67 resultaten

Amsterdam VUAarde, Economie en Duurzaamheid voltijd Amsterdam
Hoe kun je mensen in  verdrogende ontwikkelingslanden helpen om in hun voedsel te blijven voorzien? Op welke manier kun je duurzame energie opwekken zonder het landschap te veel aan te tasten?
Amsterdam VUAardwetenschappen voltijd Amsterdam
Aarde en Klimaat - daar gaat het om bij Aardwetenschappen aan de VU, de beste aardwetenschappelijke opleiding van Nederland (Topopleiding sinds 2015! ) en de enige in de regio Amsterdam.
Amsterdam VUAncient Studies voltijd 
Amsterdam VUArcheologie voltijd Amsterdam
In de bacheloropleiding Archeologie leer je over samenlevingen uit het verleden en hun belang voor de wereld van nu.
Amsterdam VUArcheologie voltijd Amsterdam
Bij Archeologie leer je over samenlevingen uit het verleden en het belang ervan voor de wereld van nu. Je doet onderzoek naar wat je te weten kunt komen over vroegere culturen en hun omgeving.
Amsterdam VUArtificial Intelligence voltijd Amsterdam
De bachelor Artificial Intelligence (AI) heeft veel toepassingen: in de gezondheidszorg, het bankwezen, de transportsector, de entertainmentindustrie en meer.
Amsterdam VUBA Theologie (joint degree PThU/VU) deeltijd 
Hoe bereid je je voor op een gesprek over de Bijbel in een plurale samenleving? Zie jij een parallel tussen christelijke ethiek en islam? Op welke manier kun je als theoloog pionieren?
Amsterdam VUBA Theologie (joint degree PThU/VU) voltijd Amsterdam
Als je gefascineerd bent door wat geloof is en wat het met mensen doet. Als je met mensen in gesprek wilt gaan over wat zij geloven. Overweeg dan eens om theologie te gaan studeren.
Amsterdam VUBedrijfskunde voltijd Amsterdam
Wat zijn de gevolgen van de Brexit voor Nederlandse ondernemers? Wanneer breid je als bedrijf uit naar het buitenland?
Amsterdam VUBestuurs- en Organisatiewetenschap voltijd Amsterdam
Hoe ga je als bedrijf om met de door de overheid gestelde klimaatdoelen? Hoe kun je in een organisatie de werkrelaties tussen collega's verbeteren?
Amsterdam VUBewegingswetenschappen voltijd Amsterdam
Hoe kan de Nederlandse equipe tijdens de Olympische Spelen topprestaties neerzetten in de hitte van Tokyo? Hoe kan iemand die door een dwarslaesie verlamd is weer fietsen?
Amsterdam VUBiologie voltijd Amsterdam
Wil jij het leven en het systeem erachter ontrafelen? Weten hoe alles in elkaar zit en met elkaar verbonden is?
Amsterdam VUBiomedical Sciences voltijd Amsterdam
Hoe gebruikt je lichaam je voedsel voor energie? Wat gebeurt er precies in het immuunsysteem bij ziekte? Hoe onderzoek je nieuwe behandelmethodes voor een ziekte als kanker?
Amsterdam VUBusiness Analytics voltijd Amsterdam
Hoe zet jij de kracht van data science, big data, statistiek en machine learning in om organisaties te helpen bij strategische keuzen?
Amsterdam VUCommunicatie- en Informatiewetenschappen voltijd Amsterdam
Als student Communicatie- en Informatiewetenschappen word jij de verbinder tussen taal en communicatie.
Amsterdam VUCommunicatiewetenschap voltijd Amsterdam
Waarom is iedereen zo verdeeld over vaccinatie? Hoe komt het dat één foutje van een bedrijf het einde voor hen kan betekenen? Wat is de impact van social media op iemands zelfbeeld?
Amsterdam VUCommunication and Information Studies voltijd Amsterdam
In Communication and Information Studies you will learn how communication works and what role language plays in it.Two specialisations are taught in English:
Amsterdam VUCommunication Science voltijd Amsterdam
What makes vaccination such a divisive issue? How can a single mistake spell the end for a company? How do social media influence your self-image?
Amsterdam VUComputer Science voltijd Amsterdam
Hoe gaan we om met de enorme hoeveelheid data die dagelijks wereldwijd wordt gecreëerd? Hoe voorkomen we dat uitslagen van verkiezingen gehackt worden?
Amsterdam VUCreative Technology: Humane by Design (joint programme VU/UT) voltijd 
Amsterdam VUCriminologie voltijd Amsterdam
Wat beweegt een cybermisdadiger? Hoe moeten we omgaan met daders met een psychische stoornis? Wat kunnen we doen tegen de drugscriminaliteit?
Amsterdam VUCultural Anthropology and Development Sociology voltijd Amsterdam
Why are some Dutch voters attracted to populist parties? How does climate change affect the lives of people in Bangladesh? What is really behind debates about controversial statues and street names?
Amsterdam VUCulturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie voltijd Amsterdam
Waarom voelen Nederlandse kiezers zich aangesproken door populistische partijen? Hoe beïnvloedt klimaatverandering het leven van mensen in Bangladesh?
Amsterdam VUEconometrics and Operations Research: Econometrics and Data Science voltijd Amsterdam
In de samenleving van vandaag wordt ontzettend veel data verzameld. Maar hoe wordt die gebruikt? Hoe stelt KLM op basis van vraag en aanbod haar ticketprijzen vast?
Amsterdam VUEconometrie en Operationele Research voltijd Amsterdam
Hoe worden interbancaire leningen beïnvloed door financiële shocks zoals Brexit? Hoe kunnen ziekenhuizen hun bedden en artsen zo efficiënt mogelijk benutten?
Amsterdam VUEconomics and Business Economics voltijd 
Amsterdam VUEconomie en Bedrijfseconomie voltijd Amsterdam
Waarom willen sommige mensen altijd het allergoedkoopste en kopen anderen een duurder product? Hoe zorg je ervoor dat een bank niet omvalt? Zijn kerncentrales de oplossing voor het klimaatprobleem?
Amsterdam VUEnglish Language and Communication Studies voltijd Amsterdam
Hoe kan woordkeuze tot actie leiden? Is het tegenwoordig nog nodig om Brits of Amerikaans Engels te leren, of is een internationaal soort Engels genoeg?
Amsterdam VUFarmaceutische Wetenschappen voltijd Amsterdam
Hoe kun je via geneesmiddelen invloed uitoefenen op ziekteprocessen? Wat gaat er precies mis in de cel bij een ziekte? Hoe maak je een medicijn met behulp van scheikunde?
Amsterdam VUFilosofie voltijd Amsterdam
Zit de wereld en onze werkelijkheid inderdaad zo in elkaar als we denken?
Amsterdam VUGeneeskunde voltijd Amsterdam
Opereren of niet? Wat is de beste keuze voor de patiënt? Bij Geneeskunde staat het functioneren van zowel de gezonde als de zieke mens centraal, en leer je luisteren naar het verhaal van de patiënt.
Amsterdam VUGeschiedenis voltijd Amsterdam
Hoe rook de slag bij Waterloo? Keek Lodewijk XIV naar porno? Verdient Michiel de Ruijter nou een standbeeld of niet? Het verleden is een ander land, en onze docenten helpen je het pad erheen te vinden
Amsterdam VUGezondheid en Leven voltijd Amsterdam
Hoe kan de screening voor kanker verbeterd worden? Hoe kunnen we milieuvervuiling door overmatig medicijngebruik verminderen?
Amsterdam VUGezondheidswetenschappen voltijd Amsterdam
Moeten we de HPV-vaccinatie verplicht stellen? Hoe slagen we erin het obesitas-probleem op te lossen? Zijn er over 20 jaar nog grote ziekenhuizen zoals we die nu kennen?
Amsterdam VUGriekse en Latijnse Taal en Cultuur voltijd Amsterdam
Wil jij ondergedompeld worden in de Griekse en Latijnse literatuur? Wil je je verdiepen in de grammatica van klassieke talen? Dan is de studie Griekse en Latijnse taal en cultuur iets voor jou!
Amsterdam VUHistory and International Studies voltijd Amsterdam
Waarom is democratie de standaard geworden, terwijl andere bestuursvormen als gevaarlijke ‘afwijkingen’ worden gezien? Hoe is dekolonisatie van invloed geweest op de relatie tussen Europa en Azië?
Amsterdam VUInternational Business Administration voltijd Amsterdam
Hoe introduceer je een Nederlands kaasmerk in India en zorg je voor merkbetrokkenheid?
Amsterdam VULanguage and Media voltijd Amsterdam
Wat voor effect heeft een meertalig beleid in internationale bedrijven? Hoe werken veiligheidsinstructies het beste bij niet-native Engelse bouwvakkers?
Amsterdam VULanguage Learning and Language Teaching voltijd Amsterdam
Welke rol speelt taal in het onderwijs? Waarom zijn bepaalde aspecten van talen buitengewoon moeilijk te leren, en anderen niet? Hoe leren anderstaligen een tweede taal en wat zijn de beste lesmethode
Amsterdam VULaw in Society voltijd Amsterdam
De bacheloropleiding Law in Society aan de Vrije Universiteit Amsterdam is uniek – nergens anders wordt recht op deze manier onderwezen. Hoe kan het recht de weg vrijmaken voor een duurzame toekomst?
Amsterdam VULiberal Arts and Sciences (joint degree) voltijd Amsterdam
Amsterdam VULiteratuur en Samenleving voltijd Amsterdam
In de opleiding "Literature and Society" bestudeer je de Engelstalige literatuur op een eigentijdse manier. De opleiding wordt volledig in het Engels gedoceerd.
Amsterdam VUMathematics (Wiskunde) voltijddeeltijd Amsterdam
Amsterdam VUMechanical Engineering voltijd Amsterdam
Amsterdam VUMedia en Journalistiek voltijd Amsterdam
Het medialandschap verandert razendsnel. Dit stelt nieuwsorganisaties en bedrijven voor nieuwe vragen: Hoe maak ik journalistieke verhalen voor Instagram of YouTube?
Amsterdam VUMedia, Art, Design and Architecture voltijd 
Amsterdam VUMedia, Kunst, Design en Architectuur voltijd Amsterdam
Moet design dienend of juist artistiek zijn?  Is wonen in een tiny house hip of hoognodig? Wat gaan kunstenaars en musea doen in een steeds digitalere wereld?
Amsterdam VUMedische Natuurwetenschappen voltijd Amsterdam
Wil jij meewerken aan manieren om kanker nog gerichter te bestrijden? Aan methoden om brandwonden sneller te genezen?
Amsterdam VUNatuur- en Sterrenkunde (joint degree) voltijd Amsterdam
Hoe werkt de wereld op (sub)atomaire schaal, de quantumwereld? Wat is donkere materie? Wil jij je bezig houden met de grote uitdagingen van het moderne natuurkundig en sterrenkundig onderzoek?
Amsterdam VUNotarieel Recht voltijd Amsterdam
Mag je een huis kopen met crimineel geld? Wat is de beste juridisch-fiscale structuur voor een Nederlandse onderneming met meerdere vestigingen in het buitenland?
Amsterdam VUOudheidwetenschappen voltijd Amsterdam
Gefascineerd door de wereld van de Oudheid? Meer te weten komen over contacten en confrontaties tussen Babyloniërs, Grieken, Perzen, Romeinen en Syriërs? Welkom bij Oudheidwetenschappen!
Amsterdam VUPedagogische Wetenschappen voltijd Amsterdam
Wat gebeurt er met de ontwikkeling van een kind als het opgroeit in armoede? Wat is het effect als een kind vanwege een chronische ziekte niet naar school kan gaan?
Amsterdam VUPhilosophy voltijd Amsterdam
What do we really know? Does the world really work the way we think it does? In what does just differ from unjust?
Amsterdam VUPhilosophy, Politics and Economics voltijd Amsterdam
Amsterdam VUPolitical Science: Global Politics voltijd Amsterdam
What are the effects of Brexit on the EU? How does fake news influence the political debate? Is the USA still the leading world power, or is it ceding its position to China?
Amsterdam VUPoliticologie voltijd Amsterdam
Wat zijn de gevolgen van Brexit op de EU? Hoe beïnvloedt fake news het politieke debat? Blijft de VS de leidende wereldmacht of eist China deze rol steeds meer op?
Amsterdam VUPsychologie voltijd Amsterdam
Waarom gaan mensen in panieksituaties op de vuist met hulpverleners? Hoe help je iemand die het leven niet meer ziet zitten? Spelen genen een rol bij ADHD of verslaving?
Amsterdam VUPsychology voltijd Amsterdam
Why do people lash out at relief workers during emergencies? How can you help someone who no longer feels life is worth living? Do genes play a role in ADHD or addiction?
Amsterdam VURechtsgeleerdheid voltijd Amsterdam
Hoe kan Holleeder aansprakelijk worden gesteld voor dingen die anderen in zijn opdracht hebben gedaan? Werkt een verbod op motorclubs wel?
Amsterdam VUScheikunde (joint degree) voltijd Amsterdam
Hoe kan de efficiëntie van zonnecellen worden vergroot? Kunnen we CO2 omzetten naar bruikbare grondstoffen? Is het mogelijk betaalbare bio-plastics te maken die 'gewone' plastics kunnen vervangen?
Amsterdam VUScience, Business & Innovation voltijd Amsterdam
Amsterdam VUSociologie voltijd Amsterdam
Hoe heeft de dood van een zwarte Amerikaan tot wereldwijde protesten geleid? Waarom zorgt COVID-19 voor een grotere kloof tussen arm en rijk?
Amsterdam VUTandheelkunde voltijd Amsterdam
De mond lijkt een klein deel van ons lichaam, maar het kan grote gevolgen hebben als de mondgezondheid niet in orde is. De behandeling van een ongezonde mond moet wetenschappelijk onderbouwd zijn.
Amsterdam VUTheology and Religious Studies voltijd Amsterdam
Theology and Religious Studies aan de VU is een eigentijdse wetenschappelijke opleiding voor studenten die zich grondig willen verdiepen in theologie en religiewetenschappen.
Amsterdam VUTheology and Religious Studies: Religious Studies voltijd Amsterdam
Theology and Religious Studies aan de VU is een eigentijdse wetenschappelijke opleiding voor studenten die zich grondig willen verdiepen in theologie en religiewetenschappen.
Amsterdam VUTheology and Religious Studies: Theology voltijd 
Theology and Religious Studies aan de VU is een eigentijdse wetenschappelijke opleiding voor studenten die zich grondig willen verdiepen in theologie en religiewetenschappen.
Amsterdam VUUniversitaire Pabo voltijd Amsterdam
Wat is het beste, onderzoekend of spelend leren? Hoe bevorder je leesplezier en beter leren lezen?