Communicatie- en Informatiewetenschappen

Vrije Universiteit Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Als student Communicatie- en Informatiewetenschappen word jij de verbinder tussen taal en communicatie.

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaBA
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56826
numerus fixusnee
honoursnee
Tijdens de bachelor Communicatie- en Informatiewetenschappen leer je hoe taal ons denken aanstuurt en andersom, en hoe de context (zoals je doel en je doelgroep, maar ook allerlei ongeschreven regels van taalgebruik) de taalvormen bepaalt die je kunt of moet gebruiken. Ook leer je hoe communicatie wordt bestudeerd, en hoe mechanismen als selectieve perceptie, attitudeverandering en beeldvorming te begrijpen zijn. Verder onderzoek je de manier waarop verschillende media communicatie beïnvloeden. De bacheloropleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen aan de Faculteit der Geesteswetenschappen is een brede bachelor met vijf specialisaties. Twee daarvan zijn internationaal, wat betekent dat ze gevolgd worden door studenten van over de hele wereld en dat de voertaal in die specialisaties Engels is.

De specialisaties diepen ieder op een eigen manier de thema's van de opleiding uit.

 • Language Learning and Language Teaching (voertaal Engels)
 • Language and Media (voertaal Engels)
 • Journalistiek
 • Taal, media en samenleving
 • English Language and Communication Studies (voertaal Nederlands en- vooral- Engels)

Waarom aan de Amsterdam VU?

 • Zeer veel keuze door de verschillende specialisaties.
 • Internationale oriëntatie van twee specialisaties.
 • Je leert vaardigheden op het gebied van mondeling en schriftelijk presenteren (in het Nederlands en Engels).
 • Je krijgt een goede basis op alle gebieden van taal, media en communicatie.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouw
Door de internationale oriëntatie van twee specialisaties volg je een aantal colleges samen met Nederlandse, maar ook met internationale studenten. De voertaal in het gezamenlijke deel van de opleiding (eerste half jaar van jaar 1) is in de hoorcolleges dan ook altijd Engels. Bij de werkcolleges kun je steeds kiezen voor een Nederlandstalige of Engelstalige werkgroep.
In de inleidende vakken Introduction to Linguistics, Introduction to Communication Science en Language, Media and Communication leer je hoe taal ons denken aanstuurt en andersom, en hoe de context (zoals je doel en je doelgroep, maar ook allerlei ongeschreven regels van taalgebruik) de taalvormen bepaalt die je kunt of moet gebruiken. Ook leer je hoe communicatie wordt bestudeerd, en hoe mechanismen als selectieve perceptie, attitudeverandering en beeldvorming te begrijpen zijn. Verder onderzoek je de manier waarop verschillende media communicatie beïnvloeden. In het vak Discourse Analysis staan juist de taalgebruikers centraal. Met behulp van een aantal analysetechnieken kijk je naar hun talige gedrag als ze hun boodschap afstemmen op hun eigen doelen en op hun doelgroep.

Hoe je een goed wetenschappelijk onderzoek in elkaar zet, leer je in het vak Methods. Daarnaast worden je vaardigheden op het gebied van mondeling en schriftelijk presenteren (in het Nederlands en in het Engels) bijgespijkerd. Zo krijg je een goede basis op alle gebieden van taal, media en communicatie. Met die bagage ga je dan verder in je eigen specialisatie in het tweede semester.

periode
ontraden vak stage

tracks

track Language Learning and Language Teaching (International track)

This programme bridges the gap between what linguists know about the learnability of languages and what language teachers experience in daily life.

We aim to explain why certain aspects of languages are extremely difficult to learn while others are not, and how this varies for different learner groups. We use this information to critically analyze teaching and assessment materials and to develop and investigate new teaching methods and language interventions.

In this programme, we primarily study the process of language learning in both young children and foreign language learners. The first group not only consists of typically developing children, but also children with an atypical language development pattern, such as children with dyslexia and children with a hearing impairment or a communicative disability. The second group consists of children and adults learning a second or foreign language. We cannot use the same teaching methods and models and language tests for these two groups. What works for one group does not necessarily work for the other. In this programme, we study why this is the case and how we can help improve group-specific teaching and testing materials.

track Language and Media (International Track)

In the BA CIS specialization Language and media you will learn how and why organizations apply new (and old) media in business-to-business and business-to-consumer interaction.

You will also discover how applications of new media influence, shape or even define the content and linguistic or visual characteristics of the messages that are exchanged. Tweets, for instance, have a limit of 140 characters, which affects the language that is used. Likewise, a face-to-face conversation differs from a WhatsApp conversation, as a result of the medium used. But it also works the other way around: characteristics of texts , images or conversations may themselves also affect the choice for a particular medium. Our programme will provide you with the skills necessary to analyse various aspects of media design and to investigate effectiveness of specific choices.

track Taal, Media en Samenleving (voertaal Nederlands)

In deze specialisatie staat steeds de vraag centraal hoe je de boodschap die je wil overbrengen zo helder mogelijk kunt vormgeven voor je doelgroep; welke media zijn dan meer of minder geschikt?

Je smartphone, snapchat, Facebook en misschien een aantal vloggers; ze maken als vanzelfsprekend onderdeel uit van jouw leven en dat van je vrienden. Maar je bent je er ook van bewust dat bedrijven en organisaties steeds meer (sociale) media inzetten om jou te bereiken met 'vlotte' boodschappen; om je tot de aankoop van een product te verleiden, om je snel een antwoord te kunnen geven op een vraag, of omdat een bedrijf graag je mening wil horen over een product of een evenement.

Met de specialisatie Taal, Media en Samenleving word je opgeleid tot een communicatieprofessional die weet hoe de keuze voor een medium niet alleen de inhoud van de communicatie kan bepalen (tweeten in 140 tekens, beelden laten spreken via Instagram) maar dat ook het taalgebruik er toe doet. Je combineert inzichten uit de theorie met vragen uit de praktijk.

track English Language and Communication Studies

De BA CIW specialisatie English language and communication studies is een specialisatie waarin je leert hoe communicatie in het Engels verloopt in verschillende contexten.

Ook leer je hoe we het Engels creatief gebruiken om bepaalde boodschappen over te brengen ('how to do things with words', zoals de filosoof J.L. Austin het verwoordde). Bijvoorbeeld in vertalingen, de vormgeving van onze identiteit (wat voor associaties roept een bepaald Engels accent op?), en het gebruik van metaforen in de politiek en reclame (denk aan: 'Will Brexit be a knock-down drag-out divorce?'). Daarnaast krijg je inzicht in de manier waarop het Engels is veranderd en wat de kenmerken zijn van de variëteiten van het Engels die gesproken worden door verschillende sprekers in verschillende delen van de wereld, waaronder Nederland. Je ontwikkelt ook je eigen vaardigheden in het gesproken en geschreven Engels; de voertaal in bijna alle cursussen is Engels.

track Journalistiek (Nederlandse track)

Bij de specialisatie CIW: Journalistiek leer je niet alleen hoe je zelf journalistieke producten maakt maar ook hoe je wetenschappelijk onderzoek doet, met het oog op journalistieke vernieuwing.

In het eerste jaar leg je een basis aan met vakken als Introduction to Communication Science en Introduction to Linguistics. Als wetenschapper en journalist moet je immers begrijpen hoe communicatie werkt. In de specialisatievakken van jaar 1 kijken we naar de productie, receptie en betekenis van de journalistiek. Je maakt kennis met de verschillende wetenschappelijke disciplines van waaruit je de journalistiek kunt bestuderen. Ook besteden we aandacht aan verschillende journalistieke platforms. Print, video, podcast: het medium dat je gebruikt om te communiceren doet er namelijk toe.

In jaar 2 krijg je vakken als Journalistieke vaardigheden: tekst en Journalistieke vaardigheden beeld. Je gaat artikelen en video's maken voor een bestaand medium. Tegelijk maak je kennis met de literatuur uit de journalistiekwetenschap. De wisselwerking tussen theorie en praktijk bij vakken als deze zorgt ervoor dat je je niet alleen als journalist maar ook als academicus ontwikkelt.

In het laatste jaar kun je een minor volgen of een stage en ga je onderzoek doen naar de journalistieke praktijk. Je sluit je bachelor af met het schrijven van een scriptie.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet30% zelfstudie
35% theorie
35% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, colloquium, computer opdrachten, excursie, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksvoorstel, ontwerpproject, portfolio, poster presentatie, stage, werkcollege, werkgroep, workshop, zelf-evaluatie, zelfstudie
studeren in het buitenland
Als je naar het buitenland wilt in de eerste helft van het derde jaar, begin dan op tijd met het organiseren daarvan (liefst een jaar van tevoren). De studieadviseur en de docenten kunnen je daarbij helpen. Je buitenland-verblijf moet van tevoren worden goedgekeurd door de examencommissie. Voor informatie over studeren in het buitenland zie: https://www.vu.nl/en/programmes/study-abroad/index.aspx
bindend studieadvies
 • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden


De norm voor het Bindend Studieadvies (BSA) is 42 EC inclusief het vak Academische vaardigheden in de eerste jaar. Elke student krijgt dit advies (positief of negatief) aan het einde van het eerste studiejaar. Om je zo goed mogelijk op weg te helpen met je studie bestaat er een studiebegeleidingssysteem. Je kunt altijd een van de tutoren raadplegen. De tutor volgt je studievoortgang nauwlettend en fungeert als de coach voor je persoonlijke leertraject.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2021

aanmelding deadline : 1 mei 2021
collegegeld nog niet bekend

De meeste bacheloropleidingen hanteren VU Matching. Meld je aan voor een bacheloropleiding met VU Matching vóór 1 mei 2018. Onderdeel van je aanmelding is checken of de opleiding echt bij je past. Dit doe je met VU Matching. Je kan je ook na 1 mei nog aanmelden, alleen verandert dan wel het karakter van VU Matching. De opleiding bepaalt dan of je mag starten.
Als je je op tijd hebt aangemeld in Studielink (dus voor 1 mei), dan is het matchingsadvies niet bindend. Je kunt starten met de opleiding van je keuze, als je aan alle overige toelatingseisen hebt voldaan en je je inschrijving hebt afgerond. Als je je aanmeldt na 1 mei bepaalt de opleiding of je mag beginnen. Bij sommige opleidingen is deelname aan de activiteit bij late aanmelding verplicht, of kun je worden afgewezen op basis van het matchingsadvies.


toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
hbo-pInstromen in de bachelor Communicatie- en Informatiewetenschappen op basis van een hbo-propedeuse/opleiding? Dat kan als je hiernaast ook deelcertificaten hebt behaald voor de vakken Nederlands, Engels en naar keuze Duits, Frans of Geschiedenis
toelatingseisen

taaltoets
Alle eerstejaarsstudenten die in september aan hun studie aan de Vrije Universiteit beginnen, leggen de taaltoets Nederlands af. Deze taaltoets is verplicht en je kunt geen vrijstelling krijgen. Omdat taalbeheersing voor een academische studie onontbeerlijk is, worden alle eerstejaars bachelorstudenten getoetst.
Voor meer informatie zie: https://vu.nl/nl/opleidingen/praktische-informatie/regelingen/taaltoets/index.aspx

vooropleiding
VWO

inbegrepen in collegegeld
examination
registration fee

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
43 eerstejaars gestart in 2019
84% daarvan is vrouw
22864 studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam
58% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Kliché
K.L.I.C.H.é (Kunst, Literatuur, Interdisciplinair, Communicatie, Historie, et cetera) is de studievereniging voor alle studenten van de afdelingen Kunst & Cultuur, Literatuur & Cultuur en Taal & Communicatie. K.L.I.C.H.é organiseert verschillende activite

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Stephanie Cleuijpool
Stephanie Cleuijpool over Communicatie- en informatiewetenschappen

In de twee jaar dat ik nu CIW studeer, heb ik geleerd met een kritische blik naar teksten te kijken.

In de twee jaar dat ik nu CIW studeer, heb ik geleerd met een kritische blik naar teksten te kijken. Een tekst kan op het eerste gezicht goed lijken, maar blijkt dan helemaal niet aan te slaan bij de doelgroep. Bij CIW ontdek je waar dat aan ligt. CIW is overigens een relatief kleine opleiding. Daardoor ken ik veel medestudenten en is het contact met de docenten persoonlijk. Komend jaar ga ik vakken volgen in Barcelona...


lees verder ...
Fabiënne Rommens
Fabiënne Rommens over Communicatie- en informatiewetenschappen

Tijdens mijn studie CIW heb ik stage gelopen en verschillende netwerken opgebouwd. Daardoor had ik na mijn afstuderen snel een baan bij SBS Shownieuws.

Tijdens mijn studie CIW heb ik stage gelopen en verschillende netwerken opgebouwd. Daardoor had ik na mijn afstuderen snel een baan bij SBS Shownieuws. Dagelijks neem ik interviews af, maak ik sportitems en bezoek ik onder andere premières of concerten. Samen met de redactie beslis ik waar ik heen ga en hoe ik het wil aanpakken. Deze baan is een springplank voor mijn carrière: hier krijg ik als junior kansen en verantwoordelijkheden...


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/7 Amsterdam VU
Communicatie- en Informatiewetenschappen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
68 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/7 Amsterdam VU
Communication and Information Studies
€ 424 gemiddelde kamerhuur
34 eerstejaars
85% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/7 RUG
Communication and Information Studies
€ 303 gemiddelde kamerhuur
9 eerstejaars
88% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/7 Radboud Universiteit
Communicatie- en Informatiewetenschappen
€ 315 gemiddelde kamerhuur
117 eerstejaars
70% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
5/7 Radboud Universiteit
International Business Communication
€ 315 gemiddelde kamerhuur
120 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/7 UU
Communicatie- en informatiewetenschappen
€ 336 gemiddelde kamerhuur
123 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/7 Tilburg University
Communicatie- en Informatiewetenschappen
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
40% Nederlandstalig
60% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.63.9
inhoud3.63.6
docenten3.53.6
studiefaciliteiten3.63.6
studielast3.53.5
studiebegeleiding3.03.5
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Communicatie- en Informatiewetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam is beoordeeld door 54 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.6 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Met een bachelor Communicatie- en Informatiewetenschappen ben je breed inzetbaar dankzij je academische opleiding en je specifieke kennis van taal, media en communicatie. Je kunt weloverwogen communicatie- en educatieproducten ontwikkelen of erover adviseren. Afhankelijk van je CIW-profiel kun je terecht in elke sector, van bedrijfsleven via overheid tot onderwijs.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Met Journalistiek kun je kiezen uit beroepen als journalist, webredacteur of redacteur voor in- of externe communicatie bij een bedrijf of overheidsinstelling. Natuurlijk kun je je ook verder specialiseren. Met deze bachelor op zak heb je bijvoorbeeld rechtstreeks toegang tot de master Journalistiek aan de VU.
 • Met Taal, Media en Samenleving ontwikkel je vaardigheden die je als webredacteur, social media-specialist, of (online) community manager van pas komen. Uiteraard kun je ook denken aan woordvoerder, public-relationsmanager, redacteur of communicatiestrateeg bij een bedrijf of overheidsinstellingen.
 • Studenten die English Language and Communication Studies afronden, vinden onder andere werk als taaldocent, vertaler, schrijver/redacteur of communicatieadviseur, zowel in Nederland als in het buitenland.
 • When you have completed your degree programma in Language and Media, your expertise varies from being aware of how language and language policy effect different aspects of internal communication (say in meetings or during job interviews) as well as when communicating with specific target groups (e.g., via local websites set up for different countries).
 • Students with a degree in Language Learning and Language Teaching are typically involved in developing language teaching methods and teacher training programmes, in designing language assessments, and in teaching language to groups of learners with special needs.

beroepen: Journalist,Webredacteur,Redacteur,Social media-specialist,(Online) community manager,Communicatiestrateeg,Woordvoerder,Public-relationsmanager,Taaldocent,Vertaler,Communicatieadviseur
beroepen: Journalist,Webredacteur,Redacteur,Social media-specialist,(Online) community manager,Communicatiestrateeg,Woordvoerder,Public-relationsmanager,Taaldocent,Vertaler,Communicatieadviseur

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2059gemiddeld bruto maandloon
61%kans op een vaste baan
19%kans op een voltijd baan
29%kans op een baan op niveau
49%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
64%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Amsterdam VUComparative Arts and Media Studies+ aanv. eisen
Amsterdam VUDesign Cultures+ aanv. eisen
Tilburg UniversityBedrijfscommunicatie en Digitale Media+ aanv. eisen
ErasmusBusiness Information Management+ basiskennis
Radboud UniversiteitCommerciële Communicatie+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitCommunicatie en Beïnvloedinggeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityCommunicatie en Cognitie+ aanv. eisen
RUGCommunicatie en educatiegeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityCommunicatie- en Informatiewetenschappen+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitCommunicatie- en Informatiewetenschappen (brede master)geen aanvullende eisen
Amsterdam VUJournalistiek+ basiskennis
+ motivatiebrief
Amsterdam VUMultimodal Communicationgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUTaal en Communicatie in Organisatiesgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitCommunicatiewetenschap+ 60 EC pre-master
Universiteit TwenteCommunication Sciencegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUCulture, Organization and Management+ aanv. eisen
Tilburg UniversityData Science and Society+ aanv. eisen
Tilburg UniversityDigital Culture Studies+ aanv. eisen
RUGDigital Humanitiesgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityEthiek van Bedrijf en Organisatie+ 30 EC pre-master
Radboud UniversiteitEuropese Studies+ aanv. eisen
Tilburg UniversityFilosofie part-time+ 30 EC pre-master
Radboud UniversiteitGeneral Linguistics+ aanv. eisen
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam VULinguistics researchgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitInternational Business Communicationgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityKunst- en Cultuurwetenschappen+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitLanguage and Communication Coaching+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Nederlands educational+ 90 EC pre-master
Tilburg UniversityLeraar VHO in Nederlandse Taal en Cultuur (educatieve post-master) educational+ 96 EC pre-master
Tilburg UniversityLeraar VHO in Nederlandse Taal en Cultuur (tweejarige master)+ aanv. eisen
UULeraar VHO Nederlands full-time,part-time educational+ 30 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Nederlands educational+ aanv. eisen
Amsterdam VULinguistics (research) researchgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitLinguistics and Communication Sciences (research) research+ cijfergemiddelde
+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
Tilburg UniversityManagement of Cultural Diversity+ aanv. eisen
ErasmusMarketing Management+ basiskennis
Tilburg UniversityMarketing Management+ 30 EC pre-master
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitNederland-Duitsland Studies+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
Tilburg UniversityNew Media Design+ aanv. eisen
Tilburg UniversityOrganization Studies+ aanv. eisen
Tilburg UniversityPhilosophy of Humanity and Culture+ 30 EC pre-master
Radboud UniversiteitProsociale Communicatie+ 60 EC pre-master
Amsterdam VUWork and Organizational Psychologygeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityResearch Master in Linguistics and Communication Sciences research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitTaalwetenschappen/Linguistics+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitTourism and Culturegeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

(online) community manager
communicatieadviseur
communicatiestrateeg
journalist
public-relationsmanager
redacteur
social media-specialist
taaldocent
vertaler
webredacteur
woordvoerder
bron: StudieData

Contact

studievoorlichting
E: contact@vu.nl
T: (020) 598 5000
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite