Econometrie

Universiteit van Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Econometrie vertelt het verhaal van de economie. Jouw analyses voorspellen het verloop van economisch beleid.

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taaldeels Nederlands
vooral Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code59332
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Hoeveel mensen laten de auto vaker staan wanneer de accijnzen op brandstof stijgen? Wat is het effect van een aanpassing van de rente door de centrale bank op groei en inflatie? Met zulke vraagstukken ga je aan de slag als econometrist. Met behulp van wiskundige modellen en statistische technieken analyseer je economische (of bedrijfskundige) problemen op grond van echte gegevens.

Econometristen vangen de economische werkelijkheid in wiskundige modellen. Wil jij leren hoe je deze analyses maakt en daarna vertaalt naar economisch beleid? Dan is Econometrie in Amsterdam iets voor jou.

Econometrie is een driejarige voltijdbachelor aan de UvA. Studeren aan de UvA is een onvergetelijke ervaring die de rest van je leven effectief blijft voor je professionele en je persoonlijke leven.

Waarom aan de Amsterdam UVA?

 • Studeer aan een internationale topuniversiteit
 • Maak kennis met het Amsterdamse bedrijfsleven
 • Leer in kleine groepen
 • Kies uit twee specialisaties (Econometrie of Data Science)
 • Studeer op een state-of-the art campus

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouw
Het eerste jaar draait om basiskennis van wiskunde, statistiek, economie en financiering. Tijdens oriëntatievakken krijg je een overzicht van de kwantitatief economische richtingen Econometrie en Actuariaat. In het tweede en derde studiejaar volg je verplichte vakken en kies je je per periode je keuzevakken. In het derde jaar, dat eindigt met een scriptie, kun je kiezen voor een semester in het buitenland, een minor of een speciaal programma gericht op financiering en big data analyse.
Econometrie wordt ook volledig Engelstalig aangeboden. Kies je voor de Nederlandstalige variant, dan heb je alleen in het eerste jaar Nederlandstalig onderwijs en ga je in jaar 2 en 3 over op het Engels. Ook is veel wetenschappelijke literatuur in het eerste jaar Engelstalig.

periode
123456
Macro-economie voor A&E
6 EC
Wiskunde 1: Calculus
6 EC
Kansrekening en Statistiek 1
6 EC
Micro-economie voor A&E
6 EC
Inleiding Econometrie en Actuariële Wetenschappen
6 EC
Financiering voor A&E
6 EC
Wiskunde 2: Lineaire Algebra
6 EC
Kansrekening en Statistiek 2
6 EC
Programmeren en Numerieke Wiskunde
6 EC
Introduction Data Science: Data Preprocessing
6 EC

Onderwijs

taal van onderwijs33% nl
67% en
onderwijsopzet50% zelfstudie
20% theorie
30% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, computer opdrachten, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, practicum, project, seminar, werkcollege, werkgroep, zelfstudie
onderwijsvormen
ICT applicatie Canvas.
studeren in het buitenland
De UvA neemt intensief deel aan internationale samenwerkings- en uitwisselingsprogramma's. De UvA en de Faculteit Economie en Bedrijfskunde hebben overeenkomsten met zeer goed aangeschreven buitenlandse universiteiten, zodat je een periode op deze universiteiten kunt studeren.

De verschillende studieverenigingen van de FEB organiseren ieder jaar ook studiereizen gericht op onderzoek en/of het bezoeken van bedrijven in het buitenland.
bindend studieadvies
 • minimaal 48 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Honoursprogramma

De UvA stimuleert studenten met een hoog ambitieniveau. Als aanvulling op je bachelor kun je daarom het honoursprogramma volgen: extra vakken met een studielast van minimaal 30 studiepunten.

Het programma bestaat uit interdisciplinaire vakken en disciplinaire vakken, die je grotendeels zelf mag kiezen.

Je wordt toegelaten (in het tweede semester) als je in het eerste semester van de propedeuse alle punten hebt gehaald met een gemiddeld cijfer van minimaal een 7,5. Voldoe je aan het eind van je bachelor aan alle eisen, dan krijg je naast het bachelordiploma een honoursdiploma.

Een honoursprogramma biedt betere perspectieven op stages, (top)masteropleidingen en banen in binnen- en buitenland.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
collegegeld nog niet bekend

1 september 2021

aanmelding deadline : 1 mei 2021
collegegeld nog niet bekend

Aanmelding gaat via Studielink. Check voor de laatste informatie de website http://www.uva.nl/programmas/bachelors/econometrie/econometrie.html > Toelating en inschrijving.
toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gwiskunde B
vwo E&Mwiskunde B
vwo C&Mwiskunde B
hbo-pIn toegepaste wiskunde of een andere hbo-propedeuse met vwowiskunde B staatsexamen of vwo wiskunde B certificaat van het CCVX
toelatingseisen

cijferlijst
Geldt alleen voor HBO-propedeuse studenten

resumee
Geldt alleen voor HBO-propedeuse studenten

motivatiebrief
Geldt alleen voor HBO-propedeuse studenten

studie kosten
bron: Universiteit van Amsterdam
bedrag kostenpost
€ 650studiematerialenper jaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in
?% daarvan is vrouw
32588 studenten aan de Universiteit van Amsterdam
55% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

studievereniging

VSAE

Actuariaat en Econometrie;, Vereniging Studenten Actuariaat en Econometrie.

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/2 Amsterdam UVA
Econometrie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
33% Nederlandstalig
67% Engelstalig
2/2 Amsterdam UVA
Econometrics
€ 424 gemiddelde kamerhuur
215 eerstejaars
14% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Financiële en economische besluiten spelen een steeds grotere rol in onze samenleving. Ook willen steeds meer bedrijven graag inzicht in de hoeveelheid data die zij verzamelen. Hoe kunnen ze gegevens gebruiken om hun strategie te verbeteren? Daarvoor is veel vraag naar econometristen op de arbeidsmarkt.

Je kunt na een master ook kiezen voor een wetenschappelijke carrière aan de universiteit en promoveren.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Econometristen kunnen onder meer aan de slag bij:

 • Multinationals, banken, pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen;
 • Ministeries;
 • De Nederlandsche Bank;
 • Het Centraal Planbureau (CPB) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • Consultancy firms

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Amsterdam UVAComplexity and Economic Behaviourgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAEconometricsgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAData Science and Business Analytics+ aanv. eisen
Amsterdam UVAFinancial Econometricsgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAGeneral Econometricsgeen aanvullende eisen
TU DelftEngineering & Policy Analysis+ aanv. eisen
TU DelftIndustrial Ecology - TU Delft en Universiteit Leiden+ aanv. eisen
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
TU DelftScience Communication+ toelatingsgesprek
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

(wetenschappelijk) onderzoeker
bankier
beleidsmedewerker
it-consultant
logistiek adviseur
quantitative modeler
statistisch analist
supply chain manager
bron: StudieData

Contact

Central Student Service Desk
T: 31 (0)20 525 1401
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite