Deze opleiding

Economics & Business Economics gaat over het maken van keuzes. Je bestudeert de manier waarop individuen, bedrijven en overheden schaarse middelen inzetten en welk effect dit heeft op de maatschappij.

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaBSc
typeregulier, 0 EC
start1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code59318
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Economics & Business Economics is een driejarige voltijd bacheloropleiding aan de UvA.
Tijdens de bachelor ontwikkel je je professionele vaardigheden en vakinhoudelijke kennis op academisch niveau, waarbij je gedetailleerde kennis van concepten uit de fundamentele economie en bedrijfseconomie opdoet. Daarnaast train je ook analytische, statistische en praktische vaardigheden en krijg je training in de onderzoeksmethoden die je nodig hebt om je kennis toe te passen op actuele vraagstukken in het vakgebied zoals: Moet de overheid het bankwezen reguleren? Waarom stapte Groot-Brittannië uit de EU? Waarom eten arme mensen ongezonde dingen? Verder zal je te maken hebben met de economische verschijnselen die zich in en rondom bedrijven voordoen.

Waarom aan de UvA?

De UvA is een universiteit voor mensen die graag hun eigen keuzes maken. Het programma van Economics and Business Economics is sterk onderzoeksgericht. Je krijgt gastcolleges van ervaren onderzoekers, maakt deel uit van de Amsterdam School of Economics die tot de Europese top in Finance onderzoek behoort. De UvA heeft van oudsher sterke banden met het bedrijfsleven en de overheid en daar profiteer jij optimaal van. Een goed netwerk begint immers met een uitstekende universiteit.

Open dagen en meeloopdagen

UvA Proefstudeerweek Amsterdam
In de UvA Proefstudeerweek kun je je, een dagdeel, verder verdiepen in een studie. Volg een hoorcollege of werkgroep en ontmoet docenten en studenten van de opleiding. Proefstuderen is voor 5 en 6 vwo-ers die zich al georiënteerd hebben tijdens een Bachelordag.
UvA Proefstudeerweek Amsterdam
In de UvA Proefstudeerweek kun je je, een dagdeel, verder verdiepen in een studie. Volg een hoorcollege of werkgroep en ontmoet docenten en studenten van de opleiding. Proefstuderen is voor 5 en 6 vwo-ers die zich al georiënteerd hebben tijdens een Bachelordag.
UvA Proefstudeerweek Amsterdam
In de UvA Proefstudeerweek kun je je, een dagdeel, verder verdiepen in een studie. Volg een hoorcollege of werkgroep en ontmoet docenten en studenten van de opleiding. Proefstuderen is voor 5 en 6 vwo-ers die zich al georiënteerd hebben tijdens een Bachelordag.
UvA Proefstudeerweek Amsterdam
In de UvA Proefstudeerweek kun je je, een dagdeel, verder verdiepen in een studie. Volg een hoorcollege of werkgroep en ontmoet docenten en studenten van de opleiding. Proefstuderen is voor 5 en 6 vwo-ers die zich al georiënteerd hebben tijdens een Bachelordag.
UvA Minormarkt Amsterdam
Weet jij al welke minor je wilt gaan doen? Begin op tijd met je te oriënteren. Op de UvA Minormarkt ontmoet je de mensen achter de minors, kun je al je vragen stellen en ontdekken wat bij je past. Op de UvA Minormarkt zijn bijna alle UvA-minors aanwezig.
Uva Studiekeuze Kick-off Amsterdam
Ontdek welke studies bij je passen en maak kennis met de UvA. De Studiekeuze Kick-off is een goede start van je keuzeproces, zeker als je nog helemaal niet weet wat je wilt. Tijdens de kick-off ontdek je aan de hand van actuele thema's welke studies zich daar mee bezighouden. Zo kom je erachter wel
UvA Masterdag Amsterdam
Tijdens de UvA Masterdag presenteren bijna alle masteropleidingen zich tijdens verschillende voorlichtingsbijeenkomsten en kun je spreken met studenten, docenten of studieadviseurs.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwIn het eerste jaar maak je kennis met de basisconcepten van economie en bedrijfseconomie. Je eerste jaar sluit je af met een spannend onderzoeksproject.
In het tweede jaar verdiep je je kennis van statistiek en econometrie. Je maakt de keuze voor een specialisatie in economics of business economics.
In het derde jaar kan je studeren in het buitenland, of een stage of minor kiezen. Je opleiding zal je afsluiten met het schrijven van een scriptie.
periode
123456
Financial Accounting 1 for Economics
6 EC
Principles of Economics and Business 1
6 EC
Principles of Economics and Business 2
6 EC
Mathematics 1 for Economics
6 EC
Microeconomics 1
6 EC
Macroeconomics 1
6 EC
Statistics 1 for Economics
6 EC
Research Project
6 EC
Economics of Markets and Organizations
6 EC
Finance 1
6 EC

majors

major Major Business Economics

In this major the focus is on the behaviour of companies within the economy.

Courses such as Corporate Law, Strategy, Accounting and Finance are included in this specialisation.

major Major Economics

Focus on Game Theory, Micro- and Macroeconomics.

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
onderwijsopzet50% zelfstudie
30% theorie
20% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, computer opdrachten, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, project, seminar, werkcollege, werkgroep, zelfstudie
studeren in het buitenland
De UvA neemt intensief deel aan internationale samenwerkings- en uitwisselingsprogramma's. De UvA en de Faculteit Economie en Bedrijfskunde hebben overeenkomsten met zeer goed aangeschreven buitenlandse universiteiten, zodat je een periode op deze universiteiten kunt studeren.

De verschillende studieverenigingen van de faculteit organiseren ieder jaar ook studiereizen gericht op onderzoek en/of het bezoeken van bedrijven in het buitenland.
bindend studieadvies
  • minimaal 48 EC in de eerste 12 maanden


UvA Economics & Business hanteert een bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat in het eerste jaar minimaal 48 van de 60 ECTS dienen te worden gehaald.
honours-/excellence program Honoursprogramma

De UvA stimuleert studenten met een hoog ambitieniveau. Als aanvulling op je bachelor kun je daarom het honoursprogramma volgen: extra vakken met een studielast van minimaal 30 studiepunten.

Het programma bestaat uit interdisciplinaire vakken en disciplinaire vakken, die je grotendeels zelf mag kiezen.

Je wordt toegelaten (in het tweede semester) als je in het eerste semester van de propedeuse alle punten hebt gehaald met een gemiddeld cijfer van minimaal een 7,5. Voldoe je aan het eind van je bachelor aan alle eisen, dan krijg je naast het bachelordiploma een honoursdiploma.

Een honoursprogramma biedt betere perspectieven op stages, (top)masteropleidingen en banen in binnen- en buitenland.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2018

aanmelding deadline : 1 mei 2018
wettelijk tarief : € 2060 (€1030 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 7500
niet-EU/EER studenten : € 9250

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
collegegeld nog niet bekend

Aanmelding gaat via Studielink. Check voor de laatste informatie de website www.uva.nl/bsc-economics-business-economics > Toelating, inschrijving en Matching
toelaatbare profielen
vwo C&MWiskunde A of B is vereist.
vwo E&MWiskunde A of B is vereist.
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
toelatingseisen

aanvullende vakeisen
Wiskunde A of B en Engels

taaltoets
Voor studenten die niet aan de Engels-toelatingseis voldoen.

math test
Voor studenten die niet aan de wiskunde-toelatingseis voldoen.

vooropleiding
VWO/HBO met wiskunde A of B op vwo-eindexamenniveau

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

662 studenten volgen deze opleiding
33% daarvan is vrouw
419 eerstejaars gestart in 2017
34% daarvan is vrouw
31019 studenten aan de Universiteit van Amsterdam
55% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Sefa

Faculteit Economie en Bedrijfskunde; , Studievereniging Economische Faculteit Amsterdam
FSA

Economie en Bedrijfskunde; Financiële Studievereniging Amsterdam.
Sfeer


Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

opleidinggelijkenis met Economics and Business Economics
Fiscale economie
bekijk
Actuariële wetenschappen
bekijk

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Economics and Business Economics aan de Universiteit van Amsterdam is beoordeeld door respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met uit 5.
bron: Universiteit van Amsterdam
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid
aantal eerstejaars
ervaren contacttijd per week
doorstroom naar tweede jaar
diploma binnen 4 jaar
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2
Na het behalen van je bachelorsdiploma heb je meteen toegang tot de masterprogramma's Economics, Business Economics en Finance aan de UvA. Daarnaast ben je ook toelaatbaar voor tal van andere masters, afhankelijk van je specialisatie.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Gediplomeerden kunnen na het behalen van hun bachelor- en/of masterdiploma terecht bij een van de volgende instanties:

  • multinationals, banken, pensioenfondsen en verzekeraars (bijv. als financieel analist, beurshandelaar, investeringsdeskundige, controller of accountmanager);
  • verscheidene bedrijven (bijv. als business analist, strategisch consultant, data analist of portfoliomanager);
  • ministeries (bijv. als economisch adviseur of beleidsmedewerker);
  • academische instellingen (bijv. als o

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UvAAccountancy and Control+ aanv. eisen
UvAAccountancy+ aanv. eisen
UvAControl+ aanv. eisen
UvABusiness Administrationgeen aanvullende eisen
UvADigital Businessgeen aanvullende eisen
UvAEntrepreneurship and Innovationgeen aanvullende eisen
UvAEntrepreneurship and Management in Creative Industriesgeen aanvullende eisen
UvAInternational Managementgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityInternational Management+ aanvullende vakeisen
+ cijfergemiddelde
+ instaptoets
+ motivatiebrief
UvALeadership and Managementgeen aanvullende eisen
UvAMarketing in the digital agegeen aanvullende eisen
UvAStrategygeen aanvullende eisen
UvABusiness Economics+ aanv. eisen
UvACompetition Law and Economics.+ aanv. eisen
UvAManagerial Economics and Strategy+ aanv. eisen
UvANeuroeconomics+ aanv. eisen
UvAEconomicsgeen aanvullende eisen
UvABehavioural and Game Theorygeen aanvullende eisen
UvADevelopment geen aanvullende eisen
UvAInternational and Globalisationgeen aanvullende eisen
UvAMarkets & Regulationgeen aanvullende eisen
UvAMonetary Policy & Bankinggeen aanvullende eisen
UvAPublic Policygeen aanvullende eisen
UvADuitslandstudies+ aanv. eisen
Tilburg UniversityOrganization Studies+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

accountant
beleidsmedewerker
business analist
economisch adviseur
financieel analist
hoofd administratie
management consultant
bron: StudieData

Contact

Student Service Desk
T: 020 525 8080
Admissions Office E&b
E: admissions-eb@uva.nl
T: +31 (0)20 525 43
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite