Sociale geografie en Planologie

Universiteit van Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Geografen en planologen houden zich bezig met de ruimtelijke organisatie en inrichting van de wereld op allerlei schaalniveaus.

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaBSc Sociale Geografie en Planologie
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvoornamelijk Nederlands
zeer weinig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56838
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Geografen en planologen houden zich bezig met de ruimtelijke organisatie en inrichting van de wereld op allerlei schaalniveaus: Nederland, Europa en ontwikkelingslanden. Je verdiept je in de spanningen en interactie tussen mens en beschikbare ruimte. Het kan gaan om dreigende gettovorming, effecten van globalisering, het ruimtegebrek in en om steden of om mobiliteitsvraagstukken..
Je krijgt inzicht in een wereld, waarin de mens centraal staat, en verdiept je in de spanningen en interactie tussen mens en beschikbare ruimte, je kunt hierbij denken aan:

  • ruimtegebrek en mobiliteitsvraagstukken,
  • woon-, werk- en recreatiebehoeften,
  • invloeden van sociale media,
  • grootstedelijke problematiek

Open dagen en meeloopdagen

UvA Proefstudeerweek Amsterdam
In de UvA Proefstudeerweek kun je je, een dagdeel, verder verdiepen in een studie. Volg een hoorcollege of werkgroep en ontmoet docenten en studenten van de opleiding. Proefstuderen is voor 5 en 6 vwo-ers die zich al georiënteerd hebben tijdens een Bachelordag.
UvA Proefstudeerweek Amsterdam
In de UvA Proefstudeerweek kun je je, een dagdeel, verder verdiepen in een studie. Volg een hoorcollege of werkgroep en ontmoet docenten en studenten van de opleiding. Proefstuderen is voor 5 en 6 vwo-ers die zich al georiënteerd hebben tijdens een Bachelordag.
UvA Proefstudeerweek Amsterdam
In de UvA Proefstudeerweek kun je je, een dagdeel, verder verdiepen in een studie. Volg een hoorcollege of werkgroep en ontmoet docenten en studenten van de opleiding. Proefstuderen is voor 5 en 6 vwo-ers die zich al georiënteerd hebben tijdens een Bachelordag.
UvA Proefstudeerweek Amsterdam
In de UvA Proefstudeerweek kun je je, een dagdeel, verder verdiepen in een studie. Volg een hoorcollege of werkgroep en ontmoet docenten en studenten van de opleiding. Proefstuderen is voor 5 en 6 vwo-ers die zich al georiënteerd hebben tijdens een Bachelordag.
UvA Minormarkt Amsterdam
Weet jij al welke minor je wilt gaan doen? Begin op tijd met je te oriënteren. Op de UvA Minormarkt ontmoet je de mensen achter de minors, kun je al je vragen stellen en ontdekken wat bij je past. Op de UvA Minormarkt zijn bijna alle UvA-minors aanwezig.
Uva Studiekeuze Kick-off Amsterdam
Ontdek welke studies bij je passen en maak kennis met de UvA. De Studiekeuze Kick-off is een goede start van je keuzeproces, zeker als je nog helemaal niet weet wat je wilt. Tijdens de kick-off ontdek je aan de hand van actuele thema's welke studies zich daar mee bezighouden. Zo kom je erachter wel
UvA Masterdag Amsterdam
Tijdens de UvA Masterdag presenteren bijna alle masteropleidingen zich tijdens verschillende voorlichtingsbijeenkomsten en kun je spreken met studenten, docenten of studieadviseurs.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouw
In het eerste jaar volg je een vast programma. Je start met de vakken 'Inleiding in de Planologie' en 'Inleiding in de Sociale geografie'. Hierin maak je kennis met de centrale begrippen, theorieën en denkwijzen en ga je aan de slag met geografische en planologische vraagstukken. Aan het einde van het eerste semester maak je een keuze voor de studierichting Sociale geografie of de studierichting Planologie.
In het tweede en derde studiejaar kies je een specialisatie in sociale geografie, planologie of internationale ontwikkelingsstudies en vul je de vrije keuzeruimte in. De keuzeruimte kun je invullen door extra specialisatievakken te volgen, een minor of vakken bij een andere opleiding te doen, of door een half jaar in het buitenland te gaan
studeren. Of je kiest er voor om stage te lopen als invulling van je keuzevakruimte.

1e jaar In het eerste jaar volg je een vast programma. Je start met de vakken 'Inleiding in de Planologie' en 'Inleiding in de Sociale geografie'. Hierin maak je kennis met de centrale begrippen, theorieën en denkwijzen en ga je aan de slag met geografische en planologische vraagstukken. Aan het einde van het eerste semester maak je een keuze voor de studierichting Sociale geografie of de studierichting Planologie.
periode
12
Inleiding in de Planologie
6 EC
Inleiding in de Sociale Geografie
6 EC
Methoden en Technieken van Ruimtelijk Onderzoek (deel I)
12 EC
Milieu , Klimaat en Ruimtelijke Dynamiek
6 EC
Ruimtelijk Programmeren en Ontwerp
6 EC
Inleiding in de Sociale Wetenschappen
6 EC
Mondialisering en Stedelijke Ontwikkeling
12 EC
Recht, Grondbeleid en Vastgoedontwikkeling
12 EC
Ruimte en Economie
6 EC
2e jaar In het tweede en derde studiejaar kies je een specialisatie in sociale geografie, planologie of internationale ontwikkelingsstudies en vul je de vrije keuzeruimte in. De keuzeruimte kun je invullen door extra specialisatievakken te volgen, een minor of vakken bij een andere opleiding te doen, of door een half jaar in het buitenland te gaan
studeren. Of je kiest er voor om stage te lopen als invulling van je keuzevakruimte.
Het vak 'Buitenlandonderzoek' is verplicht. Studenten nemen deel aan een

tracks

specialisatie Sociale geografie

Binnen deze specialisatie kun je kiezen uit verschillende thema's: stadsgeografie, politieke geografie, economische geografie of internationale ontwikkelingsstudies.

track Planologie

De afstudeerrichting Planologie gaat dieper in op de relatie tussen de menselijke samenleving en de (her)inrichting van de ruimte.

In Amsterdam ligt de nadruk op 3 thema's: (1) strategische planning van metropolitane regio's, (2) ruimte en mobiliteit en (3) vastgoed- en gebiedsontwikkeling

Onderwijs

taal van onderwijs80% nl
20% en
onderwijsopzet60% zelfstudie
15% theorie
25% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, mondelinge presentatie, excursie, werkcollege, hoorcollege, groepsopdracht, individuele opdracht, zelfstudie, project
onderwijsvormen
studeren in het buitenland
Iedere student heeft 30 ECTS vrije keuzeruimte. In het 3e studiejaar kun je deze invullen door een half jaar op uitwisseling te gaan.
exchange programs
  • Diverse Europese Universiteiten UvA/College Sociale Wetenschappen - Europa
    De opleidingen van het College Sociale Wetenschappen hebben met veel Europese partneruniversiteiten samenwerkingsovereenkomsten. Daarnaast maken studenten gebruik van de uitwisselingsovereenkomsten die door de UvA worden onderhouden met universiteiten buiten Europa, waaronder het Universitas21 netwerk. Een overzicht van de partneruniversiteiten is te vinden via http://www.student.uva.nl/a-z/naarhetbuitenland.cfm
bindend studieadvies
  • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Honoursprogramma

Binnen het honoursprogramma kun je ervoor kiezen je te verdiepen in je eigen vakgebied of om te verbreden middels interdisciplinaire elementen.

Daarnaast biedt de opleiding een talentprogramma aan, waarbij je extra vakken met een studielast van minimaal 30 ECTS volgt in maximaal 4 jaar.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2018

aanmelding deadline : 1 mei 2018
wettelijk tarief : € 2060 (€1030 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 7500

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
wettelijk tarief : € 2078 (€1039 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 7600

toelaatbare profielen
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

370 studenten volgen deze opleiding
43% daarvan is vrouw
82 eerstejaars gestart in 2017
46% daarvan is vrouw
31019 studenten aan de Universiteit van Amsterdam
55% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/2 UvA
Sociale geografie en Planologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
4.0/5 studenttevredenheid
82 eerstejaars
46% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
2/2 Rijksuniversiteit
Human Geography & Urban and Regional Planning
€ 303 gemiddelde kamerhuur
4.1/5 studenttevredenheid
63 eerstejaars
31% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.04.0
inhoud3.83.8
docenten3.53.6
studiefaciliteiten3.13.5
studielast3.73.7
studiebegeleiding3.53.5
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Sociale geografie en Planologie aan de Universiteit van Amsterdam is beoordeeld door 107 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.0 uit 5.
bron: Universiteit van Amsterdam
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 4.0 4.0
aantal eerstejaars 123
ervaren contacttijd per week 12-18
doorstroom naar tweede jaar 65%
diploma binnen 4 jaar 61%
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Afgestudeerde geografen en planologen lukt het over het algemeen aardig een leuke en goede baan te vinden. Onze alumni bekleden zeer uiteenlopende functies op academisch niveau.
Bovendien is gebleken dat planologen en geografen zich door de jaren heen goed weten te handhaven op de arbeidsmarkt. Ook zij hebben natuurlijk last van tegenwind op de arbeidsmarkt in tijden van economisch mindere tijden, maar in vergelijking met de gehele groep van academici doen ze het zeker niet slecht.
De opleiding heeft een Carrierekrant uitgegeven. Hierin komen alumni aan het woord over het verloop van hun carriere na de studie en vertellen over hun huidige werk.
Op de voorlichtingspagina van deze opleiding kun je deze krant downloaden:
Zie: http://issuu.com/carrierecsw/docs/carrgpioissuuz

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2244gemiddeld bruto maandloon
61%kans op een vaste baan
17%kans op een voltijd baan
40%kans op een baan op niveau
43%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
72%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Wageningen UniversityClimate Studies+ aanv. eisen
RijksuniversiteitCultural Geographygeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityBusiness and Governance+ aanv. eisen
RijksuniversiteitEconomic Geographygeen aanvullende eisen
UvAEconomic Geographygeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitRegional Competitiveness and Tradegeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitEnvironmental and Infrastructure Planninggeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitEuroculture (EM)geen aanvullende eisen
RijksuniversiteitEuropese Studiesgeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityForest and Nature Conservation+ aanv. eisen
Wageningen UniversityGeo-information Science+ aanv. eisen
UvADuitslandstudies+ aanv. eisen
Tilburg UniversityGlobal Communication+ aanv. eisen
Amsterdam VUHeritage Studies full-time,part-time+ basiskennis
+ motivatiebrief
UvAHuman Geographygeen aanvullende eisen
UvAEnvironmental Geographygeen aanvullende eisen
UvAPolitical Geographygeen aanvullende eisen
UvAUrban Geographygeen aanvullende eisen
TU DelftIndustrial Ecology - TU Delft en Universiteit Leiden+ aanv. eisen
Wageningen UniversityInternational Development Studies+ aanv. eisen
Wageningen UniversityLandscape Architecture and Planning+ aanv. eisen
Wageningen UniversityLeisure, Tourism and Environment+ aanv. eisen
UULeraar VHO aardrijkskunde full-time,part-time educational+ 60 EC pre-master
UvALerarenopleiding Aardrijkskunde part-time educational+ 60 EC pre-master
Wageningen UniversityManagement, Economics and Consumer Studies+ aanv. eisen
RijksuniversiteitPopulation Studiesgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitReal Estate Studies+ aanv. eisen
RijksuniversiteitReligion and Cultural Heritage+ aanv. eisen
RijksuniversiteitSocio-spatial Planninggeen aanvullende eisen
Universiteit TwenteSpatial Engineering+ aanv. eisen
RijksuniversiteitSpatial Sciences researchgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitTourism Geography and Planninggeen aanvullende eisen
TU DelftTransport, Infrastructure & Logistics+ aanv. eisen
UUUrban and Economic Geography+ aanv. eisen
UvAUrban and Regional Planninggeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityUrban Environmental Management+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
+ cijfergemiddelde
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

belegger, projectontwikkelaar
consultant bij een adviesbureau
deskundige geografische informatiesystemen
docent aardrijkskunde
journalist
onderzoeker bij een woningcorporatie
ontwikkelingsgeograaf
projectmedewerker bij een ngo
voorlichter (bij de overheid)
bron: StudieData