Econometrics and Operations Research: Econometrics and Data Science

Vrije Universiteit Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

!Deze opleiding communiceert alleen in het Engels.
We tonen daarom de Engelstalige opleidingsinformatie.
In de samenleving van vandaag wordt ontzettend veel data verzameld. Maar hoe wordt die gebruikt? Hoe stelt KLM op basis van vraag en aanbod haar ticketprijzen vast?

open_in_newstudy website

locatieAmsterdam
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig English
deels Dutch
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56833
numerus fixusnee
honoursnee
Als je het Econometrics and Data Science-traject kiest, combineer je computer science methoden en statistische data-analyse, ideaal om uitdagende problemen in bedrijven, economie en finance op te lossen. Wat is het effect op de verkopen als Amazon zijn prijzen verandert? Hoe hoog moet een dijk zijn om overstromingen door klimaatverandering te voorkomen? Je leert niet enkel over zaken als datastructuren en algoritmes; je leert ook vanuit ethisch perspectief na te denken over wat je met data kunt doen. Het Econometrics and Data Science traject van de bachelor Econometrics and Operations Research aan de Vrije Universiteit Amsterdam is klein genoeg om alle studenten te kennen en diep in de materie te duiken. Tegelijkertijd is het groot genoeg om een uitgebreid netwerk op te bouwen waar je de rest van je carrière plezier van zult hebben.

Waarom aan de Amsterdam VU?

awardKeuzegids topopleiding
2020, 2019
  • Vanaf 2018-2019 in het Engels (met keuze voor Nederlandse werkgroepen in jaar 1)
  • In 2019 door studenten als beste Econometrie en Operations Research-opleiding van Nederland beoordeeld
  • Kleinschalig en persoonlijke begeleiding van studenten en (Nederlands sprekende) docenten
  • We leiden verantwoorde professionals en academici op. Naast het hoge technisch niveau ligt de nadruk op jouw persoonlijke ontwikkeling
  • In jaar 2 en 3 krijg je veel keuzeruimte om de studie naar wens vorm te geven.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwDe bacheloropleiding Econometrics and Data Science duurt drie jaar. Vanaf 2018-2019 is de voertaal Engels. In het eerste jaar heb je de keuze om werkgroepen in het Nederlands te volgen. Je volgt hoorcolleges en werkcolleges, waarbij het bij hoorcolleges draait om de vakliteratuur. Bij werkcolleges ga je zelf met de opgedane kennis aan de slag. De opleiding kent een logische opbouw en biedt naast een gedegen basis voldoende keuzeruimte om je eigen interesses te volgen.
1e jaar In je eerste jaar krijg je een brede introductie in data science. Je werkt aan je methodologische vaardigheden in data-analyse, lineaire algebra, waarschijnlijkheid en statistiek. Je krijgt een introductie in macro-economie en finance en maakt een begin in programmeren. Je leert ook belangrijke academische vaardigheden, zoals wetenschappelijk schrijven en hoe je bronnen citeert. Mocht je ontdekken dat je operations research interessanter vindt, dan kun je nog altijd veranderen van traject.
periode
123456
Analysis I
6 EC
Colloquium I
Introduction to Data Science
6 EC
Introduction to Programming (Java)
6 EC
Linear Algebra
6 EC
Data Analysis I
6 EC
Macroeconomics I
6 EC
Analysis II
6 EC
Colloquium II
6 EC
Statistics
6 EC
Finance I
6 EC
Academic Skills: Probability and Inference
6 EC
2e jaar In het tweede jaar verfijn je je methodologische vaardigheden op het gebied van econometrie, computer science en statistiek. Zo leer je hoe je een database opzet en structureert en hoe je algoritmes creëert en ermee werkt. Je werkt met statistische modellen voor multivariate data en bestudeert ook de ethische dilemma's die gepaard gaan met het gebruik van data. Je werkt in groepjes aan cases en bedenkt praktische oplossingen met de geleerde data-analysetechnieken.
periode
123456
Data Structures and Algorithms
6 EC
Econometrics I
6 EC
Numerical Methods
6 EC
Database Fundamentals and Applications
6 EC
Data Science Practical
6 EC
Multivariate Statistics
6 EC
Econometrics II
6 EC
Ethics
6 EC
Data Science Methods
6 EC
Data Science Project
6 EC
3e jaar In het derde jaar verruim je je horizon door binnen of buiten de faculteit een minor te volgen. Of je gaat in het buitenland studeren bij een van de partneruniversiteiten van de VU. In de tweede helft van het jaar volg je diepgaande vakken over machine learning en multivariate econometrie. En je schrijft je bachelorscriptie over een onderwerp dat je interesseert. Bijvoorbeeld: als een bank omvalt, wat is dan het risico voor de andere banken in hetzelfde financiële systeem?
periode
123456
Thesis Econometrics and Data Science
12 EC
Econometrics III
6 EC
Machine Learning for Econometrics and Data Science
6 EC

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
50% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case study, colloquium, computer exercise, group assignment, lecture, project, tutorial, working group, self study
objectives
De bacheloropleiding Econometrie en Operationele Research: Econometrie en Data Science duurt drie jaar. De vakken worden gegeven door experts in elk vakgebied. De wiskundevakken volg je in relatief kleine groepen, sommige economievakken samen met een grotere groep economiestudenten. De werkcolleges zijn relatief kleinschalig van opzet, zodat er ruimte is voor directe discussie met de docent over de analyse en oplossing van vraagstukken.
bindend studieadvies
  • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2021

aanmelding deadline : 1 mei 2021
collegegeld nog niet bekend

1 september 2022

aanmelding deadline : 1 mei 2022
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar

estimated monthly costs

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

254 studenten volgen deze opleiding
25% daarvan is vrouw
72 eerstejaars gestart in 2017
28% daarvan is vrouw
22864 studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam
58% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Financiele Studievereniging Amsterdam, FSA Kraket


Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/8 Amsterdam VU
Econometrics and Data Science
star Keuzegids topopleiding 2020
Keuzegids topopleiding 2019
€ 424 gemiddelde kamerhuur
72 eerstejaars
27% vrouw
? uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
100% Engelstalig
2/8 Amsterdam VU
Econometrie en Operationele Research
star Keuzegids topopleiding 2018
Keuzegids topopleiding 2019
Keuzegids topopleiding 2020
€ 424 gemiddelde kamerhuur
72 eerstejaars
27% vrouw
? uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
100% Engelstalig
3/8 Erasmus
International Bachelor Econometrics and Operations Research
€ 342 gemiddelde kamerhuur
313 eerstejaars
30% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/8 Erasmus
Econometrie en Operationele Research
€ 342 gemiddelde kamerhuur
313 eerstejaars
30% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/8 Erasmus
Econometrics / Economics - BSc2 - Double degree
€ 342 gemiddelde kamerhuur
313 eerstejaars
30% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/8 RUG
Econometrie en Operationele Research
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/8 Maastricht University
Econometrics and Operations Research
star Keuzegids beste opleiding 2016  1e
€ 308 gemiddelde kamerhuur
65 eerstejaars
32% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
8/8 Tilburg University
Econometrie en Operationele Research
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.14.2
inhoud3.83.9
docenten3.73.8
studiefaciliteiten3.23.4
studielast3.73.7
studiebegeleiding3.53.6
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Econometrics and Operations Research: Econometrics and Data Science aan de Vrije Universiteit Amsterdam is beoordeeld door 102 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Een master in een specialisatie die past bij het bachelortraject in Econometrics en Data Science is een logische vervolgstap na je afstuderen.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Met een diploma in Econometrics and Data Science, zijn je vaardigheden waardevol in elke rol waarin het afleiden van informatie uit en het nemen van beslissingen op basis van data belangrijk is. Denk bijvoorbeeld aan het bepalen van prijsmodellen voor Alibaba. Wat je ook kiest, deze opleiding bereidt je prima voor op het oplossen van problemen, het analyseren van data in de praktijk, het effectief gebruiken van kwantitatieve methoden en het nemen van welke horde er dan ook op je pad komt.
current job market
bron: arbeidsmonitor
€ 3087gemiddeld bruto maandloon
78%kans op een vaste baan
11%kans op een voltijd baan
97%kans op een baan op niveau
74%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
89%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Amsterdam VUAccounting & Control+ aanvullende vakeisen
RUGBusiness administrationgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUFinancial Management+ aanvullende vakeisen
Amsterdam VUHuman Resource Management+ aanvullende vakeisen
Amsterdam VUManagement Consulting+ aanvullende vakeisen
Amsterdam VUStrategy and Organization+ aanvullende vakeisen
Amsterdam VUBusiness Analytics+ aanv. eisen
Tilburg UniversityBusiness Analytics and Operations Researchgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityData Science and Society+ aanv. eisen
Amsterdam VUDigital Business Innovation+ aanvullende vakeisen
ErasmusEconometrics and Management Sciencegeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityEconometrics and Mathematical Economicsgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUEconometrics and Operations Researchgeen aanvullende eisen
RUGEconometrics, Operations Research and Actuarial Studiesgeen aanvullende eisen
RUGEconomic Development and Globalizationgeen aanvullende eisen
RUGEconomicsgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUEconomics+ aanvullende vakeisen
Amsterdam VUEconomics (MPhil)+ aanvullende vakeisen
ErasmusEconomics and Businessgeen aanvullende eisen
Universiteit TwenteEducatie en Communicatie in de Bètawetenschappen full-time,part-time+ aanv. eisen
Amsterdam VUFinance+ aanvullende vakeisen
ErasmusFiscale Economie+ 60 EC pre-master
TU DelftIndustrial Ecology - TU Delft en Universiteit Leiden+ aanv. eisen
Amsterdam UVAData Science+ aanv. eisen
RUGInternational Business and Managementgeen aanvullende eisen
UULeraar VHO algemene economie full-time,part-time educational+ 90 EC pre-master
Universiteit LeidenLeraar VHO in Algemene economie educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Wiskunde educational+ 72 EC pre-master
UULeraar VHO wiskunde (1 jarig) educational+ 72 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Algemene economie educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Algemene economie part-time educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Wiskunde educational+ 72 EC pre-master
Amsterdam VUMarketing+ aanvullende vakeisen
RUGMarketinggeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityMarketing Analytics+ aanvullende vakeisen
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityQuantitative Finance and Actuarial Sciencegeen aanvullende eisen
RUGReal Estate Studies+ aanv. eisen
RUGResearch Master in Economics and Business researchgeen aanvullende eisen
TU EindhovenLeraar VHO Wiskunde educational+ 12 EC pre-master
TU DelftLeraar VHO Wiskunde educational+ 12 EC pre-master
Amsterdam VUSpatial, Transport and Environmental Economics (STREEM)+ aanvullende vakeisen
Amsterdam VUStochastics and Financial Mathematics+ aanv. eisen
RUGSupply Chain Managementgeen aanvullende eisen
ErasmusSupply Chain Management+ basiskennis
RUGSustainable Entrepreneurship+ aanv. eisen
RUGTechnology and Operations Managementgeen aanvullende eisen
TU DelftTransport, Infrastructure & Logisticsgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Contact

studievoorlichting
E: contact@vu.nl
T: (020) 598 5000
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newstudy website