Bestuurs- en organisatiewetenschap

Vrije Universiteit Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

De overheid die genderneutrale wc's doorvoert, supermarkten die elkaar beconcurreren en hoe ga je als gemeente om met vluchtelingen? Bij Bestuurs- en Organisatiewetenschap duik je in diverse thema's!

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaBSc Bestuurs- en Organisatiewetenschap
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvoornamelijk Nederlands
zeer weinig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code50007
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Je verdiept je in het functioneren van overheid, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Je onderzoekt welke keuzes organisaties en bedrijven maken onder druk van veranderingen in de samenleving, hoe ze die keuzes in hun eigen organisatie doorvoeren en wat de gevolgen hiervan zijn voor de communicatie en cultuur binnen de organisatie. Je kijkt kritisch naar de wijze waarop verschillende organisaties samenwerken om maatschappelijke problemen – zoals schooluitval en criminaliteit – aan te pakken. En je bestudeert het steeds belangrijker wordende maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Doordat je op de VU vanuit zowel een bestuurskundige als organisatiewetenschappelijke perspectief leert kijken, heb je later op de arbeidsmarkt een unieke, onderscheidende positie!

Waarom aan de Amsterdam VU?

 • Bestuurlijke en organisatorische processen hangen zo met elkaar samen dat ze in samenhang bestudeerd worden.
 • Parallel aan de theorie leer je organisatieproblemen analyseren en oplossen.
 • Veel ruimte voor eigen verantwoordelijkheid.
 • Goed ontwikkeld mentoraat.

Open dagen en meeloopdagen

VU Bachelordag Amsterdam
Bezoek tijdens de open dag van de Vrije Universiteit Amsterdam onze campus en maak kennis met verschillende bacheloropleidingen. Stel je vragen aan studenten en docenten op de informatiemarkt. Door het jaar heen kun je ook komen Proefstuderen bij een opleiding van jouw keuze.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwDe bacheloropleiding Bestuurs- en organisatiewetenschap duurt drie jaar. Je volgt hoorcolleges en werkcolleges. Bij hoorcolleges draait het om de vakliteratuur. Bij werkcolleges ga je zelf aan de slag. De opleiding kent een logische opbouw en biedt voldoende keuzeruimte. Alle gelegenheid dus om je eigen interesses te volgen.
1e jaar Je maakt kennis met het vakgebied en belangrijke thema's als bestuur en besluitvorming, communicatie binnen en tussen organisaties en cultuur in organisaties. Je werkt aan wetenschappelijke vaardigheden zoals presenteren, discussiëren en academisch schrijven. Ook doe je in dit eerste jaar een onderzoeksproject.
periode
123456
Bachelorwerkgroep bestuurs- en organisatiewetenschap 1
6 EC
Kernthema's bestuurs- en organisatiewetenschap
6 EC
Bestuur, politiek en samenleving
6 EC
Methodologie van sociaalwetenschappelijk onderzoek
6 EC
Bachelorwerkgroep bestuurs- en organisatiewetenschap 2
6 EC
Beschrijvende en inferentiële statistiek
6 EC
Gedrag en communicatie in organisaties
6 EC
Bachelorwerkgroep bestuurs- en organisatiewetenschap 3
6 EC
Beleid en besluitvorming
6 EC
Wetenschapsgeschiedenis
6 EC
2e jaar Je verdiept en verbreedt je kennis en versterkt je vaardigheden. Je volgt bijvoorbeeld vakken over sociaal kapitaal en management van de publieke sector en je gaat aan de slag met concrete cases. Je specialiseert je in Bestuurswetenschap of Organisatiewetenschap en je volgt interdisciplinaire vakken over één van drie grote thema's (diversity, globalization, networks) die je voorbereiden op de wereld van morgen.
periode
123456
Public Management
6 EC
Public Management
6 EC
Sociaal kapitaal en netwerken
6 EC
Sociaal kapitaal en netwerken
6 EC
Bachelorwerkgroep bestuurs- en organisatiewetenschap 4
6 EC
Bachelorwerkgroep bestuurs- en organisatiewetenschap 4
6 EC
Economie, markt en overheid
6 EC
EU Governance in an International Context
6 EC
Organizational Culture and Change
6 EC
Strategie en besluitvorming
6 EC
Filosofie van management en organisatie
6 EC
Filosofie van management en organisatie
6 EC
Networks 1 or Diversity 1 or Globalization 1
6 EC
Networks 1 or Diversity 1 or Globalization 1
6 EC
Bachelorwerkgroep bestuurs- en organisatiewetenschap 5: Bestuurswetenschap
6 EC
Bachelorwerkgroep bestuurs- en organisatiewetenschap 5: Organisatiewetenschap
6 EC
Instituties, identiteit en imago
6 EC
Networks 2 or Diversity 2 or Globalization 2
6 EC
Networks 2 or Diversity 2 or Globalization 2
6 EC
Recht voor overheid en bedrijf
6 EC
3e jaar Je start met de keuzeruimte. Je bepaalt dan zelf een half jaar lang hoe je studie eruitziet. Je kunt kiezen voor een stage, keuzevakken of een minor in een van de andere sociale wetenschappen, hier of in het buitenland. Je sluit het jaar af met een bachelorthesis. Je analyseert een maatschappelijk vraagstuk, waarover je individueel verslag doet. Met dit onderzoek laat je zien wat je in drie jaar hebt geleerd en wat je kunt. Hierna ben je klaar voor de arbeidsmarkt óf een masteropleiding.
periode
123456
Besturen van de samenleving
6 EC
Organizations in the 21st Century
6 EC
Onderzoekspracticum bestuurs- en organisatiewetenschap
12 EC
Keuzeruimte
12 EC
Bachelorthesis bestuurs- en organisatiewetenschap
12 EC

afstudeerrichtingen

afstudeerrichting Organisatiewetenschap

In de afstudeerrichting Organisatiewetenschap verdiep je je in thema's als ondernemingsstrategieën, cultuur binnen organisaties, communicatie binnen organisaties en reputatiemanagement.

In deze richting volg je de volgende vakken:

 • Organizational Culture and Change
 • Strategie en besluitvorming
 • Bachelorwerkgroep 5: Organisatiewetenschap
 • Instituties, identiteit en imago
 • Organizations in the 21st century

afstudeerrichting Bestuurswetenschappen

Je verdiept je in thema's als openbaar bestuur en besluitvormingsprocessen binnen de overheid en je kijkt naar het functioneren van maatschappelijke organisaties, zoals een ziekenhuis en de politie.

In deze richting volg je de volgende vakken:

 • Recht voor overheid en bedrijf
 • Economie, markt en overheid
 • Bachelorwerkgroep 5: Bestuurswetenschap
 • EU Governance in an International Context
 • Besturen van de samenleving

Onderwijs

taal van onderwijs85% nl
15% en
onderwijsopzet40% zelfstudie
40% theorie
20% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, literatuurstudie, mondelinge presentatie, computer opdrachten, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, portfolio, workshop, groepsdiscussie, individuele opdracht, practicum, zelfstudie, project, seminar
doelstelling
De opleiding Bestuurs- en organisatiewetenschap wil studenten kennis en inzicht, vaardigheden en attitude bijbrengen op het terrein van bestuurs- en organisatiewetenschap, zodat de afgestudeerde zelfstandig een beroep kan beoefenen en in aanmerking komt voor een gespecialiseerde vervolgopleiding.
studeren in het buitenland
Wil je een half jaar lang studeren in Italië, Zuid-Afrika of Canada? Dat kan! De VU werkt samen met tientallen universiteiten wereldwijd . Daardoor kun je gemakkelijk en relatief voordelig in het buitenland studeren. Bovendien kun je als uitwisselingstudent in aanmerking komen voor een beurs.
bindend studieadvies
 • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program VU Honours Programme

.

Het Honoursprogramma is bedoeld voor studenten die aan het eind van hun eerste jaar alle vakken afgerond hebben, gemiddeld een 7,5 staan en gemotiveerd zijn om extra vakken te volgen in het tweede en derde jaar van hun studie.Je behaalt 30 extra studiepunten bovenop de 180 punten uit de normale bachelor. Dit doe je door je te verdiepen in je eigen studie en te verbreden via interdisciplinaire vakken.
De interdisciplinaire vakken worden gegeven door topdocenten van de VU, de UvA, het Amsterdam University College en door (internationale) gastdocenten.
De groepen zijn klein en je wordt geacht presentaties te geven, papers te schrijven en een actieve bijdrage te leveren aan de discussiesHet

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2018

aanmelding deadline : 1 mei 2018
wettelijk tarief : € 2060 (€1030 in het eerste jaar)

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
collegegeld nog niet bekend

Aanmelden voor de bachelor Bestuurs- en organisatiewetenschap doe je vóór 1 mei in Studielink. Vervolgens doe je mee aan VU matching om te checken of de gekozen opleiding echt bij je past.
Je aanmelding is pas volledig afgerond als je bevestiging hebt gekregen van Studielink en het collegegeld betaald hebt vóór 31 augustus 2018.
toelaatbare profielen
vwo C&MEr zijn geen aanvullende eisen.
vwo E&MEr zijn geen aanvullende eisen.
vwo N&GEr zijn geen aanvullende eisen.
vwo N&TEr zijn geen aanvullende eisen.
WO propedeuseEr zijn geen aanvullende eisen.
hbo-pEr zijn geen aanvullende eisen.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

708 studenten volgen deze opleiding
52% daarvan is vrouw
52 eerstejaars gestart in 2017
48% daarvan is vrouw
22357 studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam
57% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

EOS


Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Mieke Oosterlee
Student Bestuurs- en organisatiewetenschap

Ik ben erg tevreden met mijn keuze om Bestuurs- en organisatiewetenschap te studeren aan de VU. Bij mijn studiekeuze twijfelde ik tussen Bestuurskunde en Bedrijfskunde. Bestuurs- en organisatiewetenschap ligt tussen die interessegebieden in. Zo kon ik ontdekken wat ik leuk vind zonder me gelijk te binden aan een vakgebied. De hoorcolleges zijn interactief. De drempel om op docenten af te stappen en vragen te stellen, is daardoor laag. Dat vind ik erg prettig..

...


lees verder ...
Danielle Bras
De afwisseling van hoorcolleges en werkgroepen bevalt me erg goed. In de hoorcolleges krijg je de stof aangereikt, waarna je in werkgroepen de diepte ingaat. Door de werkgroepen leer ik mijn medestudenten kennen en ben ik met een aantal bevriend geraakt. We gaan vaak samen naar college. Daarnaast doen we voor een vak samen een onderzoek naar burgerparticipatie. Binnenkort gaan we met het groepje naar een congres. Zo kom je nog eens ergens!

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/2 Amsterdam VU
Bestuurs- en organisatiewetenschap
€ 424 gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
52 eerstejaars
48% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
85% Nederlandstalig
15% Engelstalig
2/2 UU
Bestuurs- en organisatiewetenschap
€ 336 gemiddelde kamerhuur
4.3/5 studenttevredenheid
76 eerstejaars
55% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.94.0
inhoud3.63.8
docenten3.53.7
studiefaciliteiten3.53.4
studielast3.93.9
studiebegeleiding3.33.5
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Bestuurs- en organisatiewetenschap aan de Vrije Universiteit Amsterdam is beoordeeld door 210 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.
bron: Vrije Universiteit Amsterdam
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 3.9 4.2
aantal eerstejaars 120 224
ervaren contacttijd per week 6-12 12-18
doorstroom naar tweede jaar 66% 93%
diploma binnen 4 jaar 59% 87%
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.

In het aantal eerstejaarsstudenten zijn ook premasterstudenten opgenomen. De bachelor Bestuurs- en organisatiewetenschap telde in 2015 ongeveer 176 eerstejaars bachelorstudenten.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Als afgestudeerde bachelor heb je een brede basiskennis van Bestuurs- en organisatiewetenschap én je beschikt over academische vaardigheden. Wil je je verder specialiseren, dan kan dat via een van de masteropleidingen waarin je direct kunt instromen. Kijk voor alle voor jou interessante masters op www.fsw.vu.nl/masters

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Met je diploma Bestuurs- en organisatiewetenschap heb je goede kansen op de arbeidsmarkt. Je kunt gaan werken als adviseur op een specifiek gebied (bijvoorbeeld fusies en overnames), maar je kunt ook in een commerciële functie terechtkomen. Of is beleidsmedewerker misschien meer iets voor jou? De non-profitsector en de overheid bieden op dat gebied veel mogelijkheden en kansen.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2432gemiddeld bruto maandloon
71%kans op een vaste baan
12%kans op een voltijd baan
53%kans op een baan op niveau
43%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
72%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Amsterdam VUBeleid, communicatie en organisatiegeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitBeleidsadviseringgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitBesturen van veiligheidgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitBestuurskundegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUBestuurskunde: Besturen van maatschappelijke organisaties full-time,part-timegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUBestuurskunde: Besturen van veiligheid full-time,part-timegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUBestuurskunde: Besturen van zorgvernieuwinggeen aanvullende eisen
Amsterdam VUBestuurskunde: Kwaliteit van besturen full-time,part-timegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUCommunicatiewetenschap+ aanv. eisen
Wageningen UniversityCommunication, Health and Life Sciences+ aanv. eisen
Universiteit LeidenCrisis and Security Management+ aanv. eisen
Amsterdam VUCulture, Organization and Managementgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityBusiness and Governance+ aanv. eisen
RijksuniversiteitEnvironmental and Infrastructure Planning+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteEuropean Studiesgeen aanvullende eisen
ErasmusHuman Resource Management+ basiskennis
Tilburg UniversityLeraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen dual educational+ 60 EC pre-master
UvALerarenopleiding Maatschappijleer part-time educational+ 60 EC pre-master
Tilburg UniversityManagement of Cultural Diversity+ aanv. eisen
Universiteit LeidenManagement van de publieke sector+ aanv. eisen
Amsterdam VUMaster Educatie in de mens- en maatschappijwetenschappengeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityOrganization Studies+ aanv. eisen
Amsterdam VUWork and Organizational Psychologygeen aanvullende eisen
Universiteit TwentePublic Administrationgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenPublic Administration+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEconomics and Governance+ aanv. eisen
Universiteit LeidenInternational and European Governance+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPublic Management and Leadership+ aanv. eisen
Tilburg UniversityPublic Governancegeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitPubliek Managementgeen aanvullende eisen
TU DelftScience Communication+ toelatingsgesprek
Amsterdam VUSociologie full-time,part-timegeen aanvullende eisen
UUStrategic Human Resource Managementgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityStrategic Management+ aanv. eisen
Tilburg UniversitySupply Chain Management+ aanv. eisen
ErasmusZorgmanagement part-timegeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

ambtelijk secretaris or
beleidsmedewerker agrarische zaken
beleidsmedewerker economische zaken
beleidsmedewerker infrastructuur
beleidsmedewerker onderwijs
beleidsmedewerker recreatie en toerisme
beleidsmedewerker sociale zaken en welzijn
beleidsmedewerker volksgezondheid
hoofd afdeling welzijn, onderwijs en burgerzaken
wijkmanager
bron: UWV

Contact

studievoorlichting
E: contact@vu.nl
T: (020) 598 5000
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite