Bachelor Humanistiek

Universiteit voor Humanistiek

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Overweeg jij psychologie, sociologie of filosofie te gaan studeren? Wil jij een bijdrage leveren aan een rechtvaardige, menswaardige samenleving? En voel je je betrokken bij onderwerpen als globalisering, populisme, euthanasie en klimaatverandering? Dan is Humanistiek de geschikte studie voor jou.

Je studeert aan een kleine universiteit in een historisch grachtenpand in het centrum van Utrecht, op een steenworp afstand van de Dom. Jaarlijks starten er zo'n 80 bachelorstudenten, waardoor iederee


open_in_newwebsite

locatieUtrecht
diplomaBA
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvoornamelijk Nederlands
zeer weinig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56105
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Humanistiek is een multidisciplinaire wetenschap, die o.a. put uit filosofie, sociologie, psychologie en geschiedenis. De studie doordenkt levensvragen in relatie tot maatschappelijke problemen van onze tijd. De politiek is van invloed op de keuzemogelijkheden die mensen hebben. Het economische klimaat speelt een rol. Onder omstandigheden van armoede ziet het leven er anders uit dan onder omstandigheden van welvaart. Humanistici zetten zich in voor een wereld waarin mensen zich persoonlijk kunnen ontwikkelen en kunnen bijdragen aan een rechtvaardige samenleving. Daar ligt een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid.

Het accent in de driejarige bacheloropleiding ligt op een brede academische vorming. Je krijgt zowel theoretische vakken als praktijkvakken. Je leert analytisch te denken, waarbij je tot de essentie van complexe vraagstukken doordringt. Je bekwaamt je in onderzoeksvaardigheden, krijgt argumentatietechnieken aangereikt en wordt getraind in gespreks- en reflectievaardigheden. Ook leer je jezelf helder en goed te kunnen uitdrukken.

Waarom aan de UvH?

awardKeuzegids topopleiding
2012 : score 76
Je studeert aan een kleine universiteit in een historisch grachtenpand in het centrum van Utrecht, op een steenworp afstand van de Dom. Jaarlijks starten er zo'n 80 bachelorstudenten, waardoor iedereen elkaar kent, je persoonlijk contact hebt met je docenten en de sfeer prettig en kleinschalig is.
In de Nationale Studenten Enquête wordt de studie bovengemiddeld gewaardeerd. Op 12 van de 17 thema's scoort de Universiteit voor Humanistiek beduidend hoger dan het landelijk gemiddelde van alle universiteiten. De master Zorgethiek en Beleid kreeg bovendien het keurmerk 'topopleiding' in de Keuzegids Hoger Onderwijs.

Je volgt zowel theoretische als praktijkvakken. Je leert analytisch denken, bekwaamt je in onderzoekvaardigheden, krijgt argumentatietechnieken aangereikt en wordt getraind in gespreks- en reflectievaardigheden. Ook leer je jezelf helder en goed uit te drukken. Je beperkt je niet tot het abstractieniveau van een academicus die de wereld op een afstand beschouwt. Maar je kruipt ook in de huid van mensen in moeilijke omstandigheden die voor lastige (morele) dilemma's staan.

Het merendeel van de afgestudeerde masterstudenten van de Universiteit voor Humanistiek vindt binnen een jaar na afstuderen een passende baan. Zij werken op scholen en universiteiten, bij goede doelen, op ministeries en bij andere overheidsinstellingen, in de media, ziekenhuizen, gevangenissen of het leger. Wil je na je bachelor een andere master gaan doen, dan heb je volop keuzemogelijkheden. Dit zijn vooral masters op het gebied van filosofie, psychologie, sociologie en religie. Verdiep je wel op tijd in de toegangseisen van deze masters.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwJe volgt zowel theoretische als praktijkvakken. Je leert analytisch denken, bekwaamt je in onderzoekvaardigheden, krijgt argumentatietechnieken aangereikt en wordt getraind in gespreks- en reflectievaardigheden. Ook leer je jezelf helder en goed uit te drukken. Je beperkt je niet tot het abstractieniveau van een academicus die de wereld op een afstand beschouwt. Maar je kruipt ook in de huid van mensen in moeilijke omstandigheden die voor lastige (morele) dilemma's staan. Je sluit de bachelor af
1e jaar
periode
1234
Inleiding in de wetenschap en sociaalwetenschappelijk kwalitatief onderzoek
7.5 EC
Inleiding, theorie en geschiedenis van de levensbeschouwing
7.5 EC
Academische en arbeidsmarktgerichte vaardigheden 1
7.5 EC
Filosofie in Humanistiek
7.5 EC
Kwalitatieve methoden en evaluatieonderzoek
7.5 EC
Levensloop in context
7.5 EC
In- en uitsluiting
7.5 EC
Methoden van historisch onderzoek
7.5 EC
2e jaar
periode
1234
Psychology (EN)
7.5 EC
Academische en arbeidsmarktgerichte vaardigheden 2
7.5 EC
Vrije ruimte
7.5 EC
Introduction to Ethics (EN)
7.5 EC
Citizenship in a Turbulent Society (EN)
7.5 EC
Filosofisch onderzoek
7.5 EC
Kwalitatief en kwantitatief onderzoek
7.5 EC
Verbeelding en professionaliteit
7.5 EC
3e jaar
periode
1234
Geschiedenis van het Humanisme
7.5 EC
Humanisering en de publieke sector (1): van vraag naar voorstel
7.5 EC
Algemene academische vaardigheden 3
7.5 EC
Vrije ruimte
7.5 EC
Humanisering en de publieke sector (2): van onderzoek naar advies
7.5 EC
Meaning-making in Contemporary Society (EN)
7.5 EC
Onderzoeksethiek en praktijkgericht onderzoek
5 EC
Bachelorscriptie
10 EC

tracks

track Verdiepingstraject

Het is mogelijk om in het tweede en derde jaar van de Bachelor een verdiepingstraject te volgen van 15 ECTS.

Het traject is bedoeld voor excellente studenten van de UvH. Tijdens dit verdiepingstraject maak je kennis met het thema leiderschap, wat raakt aan thema's als (normatieve) professionalisering, heldendom, authenticiteit en aan ethische en organisatiekundige vraagstukken. Een vak in het traject is Leadership and Humanization.
Bij de selectie van de kandidaten en de toelating tot het traject gelden de volgende criteria:
het eerste jaar van de opleiding nominaal studerend afgerond;
een cijfergemiddelde van minimaal 7,2 in het eerste jaar;
deelnemers zijn gemotiveerd voor het traject en tonen eigen initiatief en creativiteit in het verdiepen en verbreden van academisch inzicht en vaardigheden;
deelnemers zijn bereid tot het verrichten van gezamenlijke en organisatorische activiteiten.

Onderwijs

taal van onderwijs80% nl
20% en
onderwijsopzet33% zelfstudie
33% theorie
33% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, excursie, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, poster presentatie, practicum, werkcollege, werkgroep, zelf-evaluatie, zelfstudie
doelstelling
De opleiding biedt een brede academische vorming en heeft als doel het verwerven van kennis, inzicht en vaardigheden op het terrein van de multidiscipline humanistiek. Humanistici richten zich zowel op het professioneel begeleiden en stimuleren van individuen en organisaties bij vraagstukken van zingeving en humanisering als op het onderzoeken daarvan. Studenten hebben na voltooiing van de opleiding toegang tot een masteropleiding en zijn in staat tot adequate beroepsuitoefening binnen hun vak.
studeren in het buitenland
Naast de verplichte onderdelen zijn er keuzevakken. Je kunt ook een deel van je studie volgen aan een andere universiteit in Nederland of het buitenland. Bijvoorbeeld in Barcelona, Helsinki, Charles Universiteit Praag, Universiteit van Milaan, Universiteit van Tallinn en Aristotle Universiteit Thessaloniki. Bachelor studenten kunnen ook gebruik maken van de uitwisselingsovereenkomsten van de Universiteit Utrecht. Daarnaast kunnen masterstudenten van de Universiteit voor Humanistiek met een speci
exchange programs
  • - Europa
bindend studieadvies
  • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden


Aan het einde van het eerste studiejaar ontvang je een bindend studieadvies. Het studieadvies is gebaseerd op het aantal behaalde ECTS, en is een indicatie of de student voldoende in staat is de bachelor af te ronden.
honours-/excellence program Verdiepingstraject

Thema's: Humaan en Duurzaam Ondernemen Gezag in een democratische cultuur

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 augustus 2019
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar
toelatingseisen

basiskennis
Voor alle diploma's die toelating geven tot de opleiding geldt als aanvullende toelatingseis beheersing van de Engelse taal op het niveau van het Nederlands VWO-examen.

studie kosten
bron: Universiteit voor Humanistiek
bedrag kostenpost
€ 500studiematerialenper jaar
inbegrepen in collegegeld
registration fee
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
336kamerhuur in Utrechtrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1204totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

224 studenten volgen deze opleiding
80% daarvan is vrouw
78 eerstejaars gestart in 2018
64% daarvan is vrouw
492 studenten aan de Universiteit voor Humanistiek
76% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

SvH
De SvH is de studievereniging van de Universiteit voor Humanistiek. De studievereniging organiseert via haar commissies activiteiten voor alle studenten van de opleidingen Humanistiek en Zorgethiek en Beleid.
De SvH bestaat uit de commissies OpDrift, Uitzinnig, LevensKunst, Groene Humanistiek, de Humanistiek Fabriek en ZinDroom. Samen met het bestuur verzorgen zij alle activiteiten voor leden van de SvH, zoals borrels, bijeenkomsten over de arbeidsmarktpositie van alumni, aftertentamenfeestjes, een eigen universiteitsblad, toneelvoorstellingen, muziekoptredens, uitjes, etentjes, lezingen, een kerstdiner, een liftwedstrijd en studiereizen.

De SvH helpt ook bij het opzetten en uitvoeren van je eigen wensen en plannen. Wil je bijvoorbeeld samen muziek maken, een debatgroep starten of bijeenkomsten organiseren over een onderwerp dat je aan het hart gaat? Het kan allemaal.

Kijk op http://www.svhumanistiek.nl voor een overzicht van alle activiteiten en uitjes, en het aanmeldingsformulier. Ook kun je hier al je studieboeken kopen en verkopen, samenvattingen downloaden, studietips uitwisselen, gesprekken starten op ons forum en alle informatie over de commissies lezen.

Op kamers in Utrecht

66691studenten studerend
31446studenten woonachtig   
€ 336gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
18 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Laura
Jula
Stijn
Sylvie
Thijs

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.24.2
inhoud4.14.1
docenten4.04.0
studiefaciliteiten3.53.5
studielast3.73.7
studiebegeleiding3.83.8
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Bachelor Humanistiek aan de Universiteit voor Humanistiek is beoordeeld door 113 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.2 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Een bachelor Humanistiek geeft toegang tot onze masters Humanistiek en Zorgethiek & Beleid. Wil je na je bachelor een andere master gaan doen, dan zijn er verschillende die aansluiten. Dit zijn vooral masters op het gebied van filosofie, psychologie, sociologie en religie. Ook kun je bijvoorbeeld een master criminologie volgen, nadat je de premaster hebt gedaan. Verdiep je op tijd in de toelatingseisen, want die verschillen vaak per jaar.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Het merendeel van de afgestudeerde masterstudenten van de Universiteit voor Humanistiek vindt binnen een jaar na afstuderen een passende baan. Zij werken op scholen en universiteiten, bij goede doelen, op ministeries en bij andere overheidsinstellingen, in de media, ziekenhuizen, gevangenissen of het leger. Kijk ook eens op https://www.uvh.nl/onderwijs/master-humanistiek/beroepsmogelijkheden.
http://www.uvh.nl/onderwijs/opleidingen/master-humanistiek/beroepsmogelijkheden

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Tilburg UniversityEthiek van Bedrijf en Organisatie+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityFilosofie+ 30 EC pre-master
RUGGeestelijke verzorging+ 60 EC pre-master
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityPhilosophy of Contemporary Challenges part-time+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityPhilosophy of Humanity and Culture+ 30 EC pre-master
RUGReligion, Conflict and Globalization part-time+ motivatiebrief
RUGReligion, Health and Wellbeing+ aanv. eisen
RUGTheologie & Religiewetenschappen research+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

bron: StudieData

Contact

030 239 0119
E: info@uvh.nl
T: 030 239 01 00
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite