Cultuurwetenschappen

Universiteit van Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Een film, popsong, Vincent van Gogh of Carice van Houten: met kunst en cultuur kom je dagelijks in aanraking. Bij Cultuurwetenschappen bestudeer je de rol van kunst en cultuur in de samenleving.

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaBA
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code50004
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Je duikt in de geschiedenis van kunst en cultuur en verdiept je in de wereld van het cultuurbeleid en de politieke debatten hierover. Je leert over het dagelijks functioneren van het culturele bedrijf én bestudeer je de historische en sociologische achtergronden van cultuuruitingen. Bij de verspreiding en waardering van cultuur spelen overheidsbeleid en management een belangrijke rol. In deze bachelor onderzoek je recente ontwikkelingen op het gebied van beleid en management in de kunst- en cultuursector en kijk je naar de sociale en historische facetten ervan. Je krijgt een academische scholing, maar de studie richt zich ook op de beroepspraktijk. Je bestudeert zowel de 'hoge' kunsten - denk aan beeldende kunst, klassieke muziek en theater - als 'populaire' kunsten als film, popmuziek, tv-programma's. Naast de kunstenaar moet er bijvoorbeeld iemand zijn die contracten opstelt, locaties en ruimtes regelt, de juridische aspecten in de gaten houdt, de financiering organiseert en de publiciteit verzorgt.
Tijdens je opleiding kun je zelf bepalen waar je het accent op wilt leggen. Je kunt je academische basis bovendien aanvullen met een studieverblijf in het buitenland of een stage.

Waarom aan de Amsterdam UVA?

  • Cultuurwetenschappen aan de UvA is multidisciplinair, Europees gericht en heeft een sterke sociologische en historische component.
  • De stad Amsterdam is bij uitstek geschikt voor studenten met interesse in kunst en cultuur. Je vindt hier talloze culturele instellingen die het bezoeken waard zijn en inspireren om kunst en cultuur te bestuderen en onderzoeken.
  • Je kunt een deel van je studie in het buitenland doen. In het kader daarvan is er één semester in het derde jaar vrij geroosterd.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
periode
Basisvak Cultuurgeschiedenis I en II
Cultuur en Media
Cultuursociologie
Europese cultuurgeschiedenis

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet34% zelfstudie
33% theorie
33% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
studeren in het buitenland
Je kunt een deel van je opleiding het buitenland te volgen in de vorm van studie, (scriptie)onderzoek, of stage. Hiervoor zijn diverse programma's en beurzen in het kader van culturele verdragen en uitwisselingsprogramma's, zoals het Erasmusprogramma.
bindend studieadvies
  • minimaal 48 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Honoursprogramma FGw

De Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw) biedt een honoursprogramma voor bachelorstudenten die meer willen en aankunnen dan het reguliere programma.

Door het volgen van het Honoursprogramma kun je je verder verdiepen of juist verbreden tijdens je studie. Als je het programma van 30 EC (extra op de reguliere 180 EC) met succes afrondt, worden de behaalde resultaten vermeld op het supplement van je bachelordiploma.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
collegegeld nog niet bekend

1 september 2021

aanmelding deadline : 1 mei 2021
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

63 studenten volgen deze opleiding
83% daarvan is vrouw
5 eerstejaars gestart in 2017
60% daarvan is vrouw
32588 studenten aan de Universiteit van Amsterdam
55% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Maecenas

Algemene cultuurwetenschappen;, voor studenten, alumni en docenten.

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/2 Amsterdam UVA
Cultuurwetenschappen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/2 Maastricht University
Arts and Culture
€ 308 gemiddelde kamerhuur
100 eerstejaars
72% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Afgestudeerden van de bacheloropleiding Cultuurwetenschappen zijn zowel academisch als praktisch geschoold. Zij zijn hierdoor breed inzetbaar op de arbeidsmarkt. Veel alumni komen terecht in beleids- en managementfuncties bij een bedrijf of culturele organisaties als: orkesten,theatergroepen,organisatiebureaus,uitgeverijen,redacties van diverse media, musea en de overheid.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 1760gemiddeld bruto maandloon
39%kans op een vaste baan
23%kans op een voltijd baan
30%kans op een baan op niveau
29%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
67%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Tilburg UniversityArt and Media Studies+ aanv. eisen
Amsterdam VUContemporary Art History+ aanv. eisen
Amsterdam UVAArt Studies researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAArtistic Research researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVATheatre Studies+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityDigital Culture Studies+ aanv. eisen
Tilburg UniversityEthiek van Bedrijf en Organisatie+ 30 EC pre-master
RUGEuroculture (EM)geen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitEuropese Studies+ aanv. eisen
RUGEuropese Studiesgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityFilosofie part-time+ 30 EC pre-master
Radboud UniversiteitFilosofie van een bepaald wetenschapsgebiedgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAGeschiedenisgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVACurating Art and Culturesgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAHeritage Studies: Heritage and Memory Studies dualgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAMuseum Studies+ aanv. eisen
Amsterdam UVAHeritage, Memory and Archaeology (research MA) researchgeen aanvullende eisen
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUCritical Studies in Art and Culture researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUGlobal History research+ aanv. eisen
Amsterdam VULiterature and Contested Spaces research+ aanv. eisen
Amsterdam UVAData Science+ aanv. eisen
Tilburg UniversityJeugdliteratuur+ aanv. eisen
Amsterdam VUArchitectuurgeschiedenis+ aanv. eisen
Tilburg UniversityKunst- en Cultuurwetenschappen+ aanv. eisen
Amsterdam UVABoekwetenschapgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAKunst, cultuur en politiekgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAKunstgeschiedenis+ 30 EC pre-master
Universiteit LeidenLeraar VHO in Geschiedenis en staatsinrichting part-time educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Geschiedenis en staatsinrichting educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Geschiedenis en staatsinrichting part-time educational+ aanv. eisen
Tilburg UniversityManagement of Cultural Diversity+ aanv. eisen
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitNederland-Duitsland Studies+ aanv. eisen
Tilburg UniversityPhilosophy of Contemporary Challenges+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityPhilosophy of Humanity and Culture+ 30 EC pre-master
RUGReligion and Cultural Heritagegeen aanvullende eisen
RUGReligion and Pluralism, Ancient & Modern+ aanv. eisen
RUGReligion, Conflict and Globalization+ motivatiebrief
Amsterdam UVAStadsgeschiedenisgeen aanvullende eisen
RUGTheologie & Religiewetenschappen research+ aanv. eisen
RUGTheologie & Religiewetenschappengeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAWestern Esotericismgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitTourism and Culturegeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

beleidsmedewerker
cultuur recensent bij (online) media
educatief medewerker
onderzoeker (promovendus)
organisator/programmeur (van culturele festivals)
bron: StudieData

Contact

Onderwijsbalie Fgw
T: 020 -525 4952
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite