Onderwijswetenschappen

Universiteit van Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Bij de studie Onderwijswetenschappen (voorheen Onderwijskunde) richt je je op het leren en de ontwikkeling van het individu en de samenleving.

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvoornamelijk Nederlands
zeer weinig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code50003
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Iedereen vindt onderwijs belangrijk, iedereen heeft er ervaring mee en iedereen heeft er een mening over. Maar wat is eigenlijk goed onderwijs?

Onderwijswetenschappers houden zich bezig met uiteenlopende onderwerpen op het gebied van de kwaliteit en de organisatie van onderwijs. Onderwijskundige vragen hebben betrekking op de leerling zelf, de docent, de schoolorganisatie én het onderwijsbeleid. Je opvoeding en persoonlijkheid hebben invloed op hoe je het beste leert en hoe je school ervaart. Waarom luister je geboeid naar de ene leraar en val je bij een ander in slaap? Welke plaats neemt onderwijs in onze samenleving in en hoe kunnen we ervoor zorgen dat onderwijs recht doet aan de verscheidenheid aan capaciteiten van leerlingen? Dat zijn allemaal vragen waarin je je als student Onderwijskunde gaat verdiepen.

In de bachelor Onderwijswetenschappen bestudeer je de mogelijkheden om onderwijs te veranderen en te verbeteren. Daarvoor heb je brede kennis nodig: naast onderwijskundige vakken krijg je bijvoorbeeld ook psychologie, sociologie en pedagogiek. Onderwijswetenschappen aan de UvA is een kleine opleiding, dus je hebt veel contact met medestudenten en docenten.
bachelor Onderwijskunde

Waarom aan de Amsterdam UVA?

Onderwijswetenschappen aan de UvA is uniek vanwege het interdisciplinaire karakter. De opleiding bestudeert verschillende kanten van de onderwijspraktijk: van het leerproces van een leerling tot de organisatie van een school tot het beleid van onderwijs. Deze drie niveaus hangen allemaal samen en beïnvloeden elkaar.
Verder heb je keuzeruimte in je programma waarin je zelf nog een eigen richting aan je opleiding kunt geven.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwHet eerste jaar van de bachelor volg je samen met bachelorstudenten Pedagogische wetenschappen. Vanaf jaar 2 volg je de bachelor Onderwijswetenschappen en bestudeer je verschillende theorieen en vraagstukken daarbinnen, bijvoorbeeld over (on)gelijke kansen binnen het onderwijs en de invloed van verschillende manieren van lesgeven op leren. Daarnaast ga je in de praktijk kijken en praten met onderwijskundigen, leer je onderzoek doen, volg je keuzevakken of een stage en schrijf je een scriptie.
1e jaar Vakken zoals Inleiding in de Onderwijswetenschappen, Ethiek, Beleid, Methodenleer en Statistiek, Kinderrechten en Psychologie. Bij alle vakken volg je werkgroepen waarin je ook academische vaardigheden leert (toepassen).
periode
Beleid en organisatie van onderwijs en hulpverlening
Beschrijvende statistiek
Curriculumstudies
Educational ideals, rights and ethics
Inleiding Onderwijswetenschappen
Inleiding Pedagogische wetenschappen
Instructie en leren
Kwalitatief onderzoek
Onderzoeksmethodologie
Professionele vaardigheden I
Testen en meten
2e jaar Vakken zoals Curriculumstudies, Schoolorganisatie, Onderwijsbeleid en Globalisation, education policy and change. Je sluit je tweede jaar af met verschillende bezoeken aan de praktijk in het vak Beroeps- en veldorientatie.
3e jaar In Het derde jaar volg je onder andere het vak Onderwijsinnovatie en je doet een onderzoek met medestudenten naar een vraagstelling uit de praktijk. Je hebt daarnaast keuzeruimte voor zelfgekozen vakken, een minor of een bachelorstage. De opleiding sluit je af met een bachelorscriptie.

Onderwijs

taal van onderwijs90% nl
10% en
onderwijsopzet45% zelfstudie
40% theorie
15% praktijk
avondonderwijs30 %
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
computer opdrachten, excursie, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, poster presentatie, practicum, werkcollege, werkgroep, zelfstudie
studeren in het buitenland
In de bachelor is het mogelijk om je keuzeruimte in te vullen door in het buitenland te gaan studeren. Vanuit de opleiding wordt informatie en begeleiding gegeven.
bindend studieadvies
  • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program excellentieprogramma POW

Binnen het excellentieprogramma POW wordt meer verdieping en verbreding geboden voor studenten met goede resultaten hebben, die een extra uitdaging zoeken.

Je kunt kiezen voor het honourstraject of het excellentietraject. Bij beide volg je excellentiewerkgroepen en maak je een verzwaarde scriptie en onderzoekspracticum voor meer verdieping van de stof.
Als je kiest voor het honourstraject volg je hiernaast ook interdisciplinaire modules voor meer verbreding.
In het excellentietraject loop je een bachelorstage als verplicht onderdeel.
Je kunt ook kiezen om een deel van het programma in het buitenland te behalen, zowel vakken als stage.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 7600

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar
toelatingseisen

basiskennis
Engels en wiskunde

studie kosten
bron: Universiteit van Amsterdam
bedrag kostenpost
€ 600studiematerialenper jaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

66 studenten volgen deze opleiding
76% daarvan is vrouw
12 eerstejaars gestart in 2017
92% daarvan is vrouw
32588 studenten aan de Universiteit van Amsterdam
55% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Comenius

Studievereniging Pedagogische en Onderwijskundige wetenschappen

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/3 Amsterdam UVA
Onderwijswetenschappen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
12 eerstejaars
91% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
2/3 UU
Academische lerarenopleiding primair onderwijs
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/3 UU
Onderwijswetenschappen
star Keuzegids 2016
Elsevier
Keuzegids beste opleiding 2019  1e
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na afstuderen kun je met je bachelordiploma aan het werk als junior adviseur of onderwijskundig medewerker. Je kunt er ook voor kiezen om door te studeren in de master Onderwijswetenschappen of de Research master Child Development and Education.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Mogelijke werkgevers zijn:

  • onderwijsinstellingen,
  • onderwijsbegeleidingsdiensten,
  • pedagogische centra,
  • educatieve uitgeverijen,
  • onderwijsadviesbureaus,
  • vakbonden,
  • media,
  • de overheid.
Ongeveer 90% van de afgestudeerden vinden binnen enkele maanden werk, waarvan 70% op universitair niveau. Het startsalaris is dan ruim 2700 euro per maand (bruto).

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit LeidenCrisis and Security Management+ aanv. eisen
Universiteit LeidenManagement van de publieke sector+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitOnderwijswetenschappen+ aanv. eisen
Amsterdam UVAOnderwijswetenschappen part-timegeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenPublic Administration+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEconomics and Governance+ aanv. eisen
Universiteit LeidenInternational and European Governance+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPublic Management and Leadership+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

beleidsmedewerker onderwijs
coach / trainer
docent
maker van educatieve programma's
onderwijscoordinator
onderwijscoördinator
onderwijskundig adviseur
ontwerper educatieve software
ontwikkelaar van leermiddelen
toetsontwikkelaar
trainingscoordinator
trainingscoördinator
bron: StudieData

Contact

Onderwijsbalie Pedagogische En Onderwijswetenschappen
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite