Communicatiewetenschap

Vrije Universiteit Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Tijdens de bachelor Communicatiewetenschap bestudeer je hoe recente ontwikkelingen het medialandschap op zijn kop zetten.

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvooral Nederlands
deels Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56615
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Hoe betrouwbaar is nieuws als iedereen met een vlog zich journalist waant? Zijn je vrienden echt zo gelukkig als ze op hun Instagramaccount lijken? Welke invloed hebben sociale media op de politieke besluitvorming? Tijdens de bachelor Communicatiewetenschap aan de VU bestudeer je hoe recente ontwikkelingen het medialandschap op zijn kop zetten.

Aan de hand van een bepaald thema bestudeer je hoe mensen omgaan met verschillende vormen van communicatie en hoe die de samenleving veranderen. Aan de VU doe je veel onderzoek zelf. Je bestudeert echte problemen van bestaande organisaties en zoekt naar uitvoerbare oplossingen. Je doet niet alleen kennis op van communicatie, maar je leert ook hoe je een experiment opzet en data analyseert. Dat komt goed van pas bij het vinden van een baan.

Op de arbeidsmarkt is steeds meer vraag naar communicatie-experts. Organisaties hebben behoefte aan experts die de laatste technische ontwikkelingen begrijpen en weten hoe ze er mee moeten omgaan. Als afgestudeerd Communicatiewetenschapper kun je overal aan de slag: bij mediabedrijven, communicatiebureaus en bij iedere organisatie met een communicatie-afdeling.
Communicatiewetenschap studeren?
Alumnus Brenth Dijkgraaf
Study Communication Science

Waarom aan de Amsterdam VU?

  • Aan de VU krijg je veel persoonlijke aandacht en word je goed begeleid. Naast hoorcolleges werk je in kleine groepen aan opdrachten. Zo bouw je een persoonlijke band op met docenten en medestudenten.
  • Je krijgt veel ruimte om zelf onderzoek te doen. De kennis en technieken worden aangereikt, maar de onderzoeksvragen verzin je zelf. Al doende leer je vaardigheden die later goed pas komen, zoals data-analyseren en presenteren.
  • Communicatiewetenschap aan de VU is een veelzijdige en maatschappelijk relevante studie. Je leert kritisch kijken naar hoe communicatie de maatschappij en je persoonlijke leven beïnvloedt.De VU is een goed bereikbare campusuniversiteit waar je studenten uit alle disciplines tegenkomt.
  • Diversiteit is belangrijk aan de VU. Iedereen is welkom en je wordt opgeleid om te kunnen omgaan met onderlinge verschillen.
  • Samen met studenten uit andere disciplines ga je aan de slag om oplossingen te zoeken voor hedendaagse maatschappelijke uitdagingen zoals globalisering, diversiteit en digitalisering.


Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwTijdens de bachelor kijk je naar het effect van media en communicatie op wat mensen denken en doen. Aan de hand van een bepaald thema bestudeer je hoe mensen omgaan met verschillende vormen van communicatie en hoe die de samenleving veranderen. Je sluit ieder semester af met eigen onderzoek waarbij je leert hoe je data analyseert en onderzoeksresultaten presenteert.
1e jaar Het eerste semester staat in het teken van mediagebruik. Hoe gebruiken mensen media en hoe communiceren ze met elkaar? Waar haal je nieuws vandaan en hoe weet je of het betrouwbaar is? Je onderzoekt je eigen mediagebruik en doet onderzoek bij medestudenten. Het tweede semester bestudeer je de communicatie van organisaties. Hoe brengen zij hun boodschap over op de buitenwereld en hoe communiceren ze intern met medewerkers?
periode
123456
Bachelorwerkgroep communicatiewetenschap 1
6 EC
Communicatiewetenschap
6 EC
Interpersoonlijke communicatie
6 EC
Methodologie van sociaalwetenschappelijk onderzoek
6 EC
Bachelor werkgroep communicatiewetenschap 2
6 EC
Communicatieklassiekers
6 EC
Beschrijvende en inferentiële statistiek
6 EC
Gedrag en communicatie in organisaties
6 EC
Nieuws en journalistiek
6 EC
2e jaar Marketingcommunicatie en politieke communicatie staan centraal. Je onderzoekt hoe je burgers kunt overtuigen van jouw boodschap en hoe je een marketingcampagne opzet. Welke boodschap werkt en welke niet en hoe kun je testen of het werkt? In het tweede semester onderzoek je de rol van communicatie en sociale media in de maatschappij. Hoe gaan mensen om met informatie over gezondheid? Hoe discussiëren ze op Twitter over heftige gebeurtenissen?
periode
123456
Kwantitatieve onderzoeksmethoden
6 EC
Marketing- en persuasieve communicatie
6 EC
Media Entertainment
6 EC
Public Relations and Reputation Management
6 EC
Media, maatschappij en politiek
6 EC
Networks 1 or Diversity 1 or Globalization 1
6 EC
Wetenschapsfilosofie
6 EC
Social Media analytics
6 EC
Networks 2 or Diversity 2 or Globalization 2
6 EC
Risico en gezondheidscommunicatie
6 EC
3e jaar In het eerste semester bepaal je zelf hoe jouw studie eruit ziet. Je kunt stage lopen, studeren in het buitenland of een minor volgen. Zo kun je je verdiepen in wat jij interessant vindt en je alvast voorbereiden op een master of de arbeidsmarkt. In het tweede semester komt alles bij elkaar. Tijdens de bachelorthesis zet je alles wat je tot nu toe hebt geleerd in om een relevant vraagstuk te onderzoeken.
periode
123456
Keuzeruimte
6 EC
Multivariate analyse BSc
6 EC
New Media Challenges
6 EC
Bachelorthesis communicatiewetenschap
18 EC

Onderwijs

taal van onderwijs70% nl
30% en
onderwijsopzet40% zelfstudie
40% theorie
20% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, computer opdrachten, excursie, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, poster presentatie, practicum, project, stage, werkcollege, werkgroep, zelf-evaluatie, zelfstudie
doelstelling
Tijdens de bachelor Communicatiewetenschap vergaren studenten een breed palet aan kennis, inzicht en vaardigheden dat hen in staat stelt communicatiefenomenen te herkennen en verklaren aan de hand van wetenschappelijk relevante theorieën en modellen. De bachelor Communicatiewetenschap bereidt studenten tevens voor op een plek op de arbeidsmarkt als junior “trainee” op gebied van onderzoek of uitvoering in het terrein van communicatie.
studeren in het buitenland
Wil je een half jaar lang studeren in Italië, Zuid-Afrika of Canada? Dat kan! De VU werkt samen met tientallen universiteiten wereldwijd. Daardoor kun je gemakkelijk en relatief voordelig in het buitenland studeren. Bovendien kun je als uitwisselingstudent in aanmerking komen voor een beurs.
bindend studieadvies
  • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program VU Honours Programme

.

Het Honoursprogramma is bedoeld voor studenten die aan het eind van hun eerste bachelorjaar alle vakken afgerond hebben, gemiddeld een 7,5 staan en gemotiveerd zijn om extra vakken te volgen in het tweede en derde jaar van hun studie.Je behaalt 30 extra studiepunten bovenop de 180 punten uit de normale bachelor. Dit doe je door je te verdiepen in je eigen studie en te verbreden via interdisciplinaire vakken.
De interdisciplinaire vakken worden gegeven door topdocenten van de VU, de UvA, het Amsterdam University College en door (internationale) gastdocenten.
De groepen zijn klein en je wordt geacht presentaties te geven, papers te schrijven en een actieve bijdrage te leveren aan de discussies.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 8700

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
collegegeld nog niet bekend

Aanmelden voor de bachelor Communicatiewetenschap doe je vóór 1 mei in Studielink. Vervolgens doe je mee aan VU matching om te checken of de gekozen opleiding echt bij je past.
Je aanmelding is pas volledig afgerond als je bevestiging hebt gekregen van Studielink en het collegegeld betaald hebt voor 31 augustus 2019.
toelaatbare profielen
vwo C&MEr zijn geen aanvullende eisen.
vwo E&MEr zijn geen aanvullende eisen.
vwo N&GEr zijn geen aanvullende eisen.
vwo N&TEr zijn geen aanvullende eisen.
WO propedeuseEr zijn geen aanvullende eisen.
hbo-pEr zijn geen aanvullende eisen.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

364 studenten volgen deze opleiding
76% daarvan is vrouw
23 eerstejaars gestart in 2017
74% daarvan is vrouw
22864 studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam
58% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

EOS


Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Megan Varela Nunes
Student Communicatiewetenschap

Ik wilde leren welke invloed media op ons leven hebben. Media en communicatie veranderen constant en spelen een steeds belangrijkere rol in ons leven. Doordat de opleiding breed georiënteerd is, kijk je vanaf verschillende 'levels' naar communicatie, wat de studie interessant maakt! De informele sfeer die er hangt op de opleiding maakt dat docenten makkelijk bereikbaar zijn en veel persoonlijke begeleiding mogelijk is. Dit komt ook doordat het geen super grote studie is..

Hierdoor maak je al snel een gezellige groep vrienden.

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/6 Amsterdam VU
Communicatiewetenschap
€ 424 gemiddelde kamerhuur
23 eerstejaars
73% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
2/6 Amsterdam VU
Communication Science
€ 424 gemiddelde kamerhuur
23 eerstejaars
73% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/6 Radboud Universiteit
Communicatiewetenschap
€ 315 gemiddelde kamerhuur
54 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/6 Universiteit Twente
Communication Science
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/6 Amsterdam UVA
Communicatiewetenschap
€ 424 gemiddelde kamerhuur
160 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
60% Nederlandstalig
40% Engelstalig
6/6 Amsterdam UVA
Communication Science
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.04.0
inhoud3.63.7
docenten3.53.6
studiefaciliteiten3.43.6
studielast3.53.6
studiebegeleiding3.63.6
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Communicatiewetenschap aan de Vrije Universiteit Amsterdam is beoordeeld door 246 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.0 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na de bachelor kun je doorstromen naar de master Communicatiewetenschap. Binnen deze master kun je kiezen uit de richtingen Corporate communicatie en nieuwe media, Politieke communicatie, Marketing en gezondheidsvoorlichting en Mediapsychologie.
Door dat je tijdens de bachelor veel onderzoeksvaardigheden en methoden leert, sluit Communicatiewetenschap ook goed aan op andere masters aan de VU, zoals Beleid, communicatie en organisatie, Sociologie, Journalistiek, Marketing of de research master Societal Resilience.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Communicatie-experts zijn gewild op de arbeidsmarkt. Organisaties hebben behoefte aan medewerkers die op de hoogte zijn van nieuwe technieken en ontwikkelingen en weten hoe ze daar mee om moeten gaan. Als afgestudeerd Communicatiewetenschapper kun je daarom aan de slag bij iedere organisatie met een communicatie-afdeling, ongeacht de branche.
Bijvoorbeeld als communicatie-adviseur bij een commercieel bedrijf of culturele instelling, als voorlichter bij de overheid, of als content manager bij een reclame- of mediabureau.

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2215gemiddeld bruto maandloon
62%kans op een vaste baan
15%kans op een voltijd baan
31%kans op een baan op niveau
59%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
75%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Radboud Universiteit(Pro)sociale Communicatiegeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityBedrijfscommunicatie en Digitale Media+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitBehavioural Science (research) research+ aanv. eisen
Amsterdam VUBeleid, communicatie en organisatiegeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitCommerciële Communicatiegeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityCommunicatie en Cognitie+ aanv. eisen
RUGCommunicatie en educatiegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUTaal en communicatie in organisaties+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityCommunicatie- en Informatiewetenschappen+ aanv. eisen
Amsterdam VUJournalistiek+ basiskennis
+ motivatiebrief
RUGCommunicatiekundegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUCommunicatiewetenschapgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitCommunicatiewetenschapgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVACommunication Sciencegeen aanvullende eisen
Amsterdam UVACorporate communicationgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAEntertainment communicationgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAPersuasive Communicationgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAPolitical Communicationgeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityCommunication, Health and Life Sciences+ aanv. eisen
RUGComputercommunicatiegeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenCrisis and Security Management+ aanv. eisen
Amsterdam VUCulture, Organization and Management+ aanv. eisen
Tilburg UniversityData Science and Society+ aanv. eisen
Universiteit TwenteEducatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen full-time,part-time educational+ 15 EC pre-master
Radboud UniversiteitFilosofie van de gedragswetenschappengeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitFilosofie van een bepaald wetenschapsgebiedgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityHealth Humanities+ aanv. eisen
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitInformatiemarketinggeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitInternational Business Communicationgeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityInternational Development Studies+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitJournalistiek en Nieuwsgebruikgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityLeraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen dual educational+ 75 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer educational+ 75 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer part-time educational+ 75 EC pre-master
Radboud UniversiteitLinguistics and Communication Sciences research+ aanv. eisen
Universiteit LeidenManagement van de publieke sector+ aanv. eisen
Wageningen UniversityManagement, Economics and Consumer Studies+ aanv. eisen
Tilburg UniversityMarketing Management+ aanv. eisen
ErasmusMarketing Management+ basiskennis
Amsterdam VUMaster Educatie in de mens- en maatschappijwetenschappengeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenJournalistiek en Nieuwe Media+ aanv. eisen
Tilburg UniversityNew Media Design+ aanv. eisen
Amsterdam UVAOnderwijswetenschappen+ aanv. eisen
Amsterdam VUWork and Organizational Psychologygeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenPublic Administration+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEconomics and Governance+ aanv. eisen
Universiteit LeidenInternational and European Governance+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPublic Management and Leadership+ aanv. eisen
Tilburg UniversityResearch Master in Linguistics and Communication Sciences research+ aanv. eisen
Amsterdam VUSociologie full-time,part-timegeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

communicatiedeskundige
consultant
copywriter
manager
marketeer
strateeg
woordvoerder
bron: StudieData

Contact

studievoorlichting
E: contact@vu.nl
T: (020) 598 5000
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite