Bestuurs- en organisatiewetenschap

Vrije Universiteit Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Bij Bestuurs- en Organisatiewetenschap aan de VU kijk je niet alleen naar kille cijfers, maar ook naar de mensen daarachter. Hoe reageren zij op maatschappelijke veranderingen?

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvoornamelijk Nederlands
zeer weinig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code50007
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Tijdens de bachelor Bestuurs- en Organisatiewetenschap aan de VU bestudeer je hoe de overheid, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven functioneren. Je onderzoekt hoe zij omgaan met veranderingen en maatschappelijke vraagstukken. Wat betekent digitalisering voor management en beleid? Waarom verloopt de fusie tussen Air France en KLM zo moeizaam? Hoe hanteer je als gemeente een plotselinge toestroom van vluchtelingen?

Anders dan aan andere universiteiten is Bestuurs- en Organisatiewetenschap aan de VU een sociaalwetenschappelijke studie. Dat betekent dat je niet alleen kijkt naar kille cijfers, maar ook naar de mensen daarachter. Hoe reageren zij op ontwikkelingen als integratie van nieuwkomers, vergrijzing of duurder wordende zorg? Aan de VU krijg je de tijd en vrijheid om je eigen pad te bewandelen en te kiezen wat jij interessant vindt. Een mentorprogramma stimuleert en ondersteunt je daarbij.

Na de bachelor kun je kiezen uit talloze masters om verder te studeren. Als afgestudeerd Bestuurs- en Organisatiewetenschapper ben je in trek bij werkgevers. Je kunt aan de slag als consultant of beleidsmedewerker bij de overheid, een maatschappelijke organisatie, in het bedrijfsleven of het onderwijs.

Waarom aan de Amsterdam VU?

 • Bij Bestuurs- en Organisatiewetenschap leer je hoe je besluiten neemt en hoe je die toepast in de dagelijkse praktijk.
 • Bestuurs- en Organisatiewetenschap is aan de VU écht een sociaalwetenschappelijke studie. Je bestudeert organisaties én de mensen die daar mee te maken hebben.
 • Samen met studenten uit andere sociale wetenschappen volg je interdisciplinaire vakken. Zo leer je vanuit verschillende invalshoeken kijken naar actuele bestuurs- en organisatiewetenschappelijke vraagstukken.
 • Aan de VU krijg je de tijd en vrijheid om je eigen pad te bewandelen en te kiezen wat jij interessant vindt. Een mentorprogramma stimuleert en ondersteunt je daarbij.
 • De VU heeft goede contacten met universiteiten in het buitenland, zodat je een deel van je studie aan een buitenlandse universiteit kunt volgen.
 • De VU is een goed bereikbare campusuniversiteit waar je studenten uit alle disciplines tegenkomt.
 • Diversiteit is belangrijk aan de VU. Iedereen is welkom.


Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouw
Je onderzoekt hoe de overheid, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven functioneren. Hoe gaan zij om met veranderingen als digitalisering? Wat betekent dit voor management en beleid?
Lees meer in de studiegids: https://vu.nl/nl/studiegids/2018-2019/bachelor/a-b/bestuurs-en-organisatiewetenschap/index.aspx

1e jaar Je maakt kennis met het vakgebied en belangrijke thema's als bestuur en besluitvorming, communicatie binnen en tussen organisaties en cultuur in organisaties. Je werkt aan wetenschappelijke vaardigheden zoals presenteren, discussiëren en academisch schrijven. Ook doe je in dit eerste jaar een onderzoeksproject.
periode
123456
Bachelorwerkgroep bestuurs- en organisatiewetenschap 1
6 EC
Kernthema's bestuurs- en organisatiewetenschap
6 EC
Bestuur, politiek en samenleving
6 EC
Methodologie van sociaalwetenschappelijk onderzoek
6 EC
Bachelorwerkgroep bestuurs- en organisatiewetenschap 2
6 EC
Beschrijvende en inferentiële statistiek
6 EC
Gedrag en communicatie in organisaties
6 EC
Bachelorwerkgroep bestuurs- en organisatiewetenschap 3
6 EC
Beleid en besluitvorming
6 EC
Wetenschapsgeschiedenis
6 EC
2e jaar Je gaat de diepte in en leert hoe je organisatieadvies kunt geven en beleid evalueert. Tijdens de vakken Public Management en Sociaal Kapitaal en Netwerken verdiep je je in sociale cohesie en bestuur. Daarnaast kies je een specialisatie: Bestuurswetenschap of Organisatiewetenschap. In het tweede semester volg je samen met studenten uit andere disciplines Social Sciences for Society. Je kiest één van de drie thema's van de Sociale Wetenschappen: globalisering, diversiteit of digitalisering.
periode
123456
Public Management
6 EC
Public Management
6 EC
Sociaal kapitaal en netwerken
6 EC
Sociaal kapitaal en netwerken
6 EC
Bachelorwerkgroep bestuurs- en organisatiewetenschap 4
6 EC
Bachelorwerkgroep bestuurs- en organisatiewetenschap 4
6 EC
Economie, markt en overheid
6 EC
EU Governance in an International Context
6 EC
Organizational Culture and Change
6 EC
Strategie en besluitvorming
6 EC
Filosofie van management en organisatie
6 EC
Filosofie van management en organisatie
6 EC
Networks 1 or Diversity 1 or Globalization 1
6 EC
Networks 1 or Diversity 1 or Globalization 1
6 EC
Bachelorwerkgroep bestuurs- en organisatiewetenschap 5: Bestuurswetenschap
6 EC
Bachelorwerkgroep bestuurs- en organisatiewetenschap 5: Organisatiewetenschap
6 EC
Instituties, identiteit en imago
6 EC
Networks 2 or Diversity 2 or Globalization 2
6 EC
Networks 2 or Diversity 2 or Globalization 2
6 EC
Recht voor overheid en bedrijf
6 EC
3e jaar In het eerste semester bepaal je zelf hoe jouw studie eruit ziet. Je kunt stage lopen, studeren in het buitenland of een minor volgen die je voorbereidt op een master in een andere discipline, zoals Economie of Politicologie.

Tijdens het onderzoekspracticum in het tweede semester werk je samen met opdrachtgevers uit de praktijk, zoals bedrijven, lokale overheden, woningbouwcoöperaties of schoolbesturen. Je analyseert welke problemen er bij hen spelen, bijvoorbeeld werkdruk onder leerkrachten o
periode
123456
Besturen van de samenleving
6 EC
Organizations in the 21st Century
6 EC
Onderzoekspracticum bestuurs- en organisatiewetenschap
12 EC
Keuzeruimte
12 EC
Bachelorthesis bestuurs- en organisatiewetenschap
12 EC

afstudeerrichtingen

afstudeerrichting Bestuurswetenschappen

Je verdiept je in thema's als openbaar bestuur en besluitvormingsprocessen binnen de overheid en je kijkt naar het functioneren van maatschappelijke organisaties, zoals een ziekenhuis en de politie.

In deze richting volg je de volgende vakken:

 • Recht voor overheid en bedrijf
 • Economie, markt en overheid
 • Bachelorwerkgroep 5: Bestuurswetenschap
 • EU Governance in an International Context
 • Besturen van de samenleving

afstudeerrichting Organisatiewetenschap

In de afstudeerrichting Organisatiewetenschap verdiep je je in thema's als ondernemingsstrategieën, cultuur binnen organisaties, communicatie binnen organisaties en reputatiemanagement.

In deze richting volg je de volgende vakken:

 • Organizational Culture and Change
 • Strategie en besluitvorming
 • Bachelorwerkgroep 5: Organisatiewetenschap
 • Instituties, identiteit en imago
 • Organizations in the 21st century

Onderwijs

taal van onderwijs85% nl
15% en
onderwijsopzet40% zelfstudie
40% theorie
20% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, literatuurstudie, mondelinge presentatie, computer opdrachten, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, portfolio, workshop, groepsdiscussie, individuele opdracht, practicum, zelfstudie, project, seminar
doelstelling
De opleiding Bestuurs- en organisatiewetenschap wil studenten kennis en inzicht, vaardigheden en attitude bijbrengen op het terrein van bestuurs- en organisatiewetenschap, zodat de afgestudeerde zelfstandig een beroep kan beoefenen en in aanmerking komt voor een gespecialiseerde vervolgopleiding.
studeren in het buitenland
Wil je een half jaar lang studeren in Italië, Zuid-Afrika of Canada? Dat kan! De VU werkt samen met tientallen universiteiten wereldwijd . Daardoor kun je gemakkelijk en relatief voordelig in het buitenland studeren. Bovendien kun je als uitwisselingstudent in aanmerking komen voor een beurs.
bindend studieadvies
 • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden


Je maakt kennis met kernthema's als gedrag en communicatie in organisaties, bureaucratie, besluitvorming en beleid en managerialism. Je werkt aan wetenschappelijke vaardigheden die je de rest van je studie gebruikt, zoals presenteren, discussiëren, academisch schrijven, zelf onderzoek doen en presenteren.
honours-/excellence program VU Honours Programme

.

Het Honoursprogramma is bedoeld voor studenten die aan het eind van hun eerste jaar alle vakken afgerond hebben, gemiddeld een 7,5 staan en gemotiveerd zijn om extra vakken te volgen in het tweede en derde jaar van hun studie.Je behaalt 30 extra studiepunten bovenop de 180 punten uit de normale bachelor. Dit doe je door je te verdiepen in je eigen studie en te verbreden via interdisciplinaire vakken.
De interdisciplinaire vakken worden gegeven door topdocenten van de VU, de UvA, het Amsterdam University College en door (internationale) gastdocenten.
De groepen zijn klein en je wordt geacht presentaties te geven, papers te schrijven en een actieve bijdrage te leveren aan de discussiesHet

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo C&MEr zijn geen aanvullende eisen.
vwo E&MEr zijn geen aanvullende eisen.
vwo N&GEr zijn geen aanvullende eisen.
vwo N&TEr zijn geen aanvullende eisen.
WO propedeuseEr zijn geen aanvullende eisen.
hbo-pEr zijn geen aanvullende eisen.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

708 studenten volgen deze opleiding
52% daarvan is vrouw
52 eerstejaars gestart in 2017
48% daarvan is vrouw
22864 studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam
58% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

EOS


Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Mieke Oosterlee
Student Bestuurs- en organisatiewetenschap

Ik ben erg tevreden met mijn keuze om Bestuurs- en organisatiewetenschap te studeren aan de VU. Bij mijn studiekeuze twijfelde ik tussen Bestuurskunde en Bedrijfskunde. Bestuurs- en organisatiewetenschap ligt tussen die interessegebieden in. Zo kon ik ontdekken wat ik leuk vind zonder me gelijk te binden aan een vakgebied. De hoorcolleges zijn interactief. De drempel om op docenten af te stappen en vragen te stellen, is daardoor laag. Dat vind ik erg prettig..

...


lees verder ...
Danielle Bras
De afwisseling van hoorcolleges en werkgroepen bevalt me erg goed. In de hoorcolleges krijg je de stof aangereikt, waarna je in werkgroepen de diepte ingaat. Door de werkgroepen leer ik mijn medestudenten kennen en ben ik met een aantal bevriend geraakt. We gaan vaak samen naar college. Daarnaast doen we voor een vak samen een onderzoek naar burgerparticipatie. Binnenkort gaan we met het groepje naar een congres. Zo kom je nog eens ergens!

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/2 Amsterdam VU
Bestuurs- en organisatiewetenschap
€ 424 gemiddelde kamerhuur
52 eerstejaars
48% vrouw
? uur contacttijd/week
85% Nederlandstalig
15% Engelstalig
2/2 UU
Bestuurs- en organisatiewetenschap
€ 336 gemiddelde kamerhuur
76 eerstejaars
55% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.94.0
inhoud3.63.8
docenten3.53.7
studiefaciliteiten3.53.4
studielast3.93.9
studiebegeleiding3.33.5
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Bestuurs- en organisatiewetenschap aan de Vrije Universiteit Amsterdam is beoordeeld door 210 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Of je nu voor de specialisatie Bestuurskunde of Organisatiewetenschap kiest, je studeert af als Bestuurs- én Organisatiewetenschapper. Na de bachelor kun je de doorstroommaster Bestuurskunde of Beleid, Communicatie en Organisatie volgen, maar je kunt ook denken aan: Human Resource Management, Cultuur, Organisatie en Management, Strategy and Organisation, Policy and Economics of de onderzoeksmaster Societal Resilience.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Als afgestudeerd Bestuurs- en Organisatiewetenschapper kun je problemen van verschillende kanten bekijken. Jij kunt beleid en strategie formuleren en organisatieprocessen vormgeven. Je analyseert wat nodig is bij knelpunten en kijkt kritisch naar hoe een organisatie inspeelt op uitdagingen. Dit kun je vanuit organisatie- én bestuurskundig perspectief. Hierdoor ben je in trek op de arbeidsmarkt.
Je kunt aan de slag als beleidsadviseur bij een ministerie of zorginstelling, als consultant bij een adviesbureau of als projectleider bij een multinational.

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2432gemiddeld bruto maandloon
71%kans op een vaste baan
12%kans op een voltijd baan
53%kans op een baan op niveau
43%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
72%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Amsterdam VUBeleid, communicatie en organisatiegeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitBeleidsadviseringgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitBesturen van veiligheidgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitBestuurskundegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUBestuurskunde: Besturen van maatschappelijke organisaties full-time,part-timegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUBestuurskunde: Besturen van veiligheid full-time,part-timegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUBestuurskunde: Besturen van zorgvernieuwinggeen aanvullende eisen
Amsterdam VUBestuurskunde: Kwaliteit van besturen full-time,part-timegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUCommunicatiewetenschapgeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityCommunication, Health and Life Sciences+ aanv. eisen
Universiteit LeidenCrisis and Security Management+ aanv. eisen
Amsterdam VUCulture, Organization and Managementgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityData Science and Society+ aanv. eisen
RUGEnvironmental and Infrastructure Planning+ 30 EC pre-master
ErasmusHuman Resource Management+ basiskennis
Tilburg UniversityLeraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen dual educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer part-time educational+ 60 EC pre-master
Tilburg UniversityManagement of Cultural Diversity+ aanv. eisen
Universiteit LeidenManagement van de publieke sector+ aanv. eisen
Amsterdam VUMaster Educatie in de mens- en maatschappijwetenschappengeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityOrganization Studies+ aanv. eisen
Amsterdam VUWork and Organizational Psychologygeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenPublic Administration+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEconomics and Governance+ aanv. eisen
Universiteit LeidenInternational and European Governance+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPublic Management and Leadership+ aanv. eisen
Tilburg UniversityPublic Governancegeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitPubliek Managementgeen aanvullende eisen
TU DelftScience Communication+ toelatingsgesprek
Amsterdam VUSociologie full-time,part-timegeen aanvullende eisen
UUStrategic Human Resource Managementgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

ambtelijk secretaris or
beleidsmedewerker agrarische zaken
beleidsmedewerker economische zaken
beleidsmedewerker infrastructuur
beleidsmedewerker onderwijs
beleidsmedewerker recreatie en toerisme
beleidsmedewerker sociale zaken en welzijn
beleidsmedewerker volksgezondheid
hoofd afdeling welzijn, onderwijs en burgerzaken
wijkmanager
bron: UWV

Contact

studievoorlichting
E: contact@vu.nl
T: (020) 598 5000
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite