Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie

Universiteit van Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

In de bachelor Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie bestudeer je de relatie tussen wereldwijde ontwikkelingen en belevenissen op lokaal niveau.

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taaldeels Nederlands
deels Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code50035
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Je vergelijkt verschillende samenlevingen en culturele fenomenen. Zo bestudeer je bijvoorbeeld hoe mensen in Hong Kong zich verzetten tegen de opkomst van hoogbouw, waarom jongeren in het Midden-Oosten andere computergames spelen dan in de Verenigde Staten of welke rol religie speelt bij Poolse migranten in Nederland.

Waarom doen mensen wat ze doen en denken ze wat ze denken? Dit wordt in belangrijke mate bepaald door alledaagse ervaringen. Maar ook grootschalige ontwikkelingen zoals globalisering, en politieke instituties als de Europese Unie, sturen mensen.

Dit soort onderzoeken leveren nieuwe, spannende en inspirerende kennis op en zetten je aan het denken: is dat wat jij of een ander normaal vindt wel zo normaal?

Waarom aan de Amsterdam UVA?

De opleiding biedt je de mogelijkheid om je, afhankelijk van je eigen interesse, thematisch te specialiseren. Je kunt kiezen uit een breed aanbod van diepgaande thematische modulen op het gebied van macht en identiteit, ontwikkeling, taal, religie en het lichaam. Uniek is ook de uitgebreide aandacht die wordt besteed aan wetenschappelijk schrijven, wat je kansen op de arbeidsmarkt vergroot. Bovendien heb je de vrijheid om zelf het onderwerp en de regio voor het masteronderzoek te kiezen.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwMinor en keuzeruimte: Er zijn verschillende mogelijkheden om de keuzeruimte van 30 ECTS naar eigen inzicht in te vullen: middels een minor of een half jaar studeren in het buitenland. Wil je verder in de wetenschap of journalistiek? Dan kun je de keuzeruimte benutten om een bachelorscriptie te schrijven. Een beperkte stage in te passen in het studieprogramma is mogelijk.
Volledig opleidingsprogramma en studieschema: http://studiegids.uva.nl/web/uva/sgs/nl/p/79.html
1e jaar In het eerste jaar oriënteer je je op het vakgebied Antropologie. Bij Inleiding Culturele Antropologie verwerf je inzicht in de centrale begrippen, theorieën en thema's zoals machtsstructuren, rituele en symbolische expressie, gender en verwantschap. Bij niet-westerse Sociologie staan ontwikkelingen op het gebied van globalisering, veranderingen binnen lokale samenlevingen, en de rol van arbeid, ondernemerschap en migratie binnen een historisch en vergelijkend perspectief centraal.
periode
Antropologie in actie
Inleiding Culturele antropologie
Methoden en Technieken
Niet-Westerse Sociologie
Schrijfpracticum
Wetenschapsfilosofie
2e jaar Bij Theorie en Geschiedenis van de Antropologie leer je over het ontstaan en de ontwikkeling van de discipline. Historisch-Comparatieve Sociologie gaat in op sociale processen als kolonialisme, staatsvorming en transnationalisme. Je kiest twee oriëntatiemodulen die de aanzet geven voor je specialisatie. De richtingen zijn: macht en identiteit, ontwikkeling, taal, religie en het lichaam. Daarnaast volg je een regiomodule. In het derde jaar geef je je specialisatie verder vorm.

Onderwijs

taal van onderwijs50% nl
50% en
onderwijsopzet65% zelfstudie
20% theorie
15% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, mondelinge presentatie, stage, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, practicum, zelfstudie
onderwijsvormen
Tijdens de hoorcolleges is de docent aan het woord en licht de stof toe die je vooraf bestudeert. In een werkgroep wordt de stof middels groepsdiscussies, opdrachten en referaten verder besproken. Bij een practicum werk je individueel of samen met je medestudenten. Bij het Schrijfpracticum leer je zo academisch schrijven en bij het practicumvak Methoden en Technieken leer je zelfstandig onderzoek doen. De meeste vakken worden afgesloten met een of meerdere toetsen en/of een essay.
studeren in het buitenland
Internationale samenwerking is van cruciaal belang voor de wetenschap. De opleiding antropologie heeft samenwerkingsverbanden met universiteiten in Duitsland, Frankrijk, Engeland, Denemarken, Italië, Ierland, Spanje en Portugal. Je kunt ook een half jaar studeren in een ander Europees land of buiten Europa. De vakken die je in het buitenland met succes hebt afgerond, worden na goedkeuring door de examencommissie van de opleiding erkend. Zie ook http://www.student.uva.nl/ca/object.cfm
exchange programs
  • Diverse Europese Universiteiten UvA/College Sociale Wetenschappen - Nederland
    De opleidingen van het College Sociale Wetenschappen hebben met veel Europese partneruniversiteiten samenwerkingsovereenkomsten. Daarnaast maken studenten gebruik van de uitwisselingsovereenkomsten die door de UvA worden onderhouden met universiteiten buiten Europa, waaronder het Universitas21 netwerk. Een overzicht van de partneruniversiteiten is te vinden via http://www.student.uva.nl/a-z/naarhetbuitenland.cfm
bindend studieadvies
  • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program honours programma

Voor de gezamenlijke bacheloropleidingen van het College Sociale Wetenschappen is een apart programma ontwikkeld dat is bedoeld voor studenten die meer uit hun studie willen halen en talent hebben.

Ben je op zoek naar een extra uitdaging? Wil en kun je meer dan het reguliere studieprogramma van je vraagt?

Dan kun je als aanvulling op je bachelor Antropologie deelnemen aan het honoursprogramma. Dit bestaat uit extra vakken met een studielast van minimaal een halfjaar (30 studiepunten) die je tijdens je driejarige opleiding volgt. Als je voor alle reguliere en extra vakken minimaal een 7,5 hebt gehaald, krijg je naast het bachelordiploma ook een honoursdiploma uitgereikt. In het honoursprogramma kan het accent liggen op verdieping van je eigen vakgebied of op interdisciplinaire studie. Alle studenten volgen in ieder geval de honoursmodule Masters of Suspicion.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
collegegeld nog niet bekend

1 september 2021

aanmelding deadline : 1 mei 2021
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
hbo-pMet een hbo-propedeuse heb je toegang tot een universitaire bachelor. Vaak blijkt de opleiding in dat geval echter zwaar. Een extra voorbereiding is dan ook aan te raden, evenals een intakegesprek met de studieadviseur, te bereiken op studieadviseur-ca@uva.nl. Je kunt ook via de onderwijsbalie van het College Sociale Wetenschappen een afspraak maken (020-525 4002).

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

315 studenten volgen deze opleiding
76% daarvan is vrouw
45 eerstejaars gestart in 2017
82% daarvan is vrouw
32588 studenten aan de Universiteit van Amsterdam
55% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Kwakiutl

Studievereniging Antropologie

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Jochem
Jochem, student Culture Antropologie en ontwikkelingssociologie, vertelt over zijn studie(keuze).

Jochem: 'Antropologie trekt veel enthousiaste, sociale mensen. Hoe kan het ook anders als “mensen” je voornaamste interesse zijn.'

'Op de middelbare school trokken vakken als geschiedenis en filosofie binnen het E&M-profiel me wel. Toen ik een keuze moest maken voor een vervolgstudie, ging mijn interesse duidelijk uit naar geesteswetenschappen. Geschiedenis, filosofie, politicologie, antropologie: in al die studies kon ik me wel vinden...
Ik dacht: als ik voor een studie veel zal moeten lezen, kan ik beter even kijken of ik dat lezen ook leuk vind.

Ik heb uiteindelijk nooit proefdagen of voorlichtingen bezocht. Bij nader inzien erg jammer, want ik denk dat dat zeker een goed beeld kan geven van hoe een studie werkt. Gelukkig ben ik wel heel tevreden met mijn keuze voor Antropologie. Nog steeds lees ik de meeste verplichte artikelen en boeken met plezier, en ik kan oprecht enthousiast worden als ik de vrijheid krijg om zelf een onderwerp en literatuur te zoeken.'
'In de loop van de studie ontdek je je eigen passies'

'Inmiddels heb ik er drie jaar studie opzitten en het is fijn om te zien hoe een opleiding met je meegroeit. In de loop van de studie verander je namelijk: in wat je kunt en weet, maar vooral ook in de manier waarop je werkt. Iedereen begint hetzelfde, maar naarmate je je eigen passies ontdekt, werk je verder in kleinere verbanden. Niet alleen onder een docent met echte ervaring binnen jouw interessegebied, maar vooral samen met medestudenten. Zo groei je samen toe naar specialismen, waarin je niet alleen kennis hebt opgebouwd, maar vooral ook in staat bent om met anderen kritisch te discussiëren op een hoog niveau.

Een studie als Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie trekt enthousiaste en lieve mensen, maar ze zijn vooral heel sociaal. We hebben één keer per week een borrel in het studiegebouw en iedereen voelt zich meteen op zijn plek. Hoe kan het ook anders als 'mensen' je voornaamste interesse zijn.'
'Voortdurend contact met andere studenten'

'Zo'n prettige omgeving helpt ook mee om de stappen daarna te nemen. Ik ben zelf gaan specialiseren in taal en heb ook mijn keuzevakken besteed aan filosofievakken over taal. Met een selectief gezelschap kan ik lange discussies houden over de relatie tussen taal, denken en gedrag. Maar doordat ik voortdurend contact heb met andere studenten, ben ik ook goed op de hoogte van ontwikkelingen en ideeën in totaal andere richtingen van de antropologie.

Ik heb onder andere taalkundig onderzoek gedaan naar ideeën over identiteit in verkiezingsprogramma's van Nederlandse politieke partijen. Bijvoorbeeld de moslimidentiteit in het verkiezingsprogramma van de PVV. Dankzij contact met mensen met andere specialismen vond ik relaties met moraliteit, architectuur en ideeën van authenticiteit, waardoor ik een completer beeld heb om in mijn scriptie te verwerken.'
'Je kunt op heel veel plekken een meerwaarde zijn als antropoloog'

'Wat ik na mijn studie ga doen? Via oud-studenten weet ik zeker dat er plek is voor antropologen in diverse werkvelden, zoals in de journalistiek, op ministeries, in de media, ontwikkelingssamenwerking, maar ook in het bedrijfsleven. Het is verrassend om te zien op hoeveel plekken je van meerwaarde kunt zijn als je hebt geleerd om analytisch en academisch te discussiëren, lezen, schrijven en vooral denken.

Mijn tip: als je geïnteresseerd bent in de wereld, in menselijk gedrag en niet bang bent voor een intellectuele uitdaging, is Antropologie een goede keuze. Maar schuw niet om een boek of twee door te bladeren voor je kiest; het is een belangrijke keuze!'
Stel je vraag aan Jochem

Neem contact op met Jochem: thejochem@hotmail.com of stel je vraag op de wall via Facebook!


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/7 Amsterdam UVA
Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
45 eerstejaars
82% vrouw
? uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
50% Engelstalig
2/7 Amsterdam UVA
Cultural Anthropology and Development Sociology
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/7 Universiteit Leiden
Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie
€ 350 gemiddelde kamerhuur
82 eerstejaars
45% vrouw
? uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
100% Engelstalig
4/7 Radboud Universiteit
Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie
star Keuzegids beste opleiding 2017  1e
€ 315 gemiddelde kamerhuur
33 eerstejaars
81% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
5/7 UU
Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie
€ 336 gemiddelde kamerhuur
43 eerstejaars
88% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
6/7 Amsterdam VU
Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie
star Keuzegids beste opleiding 2019
Keuzegids beste opleiding 2018
€ 424 gemiddelde kamerhuur
39 eerstejaars
69% vrouw
? uur contacttijd/week
30% Nederlandstalig
70% Engelstalig
7/7 Amsterdam VU
Cultural Anthropology and Development Sociology
star Keuzegids beste opleiding 2019
Keuzegids beste opleiding 2018
€ 424 gemiddelde kamerhuur
39 eerstejaars
69% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.44.2
inhoud4.13.9
docenten4.03.9
studiefaciliteiten3.53.5
studielast3.73.6
studiebegeleiding3.83.6
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie aan de Universiteit van Amsterdam is beoordeeld door 51 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.4 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Met de Master's in Antropologie, betreed je de arbeidsmarkt met unieke kwalificaties. Je hebt kennis van andere culturen en sensitiviteit voor de positie en denkbeelden van de ander. Tevens kun je verschillende perspectieven op maatschappelijke kwesties op een analytische manier in kaart brengen. Je kunt ook kiezen voor een wetenschappelijke carrière aan de universiteit en gaan promoveren:

http://www.student.uva.nl/loopbaanadvies/najeafstuderen.cfm
Voor meer informatie over de carrière van afgestudeerde UvA antropologen, lees de carrièrekrant:

http://www.uva.nl/onderwijs/bachelor/bacheloropleidingen/bacheloropleidingen/bacheloropleidingen/content/folder/culturele-antropologie-en-ontwikkelingssociologie/toekomstperspectief/toekomstperspectief.html
beroepen: Projectmedewerker NGO,(Wetenschappelijk) onderzoeker,Beleidsmedewerker,Adviseur,Docent,Journalist,ZZP-er

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 1906gemiddeld bruto maandloon
52%kans op een vaste baan
4%kans op een voltijd baan
35%kans op een baan op niveau
34%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
64%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit LeidenAfrican Studies+ aanv. eisen
Universiteit LeidenAfrican Studies (Research) research+ aanv. eisen
Wageningen UniversityCommunication, Health and Life Sciences+ aanv. eisen
Universiteit LeidenCrisis and Security Management+ aanv. eisen
Amsterdam UVACultural and Social Anthropologygeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenCultural Anthropology and Development Sociology+ aanv. eisen
UUSociocultural Transformation researchgeen aanvullende eisen
RUGCultural Geographygeen aanvullende eisen
Amsterdam VUCulture, Organization and Managementgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityDigital Culture Studies+ aanv. eisen
Amsterdam VUEducatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappengeen aanvullende eisen
Universiteit TwenteEducatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen full-time,part-time educational+ 15 EC pre-master
Radboud UniversiteitFilosofie van de gedragswetenschappengeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitFilosofie van een bepaald wetenschapsgebiedgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUGlobal Health (Research) research+ aanv. eisen
Tilburg UniversityHealth Humanities+ aanv. eisen
Amsterdam UVACurating Art and Culturesgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAMuseum Studies+ aanv. eisen
Amsterdam UVAHeritage, Memory and Archaeology (research MA) researchgeen aanvullende eisen
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAHolocaust and Genocide Studies+ aanv. eisen
TU DelftIndustrial Ecology - TU Delft en Universiteit Leiden+ aanv. eisen
Wageningen UniversityInternational Development Studies+ aanv. eisen
Amsterdam VULaw and Politics of International Security+ aanv. eisen
UULeraar VHO godsdienst/levensbeschouwing full-time,part-time educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Godsdienst en levensbeschouwing part-time educational+ aanv. eisen
Tilburg UniversityLeraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen dual educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Geschiedenis en staatsinrichting educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Godsdienst en levensbeschouwing educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer part-time educational+ 60 EC pre-master
Universiteit LeidenManagement van de publieke sector+ aanv. eisen
Wageningen UniversityManagement, Economics and Consumer Studies+ aanv. eisen
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenFilm and Photographic Studies+ aanv. eisen
Amsterdam UVAOnderwijswetenschappengeen aanvullende eisen
RUGPopulation Studiesgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenPublic Administration+ aanv. eisen
Universiteit LeidenInternational and European Governance+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPublic Management and Leadership+ aanv. eisen
RUGReligion and Pluralism, Ancient & Modern+ aanv. eisen
RUGReligion, Conflict and Globalization+ aanv. eisen
RUGReligion, Health and Wellbeing+ aanv. eisen
Amsterdam VUSocial and Cultural Anthropologygeen aanvullende eisen
Amsterdam VUSociologie full-time,part-timegeen aanvullende eisen
RUGTheologie & Religiewetenschappen research+ aanv. eisen
RUGTourism Geography and Planning+ 30 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

(wetenschappelijk) onderzoeker
adviseur
beleidsmedewerker
docent
journalist
projectmedewerker ngo
zzp-er
bron: StudieData