Deze opleiding

Economics & Business Economics (Economie en Bedrijfskunde) gaat over het maken van keuzes. Je bestudeert de manier waarop individuen, bedrijven en overheden schaarse middelen inzetten en welk effect dit heeft op de maatschappij.

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaBSc
typeregulier, 0 EC
start1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code59318
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Economics & Business Economics is een driejarige voltijd bacheloropleiding aan de UvA.
Tijdens de bachelor ontwikkel je je professionele vaardigheden en vakinhoudelijke kennis op academisch niveau, waarbij je gedetailleerde kennis van concepten uit de fundamentele economie en bedrijfseconomie opdoet. Daarnaast train je ook analytische, statistische en praktische vaardigheden en krijg je training in de onderzoeksmethoden die je nodig hebt om je kennis toe te passen op actuele vraagstukken in het vakgebied zoals: Moet de overheid het bankwezen reguleren? Waarom stapte Groot-Brittannië uit de EU? Waarom eten arme mensen ongezonde dingen? Verder zal je te maken hebben met de economische verschijnselen die zich in en rondom bedrijven voordoen.

Waarom aan de Amsterdam UVA?

De UvA is een universiteit voor mensen die graag hun eigen keuzes maken. Het programma van Economics and Business Economics is sterk onderzoeksgericht. Je krijgt gastcolleges van ervaren onderzoekers en maakt deel uit van de Amsterdam School of Economics, die tot de Europese top in Finance onderzoek behoort. De UvA heeft van oudsher sterke banden met het bedrijfsleven en de overheid en daar profiteer jij optimaal van. Een goed netwerk begint immers met een uitstekende universiteit.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwIn het eerste jaar maak je kennis met de basisconcepten van economie en bedrijfseconomie, en sluit je af met een spannend onderzoeksproject.
In het tweede jaar verdiep je je kennis van statistiek en econometrie. Je maakt de keuze voor een specialisatie in economics of business economics.
In het derde jaar kan je studeren in het buitenland, of een stage of minor kiezen. Je opleiding zal je afsluiten met het schrijven van een scriptie.
periode
123456
Mathematics 1 for Economics
6 EC
Principles of Economics and Business 1
6 EC
Principles of Economics and Business 2
6 EC
Financial Accounting 1 for Economics
6 EC
Microeconomics 1
6 EC
Macroeconomics 1
6 EC
Statistics 1 for Economics
6 EC
Research Project
6 EC
Economics of Markets and Organizations
6 EC
Finance 1
6 EC

majors

major Major Economics

Focus on Game Theory, Micro- and Macroeconomics.

major Major Business Economics

In this major the focus is on the behaviour of companies within the economy.

Courses such as Corporate Law, Strategy, Accounting and Finance are included. You can choose between three specialisations within this major: Accounting & Control, Finance and Organisational Economics

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
onderwijsopzet50% zelfstudie
30% theorie
20% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, computer opdrachten, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, project, seminar, werkcollege, werkgroep, zelfstudie
studeren in het buitenland
De UvA neemt intensief deel aan internationale samenwerkings- en uitwisselingsprogramma's. De UvA en de Faculteit Economie en Bedrijfskunde hebben overeenkomsten met zeer goed aangeschreven buitenlandse universiteiten, zodat je een periode op deze universiteiten kunt studeren.

De verschillende studieverenigingen van de faculteit organiseren ieder jaar ook studiereizen gericht op onderzoek en/of het bezoeken van bedrijven in het buitenland.
bindend studieadvies
  • minimaal 48 EC in de eerste 12 maanden


UvA Economics & Business hanteert een bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat in het eerste jaar minimaal 48 van de 60 ECTS dienen te worden gehaald.
honours-/excellence program Honoursprogramma

De UvA stimuleert studenten met een hoog ambitieniveau. Als aanvulling op je bachelor kun je daarom het honoursprogramma volgen: extra vakken met een studielast van minimaal 30 studiepunten.

Het programma bestaat uit interdisciplinaire vakken en disciplinaire vakken, die je grotendeels zelf mag kiezen.

Je wordt toegelaten (in het tweede semester) als je in het eerste semester van de propedeuse alle punten hebt gehaald met een gemiddeld cijfer van minimaal een 7,5. Voldoe je aan het eind van je bachelor aan alle eisen, dan krijg je naast het bachelordiploma een honoursdiploma.

Een honoursprogramma biedt betere perspectieven op stages, (top)masteropleidingen en banen in binnen- en buitenland.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2020

collegegeld nog niet bekend

1 september 2021

collegegeld nog niet bekend

Aanmelding gaat via Studielink. Check voor de laatste informatie de website www.uva.nl/bsc-economics-business-economics > Toelating, inschrijving en Matching
toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&MWiskunde A of B is vereist.
vwo C&MWiskunde A of B is vereist.
hbo-pMet wiskunde A of B op vwo-eindexamenniveau en Engels op vwo-eindexamenniveau.
toelatingseisen

aanvullende vakeisen
Wiskunde A of B en Engels

cijferlijst
Voor HBO-propedeuse studenten.

taaltoets
Voor studenten die niet aan de Engels-toelatingseis voldoen.

math test
Voor studenten die niet aan de wiskunde-toelatingseis voldoen.

vooropleiding
VWO/HBO-propedeuse met wiskunde A of B en Engels op vwo-eindexamenniveau

resumee
Voor HBO-propedeuse studenten.

motivatiebrief
Voor HBO-propedeuse studenten.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

662 studenten volgen deze opleiding
33% daarvan is vrouw
419 eerstejaars gestart in 2017
34% daarvan is vrouw
32588 studenten aan de Universiteit van Amsterdam
55% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Sefa

Faculteit Economie en Bedrijfskunde; , Studievereniging Economische Faculteit Amsterdam
FSA

Economie en Bedrijfskunde; Financiële Studievereniging Amsterdam.
Sfeer


Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

opleidinggelijkenis met Economics and Business Economics
Fiscale economie
bekijk
Actuariële wetenschappen
bekijk

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na het behalen van je bachelorsdiploma heb je meteen toegang tot de masterprogramma's Economics, Business Economics en Finance aan de UvA. Daarnaast ben je ook toelaatbaar voor tal van andere masters, afhankelijk van je specialisatie.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Gediplomeerden kunnen na het behalen van hun bachelor- en/of masterdiploma terecht bij een van de volgende instanties:

  • multinationals, banken, pensioenfondsen en verzekeraars (bijv. als financieel analist, beurshandelaar, investeringsdeskundige, controller of accountmanager);
  • verscheidene bedrijven (bijv. als business analist, strategisch consultant, data analist of portfoliomanager);
  • ministeries (bijv. als economisch adviseur of beleidsmedewerker);
  • academische instellingen (bijv. als o

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Amsterdam UVAAccountancy and Control+ aanv. eisen
Amsterdam UVAAccountancy+ aanv. eisen
Amsterdam UVAControl+ aanv. eisen
Wageningen UniversityBiobased Sciences+ aanv. eisen
Amsterdam UVABusiness Administrationgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitBusiness Administration+ aanv. eisen
Amsterdam UVAConsumer Marketinggeen aanvullende eisen
Amsterdam UVADigital Businessgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVADigital Marketinggeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAEntrepreneurship and Innovationgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAEntrepreneurship and Management in Creative Industriesgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAInternational Managementgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityInternational Management+ aanvullende vakeisen
+ cijfergemiddelde
+ instaptoets
+ motivatiebrief
Amsterdam UVALeadership and Managementgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAStrategygeen aanvullende eisen
Amsterdam UVABusiness Economics+ aanv. eisen
Amsterdam UVACompetition Law and Economics.+ aanv. eisen
Amsterdam UVAManagerial Economics and Strategy+ aanv. eisen
Amsterdam UVANeuroeconomics+ aanv. eisen
Amsterdam UVAEconomicsgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitEconomics+ aanv. eisen
Amsterdam UVABehavioural Economics and Game Theorygeen aanvullende eisen
Amsterdam UVADevelopment Economicsgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAInternational Economics and Globalisationgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAMarkets & Regulationgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAMonetary Policy & Bankinggeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAPublic Policygeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitFilosofie van de bedrijfswetenschappengeen aanvullende eisen
Amsterdam UVADuitslandstudies+ aanv. eisen
Tilburg UniversityMarketing Management+ aanv. eisen
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityOrganization Studies+ aanv. eisen
RUGSustainable Entrepreneurship+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

accountant
beleidsmedewerker
business analist
economisch adviseur
financieel analist
hoofd administratie
management consultant
bron: StudieData

Contact

Central Student Service Desk
T: 31 (0)20 525 1401
Admissions Office E&b
E: admissions-eb@uva.nl
T: +31 (0)20 525 43
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite