Oudheidwetenschappen

Universiteit van Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

In de bachelor Oudheidwetenschappen bestudeer je de wereld van de Babyloniërs, Grieken, Perzen, Romeinen en Syriërs en leer je veel over de doorwerking van de Oudheid op de wereld van vandaag.

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaBA
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56704
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
In de Europese cultuur wordt steeds weer teruggegrepen op de oude beschavingen van West-Azië, Griekenland en Rome. Om greep te krijgen op de Oudheid is een aanpak nodig die de grenzen tussen verschillende disciplines en cultuurgebieden overstijgt. Zo'n aanpak breng je in de bachelor Oudheidwetenschappen in de praktijk. Oudheidwetenschappen is uniek in Nederland door deze interdisciplinaire benadering. Het centrale thema van de studie is cultuuroverdracht in de Oudheid tussen het Midden-Oosten, de Mediterrane wereld en Europa, maar ook van de wereld van de Oudheid naar latere periodes, tot op de dag van vandaag.
Je volgt vakken en werkt samen met studenten van de bachelors Archeologie en Griekse en Latijnse taal en cultuur, die net als Oudheidwetenschappen door de UvA en de VU gezamenlijk worden aangeboden. Zij doen dit binnen het Amsterdam Centre for Ancient Studies and Archaeology: ACASA. Dankzij deze samenwerking profiteer je als student van het sterke team van docenten en onderzoekers in de oudheidwetenschappen van de twee Amsterdamse universiteiten. Je studeert in de binnenstad van Amsterdam, dichtbij het archeologisch museum Allard Pierson Museum en de ArcheoHotspot Amsterdam.

Waarom aan de Amsterdam UVA?

award
2017
  • Je studeert in de binnenstad van Amsterdam, dichtbij het Allard Pierson Museum, het archeologisch museum van de UvA en de ArcheoHotspot in Amsterdam.
  • Je kunt kiezen voor de specialisatie Ancient Near Eastern Studies, Archaeology, Grieks, Latijn of Oude geschiedenis.
  • Deze opleiding wordt aangeboden door de twee Amsterdamse universiteiten UvA en VU die hun expertise op het terrein van Oudheid en Archeologie bundelen in het Amsterdam Centre for Ancient Studies and Archaeology (ACASA).

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
bindend studieadvies
  • minimaal 48 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Honoursprogramma FGw

De Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw) biedt een honoursprogramma aan dat is bedoeld voor bachelorstudenten die meer willen en aankunnen dan het reguliere programma.

Door het volgen van het FGw Honoursprogramma kun je je verder verdiepen of juist verbreden tijdens je studie. Als je het programma van 30 EC (extra op de reguliere 180 EC) met succes afrondt, worden de behaalde resultaten vermeld op het supplement van je bachelordiploma.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
collegegeld nog niet bekend

1 september 2021

aanmelding deadline : 1 mei 2021
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
32588 studenten aan de Universiteit van Amsterdam
55% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/3 Amsterdam UVA
Oudheidwetenschappen
star
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/3 Amsterdam UVA
Ancient Studies
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/3 Amsterdam VU
Oudheidwetenschappen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
8 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.24.2
inhoud3.93.9
docenten3.93.9
studiefaciliteiten--
studielast3.53.5
studiebegeleiding3.43.4
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Oudheidwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam is beoordeeld door 10 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.2 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Een universitaire talenstudie leidt je op tot veel meer dan één bepaald beroep. Je bent na je studie niet alleen inzetbaar in banen op je specifieke vakgebied, maar ook in functies die kennis van taal, teksten, geschiedenis, cultuur en literatuur vereisen. Afgestudeerden komen onder andere terecht in het onderwijs, bij vertaalbureaus, bij uitgeverijen en media (bijv. als redacteur), bij overheidsorganisaties (bijv. als beleidsmedewerker of voorlichter) en in de wetenschap (als promovendus).

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Radboud UniversiteitAncient and Medieval Mediterranean Worlds+ aanv. eisen
Amsterdam VUClassics and Ancient Civilizations (research) researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUAncient History+ motivatiebrief
Amsterdam VUAncient Studies full-time,part-timegeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Geschiedenis en staatsinrichting part-time educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Geschiedenis en staatsinrichting educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Geschiedenis en staatsinrichting part-time educational+ aanv. eisen
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUMuseumconservator+ basiskennis
+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
+ instaptoets
RUGTheologie & Religiewetenschappengeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

beleidsmedewerker kunst en cultuur
educatief museummedewerker
bron: UWV

Contact

Onderwijsbalie Fgw
T: 020 -525 4952
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite