Aardwetenschappen

Vrije Universiteit Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Vind je processen, zoals vulkanisme, klimaatverandering, aardbevingen en overstromingen boeiend? Wil jij weten hoe lang er nog schoon drinkwater is? Hoe het zit met de bodem onder onze voeten?

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvooral Nederlands
deels Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56986
numerus fixusnee
honoursnee
Bij Aardwetenschappen leer je van alles over de Aarde. Jouw opgedane kennis breng je direct in de praktijk, tijdens veldwerk en excursies in zowel binnen- als buitenland.

Tijdens de bacheloropleiding Aardwetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam doe je theoretische en praktische kennis op van onze planeet Aarde. Alle aspecten komen aan bod: van het middelpunt tot aan de top van de atmosfeer. Je leert over geologie, fysische geografie, wiskundige modellen, satellietwaarnemingen en natuurkundige of chemische metingen om de processen van het Systeem Aarde te begrijpen. De opleiding gaat dieper in op de invloed die de Aarde op de maatschappij heeft. En andersom. Denk aan aardbevingen, schoon drinkwater of overstromingen door klimaatveranderingen. Als aardwetenschapper ben je straks opgeleid met kennis van zaken die er toe doet in de toekomst!

Waarom aan de Amsterdam VU?

awardKeuzegids topopleiding
2015, 2016, 2017, 2018
Je komt in een jaargroep van maximaal 80 studenten. Groot genoeg om de belangrijke richtingen te kunnen aanbieden, klein genoeg voor intensief contact met medestudenten en docenten. Vanuit het VU-thema Science for Sustainability ontwikkel je een brede en diepe blik op het vakgebied Aardwetenschappen.
Tot in het tweede jaar doe je echt Aardwetenschappen: een combinatie van de diepere ondergrond, het landschap en klimaat. Pas in de loop van het tweede jaar kies je een hoofdrichting. Je verdiept je in Geologie, Fysische Geografie en Geo-milieuwetenschappen, met de aarde als verbindend element.Geologie gaat meer om ín de Aarde, Fysische Geografie meer over óp de Aarde. Na deze bachelor ben je volledig toegerust om je te gaan specialiseren via een van onze Earth Sciences-masters.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwJe leert tijdens college en practicum, maar vooral ook buiten bij excursies en veldwerk. Je begint je studie met een breed georiënteerd algemeen jaar. In het tweede jaar kies je één van de hoofdrichtingen. In het derde jaar volg je een minor en je sluit de opleiding af met een bachelorproject waarbij je wetenschappelijk onderzoekt leert doen in het veld, in het lab en met computermodellen.
1e jaar Aangezien Aardwetenschappen geen vak in het voortgezet onderwijs is, moet iedereen wennen aan de manier waarop Aardwetenschappers naar de Aarde kijken. Je leert over veel zaken de basis, waar je in het tweede en derde jaar op kan voortbouwen. Als je van een gesteente dat door een rivier is afgezet meer wil begrijpen, is kennis van hoe rivieren nu stromen zeer verhelderend. Ook leer je basisvaardigheden in het verzamelen van gegevens tijdens veldwerk in de Ardennen, Brabant en in Spanje.
periode
123456
Eigenschappen van gesteenten
6 EC
Systeem Aarde
6 EC
Wiskunde en computergebruik
6 EC
Global Change
6 EC
Sedimentologie en stratigrafie
6 EC
Tektoniek
3 EC
Veldpracticum Brabant
3 EC
Eerstejaars veldproject Aardwetenschappen
6 EC
2e jaar De eerste heflt van het tweede jaar volg je nog een gezamenlijk programma en ontwikkel je je verder tot all-round Aardwetenschapper. Daarnaast volg je ondersteunende vakken. Aan het begin van het tweede semester kies je voor een hoofdrichting: Geologie & Geochemie of Aardoppervlak. De vakken, practica en veldwerk zijn voor deze richtingen anders van inhoud.
3e jaar Het eerste half jaar van het derde jaar kun je een minor volgen. Dat kan een pakket vakken zijn bij een heel andere opleiding of elders in Europa of de wereld. Aan de VU kun je je verder verdiepen in de richting die je in het tweede jaar al bent ingeslagen. In het tweede deel van het jaar ben je bezig met je Bachelorproject. Hier leer je aardwetenschappelijk onderzoek te doen, in het veld, in het lab en met computermodellen.

specialisaties

specialisatie Geologie en geochemie

Deze specialisatie kun je kiezen in het tweede jaar van de bachelor.

minor Minor Geology & Geochemistry

Deze minor focust op het verdiepen van kennis aangaande geologische en geochemische processen die zich in het binneste van de aarde afspelen.

Cursussen zullen gaan over de historische geologie en sedimentologie, grootschalige tektonische processen, petrologie zoals toegepast op de verschillende subsystemen van System Aard- en isotoopgeochemie. In één keuzevak hebben studenten de optie om te kiezen tussen Inleidende Planetaire Wetenschap, of cursussen die hun profiel verbreden, zoals Hydrology of the Netherlands, Introductory Biogeoscience en sociale geografie.

specialisatie Aardoppervlak

Deze specialisatie kun je kiezen in het tweede jaar van de bachelor

Onderwijs

taal van onderwijs70% nl
30% en
onderwijsopzet10% zelfstudie
60% theorie
30% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, computer opdrachten, excursie, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, laboratoriumwerk, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, poster presentatie, practicum, project, seminar, werkcollege, werkgroep, zelfstudie
onderwijsvormen
Bij deze opleiding hoort veel veldwerk! Meer van de Aarde begrijpen kan alleen door er zelf ook veel van te zien en bestuderen.
doelstelling
Met de opleiding wordt beoogd studenten zodanige theoretische en praktische basiskennis en vaardigheden bij te brengen op het gebied van de aardwetenschappen en aanverwante bètadisciplines, dat zij een masteropleiding in de Aardwetenschappen of aanverwante discipline kunnen volgen, of eventueel kunnen toe treden tot de arbeidsmarkt. De opleiding beoogt tevens studenten kennis te laten maken met het belang van de discipline in een brede wetenschappelijke, wijsgerige en maatschappelijke context.
studeren in het buitenland
Door veldwerken en excursies zijn studenten Aardwetenschappen sowieso al een deel van hun opleiding in het buitenland. Studeren aan een buitenlandse universiteit behoort zeker tot de mogelijkheden, door de vele contacten over de hele wereld is dat zelfs eenvoudig te regelen.
exchange programs
  • buitenland - Europa
    Alle studenten AW studeren een deel in het buitenland door alle veldwerken en excursies. Daarnaast zijn er veel buitenlandse contacten waardoor studenten eenvoudig een deel van hun opleiding in het buitenland kunnen volgen.
  • Allerlei universiteiten Erasmus - Europa
    Er is van alles te realiseren, door het internationale karakter van de opleiding zijn er veel contacten met buitenlandse universiteiten.
bindend studieadvies
  • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden


De meeste bacheloropleidingen aan de VU hanteren het Bindend Studie Advies (BSA). Het BSA betekent dat je in het eerste jaar van je bachelor 42 EC moet halen.Lukt het je niet om aan de norm te voldoen in het eerste jaar, dan mag je deze opleiding aan de VU niet voortzetten en je gedurende drie opeenvolgende jaren niet opnieuw inschrijven voor deze opleiding. Dit geldt ook voor een andere opleiding aan de VU die het eerste jaar met deze opleiding gemeen heeft.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
wettelijk tarief : € 2143 (€1072 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 8796

1 september 2021

aanmelding deadline : 1 mei 2021
collegegeld nog niet bekend

Na het maken van je studiekeuze biedt VU Matching je de mogelijkheid om te bepalen of de studie overeen komt met het beeld en de verwachtingen die je hebt en of de studie bij jou past. VU Matching is een onderdeel van de aanmeldprocedure voor alle bacheloropleidingen van de VU en bestaat uit twee onderdelen. Na het inloggen op VUnet doe je het eerste onderdeel: de digitale vragenlijst. Het tweede onderdeel is de activiteit van de opleiding op de VU Campus.
toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gnatuurkunde
vwo E&Mnatuurkunde + scheikunde
vwo C&M(wiskunde A of wiskunde B) + natuurkunde + scheikunde
hbo-ptoelaatbaar
studie kosten
bron: Vrije Universiteit Amsterdam
bedrag kostenpost
€ 350per jaar
€ 200studiematerialenin het eerste jaar
inbegrepen in collegegeld
examination
registration fee

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

241 studenten volgen deze opleiding
33% daarvan is vrouw
61 eerstejaars gestart in 2017
36% daarvan is vrouw
22864 studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam
58% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

GeoVusie
Naast borrels en feesten organiseert GeoVUsie excursies in binnen- en buitenland, een zeilweekend, feesten, speciale borrels, sporttoernooien, een trektocht, introductieweek en -weekend voor de eerstejaars, uitwisselingen, culturele uitstapjes, een loopba

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/2 Amsterdam VU
Aardwetenschappen
star Keuzegids topopleiding 2015
Keuzegids topopleiding 2016
Keuzegids topopleiding 2017
Keuzegids topopleiding 2018
€ 424 gemiddelde kamerhuur
61 eerstejaars
36% vrouw
? uur contacttijd/week
2/2 UU
Aardwetenschappen
€ 336 gemiddelde kamerhuur
91 eerstejaars
35% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.54.3
inhoud4.24.0
docenten4.24.0
studiefaciliteiten3.53.6
studielast3.83.8
studiebegeleiding3.63.7
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Aardwetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam is beoordeeld door 106 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.5 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Je bent klaar met je studie maar hoe ziet de volgende stap er dan voor je uit?

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Klimaatverandering, toenemende schaarste in (drink)water en grondstoffen: er is genoeg op te lossen de komende decennia, en dat betekent dat het toekomstperspectief van een aardwetenschapper er goed uit ziet!
Na de bacheloropleiding Aardwetenschappen gaan niet veel studenten meteen werken. Als je besluit om toch te gaan werken, zijn er soms banen als beleidsmedewerker of junior adviseur, maar ga je waarschijnlijk niet binnen het vakgebied aan de slag.

Volg je na je bachelor een master, dan heb je keuze uit veel verschillende soorten banen. Bijvoorbeeld als promovendus of als grondwater modelleur, als GIS (Geografische Informatie Systemen - zoals satellieten) onderzoeker of als aardrijkskundeleraar.
beroepen: Geoloog,Klimatoloog,Hydroloog,Promovendus/PhD-student,
beroepen: Geoloog,Klimatoloog,Hydroloog,Promovendus/PhD-student,

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2574gemiddeld bruto maandloon
61%kans op een vaste baan
39%kans op een voltijd baan
69%kans op een baan op niveau
81%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
69%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Wageningen UniversityClimate Studies+ aanv. eisen
Wageningen UniversityDevelopment and Rural Innovation+ aanv. eisen
Wageningen UniversityEarth and Environment+ basiskennis
+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
+ cijfergemiddelde
Amsterdam VUEarth Sciencesgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAEnvironmental Management+ aanv. eisen
Amsterdam UVAGeo-ecological Dynamics+ aanv. eisen
UUEarth Structure and Dynamics researchgeen aanvullende eisen
UUEnergy Science researchgeen aanvullende eisen
TU DelftEngineering & Policy Analysis+ aanv. eisen
Amsterdam VUEnvironment and Resource Managementgeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityEnvironmental Sciences+ aanv. eisen
Wageningen UniversityGeo-information Science+ aanv. eisen
TU DelftGeomatics+ aanv. eisen
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUHydrologygeen aanvullende eisen
TU DelftIndustrial Ecology - TU Delft en Universiteit Leiden+ basiskennis
Wageningen UniversityInternational Land and Water Management+ aanv. eisen
UULeraar VHO aardrijkskunde full-time,part-time educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Aardrijkskunde educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Aardrijkskunde part-time educational+ 60 EC pre-master
TU DelftScience Communication+ toelatingsgesprek
Universiteit TwenteSpatial Engineering+ aanv. eisen
UUWater Science and Management+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

geoloog
hydroloog
klimatoloog
promovendus/phd-student
bron: StudieData

Contact

studievoorlichting
E: contact@vu.nl
T: (020) 598 5000
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite