Politicologie

Universiteit van Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

In de Bachelor Politicologie onderzoek je de machtsverhoudingen binnen en tussen samenlevingen en de nationale en internationale processen die daaraan ten grondslag liggen.

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvooral Nederlands
deels Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56606
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
In de Bachelor Politicologie onderzoek je de machtsverhoudingen binnen en tussen samenlevingen en analyseer je maatschappelijke problemen en de manier waarop daarvoor op allerlei niveaus oplossingen worden gezocht: van lokaal en nationaal tot inter- en transnationaal niveau. De 21e eeuw brengt nieuwe uitdagingen met zich mee en vraagt om studenten met een internationale blik. Mondiale problemen zoals de economische crisis, de klimaatcrisis, de bevolkingsexplosie en nieuwe golven van migratie, vragen om een multidisciplinaire blik en creatieve en doordachte oplossingen. Als je Politicologie studeert, begeef je je midden in deze maatschappelijke vraagstukken. Maar misschien ben je ook geïnteresseerd in uitdagingen dichter bij huis. De verzwakkende partijpolitiek, het ontstaan van nieuwe actoren in de politieke arena, nieuwe scheidslijnen zoals opleidingsniveau, de staat van de democratie en de groter wordende rol van media in de politiek; het zijn allemaal uitdagende vraagstukken waar politicologiestudenten zich over buigen. De studie Politicologie biedt je de kennis en mogelijkheid om deze 21e eeuwse problematiek te bestuderen.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar Je maakt kennis met politicologie als wetenschap en volgt vakken als
 •  Politieke structuren en processen
 •  Bestuur en beleid
 •  Politieke theorieën
 •  Introductie tot politiek-wetenschappelijk onderzoek
 •  Internationale betrekkingen
 •  Politieke en economische geschiedenis

Je leert algemene studievaardigheden; het vergaren en bewerken van informatie, geven van presentaties en schrijven van werkstukken. In projectgroepen leer je deze kennis toe te passen.
periode
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445
Geschiedenis van de moderne wereld sinds 1750
6 EC
Academische Vaardigheden voor Politicologen I
6 EC
Inleiding Politicologie
6 EC
Public policy and governance
6 EC
Onderzoeksproject I
6 EC
History of political thought
6 EC
Academische Vaardigheden voor Politicologen II
3 EC
Introduction to political science research
9 EC
International Relations
6 EC
Law and politics
6 EC
2e jaar Thema's uit de hedendaagse politieke literatuur komen aan bod.
 •  Benaderingen en debatten in de Politicologie
 •  Politieke economie
 •  Rechtsorde politicologisch beschouwd
 •  Onderzoeksmethoden
 •  Democratie en rechtvaardigheid
3e jaar In je derde jaar krijg je de ruimte voor profilering. Je hebt in je derde jaar de morgelijkheid keuzevakken binnen of buiten je opleiding en/of een minor te volgen. Je kan in je derde jaar ook kiezen voor een stage of studeren in het buitenland. Je sluit de bachelor af met een scriptie, die je schrijft in het kader van een bachelorproject, waarna je de titel Bachelor of Science (BSc) krijgt.

Onderwijs

taal van onderwijs70% nl
30% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
werkcollege, hoorcollege
onderwijsvormen
De meeste colleges worden afgesloten met een of meerdere toetsen, zoals een schriftelijk tentamen, een presentatie, een werkstuk en/of een referaat.
docenten
In het eerste jaar neem je deel aan een werkgroep. De docent daarvan is tevens je tutor. Bij hem/haar kun je ook terecht met vragen over de studie en met kwesties waarbij je wel wat hulp kunt gebruiken.
Je kunt daarnaast altijd terecht bij de studieadviseur, bijvoorbeeld met vragen over studieplanning en -vertraging, keuzemogelijkheden, studieoriëntatie bij verkeerde studiekeuze, toelatingseisen, vrijstellingen en universitaire regelgeving.

studeren in het buitenland
De UvA neemt intensief deel aan internationale samenwerkings- en uitwisselingsprogramma's. Wil je een deel van je studie in het buitenland volgen, dan word je daarin ondersteund door het International Office (van het College Sociale Wetenschappen). Jaarlijks studeren enkele tientallen studenten Politicologie in Spanje, Frankrijk, Engeland, Duitsland, Italië, Scandinavië, de VS, Canada, Latijns-Amerika, Azië of Australië.
exchange programs
 • Diverse Europese Universiteiten UvA/College Sociale Wetenschappen - Europa
  De opleidingen van het College Sociale Wetenschappen hebben met veel Europese partneruniversiteiten samenwerkingsovereenkomsten. Daarnaast maken studenten gebruik van de uitwisselingsovereenkomsten die door de UvA worden onderhouden met universiteiten buiten Europa, waaronder het Universitas21 netwerk. Een overzicht van de partneruniversiteiten is te vinden via http://www.student.uva.nl/a-z/naarhetbuitenland.cfm
bindend studieadvies
 • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Honours programma

Voor de gezamenlijke bacheloropleidingen van het College Sociale Wetenschappen is een apart programma ontwikkeld dat is bedoeld voor studenten die meer uit hun studie willen halen en talent hebben.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
collegegeld nog niet bekend

1 september 2021

aanmelding deadline : 1 mei 2021
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
hbo-pMet een hbo-propedeuse kun je een universitaire bachelor gaan doen. Vaak blijkt de bacheloropleiding aan de universiteit dan echter moeilijk. Beter is het om je hbo-bachelor te voltooien en gebruik te maken van een van de mogelijkheden om in te stromen in een universitaire master.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

645 studenten volgen deze opleiding
45% daarvan is vrouw
220 eerstejaars gestart in 2017
54% daarvan is vrouw
32588 studenten aan de Universiteit van Amsterdam
55% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/8 Amsterdam UVA
Politicologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
220 eerstejaars
54% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
2/8 Amsterdam UVA
Political Science
€ 424 gemiddelde kamerhuur
220 eerstejaars
54% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/8 Universiteit Leiden
Internationale Politiek
€ 350 gemiddelde kamerhuur
488 eerstejaars
57% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
4/8 Universiteit Leiden
Politicologie
€ 350 gemiddelde kamerhuur
488 eerstejaars
57% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
5/8 Universiteit Leiden
International Relations and Organisations
€ 326 gemiddelde kamerhuur
488 eerstejaars
57% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/8 Radboud Universiteit
Politicologie
star Elsevier
€ 315 gemiddelde kamerhuur
74 eerstejaars
39% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
7/8 Amsterdam VU
Global Politics
€ 424 gemiddelde kamerhuur
25 eerstejaars
52% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
8/8 Amsterdam VU
Politicologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
25 eerstejaars
52% vrouw
? uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
50% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

opleidinggelijkenis met Politicologie
Political Science
bekijk

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.04.0
inhoud3.73.7
docenten3.73.7
studiefaciliteiten3.13.5
studielast3.53.5
studiebegeleiding3.43.3
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam is beoordeeld door 119 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.0 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Masters
Je kunt je verder in het vakgebied specialiseren met de eenjarige master Political Science, waarbinnen drie richtingen worden aangeboden:
 • Public Policy and Governance
 • International Relations
 • Political Theory

Political Economy
European Politics and External Relations
Daarnaast kun je ook kiezen voor interdisciplinaire masters (eventueel met aanvullende eisen):
 • European Union in a Global Order
 • Contemporary Asian Studies
 • Conflict Resolution and Governance
 • International Development Studies

Of bijvoorbeeld voor de volgende masters (eventueel met aanvullende eisen):
 • European Studies
 • Duitslandstudies
 • Holocaust- and Genocidestudies (eventueel met aanvullende eisen)


Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Afgestudeerden Politicologie komen onder meer terecht in functies als:
 • Beleidsmedewerker of -adviseur
 • lobbyist
 • politiek adviseur of analist
 • campagnestrateeg
 • journalist
 • voorlichter
 • diplomaat
 • pr-functionaris
 • docent
 • onderzoeker
 • consultant.
Deze functies zijn onder andere te vinden bij:
 • (inter-)nationale overheden
 • (internationale) organisaties
 • niet-gouvernementele organisaties
 • onderwijsinstellingen
 • werkgevers- en werknemersorganisaties
 • de media (internet, tv, schrijvende pers etc.)
 • (multinationale) bedrijven
 • organisatieadviesbureaus
 • (opinie)onderzoeksbureaus
 • wetenschappelijke bureaus van politieke partijen.

beroepen: lobbyist,politiek adviseur,campagnestrateeg,journalist,voorlichter,diplomaat,(wetenschappelijk) onderzoeker,pr-medewerker,docent (maatschappijleer, vwo),fractiemedewerker

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2091gemiddeld bruto maandloon
33%kans op een vaste baan
14%kans op een voltijd baan
41%kans op een baan op niveau
21%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
70%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit LeidenAfrican Studies (Research) research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitBeleidsadviseringgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitBesturen van veiligheidgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitBestuurskundegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUBesturen van Maatschappelijke Organisaties full-time,part-timegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUBesturen van Veiligheid full-time,part-timegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUBesturen van Zorgvernieuwinggeen aanvullende eisen
Amsterdam VUKwaliteit van Besturen full-time,part-timegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUJournalistiek+ 30 EC pre-master
Radboud UniversiteitComparative Politics, Administration and Societygeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenCrisis and Security Management+ aanv. eisen
Amsterdam VUCulture, Organization and Managementgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUEducatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappengeen aanvullende eisen
Universiteit TwenteEducatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen full-time,part-time educationalgeen aanvullende eisen
RUGEducatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen - Maatschappijleer full-time,part-time,dual educationalgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUEnvironment and Resource Managementgeen aanvullende eisen
RUGEuroculture (EM)geen aanvullende eisen
Tilburg UniversityEuropean Law and Global Risk (track van International and European Law)+ aanv. eisen
RUGEuropese Studiesgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitEuropese Studies+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitFilosofie van de politicologiegeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitFilosofie van een bepaald wetenschapsgebiedgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAGeschiedenisgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVADuitslandstudies+ aanv. eisen
Amsterdam UVAMilitaire geschiedenis+ aanv. eisen
ErasmusGlobal Business & Sustainability+ basiskennis
Amsterdam UVAAmerican Studiesgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAHolocaust and Genocide Studiesgeen aanvullende eisen
TU DelftIndustrial Ecology - TU Delft en Universiteit Leiden+ aanv. eisen
Tilburg UniversityInternational and European Law+ aanv. eisen
Amsterdam VUInternational Crimes, Conflict and Criminology+ aanv. eisen
Wageningen UniversityInternational Development Studies+ aanv. eisen
Tilburg UniversityInternational Law and Global Governance (track van International and European Law)+ aanv. eisen
Amsterdam VULaw and Politics of International Security+ aanv. eisen
Tilburg UniversityLeraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen dual educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer part-time educational+ 60 EC pre-master
Universiteit LeidenManagement van de publieke sector+ aanv. eisen
Wageningen UniversityManagement, Economics and Consumer Studies+ aanv. eisen
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitNederland-Duitsland Studies+ aanv. eisen
Universiteit LeidenNorth American Studies+ aanv. eisen
Amsterdam UVAOnderwijswetenschappen+ aanv. eisen
Tilburg UniversityOrganization Studies+ aanv. eisen
RUGPhilosophy, Politics and Economics+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitPolitical Science+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPolitical Science+ aanv. eisen
Amsterdam VUDemocracy, Power and Inequalitygeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenInternational Organisation+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitPolitiek en Parlementgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenPublic Administration+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEconomics and Governance+ aanv. eisen
Universiteit LeidenInternational and European Governance+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPublic Management and Leadership+ aanv. eisen
Tilburg UniversityPublic Administration, Economics and Law+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitPubliek Managementgeen aanvullende eisen
RUGReligion and Pluralism, Ancient & Modern+ aanv. eisen
RUGReligion, Conflict and Globalization+ aanv. eisen
Amsterdam VUSociologie full-time,part-timegeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAStadsgeschiedenisgeen aanvullende eisen
ErasmusStrategic Management+ basiskennis
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

(wetenschappelijk) onderzoeker
campagnestrateeg
diplomaat
docent (maatschappijleer, vwo)
fractiemedewerker
journalist
lobbyist
politiek adviseur
pr-medewerker
voorlichter
bron: StudieData

Contact

College Sociale Wetenschappen

Education Desk Social Sciences

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite