Fiscale economie

Universiteit van Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Wat zou de overheid beginnen zonder belastingen? En de rest van de samenleving? Bij Fiscale Economie leer je alles over de afwegingen die moeten worden gemaakt bij de besteding van belastinggeld.

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaBSc Fiscale Economie
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvoornamelijk Nederlands
zeer weinig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56402
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Fiscale economie is razend interessant. Nergens is de balans complexer tussen 'wat de maatschappij wil' en 'wat individuen en bedrijven willen' dan in ons belastingstelsel. En fiscaal economen zijn gewild om hun vermogen daar kritisch naar te kijken. Je leert verbanden tussen economische en juridische aspecten van belastingen benoemen en onderzoeken: zo leg je de basis voor een zo goed mogelijk belastingstelsel.

Elke euro kan slechts één keer worden geïnd, en één keer uitgegeven. Goede beslissingen over belastingen vereisen dan ook een gedegen kennis van de werking van de economie. Daarnaast is ons belastingstelsel verankerd in wetgeving. Zijn die wetten wel goed genoeg? Zitten er hiaten in, of hebben ze onwenselijke gevolgen? Als fiscaal econoom benader je fiscale vraagstukken ook op een juridische manier. Fiscale Economie is dus een interdisciplinaire studie, waarbij je vakken volgt aan het College of Economics and Business én aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Fiscale Economie is een driejarige voltijd Bachelor bachelor aan de UvA. Studeren aan de UvA is een onvergetelijke ervaring, waar je de rest van je leven profijt van hebt.

Waarom aan de UvA?

Om de ingewikkelde fiscale vragen aan te kunnen, biedt de bacheloropleiding Fiscale Economie een breed scala aan vakken. Als student Fiscale Economie moet je fiscale vraagstukken niet alleen op een economische, maar ook op een juridische manier kunnen benaderen. Daarom volg je bedrijfseconomische, algemeen economische en juridische vakken. Bijzonder zijn de integratievakken, waar je leert de economische en juridische aspecten van de belastingen met elkaar in verband te brengen.

Open dagen en meeloopdagen

UvA Proefstudeerweek Amsterdam
In de UvA Proefstudeerweek kun je je, een dagdeel, verder verdiepen in een studie. Volg een hoorcollege of werkgroep en ontmoet docenten en studenten van de opleiding. Proefstuderen is voor 5 en 6 vwo-ers die zich al georiënteerd hebben tijdens een Bachelordag.
UvA Proefstudeerweek Amsterdam
In de UvA Proefstudeerweek kun je je, een dagdeel, verder verdiepen in een studie. Volg een hoorcollege of werkgroep en ontmoet docenten en studenten van de opleiding. Proefstuderen is voor 5 en 6 vwo-ers die zich al georiënteerd hebben tijdens een Bachelordag.
UvA Proefstudeerweek Amsterdam
In de UvA Proefstudeerweek kun je je, een dagdeel, verder verdiepen in een studie. Volg een hoorcollege of werkgroep en ontmoet docenten en studenten van de opleiding. Proefstuderen is voor 5 en 6 vwo-ers die zich al georiënteerd hebben tijdens een Bachelordag.
UvA Proefstudeerweek Amsterdam
In de UvA Proefstudeerweek kun je je, een dagdeel, verder verdiepen in een studie. Volg een hoorcollege of werkgroep en ontmoet docenten en studenten van de opleiding. Proefstuderen is voor 5 en 6 vwo-ers die zich al georiënteerd hebben tijdens een Bachelordag.
UvA Minormarkt Amsterdam
Weet jij al welke minor je wilt gaan doen? Begin op tijd met je te oriënteren. Op de UvA Minormarkt ontmoet je de mensen achter de minors, kun je al je vragen stellen en ontdekken wat bij je past. Op de UvA Minormarkt zijn bijna alle UvA-minors aanwezig.
Uva Studiekeuze Kick-off Amsterdam
Ontdek welke studies bij je passen en maak kennis met de UvA. De Studiekeuze Kick-off is een goede start van je keuzeproces, zeker als je nog helemaal niet weet wat je wilt. Tijdens de kick-off ontdek je aan de hand van actuele thema's welke studies zich daar mee bezighouden. Zo kom je erachter wel
UvA Masterdag Amsterdam
Tijdens de UvA Masterdag presenteren bijna alle masteropleidingen zich tijdens verschillende voorlichtingsbijeenkomsten en kun je spreken met studenten, docenten of studieadviseurs.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwVoor meer informatie over de vakken 2018-2019 ga naar www.studiegids.uva.nl.
1e jaar In je eerste studiejaar leer je naast economische en wiskundige vakken ook academische vaardigheden die je in je verdere studie nodig hebt. Je volgt de vakken samen met studenten Economics and Business Economics, dus heb je hoorcolleges in het Engels. Na een jaar kun je ook verder gaan met deze studie als toch blijkt dat Fiscale Economie niet goed bij je past.
periode
123456
Financial Accounting 1 for Economics
6 EC
Principles of Economics and Business 1
6 EC
Principles of Economics and Business 2
6 EC
Mathematics 1 for Economics
6 EC
Microeconomics 1
6 EC
Macroeconomics 1
6 EC
Statistics 1 for Economics
6 EC
Research Project
6 EC
Economics of Markets and Organizations
6 EC
Finance 1
6 EC
2e jaar Fiscale Economie is erg breed. Je volgt vakken als:
Economie en recht
Bedrijfsadministratie
Ondernemingsrecht
Fiscaliteit en Overheid
Wetenschapsleer Fiscale economie
Economische vakken volg je aan het College of Economics and Business, rechtenvakken aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.
periode
123456
Inleiding Belastingheffing Algemeen
6 EC
Oriëntatie Economie en Recht
6 EC
Fiscaliteit en Overheid
6 EC
Intermediate Financial Accounting 1
6 EC
Vrije keuze
6 EC
Finance 2
6 EC
Vermogensrecht
6 EC
Inleiding Belastingheffing Ondernemingen
6 EC
Intermediate Financial Accounting 2
6 EC
Wetenschapsleer Fiscale Economie
6 EC
3e jaar Tijdens het derde jaar ga je verder in op belastingrecht, belastingheffing en BTW. Ook volg je een aantal keuzevakken. Helaas is het niet mogelijk om in het buitenland te studeren of een minor te kiezen. Tot slot schrijf je in het derde jaar ook je afstudeerscriptie.

Onderwijs

taal van onderwijs80% nl
20% en
onderwijsopzet70% zelfstudie
15% theorie
15% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoeksproject, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, practicum, zelfstudie
onderwijsvormen
ICT applicatie Canvas.
bindend studieadvies
  • minimaal 48 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Honoursprogramma

De UvA stimuleert studenten met een hoog ambitieniveau. Als aanvulling op je bachelor kun je daarom het honoursprogramma volgen: extra vakken met een studielast van minimaal 30 studiepunten..

Het programma bestaat uit interdisciplinaire vakken en disciplinaire vakken, die je grotendeels zelf mag kiezen.

Je wordt toegelaten (in het tweede semester) als je in het eerste semester van de propedeuse alle punten hebt gehaald met een gemiddeld cijfer van minimaal een 7,5. Voldoe je aan het eind van je bachelor aan alle eisen, dan krijg je naast het bachelordiploma een honoursdiploma.

Een honoursprogramma biedt betere perspectieven op stages, (top)masteropleidingen en banen in binnen- en buitenland.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2018

aanmelding deadline : 1 mei 2018
wettelijk tarief : € 2060 (€1030 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 7500

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
wettelijk tarief : € 2078 (€1039 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 7600

toelaatbare profielen
vwo C&Mwiskunde A of wiskunde B
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
hbo-pAantoonbare voorkennis van vwo-wiskunde A of B op eindexamenniveau

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

187 studenten volgen deze opleiding
35% daarvan is vrouw
34 eerstejaars gestart in 2017
24% daarvan is vrouw
31019 studenten aan de Universiteit van Amsterdam
55% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Sefa

Faculteit Economie en Bedrijfskunde; , Studievereniging Economische Faculteit Amsterdam
Sfeer


Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/4 UvA
Fiscale economie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
3.8/5 studenttevredenheid
34 eerstejaars
23% vrouw
6 uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
2/4 Erasmus
Fiscale economie
€ 342 gemiddelde kamerhuur
4.0/5 studenttevredenheid
60 eerstejaars
33% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/4 Maastricht University
Fiscale Economie
star Keuzegids topopleiding 2015
€ 308 gemiddelde kamerhuur
4.2/5 studenttevredenheid
40 eerstejaars
22% vrouw
6 uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
50% Engelstalig
4/4 Tilburg University
Fiscale Economie
star Elsevier
Keuzegids beste opleiding 2017  1e
€ 253 gemiddelde kamerhuur
4.3/5 studenttevredenheid
54 eerstejaars
29% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.24.1
inhoud3.93.9
docenten3.63.8
studiefaciliteiten3.43.5
studielast3.83.6
studiebegeleiding3.13.5
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Fiscale economie aan de Universiteit van Amsterdam is beoordeeld door 43 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.2 uit 5.
bron: Universiteit van Amsterdam
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 3.8 4.1
aantal eerstejaars 63
ervaren contacttijd per week 6
doorstroom naar tweede jaar 61%
diploma binnen 4 jaar 30%
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2
Met een MSc in Fiscale Economie sta je aan het begin van een solide carrière. Amsterdamse fiscaal economen zijn gewild omdat zij naast goed juridisch, ook sterk comptabel zijn onderlegd. Daarnaast is Amsterdam bij uitstek geschikt om een passende baan te vinden in het bedrijfsleven bij (multi-)nationale ondernemingen.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

De beroepsperspectieven voor fiscaal-economen zijn zeer goed. Ze vinden vaak al een baan voordat ze hun opleiding hebben afgerond. Toch is het aan te raden om eerst af te studeren. Vooral in de laatste fase van de studie, met de specialisatievakken en de scriptie, doe je nog veel kennis op die in je carrière van pas kan komen.
Afgestudeerde fiscaal economen komen veelal in de fiscale praktijk terecht, bijvoorbeeld bij een belastingadvieskantoor of bij de Belastingdienst. Heb je een aantal jaren werkervaring opgedaan? Dan kun je kiezen voor de mogelijkheid om als bedrijfsfiscalist verder te gaan. Ook kun je terechtkomen bij de centrale overheid of in de universitaire wereld.

Het vak van fiscaal econoom keert jaarlijks terug als een van de meest lucratieve beroepen op de lijst met beste banen van SEO en Elsevier. Niet alleen verdien je goed, je maakt ook een grote kans op een vast contract, krijgt aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden en kunt echt op je afstudeerniveau aan de slag. Daarnaast scoren belastingadviseurs hoog op tevredenheid over hun beroep, en hebben zij vaak de vrijheid om zelf hun uren te bepalen.

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 3010gemiddeld bruto maandloon
84%kans op een vaste baan
29%kans op een voltijd baan
63%kans op een baan op niveau
72%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
73%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Tilburg UniversityAccountancygeen aanvullende eisen
Amsterdam VUAccounting & Control+ motivatiebrief
ErasmusAccounting, Auditing and Controlgeen aanvullende eisen
ErasmusEconometrics and Management Science+ 60 EC pre-master
ErasmusEconomics and Businessgeen aanvullende eisen
ErasmusFiscale Economiegeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityFiscale Economiegeen aanvullende eisen
UvAFiscale economie part-timegeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityInternational Business Tax Economics (track van International Business Taxation)geen aanvullende eisen
UULeraar VHO algemene economie full-time,part-time educational+ 90 EC pre-master
Universiteit LeidenLeraar VHO in Algemene economie educational+ 60 EC pre-master
Universiteit LeidenLeraar VHO in Bedrijfseconomie part-time educational+ 60 EC pre-master
UvALerarenopleiding Algemene economie part-time educational+ 60 EC pre-master
UvALerarenopleiding Management en organisatie part-time educational+ 60 EC pre-master
Wageningen UniversityManagement, Economics and Consumer Studies+ aanv. eisen
Tilburg UniversityPublic Governancegeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitResearch Master in Economics and Business researchgeen aanvullende eisen
TU DelftScience Communication+ toelatingsgesprek
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

bedrijfsfiscalist
belastingadviseur
belastinginspecteur
beleidsmedewerker financiële, economische zaken
directeur instelling voor (bedrijfs)economisch onderzoek
financieel-, bedrijfseconomisch medewerker
hoofd economische zaken
manager instelling economisch onderzoek (groot bedrijf)
onderzoeker (promovendus)
bron: StudieData

Contact

Student Service Desk
T: 020 525 8080
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite