten kunnen in aanmerking komen voor het disciplinair Honoursprogramma CW.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2018

aanmelding deadline : 1 mei 2018
wettelijk tarief : € 2060 (€1030 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 7500

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
wettelijk tarief : € 2078 (€1039 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 7600

toelaatbare profielen
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

1501 studenten volgen deze opleiding
74% daarvan is vrouw
421 eerstejaars gestart in 2017
76% daarvan is vrouw
31019 studenten aan de Universiteit van Amsterdam
55% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Mercurius

Studievereniging Communicatiewetenschap

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/6 UvA
Communicatiewetenschap
€ 424 gemiddelde kamerhuur
4.1/5 studenttevredenheid
460 eerstejaars
?% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
60% Nederlandstalig
40% Engelstalig
2/6 UvA
Communication Science
€ 424 gemiddelde kamerhuur
4.1/5 studenttevredenheid
460 eerstejaars
?% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/6 Radboud Universiteit
Communicatiewetenschap
€ 315 gemiddelde kamerhuur
4.1/5 studenttevredenheid
54 eerstejaars
75% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/6 Universiteit Twente
Communication Science
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
71 eerstejaars
78% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/6 Amsterdam VU
Communication Science
€ 424 gemiddelde kamerhuur
4.0/5 studenttevredenheid
23 eerstejaars
73% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/6 Amsterdam VU
Communicatiewetenschap
€ 424 gemiddelde kamerhuur
4.0/5 studenttevredenheid
23 eerstejaars
73% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

opleidinggelijkenis met Communicatiewetenschap
Communication Science
bekijk

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.04.0
inhoud3.63.7
docenten3.53.6
studiefaciliteiten3.43.6
studielast3.53.6
studiebegeleiding3.63.6
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam is beoordeeld door 246 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.0 uit 5.
bron: Universiteit van Amsterdam
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 4.1 4.1
aantal eerstejaars 558 186
ervaren contacttijd per week 6-12 12-18
doorstroom naar tweede jaar 56% 60%
diploma binnen 4 jaar 48% 54%
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.

Communicatiewetenschap aan de UvA geeft een breed overzicht van het vakgebied en is internationaal georiënteerd. Het programma wordt in het Nederlands en in het Engels aangeboden. (Afgestudeerde) hbo-studenten volgen een verkort programma.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

De kansen voor communicatiewetenschappers op een passende baan zijn goed. Mogelijke werkgevers: media, reclamebureaus, bedrijfsleven (afdeling PR, marketing en/of communicatie), overheid (afdeling voorlichting en communicatie) en uitgeverijen.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2215gemiddeld bruto maandloon
62%kans op een vaste baan
15%kans op een voltijd baan
31%kans op een baan op niveau
59%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
75%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Radboud Universiteit(Pro)sociale Communicatiegeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityBedrijfscommunicatie en Digitale Media+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitBehavioural Science research+ aanv. eisen
Tilburg UniversityCommunicatie en Cognitie+ aanv. eisen
RijksuniversiteitCommunicatie en educatiegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUTaal en communicatie in organisaties+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityCommunicatie- en Informatiewetenschappen+ aanv. eisen
Amsterdam VUJournalistiek+ basiskennis
+ motivatiebrief
RijksuniversiteitCommunicatiekundegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUCommunicatiewetenschapgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitCommunicatiewetenschapgeen aanvullende eisen
UvACommunication Sciencegeen aanvullende eisen
UvACorporate communicationgeen aanvullende eisen
UvAEntertainment communicationgeen aanvullende eisen
UvAPersuasive Communicationgeen aanvullende eisen
UvAPolitical Communicationgeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityCommunication, Health and Life Sciences+ aanv. eisen
RijksuniversiteitComputercommunicatiegeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenCrisis and Security Management+ aanv. eisen
Universiteit TwenteEducatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen full-time,part-time educational+ 15 EC pre-master
Radboud UniversiteitFilosofie van een bepaald wetenschapsgebiedgeen aanvullende eisen
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
UvAAmerican Studiesgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitInformatiemarketinggeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitInternational Business Communicationgeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityInternational Development Studies+ aanv. eisen
Tilburg UniversityLeraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen dual educational+ 75 EC pre-master
UvALerarenopleiding Maatschappijleer part-time educational+ 75 EC pre-master
Linguistics and Communication Sciences research+ aanv. eisen
Universiteit LeidenManagement van de publieke sector+ aanv. eisen
Wageningen UniversityManagement, Economics and Consumer Studies+ aanv. eisen
ErasmusMarketing Management+ basiskennis
Amsterdam VUMaster Educatie in de mens- en maatschappijwetenschappengeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenJournalistiek en Nieuwe Media+ aanv. eisen
Tilburg UniversityNew Media Design+ aanv. eisen
UvAOnderwijswetenschappen+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPublic Administration+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEconomics and Governance+ aanv. eisen
Universiteit LeidenInternational and European Governance+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPublic Management and Leadership+ aanv. eisen
Tilburg UniversityResearch Master Language and Communication research+ aanv. eisen
Amsterdam VUSociologie full-time,part-timegeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityStrategic Management+ aanv. eisen
Tilburg UniversitySupply Chain Management+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

campagnemanager
communicatieadviseur
film- en/of tv-producent
journalist
marktonderzoeker
mediaplanner
onderzoeker (promovendus/phd)
pr of marketingmedewerker
strateeg bij een reclamebureau
tv-redacteur
voorlichter
woordvoerder
bron: StudieData

Contact

Student Service Desk
T: 020 525 8080
Nicolien Scheerman

Studieadvies en voorlichting

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite