Onderwijswetenschappen

Universiteit van Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Bij Onderwijswetenschappen bestudeer je hoe mensen leren en hoe je leerprocessen kunt verbeteren en stimuleren, aansluitend op maatschappelijke ontwikkelingen.

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvoornamelijk Nederlands
zeer weinig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code50003
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Hoe leren mensen? Hoe kun je dit leren stimuleren en verbeteren? Om die fundamentele vragen draait de bachelor Onderwijswetenschappen. Bij onderwijs denken de meeste mensen aan school, maar leren doen we overal; ook op het werk of in onze vrije tijd. Leren is ook je aanpassen aan veranderingen in de samenleving, of binnen een organisatie. Tegelijkertijd kunnen we die veranderingen teweegbrengen dankzij ons vermogen om te leren. De ontwikkeling van mensen en die van de samenleving zijn onlosmakelijk verbonden.
Je wordt een expert die in iedere leersituatie ziet hoe het beter kan en zo overal in de samenleving kan bijdragen aan de ontwikkeling van mensen.
bachelor Onderwijskunde

Waarom aan de Amsterdam UVA?

Onderwijswetenschappen aan de UvA onderscheidt zich, doordat de opleiding leren en leerprocessen op alle niveaus bestudeert: op het niveau van het individu, op het niveau van de organisatie (bedrijf of school) en op het niveau van het beleid (overheid). Daarbij is er veel aandacht voor de wisselwerking tussen die niveau's.
Het is een kleinschalige opleiding met een informele sfeer, goede begeleiding en korte lijnen tussen studenten onderling en tussen studenten en docenten.
Al vanaf het eerste jaar oriënteer je je op de praktijk en op het werk dat je kunt gaan doen na je studie.
100% van de afgestudeerde OW'ers vindt binnen een half jaar een baan op WO-niveau. Voorbeelden zijn coördinator van opleidingen in het bedrijfsleven, zelfstandig ondernemer (zelfstandig) onderwijskundig adviseur, ontwikkelaar van leermiddelen, examens of educatieve software, ontwerper van leeromgevingen, beleidsmedewerker bij overheid of gemeente, ontwikkelaar van educatieve programma's voor een museum, etc.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouw
Het eerste jaar is een basisjaar waarin je kennis maakt met het brede vakgebied van de Onderwijswetenschappen.
In kleine werkgroepen ga je dieper op de stof in en leer je verschillende academische vaardigheden.
Aan het einde van jaar 2 ga je met het vak Beroeps- en veldoriëntatie kijken waar je als onderwijswetenschapper kunt gaan werken. Een deel van de opleiding vul je zelf in met keuzevakken. Je kunt kiezen voor vakken die aansluiten bij je interesse en je programma verdiepen of verbreden. Ook een bachelorstage is een mogelijkheid voor je keuzeruimte; daarin verbind je theorie en praktijk.
Je sluit de bachelor af met een onderzoek en een literatuurscriptie.

1e jaar Vakken zoals Inleiding in de Onderwijswetenschappen, Ethiek, Beleid, Methodenleer en Statistiek, Kinderrechten en Psychologie. Bij alle vakken volg je werkgroepen waarin je ook academische vaardigheden leert (toepassen).
periode
Beleid en organisatie van onderwijs en hulpverlening
Beschrijvende statistiek
Curriculumstudies
Educational ideals, rights and ethics
Inleiding Onderwijswetenschappen
Inleiding Pedagogische wetenschappen
Instructie en leren
Kwalitatief onderzoek
Onderzoeksmethodologie
Professionele vaardigheden I
Testen en meten
2e jaar Vakken zoals Curriculumstudies, Schoolorganisatie, Onderwijsbeleid en Globalisation, education policy and change. Je sluit je tweede jaar af met verschillende bezoeken aan de praktijk in het vak Beroeps- en veldorientatie.
3e jaar In Het derde jaar volg je onder andere het vak Onderwijsinnovatie en je doet een onderzoek met medestudenten naar een vraagstelling uit de praktijk. Je hebt daarnaast keuzeruimte voor zelfgekozen vakken, een minor of een bachelorstage. De opleiding sluit je af met een bachelorscriptie.

Onderwijs

taal van onderwijs90% nl
10% en
onderwijsopzet45% zelfstudie
40% theorie
15% praktijk
avondonderwijs30 %
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
computer opdrachten, excursie, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, poster presentatie, practicum, werkcollege, werkgroep, zelfstudie
studeren in het buitenland
In de bachelor is het mogelijk om je keuzeruimte in te vullen door in het buitenland te gaan studeren. Vanuit de opleiding wordt informatie en begeleiding gegeven.
bindend studieadvies
  • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Honourstraject POW

Binnen het honourstraject POW wordt meer verdieping en verbreding geboden voor studenten met goede resultaten hebben, die een extra uitdaging zoeken.

Het honourstraject is gericht op wetenschappelijke verdieping. Daarnaast wordt de koppeling met de praktijk gemaakt.
Je volgt interdisciplinaire vakken waarin pedagogiek en onderwijswetenschappen worden verbonden met andere wetenschapsgebieden. Op deze manier verbreed je je vakkennis.
Daarnaast neem je in het 2e jaar deel aan de 'Pressure Cooker'. Tijdens deze tweedaagse cursus wordt er een verbinding gemaakt met de praktijk. In het honourstraject staat academisch Engels centraal; veel van de cursussen worden in het Engels gegeven. Daarnaast schrijf je de bachelorscriptie in het Engels.
Binnen het honourstraject ligt er tot slot nadruk op persoonlijke en professionele coaching; er worden jaarlijks twee coachingsgesprekken gepland met de coördinator van het honourstraject.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
collegegeld nog niet bekend

1 september 2021

aanmelding deadline : 1 mei 2021
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar
toelatingseisen

basiskennis
Engels en wiskunde

studie kosten
bron: Universiteit van Amsterdam
bedrag kostenpost
€ 600studiematerialenper jaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

66 studenten volgen deze opleiding
76% daarvan is vrouw
15 eerstejaars gestart in 2018
73% daarvan is vrouw
32588 studenten aan de Universiteit van Amsterdam
55% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Comenius

Studievereniging Pedagogische en Onderwijskundige wetenschappen

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/3 Amsterdam UVA
Onderwijswetenschappen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
15 eerstejaars
73% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
2/3 UU
Onderwijswetenschappen
star Keuzegids beste opleiding 2020  1e
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/3 UU
Academische lerarenopleiding primair onderwijs
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na afstuderen kun je met je bachelordiploma aan het werk als junior adviseur of onderwijskundig medewerker. Je kunt er ook voor kiezen om door te studeren in de master Onderwijswetenschappen of de Research master Child Development and Education.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Er is veel vraag naar afgestudeerde onderwijswetenschappers in uiteenlopende functies. Je kunt bijvoorbeeld aan de slag als (zelfstandig) onderwijskundig adviseur of
als coördinator van opleidingen in het bedrijfsleven. Je kunt er ook voor kiezen om leermiddelen, examens of educatieve software te ontwikkelen of educatieve programma's te maken voor musea of
televisie. Ook kun je je bezighouden met onderwijsbeleid, bijvoorbeeld binnen een schoolbestuur

Onze alumni zijn werkzaam in verschillende
Nagenoeg alle afgestudeerden vinden binnen enkele maanden werk, waarvan het merendeel op universitair niveau. Het startsalaris is ruim 2700 euro per maand (bruto).
beroepen: onderwijskundig adviseur,onderwijscoordinator,toetsontwikkelaar,ontwikkelaar van leermiddelen,trainingscoordinator,docent,maker van educatieve programma's,ontwerper educatieve software,beleidsmedewerker onderwijs,coach / trainer

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit LeidenCrisis and Security Management+ aanv. eisen
Universiteit LeidenManagement van de publieke sector+ aanv. eisen
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitOnderwijswetenschappen+ aanv. eisen
Amsterdam UVAOnderwijswetenschappen part-timegeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenPublic Administration+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEconomics and Governance+ aanv. eisen
Universiteit LeidenInternational and European Governance+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPublic Management and Leadership+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

beleidsmedewerker onderwijs
coach / trainer
docent
maker van educatieve programma's
onderwijscoordinator
onderwijscoördinator
onderwijskundig adviseur
ontwerper educatieve software
ontwikkelaar van leermiddelen
toetsontwikkelaar
trainingscoordinator
trainingscoördinator
bron: StudieData

Contact

Onderwijsbalie Pedagogische En Onderwijswetenschappen
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite