Aarde en economie

Vrije Universiteit Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Bij Aarde en Economie leer je niet alleen denken als aardwetenschapper, maar ook als econoom. Zo leer je problemen als klimaatverandering of bevolkingstoename vanuit twee vakgebieden bestuderen!

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code50668
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Ontwikkelingen als klimaatverandering, economische crisis, bevolkingstoename hebben een steeds grotere impact op het landschap, op delfstofvoorraden en bijvoorbeeld de hoeveelheid beschikbaar zoet water. Ze vragen oplossingen die verder gaan dan één enkel vakgebied. Daarom moeten er nieuwe dwarsverbanden worden gelegd. Alleen met een combinatie van kennis van natuurlijke veranderingen in het systeem Aarde, economische processen en sociale ontwikkelingen kunnen we deze uitdagingen het hoofd bieden. Wil je bijdragen om onze leefomgeving in de toekomst gezond te houden? Dan begint ook jouw toekomst met Aarde en Economie!

Aardwetenschappen bestudeert de processen die de aarde continu veranderen. Om die processen te begrijpen zijn natuur- en scheikunde onmisbaar. Economie zoekt naar de optimale inzet van de middelen die je hebt om een zo efficiënt mogelijk resultaat te krijgen. Dat kan niet zonder wiskunde, en dat zou je dus kunnen zien als de taal van de economie. Bij Aarde en economie krijg je dus ook een aantal natuurkundige, scheikundige en wiskundige vakken.

Waarom aan de Amsterdam VU?

Aarde en economie kan je alleen aan de VU studeren. Vanuit het VU-thema Science for Sustainability leer je verder kijken dan de vakgebieden Aardwetenschappen en Economie. Je ontwikkelt een 360-graden blik waarmee je complexe vraagstukken kunt aanvliegen. Ook ga je regelmatig het veld in, om theoretische kennis in de praktijk toe te passen. In het eerste jaar ben je al vier weken van huis. Een nuttige ervaring, voor als je na je studie de wijde wereld in wilt trekken.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwHet eerste jaar bestaat uit vakken en een week excursie. Het tweede staat meer in het teken van verdieping van je kennis en ervaring waarbij je het jaar afsluit met veldwerk. In het derde jaar kies je een minor en daarna pas je je kennis toe in het veldwerk van twee weken in Oostenrijk. Tot slot schrijf je een bachelorthesis over een onderwerp en op een locatie naar keuze.
1e jaar De studie begint met een introductie in de materie van Aarde en economie, inclusief een week excursie. Daarnaast ga je zelf voor het eerst met een jaargenoot aan de slag bij het bestuderen van Aarde-en-economische problemen op gemeentelijk niveau, en leer je de basis van aardwetenschappelijk denken. Tegelijk leer je ook economisch denken bij de vakken Inleiding economie en Ruimtelijke economie. Je sluit het jaar af met je eerste eigen onderzoek.
periode
123456
Systeem Aarde
6 EC
Aarde en economie
6 EC
Inleiding wiskunde en computergebruik
6 EC
Global Change
6 EC
Dynamiek van het historische landschap
3 EC
Algemene vaardigheden en encyclopedie
3 EC
Veldpracticum Aardwetenschappen
3 EC
Veldwerk Aarde en economie
9 EC
2e jaar Dit jaar staat in het teken van verdieping van je kennis en ervaring. Je vergroot zowel je economische kennis als aardwetenschappelijke. Je volgt vakken als Kwartairgeologie (inclusief een week excursie) en Bodemkunde, gaat werken met Geografisch Informatiesystemen (GIS) en sluit het jaar af met veldwerk, dit keer van een groter en complexer gebied dan in het eerste jaar. Ondersteunende vakken zijn dit jaar Statistiek en Natuurwetenschappelijke aspecten van energie en grondstoffen.
3e jaar Een belangrijk vak in dit jaar is Decision Making in PPA, waar je leert hoe je beslissingen moet nemen bij de complexe problemen die Aarde en economie bestudeert. Vervolgens kies je een minor, een specialisatierichting die een half jaar in beslag neemt. Dit mag ook in het buitenland. Na je minor pas je je kennis toe in een veldwerk van twee weken in Oostenrijk en schrijf je tot slot je bachelorthesis over een onderwerp en op een locatie naar keuze.

minors

minor Minor Spatial Economics

Deze minor geeft studenten de kans om hun kennis te verreiken op het gebied van de interacties tussen geografie en economie vanuit economisch perspectief.

Kort gezegd focust deze minor zich op de spatiele aspecten van de economische activiteit en de economische activiteiten van ruimte.

minor Educatieve minor Aardrijkskunde

Als je het beroep van leraar in het voortgezet onderwijs serieus overweegt is het een goede keuze om je minorruimte te gebruiken voor de educatieve minor.

Je kunt dan gekoppeld aan je bachelordiploma een beperkte tweedegraads lesbevoegdheid behalen waarmee je aan de slag kunt als docent in de onderbouw van havo/vwo en in het vmbo-t. Bovendien heb je dan de mogelijkheid om straks naast je master een bijbaan als bevoegd docent in het onderwijs te hebben. Als je na het behalen van je masterdiploma dan ook nog de eerstegraads lesbevoegdheid wilt behalen, kun je hiervoor bovendien een verkort traject volgen

minor Minor Earth Surface - track Earth Science & Economics

Deze minor focust op het bestuderen van natuurlijke processen die het oppervlakte van de aarde vormen.

Verschillende aspecten worden in detail behandeld, zoals de invloed van het klimaat, tektoniek en vegetatie op de evolutie en dynamiek van het landschap.

minor Nationale GI-minor

De minor bestaat uit 30 EC en je voltooid een GI Research Assignment, twee verplichte vakken en drie keuze vakken.

De verplichte vakken zijn: Geo data en Geographic Analysis and Visualisation. De GI Research Assignment kan gevolgd worden in twee varianten: één van 6 EC in combinatie met twee specialisatievakken; of van 12 EC in combinatie met één specialisatievak.
Eén of twee specialisatiecursussen kunnen gevolgd worden aan één van de
samenwerkende universiteiten van de Nationale GI minor.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet40% zelfstudie
30% theorie
30% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, computer opdrachten, excursie, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, laboratoriumwerk, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, ontwerpproject, poster presentatie, practicum, project, seminar, stage, werkcollege, werkgroep, workshop, zelfstudie
onderwijsvormen
In aanvulling op de lijst: veldwerk. Dit onderscheid zich van excursie door het zelfstandige karakter. Je verzamelt in een onderzoeksgebied zelf gegevens die verwerkt worden tot een wetenschappelijk rapport rond een maatschappelijk vraagstuk.
doelstelling
Het centrale leerdoel van de opleiding is dat de student relevante basisbegrippen, inzichten, methoden en technieken uit de fysische aardwetenschappen en de ruimtelijke economie en besluitvormingsprocessen leert beheersen en toepassen binnen het aardwetenschappelijke werkveld. De opleiding is opgezet als een bèta-gammaopleiding.
studeren in het buitenland
Het derdejaars veldwerk speelt zich af in Oostenrijk, maar ook de bachelorthesis of een eventueel keuzevak in het derde jaar kan in het buitenland plaatsvinden. Er zijn zeer goede contacten met buitenlandse universiteiten in gerelateerde vakgebieden.
bindend studieadvies
  • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden


De meeste bacheloropleidingen aan de VU hanteren het Bindend Studie Advies (BSA). Het BSA betekent dat je in het eerste jaar van je bachelor 42 EC moet halen.Lukt het je niet om aan de norm te voldoen in het eerste jaar, dan mag je deze opleiding aan de VU niet voortzetten en je gedurende drie opeenvolgende jaren niet opnieuw inschrijven voor deze opleiding. Dit geldt ook voor een andere opleiding aan de VU die het eerste jaar met deze opleiding gemeen heeft.
honours-/excellence program honours programma

Het Honours Programme is voor studenten die: 1) gemotiveerd en getallenteerd zijn 2) meer uit hun studie willen halen

De VU heeft een Bachelor Honours Programma voor excellente studenten,
waarin ook de Faculteit der Bètawetenschappen meedoet. Het
Honours Programma heeft als doelstelling dat talentvolle studenten zich
onder intensieve begeleiding kunnen verdiepen en verbreden. Het VU
Honours traject beslaat 30 studiepunten (EC) verdeeld over 2,5 jaar.
Het heeft een faculteitsdeel van 12-18 EC. en een
faculteitsoverstijgend deel van 12-18 EC.

Het honourstraject komt bovenop het reguliere programma en is alleen
toegankelijk voor studenten die meer willen en kunnen dan het reguliere
programma biedt.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
collegegeld nog niet bekend

Na het maken van je studiekeuze biedt VU Matching je de mogelijkheid om te bepalen of de studie overeen komt met het beeld en de verwachtingen die je hebt en of de studie bij jou past. VU Matching is een onderdeel van de aanmeldprocedure voor alle bacheloropleidingen van de VU en bestaat uit twee onderdelen. Na het inloggen op VUnet doe je het eerste onderdeel: de digitale vragenlijst. Het tweede onderdeel is de activiteit van de opleiding op de VU Campus.
toelaatbare profielen
vwo C&Mwiskunde A of wiskunde B
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
hbo-pAls je in wilt stromen in de bachelor Aarde en Economie op basis van een hbo-propedeuse diploma (zonder vwo-diploma) dien je te voldoen aan 2 extra eisen: Wiskunde A of B en Engels op 6 VWO niveau
inbegrepen in collegegeld
registration fee
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

199 studenten volgen deze opleiding
32% daarvan is vrouw
46 eerstejaars gestart in 2017
43% daarvan is vrouw
22864 studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam
58% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

GeoVusie
Naast borrels en feesten organiseert GeoVUsie excursies in binnen- en buitenland, een zeilweekend, feesten, speciale borrels, sporttoernooien, een trektocht, introductieweek en -weekend voor de eerstejaars, uitwisselingen, culturele uitstapjes, een loopba

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.14.1
inhoud3.83.8
docenten3.73.7
studiefaciliteiten3.23.2
studielast3.83.8
studiebegeleiding3.43.4
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Aarde en economie aan de Vrije Universiteit Amsterdam is beoordeeld door 76 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Met een bachelor Aarde en Economie kun je al aan het werk gaan. Maar je kunt ook een toegepaste educatieve of communicatiemaster gaan volgen, als bijvoorbeeld het onderwijs of de journalistiek je trekt.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Met een bachelor Aarde en Economie kun je overal aan de slag, bijvoorbeeld als deskundige bij een onderzoeksinstituut, waterschap of ministerie, of als adviseur of beleidsmedewerker bij het bouwen van een duurzaam energie- of waterproject bij een groot ingenieursbureau of NGO. Je hebt immers een uniek pakket van Aardwetenschappen en Economie in je achterzak, inclusief Ruimtelijke Ordening en kennis van sociale processen.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2493gemiddeld bruto maandloon
72%kans op een vaste baan
28%kans op een voltijd baan
68%kans op een baan op niveau
65%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
76%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Wageningen UniversityClimate Studies+ aanv. eisen
Amsterdam VUEarth sciencesgeen aanvullende eisen
TU DelftEngineering & Policy Analysis+ aanv. eisen
Wageningen UniversityEnvironmental Sciences+ aanv. eisen
Wageningen UniversityGeo-information Science+ aanv. eisen
TU DelftGeomatics+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitLeraar Aardrijkskunde educational+ 60 EC pre-master
UULeraar VHO aardrijkskunde full-time,part-time educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Aardrijkskunde educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Aardrijkskunde part-time educational+ 60 EC pre-master
TU DelftScience Communication+ toelatingsgesprek
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

adviseur
beleidsmedewerker
deskundige
bron: StudieData

Contact

studievoorlichting
E: contact@vu.nl
T: (020) 598 5000
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite