Biomedical Sciences

Vrije Universiteit Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Hoe gebruikt je lichaam je voedsel voor energie? Wat gebeurt er precies in het immuunsysteem bij ziekte? Hoe onderzoek je nieuwe behandelmethodes voor een ziekte als kanker?

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code59324
numerus fixusnee
honoursnee
Tijdens de bacheloropleiding Biomedical Sciences aan de Vrije Universiteit Amsterdam bestudeer je heel gedetailleerd de processen die zich in het menselijk lichaam afspelen - zowel in ziekte als gezondheid. Tijdens de opleiding verdiep je je in moleculen, cellen en organen en leert hoe alles met elkaar samenhangt. Als je ziekten wilt kunnen doorgronden en een bijdrage wilt leveren aan oplossingen via het doen van onderzoek, kijk dan eens of deze studie bij je past. Als biomedicus werk je meestal niet rechtstreeks met patiënten, maar maak je achter de schermen het verschil. Naast een stevige theoretische basis, volg je vanaf het eerste vak verschillende practica. Je gaat werken in het lab, doet experimenten en leert hoe je veilig kunt omgaan met micro-organismen.
De opleiding volg je in het Engels. Dat heeft een goede reden, want de biomedische onderzoekswereld communiceert in het Engels met elkaar en ook onderzoeken worden veelal in het Engels gepubliceerd.
Je gaat tijdens deze studie veel onderzoekservaring opdoen. In je eerste jaar kun je (middels een stage) bijvoorbeeld kiezen om je aan te sluiten bij een lopend tbc- of kankeronderzoek.

Waarom aan de Amsterdam VU?

Niet alleen ga je academische vaardigheden ontwikkelen op het gebied van de humane biologie en moleculaire biologie, ook ga je leren om biomedische kwesties te onderzoeken vanuit multidisciplinair perspectief. Gebaseerd op het VU thema Human Health & Life Sciences, ga je niet alleen biologische kennis ontwikkelen, maar ook toegepaste vaardigheden aanleren die nodig zijn om als biomedisch onderzoeker een verschil te kunnen maken.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouw
In het eerste jaar zal je veel brede kennis opdoen over de biomedische wetenschappen en basisvaardigheden aanleren die van belang zijn voor de moleculaire en cellulaire biologie. In het tweede jaar ga je meer de diepte in met een focus op humane biologie. In het derde jaar bepaal je zelf welke vakken je volgt en ga je stage lopen.
Voor een jaarschema zie: https://studiegids.vu.nl/nl/Bachelor/2019-2020/biomedical-sciences

1e jaar In het eerste jaar krijg je algemene theorie over het vakgebied Biomedical Sciences en ontwikkel je de basisvaardigheden die je nodig hebt voor met name moleculaire en cellulaire biologie. Je volgt colleges over immunologie, toxicologie, histologie en genetica. Als je wilt kun je ook nog extra vakken volgen die aansluiten bij je interesses.
periode
123456
Inleiding in de biomedische wetenschappen
6 EC
Celbiologie en histologie
6 EC
Microbiologie - toxicologie
6 EC
Humane ontwikkeling
6 EC
Onderzoek in de biomedische wetenschappen
6 EC
Immunologie
6 EC
2e jaar In het tweede jaar volg je meer medisch georiënteerde vakken, zoals medische biochemie, oncologie en neurowetenschappen. Je kijkt ook naar de invloed van voeding en medicijnen op organen en processen. Hoe werken medicijnen? En wat gebeurt er als chemische stoffen in een lichaam terecht komen? Daarnaast zijn er verschillende onderzoekspractica.
3e jaar Je stelt grotendeels je eigen programma samen. Het eerste semester is ingeruimd als vrije keuzeruimte waarin je bijvoorbeeld een minor kunt volgen. Daarna volgt een verplichte cursus (inclusief 'scientific writing in English') die dient als voorbereiding op een onderzoeksstage. Ook volg je een verplicht vak over wetenschapsfilosofie en ethiek.

minors

minor Evolutionary Biology and Ecology

Evolutie is een centraal thema in de biologie dat in elke discipline van de biologie aan bod komt.

Evolutie is een centraal thema in de biologie dat in elke discipline van de biologie aan bod komt. Deze minor illustreert hoe evolutionair denken tot uiting komt in al die verschillende gebieden als de ecologie, genetica, moleculaire biologie, de fysiologie van dieren en gedragswetenschappen. Door de gemeenschappelijke principes van de biologie te bestuderen, zorgt deze minor ervoor dat studenten verdiepende kennis opdoen van de onderwerpen uit de moderne biologie. Studenten worden zo gestimuleerd om verder te studeren en te bekijken welke van deze onderwerpen hen het meest aanspreekt. Tegelijk biedt dit programma een brede basis in de biologie die je kunt combineren met een professionele carrière in het onderwijs of in de wetenschapscommunicatie.

minor Five Big Issues in Health

In deze minor komen de vijf grootste onderwerpen over de publieke gezondheid aan bod: gezondheid op het werk, seksuele gezondheid, fysieke activiteit, voeding, en drugs en verslaving.

Elk onderwerp wordt vanuit verschillende perspectieven bekeken: vanuit de fysiologie, psychologie, maatschappij, vanuit sociaal-culturele hoek en de ethiek. Deze minor is geavanceerd en interdisciplinair, en bestaat uit vijf vakken die allen één van de vijf onderwerpen bespreken.

minor Biomolecular and Neurosciences track Neuroscience

Het doel van deze minor is om de student verdiepende kennis te geven op het gebied van de neurowetenschappen.

De student zal kennis opdoen met betrekking tot de laatste inzichten in de experimentele cellbiologie in de eerste twee vakken van de minor. Daarna kiest de student meer verdiepende vakken op het gebied van de neurowetenschappen.

minor Topics in biomedical sciences

In deze minor worden vier onderwerpen besproken. Daarnaast is er een open slot in januari om een keuzevak te volgen.

Sommige cursussen gaan dieper in op bepaalde onderwerpen zoals in de vakken Biochemistry of Health and Disease en Molecular Principles of Brain Disorders. Het vak Experimental Immunology laat zien hoe immunologisch onderzoek in de praktijk wordt uitgevoerd en geïnterpreteerd. In het vak Antimicrobial Compounds leer je hoe interdisciplinair onderzoek kan leiden tot nieuwe medicijntargets en hoe die te gebruiken zijn in de kliniek. Deze minor is geavanceerd, heeft een interdisciplinair karakter en bereid je voor op verschillende masters.

minor Minor Biomedical and Health Interventions

Deze minor gaat over recentelijke ontwikkelingen op het gebied van biomedische wetenschappen en gezondheidswetenschappen en plaatst het in een breder perspectief.

Bijvoorbeeld in het maatschappelijke, politieke, economische of leidinggevende perspectief. Tegenwoordig zijn er vele uitdagingen op het gebied van de gezondheidszorg als gevolg van nieuwe besmettelijke ziektes, veranderende ziektepatronen, demografische veranderingen, stijgende zorgkosten en globalisatie. Tegelijk resulteren nieuwe wetenschappelijk ontwikkelingen in innovatieve producten en dienstverleningen, bijvoorbeeld nieuwe medicijnen, neurotechnologieën en telemedicine. Ideaal gezien leveren deze wetenschappelijk ontwikkelingen een bijdrage aan het oplossen van de problemen. Toch is dat niet altijd zo. Technische innovaties worden niet opgepakt door patiënten, vaccinatieprogramma's bereiken niet voldoende mensen, maatschappelijke bewegingen stoppen verdere wetenschappelijke ontwikkelingen, etc. Hoe komt het dat deze uitkomsten zo negatief zijn en wat kunnen we er in de toekomst aan veranderen om te zorgen dat ontwikkelingen in de biomedische –en gezondheidswetenschappen beter aansluiten bij de behoeften van de gezondheidszorg? Deze minor zoekt antwoorden op bovengenoemde vragen.

minor Biomedical Topics in Health Care

De vraag die centraal staat in deze minor is 'hoe draagt biomedische kennis bij aan oplossingen in de gezondheid?'

De vakken in deze minor gaan over de ontwikkelingen van medische interventies uit de wetenschap en hoe die ontwikkelingen intergreren in de kliniek ('from Cell to Society'). Sommige vakken focussen meer op de biomedische mechanismen van ziektes, terwijl andere vakken zich juist richten op bepaalde aspecten in de gezondheidszorg. Zoals preventie, diagnostiek, zorg en behandeling, en de sociale impact van de gezondheidszorg. Studenten leren meer over de uitdagingen van en de stappen in de 'vertaling' van biomedische kennis naar het publiek en de kliniek.

minor Biomolecular and Neurosciences track Biomolecular Sciences

Het doel van deze minor is om de student verdiepende kennis te geven op het gebied van de biomedische wetenschappen.

De student zal kennis opdoen met betrekking tot de laatste inzichten in de experimentele cellbiologie in de eerste twee vakken van de minor. Daarna kiest de student meer verdiepende vakken op het gebied van biomedische wetenschappen.

minor Minor Communicatie over Gezondheid

Overgewicht, roken, depressie, verslaving. Een paar voorbeelden van de vele maatschappelijke gezondheidsproblemen in Nederland.

Communicatie is een essentieel onderdeel van het werken aan oplossingen voor die problemen. Voorlichting richting samenleving, communicatie binnen de medische sector, patiëntinformatie. Hiervoor zijn specialisten in communicatie nodig. Iets voor jou? Kies dan voor de interfacultaire minor Communicatie over gezondheid!

minor Global Health

Nieuwe besmettelijke ziektes, veranderende ziektepatronen, veroudering, stijgende zorgkosten – deze problemen voegen complexiteit toe aan de al bestaande uitdagingen in de wereldwijde gezondheid.

De meeste ziektes gaan de nationale grenzen over en de meeste gezondheidsproblemen hebben een sociale, politieke en economische impact. Meer dan ooit heeft de wereld een visie nodig die de hele wereld aangaat. Tegelijk zijn er steeds meer innovatieve antwoorden op deze uitdagingen. Denk aan nieuwe geneesmiddelen, neurotechnologieën, genomics, m-health (door gebruik te maken van mobiele telefoons), veldkits die laboratoria vervangen maar ook innovatieve financieringsschema's en zorgarrangementen (bijvoorbeeld gemeenschapsgerichte gezondheidszorg). Maar hoe zorgen we dat deze uitvindingen oplossingen kunnen bieden voor de huidige uitdagingen in de gezondheid? De geschiedenis laat zien dat veel interventies toch niet zo nuttig bleken en zelfs voor onbedoelde consequenties zorgden. Om deze complexe gezondheidsuitdagingen doeltreffend aan te pakken, moeten gezondheidsonderzoekers over interdisciplinaire grenzen gaan, en in contact treden met gezondheidswerkers, patiënten en anderen, om een beter inzicht te krijgen in mondiale gezondheidsproblemen en om strategische actie te ondernemen om deze problemen op te lossen.

minor Minor Health Care Management

Deze minor bekijkt gezondheidszorgbeleid vanuit een economisch perspectief en biedt inzchten in het management van organisaties in de gezondheidszorg.

De minor biedt studenten een introductie over de theorieën en methoden van economie, organisatie, management, acounting en financiën. Zo krijg je de kans om verdiepende kennis op te doen over de economische en leidinggevende aspecten van de gezondheidszorg. Deze minor komt bijzonder goed van pas als je overweegt om te gaan werken in het beleid of graag in een leidinggevende positie terecht wilt komen binnen de gezondheidszorg.

minor Educatieve minor Biologie

Als je het beroep van leraar in het voortgezet onderwijs serieus overweegt is het een goede keuze om je minorruimte te gebruiken voor de educatieve minor.

e kunt dan gekoppeld aan je bachelordiploma een beperkte tweedegraads lesbevoegdheid behalen waarmee je aan de slag kunt als docent in de onderbouw van havo/vwo en in het vmbo-t. Bovendien heb je dan de mogelijkheid om straks naast je master een bijbaan als bevoegd docent in het onderwijs te hebben. Als je na het behalen van je masterdiploma dan ook nog de eerstegraads lesbevoegdheid wilt behalen, kun je hiervoor bovendien een verkort traject volgen.

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
onderwijsopzet20% zelfstudie
40% theorie
40% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, computer opdrachten, excursie, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, laboratoriumwerk, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, portfolio, poster presentatie, practicum, project, seminar, stage, werkcollege, werkgroep, workshop, zelf-evaluatie, zelfstudie
doelstelling
De opleiding Biomedische Wetenschappen (BMW) wordt verzorgd door faculteit der Bètawetenschappen in samenwerking met het Amsterdam UMC (voorheen VUmc) en stelt zich tot doel om studenten uit te rusten met een brede maar gedegen wetenschappelijke basis op het gebied van de biologie van de gezonde en de zieke mens. De focus hierbij ligt op het doen van wetenschappelijk onderzoek naar het ontstaan en verloop van ziektes en naar de mogelijkheden tot behandeling en genezing hiervan.
studeren in het buitenland
Je kan zowel je minor (30 EC) als je stage (18-24 EC) buiten de VU/buiten Nederland volgen.
bindend studieadvies
  • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden


De meeste bacheloropleidingen aan de VU hanteren het Bindend Studie Advies (BSA). Het BSA betekent dat je in het eerste jaar van je bachelor Biomedical Sciences 42 EC moet halen. Lukt het je niet om aan de norm te voldoen in het eerste jaar, dan mag je deze opleiding aan de VU niet voortzetten en je gedurende drie opeenvolgende jaren niet opnieuw inschrijven voor deze opleiding. Dit geldt ook voor een andere opleiding aan de VU die het eerste jaar met deze opleiding gemeen heeft.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2021

aanmelding deadline : 1 mei 2021
collegegeld nog niet bekend

Na het maken van je studiekeuze biedt VU Matching je de mogelijkheid om te bepalen of de studie overeenkomt met het beeld en de verwachtingen die je hebt en of de studie bij jou past. VU Matching is onderdeel van de aanmeldprocedure voor alle bacheloropleidingen van de VU en bestaat bij deze opleiding uit twee onderdelen. Na het inloggen op VUnet doe je het eerste onderdeel: de digitale vragenlijst. Vervolgens neem je deel aan de matchingsactiviteit van de opleiding.
toelaatbare profielen
vwo N&Tbiologie
vwo N&Gnatuurkunde
vwo E&MAangevuld met Natuurkunde, Scheikunde en Biologie
vwo C&MAangevuld met Wiskunde A of B, Natuurkunde, Scheikunde en Biologie
hbo-pAls je in wilt stromen in de bachelor Biomedische Wetenschappen op basis van een hbo-propedeuse diploma (zonder vwo-diploma) dien je te voldoen aan 5 extra eisen: Wiskunde A of B, Natuurkunde, Scheikunde, Biologie en Engels op 6 VWO niveau
inbegrepen in collegegeld
registration fee
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

558 studenten volgen deze opleiding
67% daarvan is vrouw
237 eerstejaars gestart in 2019
68% daarvan is vrouw
22864 studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam
58% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Gyrinus Natans


Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

opleidinggelijkenis met Biomedical Sciences
Gezondheidswetenschappen
bekijk

Na de studie

Unsplashed background img 2
Tijdens de opleiding heb je micro-organismen bestudeerd, experimenten gedaan en via proeven geprobeerd oplossingen te vinden voor verschillende problemen. Je hebt meegelopen met een onderzoeksgroep en daar behoorlijk wat onderzoekservaring opgedaan. Je onderzoekskills zijn ijzersterk.
Ook heb je een stevige theoretische basis meegekregen, volledig in het Engels. En je hebt je heel specifiek kunnen verdiepen in processen die zich in het menselijk lichaam afspelen bij ziekte en gezondheid. Je hebt geleerd om vanuit verschillende perspectieven naar bijvoorbeeld de behandeling van een ziekte als kanker te kijken, en op welke manieren je kunt ingrijpen. Met je verworven vaardigheden kun je veel kanten op, zowel in de universitaire als medische wereld. Zo kun je er bijvoorbeeld voor kiezen onderzoek te doen naar een bepaalde ziekte of het maken van nieuwe vaccins.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Met een bachelor Biomedical Sciences kun je als assistent-onderzoeker bij verschillende werkgevers aan de slag. Denk bijvoorbeeld aan een onderzoeksinstituut, universiteit, ziekenhuis, medisch centrum, RIVM, TNO of de farmaceutische industrie. Je kunt ook gaan werken als consultant of projectmanager bij bedrijven in de bioscience sector, bij de overheid, verzekeraars, consultancy, of als docent Biologie in het voortgezet onderwijs.
Genoeg carrièreperspectief dus, goeie biomedici vinden altijd een baan, ook in de nabije toekomst. Dit vakgebied wordt alleen maar belangrijker.
beroepen: Rayonmanager,Promovendus/PhD-student,Redacteur-NTR,
beroepen: Rayonmanager,Promovendus/PhD-student,Redacteur-NTR,

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UUBioinformatics and Biocomplexitygeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitBiomedical Sciences+ aanv. eisen
Amsterdam VUBiomolecular Sciencesgeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityHealthcare Policy, Innovation and Management+ aanv. eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitMolecular Mechanisms of Disease research+ aanv. eisen
Amsterdam VUNeurosciencesgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUOncology+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
+ cijfergemiddelde
+ aanvullende vakeisen
Amsterdam VUPhilosophy of Neurosciencegeen aanvullende eisen
TU DelftScience Communication+ toelatingsgesprek
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

promovendus/phd-student
rayonmanager

Als Rayonmanager informeer je bijvoorbeeld artsen en apothekers over bestaande en nieuwe geneesmiddelen.

redacteur-ntr

Bijvoorbeeld televisieprogramma's maken voor kinderen zoals De Buitendienst en Het Klokhuis.

bron: StudieData

Contact

studievoorlichting
E: contact@vu.nl
T: (020) 598 5000
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite