Psychobiologie

Universiteit van Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Waarom is het niet slim om een nacht door te leren voor je examen? Kun je persoonlijkheid terugvinden in je brein? Dit soort vragen leer je beantwoorden via onderzoek en theorie bij Psychobiologie.

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code50014
numerus fixus250plaatsen
honoursheeft honours track
Als student Psychobiologie bestudeer je de werking van het brein op alle niveaus: van molecuul tot de menselijke geest. Je leert hoe het zenuwstelsel en de hersenen zijn opgebouwd, hoe neuronen werken en wat de relatie is tussen het brein en menselijk gedrag. Door neuro-imaging technieken als EEG en fMRI, die hersenactiviteit zichtbaar maken, moleculaire technieken en proefdiermodellen kan een psychobioloog de biologische achtergrond van psychologische processen onderzoeken. Met behulp van de biologie leer je normaal menselijk gedrag te verklaren en afwijkingen te herkennen. Je kunt op zoek gaan naar de mechanismes achter psychische stoornissen zoals autisme en schizofrenie en ziektes zoals Alzheimer..

Waarom de UvA?
  • Psychobiologie aan de UvA is de enige bachelor waarin je je helemaal focust op het menselijke brein en al haar eigenaardigheden.
  • Je krijgt colleges, werkgroepen en onderzoekspractica van docenten en onderzoekers met expertises in neurobiologie, psychologie, geneeskunde en sociale wetenschappen.
  • De opleiding werkt samen met onderzoeksinstituten als het Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen (NIN) en het Academisch Medisch Centrum (AMC).

Waarom aan de Amsterdam UVA?

  • Psychobiologie aan de UvA is de enige bachelor waarin je je helemaal focust op het menselijke brein en al haar eigenaardigheden.
  • Je krijgt colleges, werkgroepen en onderzoekspractica van docenten en onderzoekers met expertises in neurobiologie, psychologie, geneeskunde en sociale wetenschappen.
  • De opleiding werkt samen met onderzoeksinstituten als het Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen (NIN) en het Academisch Medisch Centrum (AMC).

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
bindend studieadvies
  • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Honoursprogramma

Kun je en wil je naast het reguliere onderwijsprogramma een extra uitdaging? Dan kun je het honoursprogramma doen. Dat is een programma van extra vakken met een studielast van een half jaar (30 EC).

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2020

aanmelding deadline : 15 januari 2020
collegegeld nog niet bekend

1 september 2021

aanmelding deadline : 15 januari 2021
collegegeld nog niet bekend

Psychobiologie heeft een vroege inschrijfdatum. Je moet uiterlijk 15 januari een verzoek tot inschrijving voor de opleiding in Studielink doen om deel te kunnen nemen aan de selectie.
toelaatbare profielen
vwo N&Tbiologie
vwo N&Gnatuurkunde
hbo-paangevuld met certificaten op vwo-niveau in Biologie, Natuurkunde, Scheikunde, Wiskunde A of B en Engels

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

638 studenten volgen deze opleiding
76% daarvan is vrouw
191 eerstejaars gestart in 2017
82% daarvan is vrouw
32588 studenten aan de Universiteit van Amsterdam
55% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.34.3
inhoud4.04.0
docenten3.73.7
studiefaciliteiten3.53.5
studielast3.53.5
studiebegeleiding3.53.5
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Psychobiologie aan de Universiteit van Amsterdam is beoordeeld door 243 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.3 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Als psychobioloog ben je breed inzetbaar.
Als psychobioloog ben je breed inzetbaar.

  • Ongeveer de helft van de afgestudeerde psychobiologen werkt als onderzoeker bij een universiteit, ziekenhuis, revalidatiecentrum, psychiatrische inrichting of bij onderzoeksinstituut zoals het Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen (NIN).
  • Je kunt je psychobiologische kennis ook toepassen bij beleidsafdelingen van ministeries, provinciale of gemeentelijke overheden of bijvoorbeeld bij patiëntenverenigingen en farmaceutische bedrijven.
  • Een deel van de afgestudeerden kiest ervoor om hun kennis over te dragen op anderen. Je kunt bijvoorbeeld werken als docent (vwo/hbo), wetenschapsjournalist of voorlichter.

Als psychobioloog werk je overigens nooit direct met patiënten, daarvoor moet je bijvoorbeeld Psychologie of Geneeskunde gestudeerd hebben.
beroepen: Docent,Onderzoeker,Beleidsmedewerker,Marktonderzoeker,Data-analyst of data-scientist,Consultant,Wetenschapsjournalist,Forensisch medewerker,Klinisch (neuro)psycholoog (na schakelprogramma),Arts (na schakelprogramma),Projectleider,Redacteur

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2365gemiddeld bruto maandloon
38%kans op een vaste baan
27%kans op een voltijd baan
77%kans op een baan op niveau
73%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
82%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Amsterdam UVAMedical Biology+ aanv. eisen
Amsterdam UVANeurobiology+ aanv. eisen
Amsterdam UVABrain and Cognitive Sciences (research MSc) research+ aanv. eisen
Amsterdam VUCognitive Neuropsychology (research) researchgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitCognitive Neuroscience (research) research+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
Amsterdam UVAForensic Science+ toelatingsgesprek
Amsterdam VUGlobal Health (Research) research+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
+ instaptoets
+ cijfergemiddelde
Amsterdam VUNeurosciencesgeen aanvullende eisen
TU DelftScience Communication+ toelatingsgesprek
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

arts (na schakelprogramma)
beleidsmedewerker
consultant
data-analyst of data-scientist
docent
forensisch medewerker
klinisch (neuro)psycholoog (na schakelprogramma)
marktonderzoeker
onderzoeker
projectleider
redacteur
wetenschapsjournalist
bron: StudieData

Contact

Central Student Service Desk
T: 31 (0)20 525 1401
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite