Sociologie

Universiteit van Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Sociologen komen door het stellen van de juiste vragen tot vernieuwende analyses en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56601
numerus fixusnee
honoursheeft honours track

Sociologen kijken voorbij de waan van de dag. Dagelijks hoor en lees je in het nieuws over maatschappelijke spanningen en veranderingen. Tijdens je bachelor Sociologie leer je deze begrijpen en verklaren. Aan de kennis en kunde van sociologen is volop behoefte in de maatschappij. De bachelor Sociologie biedt je de mogelijkheden om je te ontwikkelen tot expert in thema's als migratie, ongelijkheid, gezondheidszorg, kunst en cultuur, arbeidsmarkten, onderwijs, seksualiteit en sociale bewegingen. In het afgelopen jaar onderzochten onze studenten onder andere:

  • Hoe het kan dat vrouwen gemiddeld minder verdienen dan mannen
  • Wat de invloed is van sociale media op de activiteiten van protestgroepen als Occupy
  • Hoe de zwarte truien van Steve Jobs bijdroegen aan het succes van Apple
  • en hoe de overheid omgaat met duurzaamheidsinitiatieven van burgers.

Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Waarom aan de Amsterdam UVA?

Je krijgt onderwijs van een toegewijd team enthousiaste docenten van wie velen vooraanstaande onderzoekers zijn binnen een gerenommeerd instituut. Deze academici bevinden zich in het epicentrum van het sociale debat en hun inzichten worden vaak gebruikt om actuele kwesties te bespreken.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar Tijdens het eerste jaar leer je aan de hand van sociologisch onderzoek op een nieuwe manier naar de samenleving kijken, je verbindt opgedane kennis over de maatschappij aan het werk van sociologische denkers en wanneer je zelf onderzoek gaat doen maak je kennis met sociologie als ambacht.
periode
Antropologie voor sociologen
Sociologische theorie 1.
Armoede en sociale uitsluiting; inleiding statistiek
Inleiding sociologie
Methodologie
Sociale instituties en organisaties
Sociologie als ambacht
Sociologische theorie 2.
Veldwerkproject
2e jaar In het tweede en derde jaar van de studie verdiep je je in de kennis die in het eerste jaar opgedaan hebt. Zo leer je meer over (beleids)toepassingen van sociologische theorieën, over hedendaagse debatten en hoe theorie tot stand komt. Ook verdiep je je kennis van het gereedschap waarmee je sociologisch onderzoek kunt doen.
3e jaar Het derde jaar vul je vooral zelf in: je kunt keuzevakken volgen, zowel bij sociologie als bij andere opleidingen, je kunt stage lopen of ervoor kiezen om te gaan studeren in het buitenland.
Je sluit af met een proeve van bekwaamheid: je eigen bacheloronderzoek. Hoewel je het individueel schrijft, voer je het onderzoek uit binnen een gezamenlijk project. Dat staat onder leiding van een docent, die jou in zijn/haar specialisatie introduceert: het thema van de scriptiewerkgroep houdt nauw verband

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, mondelinge presentatie, stage, computer opdrachten, onderzoek, onderzoeksproject, excursie, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, practicum, zelfstudie, project
onderwijsvormen
Studenten hebben in de bachelor Sociologie de mogelijkheid om een stage te lopen. Na afronding van de stage en het schrijven van een stageverslag, ontvangt de student studiepunten die kunnen worden gebruikt ter invulling van een deel van de vrije keuzeruimte binnen de bachelor.
exchange programs
  • Diverse Europese Universiteiten UvA/College Sociale Wetenschappen - Europa
    De opleidingen van het College Sociale Wetenschappen hebben met veel Europese partneruniversiteiten samenwerkingsovereenkomsten. Daarnaast maken studenten gebruik van de uitwisselingsovereenkomsten die door de UvA worden onderhouden met universiteiten buiten Europa, waaronder het Universitas21 netwerk. Een overzicht van de partneruniversiteiten is te vinden via http://www.student.uva.nl/a-z/naarhetbuitenland.cfm
bindend studieadvies
  • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Honours en Talentprogramma Sociologie

Ben je op zoek naar een uitdaging? Wil en kun je meer dan het reguliere studieprogramma van je vraagt? Als aanvulling op je bachelor Sociologie kun je deelnemen aan het Honours en Talentprogramma.

Het Honours en Talentprogramma Sociologie bestaat uit extra vakken met een studielast van 30 studiepunten die je tijdens je driejarige programma volgt. Het talentprogramma bestaat uit interdisciplinaire cursussen, maar ook uit een stage bij een lopend onderzoek van een socioloog verbonden aan de UvA.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
collegegeld nog niet bekend

1 september 2021

aanmelding deadline : 1 mei 2021
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
hbo-pMet een hbo-propedeuse heb je ook toegang tot een universitaire bachelor. Vaak blijkt de opleiding in dat geval wel zwaar.
toelatingseisen

vooropleiding
Met een vwo-diploma, ongeacht het profiel, kun je instromen in de bachelor Sociologie. Engels, wiskunde en geschiedenis komen goed van pas.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

217 studenten volgen deze opleiding
69% daarvan is vrouw
30 eerstejaars gestart in 2017
77% daarvan is vrouw
32588 studenten aan de Universiteit van Amsterdam
55% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Sefa

Faculteit Economie en Bedrijfskunde; , Studievereniging Economische Faculteit Amsterdam

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Hester Borsboom
Mijn naam is Hester Borsboom. Ik ben 20 jaar en inmiddels derdejaars student Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Oorspronkelijk kom ik uit Schiedam, op mijn 18e ben ik in Amsterdam op kamers gegaan.

Voordat ik Sociologie ben gaan studeren heb ik op de middelbare school het profiel Economie en Maatschappij gedaan, waarin vooral het vak geschiedenis mij erg trok.

Ik heb Frans en maatschappijwetenschappen als extra vakken gevolgd. Maatschappijwetenschappen gaat verder dan het vak maatschappijleer en heeft mij toentertijd al kennis laten maken met de belangrijkste theorieën van sociologen...
Ik volg de politiek en wil later graag in de beleidsector aan de slag. Ik heb het idee dat je eerst de samenleving moet snappen en moet leren de juiste vragen te stellen voordat je hier daadwerkelijk iets over kunt zeggen. Dat is de reden dat ik voor Sociologie heb gekozen, en bijvoorbeeld niet voor de studie Politicologie. Ik hoop dat Sociologie er voor zorgt dat ik andere en betere oplossingen kan vinden voor maatschappelijke problemen, doordat je de werking van samenlevingen beter leert begrijpen.
Ik ben naar de open dagen geweest van een aantal universiteiten. Toen ik bij de opleiding Sociologie op de UvA kwam, wist ik eigenlijk meteen dat ik hier thuis hoorde. Sociologie aan de UvA is een hele warme, gezellige studie waarin je wordt geleerd heel kritisch te zijn. Sociologie is een redelijk kleine studie, dit zorgt ervoor dat je de meeste mensen in de collegebanken kent. Niet alleen de studenten, maar ook de docenten. De studenten trekken veel met elkaar op. Onze studievereniging Sociologisch EpiCentrum (SEC) is daarnaast heel actief, waardoor je elkaar niet alleen in de werkgroepen tegenkomt maar ook op de wekelijkse borrel, feestjes, studiereizen en lezingen.

De vakken
De vakken binnen onze studie zijn redelijk divers, zo worden we opgeleid om zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek te kunnen doen. Er zijn vakken waarbij de theorie erg belangrijk is, maar ook vakken waarin er meer gekeken wordt naar de praktische toepassing van de sociologie. Dit zorgt ervoor dat er altijd vakken zijn die je bijzonder leuk vindt, maar dat er soms ook een vak is waar je iets harder je best voor moet doen. Doordat we vanuit veel verschillende invalshoeken naar de sociologie, ons onderzoeksobject en de samenleving kijken merk je dat je snel kritisch wordt. Er zit namelijk altijd een keerzijde aan een perspectief.
Honoursprogramma
Als je in je eerste jaar goede cijfers haalt kun je deelnemen aan het honoursprogramma. Als honoursstudent volg je een aantal interdisciplinaire vakken met andere studenten van andere studies. Zelf heb ik bijvoorbeeld de vakken Masters of Suspicion over Marx, Freud, Darwin en Nietzsche en Dark side of democracy gevolgd. Het leuke aan dit programma is dat je allerlei inzichten verwerft vanuit de andere disciplines. Zo zaten er in mijn groep bijvoorbeeld studenten Geneeskunde, Natuurkunde en Economie. Daarnaast worden er vaak hele goede en interessante gastsprekers geregeld. Ook is er een speciaal Sociologie onderdeel in het Honoursprogramma. Hierin krijg je onder andere hedendaagse theorieën en inzichten aangereikt, die nog niet in het reguliere programma zijn opgenomen. Bijvoorbeeld de sociobiologie of theorieën die naast de gebruikelijke methoden ook gebruikmaken van computertesten of MRI-scans om te zien hoe het menselijk brein op sociaal gebied werkt. Dit jaar ga ik beginnen met mijn Honoursstage, dit betekent dat ik mee mag helpen aan een onderzoek van een professor. Met name dit onderdeel lijkt mij heel leuk, vooral om eens te zien hoe echte wetenschappers nu precies te werk gaan.

Studiebegeleiding
De studiebegeleiding bij Sociologie is naar mijn idee erg goed. Zelf kwam ik van een enorme middelbare school waar weinig aandacht was voor de leerlingen die geen grote problemen hebben, ik verwachtte dan ook niet zoveel van de begeleiding op de universiteit. Op de UvA hebben we echter een hele goede studieadviseur waar je altijd een afspraak mee kunt maken en die per e-mail heel goed bereikbaar is. In het eerste jaar krijg je ook een mentor, deze kan je altijd aanspreken en er zullen een aantal mentorgesprekken gevoerd worden om te kijken of je je draai al hebt gevonden op de universiteit.

Toekomstperspectief
Na mijn studie wil ik graag de beleidssector in. Ik ben redelijk idealistisch en droom van één Europa. Graag zou ik bij de Europese Unie willen werken als beleidsmaker, iets wat me erg uitdagend lijkt omdat rekening gehouden moet worden met allerlei kleine en grote cultuurverschillen en waarschijnlijk veel weerstand van nationale groepen.
De kansen op een baan met sociologie variëren naar mijn idee nog al. Het hangt er ook helemaal vanaf wat voor soort socioloog je wilt worden. Ik maak me er niet veel zorgen om, sociologen komen vaak voor een overheid te werken, maar ook in sectoren als het onderwijs, onderzoek en de media liggen veel kansen. Sociologie is misschien voor veel mensen iets minder tastbaar dan een studie zoals rechten, waardoor je je als socioloog bij een werkgever misschien iets meer je best zal moeten doen om te laten zien tot wat jij in staat bent.
Een tip voor nieuwe studenten: loop een dagje mee! Je proeft de sfeer het beste als je ook echt even mee kan doen.


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/8 Amsterdam UVA
Sociologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
30 eerstejaars
76% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/8 Amsterdam UVA
Sociology
€ 424 gemiddelde kamerhuur
30 eerstejaars
76% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/8 Erasmus
Sociologie
€ 342 gemiddelde kamerhuur
53 eerstejaars
60% vrouw
? uur contacttijd/week
75% Nederlandstalig
25% Engelstalig
4/8 RUG
Sociologie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
41 eerstejaars
73% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/8 Radboud Universiteit
Sociologie
€ 315 gemiddelde kamerhuur
28 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
6/8 UU
Sociologie
€ 336 gemiddelde kamerhuur
77 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/8 Tilburg University
Sociologie
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
8/8 Amsterdam VU
Sociologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
6 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
75% Nederlandstalig
25% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.14.1
inhoud3.93.9
docenten3.83.8
studiefaciliteiten3.23.6
studielast3.53.7
studiebegeleiding3.43.6
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam is beoordeeld door 83 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Sociologen zijn in staat zelfstandig onderzoek te doen en onderzoeksgegevens te verzamelen, te analyseren en te presenteren. Ze komen o.a. terecht in functies als beleidsmedewerker, adviseur, pr-functionaris voorlichter, in het bedrijfsleven, onderzoeksbureaus, culturele sector, journalistiek, woningbouwverenigingen en gezondheidszorg. Een socioloog is breed inzetbaar.
Lees de verhalen en ervaringen van afgestudeerde UvA-sociologen in de carrièrekrant Sociologie:
http://student.uva.nl/soc/object.cfm/F87938B7-7DB5-4AE2-B1B5B3580B9F5A51

beroepen: beleidsmedewerker,adviseur,pr-medewerker,voorlichter

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 1967gemiddeld bruto maandloon
50%kans op een vaste baan
20%kans op een voltijd baan
38%kans op een baan op niveau
34%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
62%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
geen aanvullende eisen
Universiteit LeidenAfrican Studies+ aanv. eisen
Amsterdam VUDesign Cultures+ motivatiebrief
RUGBehavioural and Social Sciences research+ aanv. eisen
Amsterdam VUBeleid, Communicatie en Organisatie+ aanvullende vakeisen
Amsterdam UVAChild Development and Education (research MSc) research+ basiskennis
+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
+ cijfergemiddelde
Tilburg UniversityCognitive Science and Artificial Intelligence+ aanv. eisen
Amsterdam VUJournalistiek+ 30 EC pre-master
Wageningen UniversityCommunication, Health and Life Sciences+ aanv. eisen
Amsterdam VUCriminologie full-time,part-timegeen aanvullende eisen
UUSociocultural Transformation researchgeen aanvullende eisen
RUGCultural Geographygeen aanvullende eisen
Amsterdam VUCulture, Organization and Managementgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityData Science and Society+ aanv. eisen
Tilburg UniversityDigital Culture Studies+ aanv. eisen
Amsterdam VUEducatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappengeen aanvullende eisen
Universiteit TwenteEducatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen full-time,part-time educationalgeen aanvullende eisen
RUGEducatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen - Maatschappijleer full-time,part-time,dual educationalgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUEnvironment and Resource Managementgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitEnvironment and Society studies+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityEthiek van Bedrijf en Organisatie+ 30 EC pre-master
RUGEuroculture (EM)geen aanvullende eisen
RUGEuropese Studiesgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityFilosofie part-time+ 30 EC pre-master
Radboud UniversiteitFilosofie van de gedragswetenschappengeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitFilosofie van een bepaald wetenschapsgebiedgeen aanvullende eisen
ErasmusGlobal Business & Sustainability+ basiskennis
Amsterdam VUGlobal Health (Research) research+ aanv. eisen
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAAmerican Studies+ aanv. eisen
Amsterdam UVAHolocaust and Genocide Studiesgeen aanvullende eisen
ErasmusHuman Resource Management+ basiskennis
TU DelftIndustrial Ecology - TU Delft en Universiteit Leiden+ aanv. eisen
Amsterdam VUInternational Crimes, Conflict and Criminology+ aanv. eisen
Wageningen UniversityInternational Development Studies+ aanv. eisen
Tilburg UniversityLabour Law and Employment Relationsgeen aanvullende eisen
Amsterdam VULaw and Politics of International Security+ aanv. eisen
UULeraar VHO godsdienst/levensbeschouwing full-time,part-time educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Godsdienst en levensbeschouwing part-time educational+ aanv. eisen
Tilburg UniversityLeraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen dual educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Godsdienst en levensbeschouwing educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer part-time educational+ 60 EC pre-master
Wageningen UniversityManagement, Economics and Consumer Studies+ aanv. eisen
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAOnderwijswetenschappen part-timegeen aanvullende eisen
ErasmusOrganisational Change and Consulting+ basiskennis
Tilburg UniversityOrganization Studies+ aanv. eisen
Amsterdam VUOnderwijs en Innovatie+ aanv. eisen
Amsterdam VUOrthopedagogiek+ aanvullende vakeisen
Tilburg UniversityPhilosophy of Contemporary Challenges+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityPhilosophy of Humanity and Culture+ 30 EC pre-master
RUGPopulation Studiesgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityPublic Administration, Economics and Law+ aanv. eisen
RUGReligion and Pluralism, Ancient & Modern+ aanv. eisen
RUGReligion, Conflict and Globalization+ aanv. eisen
RUGResearch Master in Economics and Business researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUSocial and Cultural Anthropologygeen aanvullende eisen
RUGSociologie+ aanv. eisen
Amsterdam VUSociologie full-time,part-timegeen aanvullende eisen
Tilburg UniversitySociologygeen aanvullende eisen
UUContemporary Social Problems+ motivatiebrief
Amsterdam UVAStadsgeschiedenisgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityStrategic Management Consultancy+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversitySupply Chain Management+ 30 EC pre-master
RUGTheologie & Religiewetenschappen research+ aanv. eisen
RUGTheologie & Religiewetenschappengeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityWork, Health and Careergeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

adviseur
beleidsmedewerker
pr-medewerker
voorlichter
bron: StudieData

Contact

College Sociale Wetenschappen

Education Desk Social Sciences

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite