Psychologie

Universiteit van Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Doen, denken en voelen: als student Psychologie bestudeer je alle facetten van de mens - de algemene kenmerken, maar ook de onderlinge verschillen.

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taaldeels Nederlands
deels Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56604
numerus fixus650plaatsen
honoursheeft honours track
Tot een jaar of vier, vijf is het leven van jonge kinderen overzichtelijk. Zij denken dat iedereen hetzelfde weet. Maar dan gebeurt er iets bijzonders. Ineens realiseren ze zich dat andere mensen iets anders kunnen denken dan zijzelf! Vanaf dat moment gaan ze denken over de gedachten van anderen. Ze worden amateurpsychologen. De meeste mensen blijven dat, maar echte psychologen gaan veel verder. Zij gebruiken wetenschappelijke kennis en methoden om iets te begrijpen van wat anderen denken, voelen, willen en doen. En van zichzelf.

Vaak lijkt menselijk gedrag voorspelbaar. Bij nader inzien blijkt het echter minder vanzelfsprekend dan gedacht. Is gedrag wel te begrijpen? En hoe is het - waar nodig - te beïnvloeden? Dit zijn vragen die aan bod komen bij de studie Psychologie.

Tijdens onze bachelor volg je hoorcolleges in het Engels. De kleinschalige werkgroepen volg je in het Nederlands of in het Engels. De keuze is aan jou.

Waarom aan de Amsterdam UVA?

 • Je volgt hoorcolleges in het Engels. De werkgroepen volg je in het Nederlands of in het Engels. De keuze is aan jou.
 • Keuze uit veel bachelorspecialisaties
 • Uitstekende onderzoeksfaciliteiten
 • Persoonlijke studiebegeleiding
 • Gesitueerd op de Roeterseilandcampus
 • Unieke mastertracks
 • Onderwijs door toponderzoekers
 • Kleinschalig werkgroeponderwijs
 • Uitdagend honoursprogramma
 • Uitgebreide minormogelijkheden
 • Veel uitwisselingsmogelijkheden naar universiteiten over de hele wereld

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
periode
123456
Introductory Psychology and Cognitive Psychology
12 EC
Research Methods and Statistics
12 EC
Psychological Methods / Propedeutic Thesis
6 EC
Tutorials Academic Skills/Reading and Writing of Scientific Texts
Developmental Psychology
6 EC
Social and Work & Organisational Psychology
12 EC
Clinical Psychology & Neuropsychology
12 EC

Onderwijs

taal van onderwijs50% nl
50% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
colloquium, computer opdrachten, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksvoorstel, practicum, project, werkcollege, werkgroep, zelf-evaluatie, zelfstudie
studeren in het buitenland
Meer informatie is te vinden op: http://buitenland.uva.nl
bindend studieadvies
 • minimaal 48 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Honoursprogramma Psychologie

De UvA stimuleert studenten met een hoog ambitieniveau. Tijdens je bachelor Psychologie kun je daarom het honoursprogramma volgen.

Dit bestaat uit het volgen van extra vakken met een studielast van minimaal een halfjaar (30 studiepunten).

In het eerste jaar wordt aan de hand van artikelen gediscussieerd en geschreven over thema's die de wetenschappelijke psychologie aangaan. Bijvoorbeeld nature-nurture, vrije wil, reductionisme en het lichaam-geest-probleem.
Je vervolgt het honoursprogramma in het tweede jaar met het volgen van extra keuzevakken, waaronder een of meerdere interdisciplinaire honoursvakken. Je sluit het derde jaar af met het schrijven van een honoursthese.
Als je voor alle reguliere en extra vakken gemiddeld een 7 staat, krijg je naast het bachelordiploma ook een honoursdiploma. Een honoursprogramma zorgt voor verdieping en verbreding van de studie. Ook biedt een honoursbachelor betere perspectieven op stages, (top)masteropleidingen in binnen- en buitenland en op banen.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2020

aanmelding deadline : 15 januari 2020
collegegeld nog niet bekend

1 september 2021

aanmelding deadline : 15 januari 2021
collegegeld nog niet bekend

Ga voor meer informatie over de aanmeldingsprocedure naar de website: uva.nl/bsc-psychologie
toelaatbare profielen
vwo N&Tmet een voldoende resultaat (6) voor Engels
vwo N&Gmet een voldoende resultaat (6) voor Engels
vwo E&Mmet een voldoende resultaat (6) voor Engels
vwo C&Mmet een voldoende resultaat (6) voor Engels
hbo-pmet wiskunde en Engels op vwo-niveau
WO propedeuseVwo-diploma, ongeacht het profiel, met een voldoende resultaat (6) voor Engels
toelatingseisen

aanvullende vakeisen
Vwo-diploma, ongeacht het profiel, met een voldoende resultaat (6) voor Engels

instaptoets
Selectietoets

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

2093 studenten volgen deze opleiding
71% daarvan is vrouw
477 eerstejaars gestart in 2017
74% daarvan is vrouw
32588 studenten aan de Universiteit van Amsterdam
55% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

VSPA

Vereniging van Studenten in de Psychologie te Amsterdam. Psychologie

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Students And Teachers From The Bachelor's Programme

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/14 Amsterdam UVA
Psychologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
550 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
50% Engelstalig
2/14 Erasmus
Psychologie
€ 342 gemiddelde kamerhuur
758 eerstejaars
72% vrouw
? uur contacttijd/week
75% Nederlandstalig
25% Engelstalig
3/14 Erasmus
International Bachelor in Psychology
€ 342 gemiddelde kamerhuur
160 eerstejaars
83% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/14 Universiteit Leiden
Psychologie
€ 350 gemiddelde kamerhuur
508 eerstejaars
77% vrouw
? uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
50% Engelstalig
5/14 Universiteit Leiden
International Bachelor Psychology
€ 350 gemiddelde kamerhuur
508 eerstejaars
77% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/14 RUG
Psychologie (EN)
€ 303 gemiddelde kamerhuur
380 eerstejaars
72% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/14 RUG
Psychologie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
380 eerstejaars
72% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
8/14 Radboud Universiteit
Psychologie
€ 315 gemiddelde kamerhuur
382 eerstejaars
79% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
9/14 Radboud Universiteit
Psychology
€ 315 gemiddelde kamerhuur
382 eerstejaars
79% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
10/14 Universiteit Twente
Psychology
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
11/14 UU
Psychologie
€ 336 gemiddelde kamerhuur
699 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/14 Tilburg University
Psychologie
star Elsevier
Keuzegids topopleiding 2019  1e
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
13/14 Amsterdam VU
Psychologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
282 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
75% Nederlandstalig
25% Engelstalig
14/14 Amsterdam VU
Psychology
€ 424 gemiddelde kamerhuur
390 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.24.1
inhoud3.83.8
docenten3.83.7
studiefaciliteiten3.43.8
studielast3.73.6
studiebegeleiding3.63.6
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam is beoordeeld door 318 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.2 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Het is mogelijk om na afronden van een bachelor Psychologie de arbeidsmarkt op te gaan. Voor veel functies wordt echter ook een afgeronde master gevraagd. Afgestudeerden met een masterdiploma op het gebied van de psychologie komen in veel verschillende functies terecht, afhankelijk van de in de master gekozen richting. Uit onderzoek naar onze eigen afgestudeerden (2014-2015) komt naar voren dat iedereen een betaalde baan heeft (100%), en de grote meerderheid daarvan op HBO of academisch niveau (

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Mogelijke werkgevers en werkvelden zijn:

 • organisatieadviesbureaus,
 • marketing- en onderzoeksbureaus,
 • het bedrijfsleven,
 • de geestelijke gezondheidszorg,
 • het onderwijs.
beroepen: ,psychotherapeut,psycholoog,seksuoloog,personeelsfunctionaris,trainer,adviseur,voorlichter

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2059gemiddeld bruto maandloon
41%kans op een vaste baan
6%kans op een voltijd baan
53%kans op een baan op niveau
51%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
71%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
geen aanvullende eisen
RUGApplied Social Psychologygeen aanvullende eisen
Amsterdam VUArtificial Intelligence+ aanv. eisen
Tilburg UniversityBedrijfscommunicatie en Digitale Media+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitBehaviour Changegeen aanvullende eisen
RUGBehavioural and Cognitive Neurosciences research+ aanv. eisen
RUGBehavioural and Social Sciences research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitBehavioural Science (research) research+ aanv. eisen
Amsterdam UVABrain and Cognitive Sciences (research MSc) research+ aanv. eisen
RUGClinical and Psychosocial Epidemiology research+ aanv. eisen
RUGClinical Forensic Psychology and Victimologygeen aanvullende eisen
UUClinical Psychologygeen aanvullende eisen
RUGClinical Psychologygeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenClinical Psychology+ aanv. eisen
Amsterdam VUCognitive Neuropsychology (research) researchgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitCognitive Neuroscience (research) research+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
RUGCognitive Psychology and Psychophysiologygeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityCognitive Science and Artificial Intelligence+ aanv. eisen
Tilburg UniversityCommunicatie en Cognitie+ aanv. eisen
Tilburg UniversityCommunicatie- en Informatiewetenschappen+ aanv. eisen
RUGCPE Track Health Systems and Prevention researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUCriminologie full-time,part-timegeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenCrisis and Security Management+ aanv. eisen
UUSociocultural Transformation researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUCulture, Organization and Management+ aanv. eisen
Tilburg UniversityData Science and Society+ aanv. eisen
Universiteit TwenteEducatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen full-time,part-time educational+ 15 EC pre-master
RUGEnvironmental Psychologygeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityEthiek van Bedrijf en Organisatie+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityFilosofie part-time+ 30 EC pre-master
Radboud UniversiteitFilosofie van de gedragswetenschappengeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitFilosofie van een bepaald wetenschapsgebiedgeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityForensic Psychology+ basiskennis
+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
Maastricht UniversityForensica, Criminologie en Rechtspleging+ instaptoets
Amsterdam VUGenes in Behaviour and Health (research) research+ aanv. eisen
Amsterdam UVAGezondheidszorgpsychologie+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitGezondheidszorgpsychologiegeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAKlinische Forensische psychologie+ aanv. eisen
UUGlobal Criminologygeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityGlobal Healthgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUGlobal Health (Research) research+ aanv. eisen
Maastricht UniversityGovernance and Leadership in European Public Healthgeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityHealth Education and Promotiongeen aanvullende eisen
Universiteit TwenteHealth Sciences+ 15 EC pre-master
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAHolocaust and Genocide Studiesgeen aanvullende eisen
RUGHuman Movement Sciences+ 30 EC pre-master
Amsterdam UVAData Science+ aanv. eisen
TU EindhovenInnovation Management+ 30 EC pre-master
Amsterdam VUInternational Crimes, Conflict and Criminology+ aanv. eisen
Tilburg UniversityInternational Management+ aanv. eisen
RUGKlinische Neuropsychologiegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUKlinische Neuropsychologie+ aanvullende vakeisen
RUGKlinische Psychologiegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUKlinische Psychologie+ aanvullende vakeisen
Tilburg UniversityKunst- en Cultuurwetenschappen+ aanv. eisen
Tilburg UniversityLabour Law and Employment Relations+ aanv. eisen
Tilburg UniversityManagement of Cultural Diversity+ aanv. eisen
Universiteit LeidenManagement van de publieke sector+ aanv. eisen
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenMedia Technology+ aanv. eisen
Tilburg UniversityMedische Psychologie+ cijfergemiddelde
+ instaptoets
+ toelatingsgesprek
Amsterdam VUNeurosciences+ aanv. eisen
Tilburg UniversityNew Media Design+ aanv. eisen
Amsterdam UVAOnderwijswetenschappen+ aanv. eisen
RUGOntwikkelingspsychologiegeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityOrganization Studies+ aanv. eisen
Amsterdam UVAPedagogische wetenschappen+ aanv. eisen
Amsterdam UVAForensische orthopedagogiek+ aanv. eisen
Amsterdam VUOnderwijs en Innovatie+ aanv. eisen
Amsterdam VUOrthopedagogiek+ aanvullende vakeisen
Amsterdam UVAOrthopedagogiek+ aanv. eisen
Amsterdam UVAOrthopedagogiek part-time+ aanv. eisen
Tilburg UniversityPhilosophy of Contemporary Challenges+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityPhilosophy of Humanity and Culture+ 30 EC pre-master
Radboud UniversiteitPsychologiegeen aanvullende eisen
RUGPsychologiegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUPsychologiegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUKlinische Ontwikkelingspsychologie+ basiskennis
Amsterdam UVATraining & Development+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPsychology+ aanvullende vakeisen
Amsterdam UVAPsychology (research MSc) research+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPsychology (Research) research+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
Universiteit LeidenClinical and Health Psychology research+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
Universiteit LeidenCognitive Neuroscience research+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
Universiteit LeidenDevelopmental Psychology research+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
Universiteit Leiden(Research) Social and Economic Psychology research+ aanv. eisen
Universiteit LeidenApplied Cognitive Psychology+ aanv. eisen
Amsterdam UVABehavioural Data Science+ aanv. eisen
Amsterdam UVABrain and Cognition in Society+ aanv. eisen
Universiteit LeidenChild and Adolescent Psychology+ aanv. eisen
Universiteit LeidenClinical Neuropsychology+ aanv. eisen
Amsterdam UVAConsultancy & Organisational Development+ aanv. eisen
Amsterdam UVACultural Psychology+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEconomic and Consumer Psychology+ aanv. eisen
Universiteit LeidenHealth and Medical Psychology+ aanv. eisen
Amsterdam UVAHuman Resource & Career Management+ aanv. eisen
Universiteit LeidenMethodology and Statistics in Psychology+ aanv. eisen
Universiteit LeidenOccupational Health Psychology+ aanv. eisen
Universiteit LeidenSocial and Organisational Psychology+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
Amsterdam UVAPsychology: Social Influence+ aanv. eisen
Amsterdam VUWork and Organizational Psychologygeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenPublic Administration+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEconomics and Governance+ aanv. eisen
Universiteit LeidenInternational and European Governance+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPublic Management and Leadership+ aanv. eisen
RUGReligion, Health and Wellbeing+ aanv. eisen
RUGResearch Master in Economics and Business researchgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityIndividual Differences and Assessment+ basiskennis
+ cijfergemiddelde
+ motivatiebrief
Amsterdam VUSocial Psychology (research) researchgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversitySocial Psychology, Track Economic Psychology+ aanv. eisen
Tilburg UniversitySocial Psychology; Track Work and Organisational Psychology+ aanv. eisen
Tilburg UniversitySociology+ aanv. eisen
RUGSport Sciences+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityStrategic Management Consultancy+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversitySupply Chain Management+ 30 EC pre-master
RUGTalent Development and Creativitygeen aanvullende eisen
RUGTheory and History of Psychologygeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityWork, Health and Careergeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitWork, Organisation and Healthgeen aanvullende eisen
RUGWork, Organizational and Personnel Psychologygeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

adviseur
marketeer
organisational consultant
personeelsfunctionaris
psycholoog
psychotherapeut
researcher
seksuoloog
sports psychologist
trainer
voorlichter
bron: StudieData

Contact

Central Student Service Desk
T: 31 (0)20 525 1401
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite