Communicatiewetenschap

Vrije Universiteit Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Sociale media zijn dé nieuwe verslaving. Bijkletsen doen onze grootouders straks met een robot. Het medialandschap verandert razendsnel. Als communicatiewetenschapper leid jij dit in goede banen.

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaBSc Communicatiewetenschap
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvooral Nederlands
deels Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56615
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Tijdens de bachelor Communicatiewetenschap aan de VU duik je in de nieuwste mediaontwikkelingen en onderzoek je de maatschappelijke vragen die hierbij horen. Hoe gaan journalisten om met nepnieuws? Waarom is webcare door bedrijven belangrijk? Is het erg wanneer jij de hele dag op sociale media zit? Aan de hand van theorie, onderzoek en praktijkvoorbeelden beantwoord je dit soort belangrijke vragen en leer je hoe deze communicatieprocessen werken en hoe je ze kunt beïnvloeden.

Waarom aan de Amsterdam VU?

  • Veel aandacht voor nieuwe media en big data.
  • Marketing, Corporate-, Politieke- en publieke communicatie, en Media Psychologie komen allemaal aan bod.
  • Goede voorbereiding op de arbeidsmarkt.
  • Persoonlijke aandacht voor elke student.

Open dagen en meeloopdagen

VU Bachelordag Amsterdam
Bezoek tijdens de open dag van de Vrije Universiteit Amsterdam onze campus en maak kennis met verschillende bacheloropleidingen. Stel je vragen aan studenten en docenten op de informatiemarkt. Door het jaar heen kun je ook komen Proefstuderen bij een opleiding van jouw keuze.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwDeze bacheloropleiding duurt drie jaar. Je volgt hoorcolleges, werkcolleges en practica. Bij hoorcolleges geeft de docent uitleg over de vakliteratuur. Bij werkcolleges ga je zelf aan de slag: je maakt opdrachten over de literatuur, schrijft een werkstuk, presenteert een eigen onderzoek of recenseert een boek. Tijdens de practica leer je sociaalwetenschappelijke onderzoeksmethoden toepassen.
1e jaar In het eerste jaar volg je hoor- en werkcolleges. Tijdens de hoorcolleges bespreekt de docent de vakliteratuur. In de werkcolleges ga je zelf aan de slag met de stof en maak je een koppeling met de praktijk door echte casussen op te lossen of te presenteren voor communicatieprofessionals. Ook oefen je het bestuderen van literatuur, het schrijven van papers, presenteren en discussiëren. Je leert de basis van communicatiewetenschap en ontwikkelt een academische werk- en denkhouding.
periode
123456
Bachelorwerkgroep communicatiewetenschap 1
6 EC
Communicatiewetenschap
6 EC
Bachelor werkgroep communicatiewetenschap 2
6 EC
Interpersoonlijke communicatie
6 EC
Methodologie van sociaalwetenschappelijk onderzoek
6 EC
Communicatieklassiekers
6 EC
Beschrijvende en inferentiële statistiek
6 EC
Gedrag en communicatie in organisaties
6 EC
Nieuws en journalistiek
6 EC
Wetenschapsgeschiedenis
6 EC
2e jaar In het tweede jaar staan de kernvakken van de opleiding centraal. Je leert dan alles over verschillende communicatieprocessen, variërend van gezondheidscampagnes tot public relations en van marketing tot politieke communicatie.
periode
123456
Kwantitatieve onderzoeksmethoden
6 EC
Marketing- en persuasieve communicatie
6 EC
Media Entertainment
6 EC
Public Relations and Reputation Management
6 EC
Media, maatschappij en politiek
6 EC
Networks 1 or Diversity 1 or Globalization 1
6 EC
Wetenschapsfilosofie
6 EC
Social Media analytics
6 EC
Networks 2 or Diversity 2 or Globalization 2
6 EC
Risico en gezondheidscommunicatie
6 EC
3e jaar Je start met de keuzeruimte. Je bepaalt dan zelf een half jaar lang hoe je studie eruitziet. Je kunt kiezen voor een stage, keuzevakken of een minor in een van de andere sociale wetenschappen, hier of in het buitenland. Je sluit het jaar af met een bachelorthesis. Je analyseert een maatschappelijk vraagstuk, waarover je individueel verslag doet. Met dit onderzoek laat je zien wat je in drie jaar hebt geleerd en wat je kunt. Hierna ben je klaar voor de arbeidsmarkt óf een masteropleiding.
periode
123456
Keuzeruimte
6 EC
Multivariate analyse BSc
6 EC
New Media Challenges
6 EC
Bachelorthesis communicatiewetenschap
18 EC

Onderwijs

taal van onderwijs70% nl
30% en
onderwijsopzet40% zelfstudie
40% theorie
20% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, computer opdrachten, excursie, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, poster presentatie, practicum, project, stage, werkcollege, werkgroep, zelf-evaluatie, zelfstudie
doelstelling
Tijdens de bachelor Communicatiewetenschap vergaren studenten een breed palet aan kennis, inzicht en vaardigheden dat hen in staat stelt communicatiefenomenen te herkennen en verklaren aan de hand van wetenschappelijk relevante theorieën en modellen. De bachelor Communicatiewetenschap bereidt studenten tevens voor op een plek op de arbeidsmarkt als junior “trainee” op gebied van onderzoek of uitvoering in het terrein van communicatie.
studeren in het buitenland
Wil je een half jaar lang studeren in Italië, Zuid-Afrika of Canada? Dat kan! De VU werkt samen met tientallen universiteiten wereldwijd . Daardoor kun je gemakkelijk en relatief voordelig in het buitenland studeren. Bovendien kun je als uitwisselingstudent in aanmerking komen voor een beurs.
bindend studieadvies
  • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program VU Honours Programme

.

Het Honoursprogramma is bedoeld voor studenten die aan het eind van hun eerste bachelorjaar alle vakken afgerond hebben, gemiddeld een 7,5 staan en gemotiveerd zijn om extra vakken te volgen in het tweede en derde jaar van hun studie.Je behaalt 30 extra studiepunten bovenop de 180 punten uit de normale bachelor. Dit doe je door je te verdiepen in je eigen studie en te verbreden via interdisciplinaire vakken.
De interdisciplinaire vakken worden gegeven door topdocenten van de VU, de UvA, het Amsterdam University College en door (internationale) gastdocenten.
De groepen zijn klein en je wordt geacht presentaties te geven, papers te schrijven en een actieve bijdrage te leveren aan de discussies.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2018

aanmelding deadline : 1 mei 2018
wettelijk tarief : € 2060 (€1030 in het eerste jaar)

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
collegegeld nog niet bekend

Aanmelden voor de bachelor Communicatiewetenschap doe je vóór 1 mei in Studielink. Vervolgens doe je mee aan VU matching om te checken of de gekozen opleiding echt bij je past.
Je aanmelding is pas volledig afgerond als je bevestiging hebt gekregen van Studielink en het collegegeld betaald hebt voorop 31 augustus 2018 .
toelaatbare profielen
vwo C&MEr zijn geen aanvullende eisen.
vwo E&MEr zijn geen aanvullende eisen.
vwo N&GEr zijn geen aanvullende eisen.
vwo N&TEr zijn geen aanvullende eisen.
WO propedeuseEr zijn geen aanvullende eisen.
hbo-pEr zijn geen aanvullende eisen.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

364 studenten volgen deze opleiding
76% daarvan is vrouw
23 eerstejaars gestart in 2017
74% daarvan is vrouw
22357 studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam
57% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

EOS


Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Megan Varela Nunes
Student Communicatiewetenschap

Ik wilde leren welke invloed media op ons leven hebben. Media en communicatie veranderen constant en spelen een steeds belangrijkere rol in ons leven. Doordat de opleiding breed georiënteerd is, kijk je vanaf verschillende 'levels' naar communicatie, wat de studie interessant maakt! De informele sfeer die er hangt op de opleiding maakt dat docenten makkelijk bereikbaar zijn en veel persoonlijke begeleiding mogelijk is. Dit komt ook doordat het geen super grote studie is..

Hierdoor maak je al snel een gezellige groep vrienden.

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/5 Amsterdam VU
Communicatiewetenschap
€ 424 gemiddelde kamerhuur
4.0/5 studenttevredenheid
23 eerstejaars
73% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
2/5 Radboud Universiteit
Communicatiewetenschap
€ 315 gemiddelde kamerhuur
4.1/5 studenttevredenheid
54 eerstejaars
75% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/5 Universiteit Twente
Communication Science
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
71 eerstejaars
78% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/5 UvA
Communicatiewetenschap
€ 424 gemiddelde kamerhuur
4.1/5 studenttevredenheid
460 eerstejaars
?% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
60% Nederlandstalig
40% Engelstalig
5/5 UvA
Communication Science
€ 424 gemiddelde kamerhuur
4.1/5 studenttevredenheid
460 eerstejaars
?% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.04.0
inhoud3.63.7
docenten3.53.6
studiefaciliteiten3.43.6
studielast3.53.6
studiebegeleiding3.63.6
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Communicatiewetenschap aan de Vrije Universiteit Amsterdam is beoordeeld door 246 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.0 uit 5.
bron: Vrije Universiteit Amsterdam
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 4.0 4.1
aantal eerstejaars 66 173
ervaren contacttijd per week 6-12 12-18
doorstroom naar tweede jaar 67% 81%
diploma binnen 4 jaar 56% 86%
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.

In het aantal eerstejaarsstudenten zijn ook de premasterstudenten opgenomen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Veel studenten kiezen ervoor om zich na hun bachelor nog verder te specialiseren met onze master Communicatiewetenschap. Binnen deze master kun je kiezen uit de richtingen Corporate communicatie en nieuwe media, Politieke communicatie, Marketing en gezondheidsvoorlichting en Mediapsychologie. Ook kun je ervoor kiezen om een andere sociaalwetenschappelijke master te volgen aan de VU, zoals Beleid, communicatie en organisatie, Sociologie of Journalistiek.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Als bachelor Communicatiewetenschap ben je breed opgeleid waardoor je op veel plekken terecht kunt. Door je kennis van communicatie kun je aan het werk als communicatiedeskundige, woordvoerder, copywriter of marketeer. Door je academische werk- en denkniveau kun je ook aan de slag als consultant, strateeg of manager in het bedrijfsleven.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2215gemiddeld bruto maandloon
62%kans op een vaste baan
15%kans op een voltijd baan
31%kans op een baan op niveau
59%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
75%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Radboud Universiteit(Pro)sociale Communicatiegeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityBedrijfscommunicatie en Digitale Media+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitBehavioural Science research+ aanv. eisen
Amsterdam VUBeleid, communicatie en organisatiegeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitCommerciële Communicatiegeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityCommunicatie en Cognitie+ aanv. eisen
RijksuniversiteitCommunicatie en educatiegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUTaal en communicatie in organisaties+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityCommunicatie- en Informatiewetenschappen+ aanv. eisen
Amsterdam VUJournalistiek+ basiskennis
+ motivatiebrief
RijksuniversiteitCommunicatiekundegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUCommunicatiewetenschapgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitCommunicatiewetenschapgeen aanvullende eisen
UvACommunication Sciencegeen aanvullende eisen
UvACorporate communicationgeen aanvullende eisen
UvAEntertainment communicationgeen aanvullende eisen
UvAPersuasive Communicationgeen aanvullende eisen
UvAPolitical Communicationgeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityCommunication, Health and Life Sciences+ aanv. eisen
RijksuniversiteitComputercommunicatiegeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenCrisis and Security Management+ aanv. eisen
Universiteit TwenteEducatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen full-time,part-time educational+ 15 EC pre-master
Radboud UniversiteitFilosofie van een bepaald wetenschapsgebiedgeen aanvullende eisen
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitInformatiemarketinggeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitInternational Business Communicationgeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityInternational Development Studies+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitJournalistiek en Nieuwsgebruikgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityLeraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen dual educational+ 75 EC pre-master
UvALerarenopleiding Maatschappijleer part-time educational+ 75 EC pre-master
Linguistics and Communication Sciences research+ aanv. eisen
Universiteit LeidenManagement van de publieke sector+ aanv. eisen
Wageningen UniversityManagement, Economics and Consumer Studies+ aanv. eisen
ErasmusMarketing Management+ basiskennis
Amsterdam VUMaster Educatie in de mens- en maatschappijwetenschappengeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenJournalistiek en Nieuwe Media+ aanv. eisen
Tilburg UniversityNew Media Design+ aanv. eisen
UvAOnderwijswetenschappen+ aanv. eisen
Amsterdam VUWork and Organizational Psychologygeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenPublic Administration+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEconomics and Governance+ aanv. eisen
Universiteit LeidenInternational and European Governance+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPublic Management and Leadership+ aanv. eisen
Tilburg UniversityResearch Master Language and Communication research+ aanv. eisen
Amsterdam VUSociologie full-time,part-timegeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

communicatiedeskundige
consultant
copywriter
manager
marketeer
strateeg
woordvoerder
bron: StudieData

Contact

studievoorlichting
E: contact@vu.nl
T: (020) 598 5000
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite