Farmaceutische wetenschappen

Vrije Universiteit Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Ontdekken en ontwikkelen van nieuwe medicijnen: daar gaat het over bij Farmaceutische wetenschappen. Wil jij scheikunde, biologie en medische wetenschappen combineren?

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56989
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Voor 60% van alle ziektes is nog geen medicijn. Voor 80% bestaat nog geen genezend middel. Er is nog veel te ontdekken. Veel medicijnen bestrijden wel de symptomen van een ziekte, maar genezen niet. Daarnaast veroorzaken veel medicijnen ernstige bijwerkingen. Bij de studie Farmaceutische wetenschappen duik je in de scheikundige en biologische achtergrond van ziekte en gezondheid en help je mee deze problemen te ontrafelen.

De opleiding is afwisselend. Naast de theorie in de hoor- en werkcolleges hebben veel vakken direct een link met de praktijk. Er zijn hoorcolleges waarin je gestimuldeerd wordt mee te denken over onderzoeksvragen, je doet een casestudie over de ontwikkeling van een nieuw medicijn tegen bijvoorbeeld HIV en in de verschillende practica pas je de geleerde theorie toe in het chemisch/moleculair biologisch laboratorium.

De perspectieven op de arbeidsmarkt zijn voor afgestudeerden in de Farmaceutische wetenschappen heel gunstig. Je kunt aan de slag in uiteenlopende sectoren van de maatschappij, in het onderzoek bij universiteiten onderzoeksinstituten of farmaceutische bedrijven (groot en klein), in de consultancy, in het onderwijs of bij de overheid.

Waarom aan de Amsterdam VU?

Farmaceutische wetenschappen aan de VU is een unieke opleiding. In tegenstelling tot soortgelijke opleidingen, richt alleen deze studie zich op de beginfase van het onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen. Je krijgt inzicht op vragen als: hoe komt het dat iemand ziek is? Waar in het menselijk lichaam gaat het dan niet goed? Hoe kun je dan ingrijpen? Hoe ontwikkel je zo'n nieuw medicijn? Hoe maak je dat nieuwe molecuul en hoe test je de werking? En dat alles op de VU-campus in wereldstad Amsterdam!
We leiden je niet op tot apotheker, maar leren je nieuwe geneesmiddelen te bedenken en te maken, en bestaande middelen te verbeteren. Vanuit het VU-brede onderzoeksthema Human Health & Life Sciences ontwikkel je een multidisciplinaire blik op je vakgebied. Dat is ook nodig, als je de ambitie hebt om het Zika-virus, vogelgriep of kanker de wereld uit te helpen, samen met bijvoorbeeld Informatici en Moleculair Biologen. Als onderzoeker heb je geen contact met patiënten, maar je zoekt moleculaire oplossingen voor complexe ziekten. Dat doe je met topexperts die zich dagelijks met geneesmiddelenonderzoek bezighouden.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwIn het eerste jaar doe je veel feitenkennis op die je later tijdens je studie en werk hard nodig hebt. Daarnaast volg je veel scheikundepractica en een aantal toegepaste vakken. In het tweede jaar ga je je verdiepen in de toepassingen van Farmaceutische wetenschappen. Zo leer je technieken waarmee je stoffen kunt maken, isoleren en zuiveren. Ook komen er verschillende labtechnieken aan bod zodat je bijvoorbeeld een DNA mutant kunt maken. In het derde jaar kies je een minor en loop je stage.
1e jaar Je doet veel feitenkennis op, die je in je studie en later tijdens je werk hard nodig om bijvoorbeeld goede berekeningen te kunnen maken. Ook ben je veel met scheikundepractica bezig, bijvoorbeeld tijdens het Basispracticum en het Project bio-analytische chemie. Daarnaast krijg je in het eerste jaar al een aantal toegepaste vakken: Cellulaire Biochemie en het Innovatieproject geneesmiddelen.
periode
12345
Cellulaire biochemie
6 EC
Calculus
6 EC
Moleculaire principes
6 EC
Basis natuurkunde
3 EC
Basispracticum farmacochemie
3 EC
Innovatieproject geneesmiddelen
6 EC
Thermodynamica
3 EC
Identificatietechnieken
6 EC
2e jaar Je verdiept je kennis, inzicht en vaardigheden. De vakken richten zich steeds meer op de toepassingen van de Farmaceutische Wetenschappen. Tijdens het Synthesepracticum leer je technieken waarmee je stoffen kunt maken, isoleren en zuiveren. De proeven hebben een probleemoplossende aanpak, zodat je leert denken als een onderzoeker. En bij de practica Moleculaire Farmacologie en Moleculaire Toxicologie komen verschillende labtechnieken aan bod, zo leer je bijvoorbeeld een DNA mutant maken.
3e jaar Je kiest in welke richting je wilt afstuderen. Je volgt eerst een minor: een samenhangend vakkenpakket, bedoeld ter verdieping of verbreding van je hoofdrichting (de major). Je sluit je studie af met een bachelorproject (stage) van minimaal 3 maanden. Daarnaast heb je ook nog vrije keuzeruimte om extra vakken te volgen, je bachelorproject uit te breiden of een extra stage te volgen.

minors

minor Educatieve minor Scheikunde

Als je het beroep van leraar in het voortgezet onderwijs serieus overweegt is het een goede keuze om je minorruimte te gebruiken voor de educatieve minor.

Je kunt dan gekoppeld aan je bachelordiploma een beperkte tweedegraads lesbevoegdheid behalen waarmee je aan de slag kunt als docent in de onderbouw van havo/vwo en in het vmbo-t. Bovendien heb je dan de mogelijkheid om straks naast je master een bijbaan als bevoegd docent in het onderwijs te hebben. Als je na het behalen van je masterdiploma dan ook nog de eerstegraads lesbevoegdheid wilt behalen, kun je hiervoor bovendien een verkort traject volgen.

minor Biologische minor Farmaceutische wetenschappen

De minor bestaat uit twee vakken en een bachelorstage van 3 maanden. De vakken behandelen mechanismen van een aantal belangrijke ziekten zoals kanker, atherosclerose ('aderverkalking') en AIDS.

De nadruk ligt hierbij op de moleculaire processen die een rol spelen bij het ontstaan van de ziekte, en hoe informatie hierover kan worden gebruikt om nieuwe diagnostiek en behandelingsmethoden te ontwikkelen. Gebruik van biotechnologie, biotherapeutics, antilichamen en drug delivery, vaccins en immunologie, en advanced analytics worden behandeld als pharmaceuticals met een biologische basis.

minor Moleculaire minor Farmaceutische Wetenschappen

De minor bestaat uit twee vakken en een bachelorstage van 3 maanden. De minor richt zich op de benodigde processen voor het ontwerpen en synthetiseren van moleculen.

Hierbij is het belangrijk om rekening te houden met de verschillende eigenschappen van de moleculen en de mogelijke consequenties in het menselijk lichaam.

minor Minor Science, Business and Innovation (SBI) voor Science studenten

Je krijgt in vijf vakken van elk 6 EC een grondig overzicht van de valorisatie van natuurwetenschappelijke vindingen, van management van technologie en van innovatie theorie.

Ook leer je een en ander toe te passen in een zogenaamd innovatieproject waar je in team verband een waardepropositie ontwikkeld voor een concreet product in sector diagnostiek en gezondheid.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet30% zelfstudie
35% theorie
35% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, computer opdrachten, excursie, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, laboratoriumwerk, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, poster presentatie, practicum, project, stage, werkcollege, werkgroep, zelfstudie
doelstelling
De doelstelling van de opleiding is dat studenten zodanige (theoretische en praktische) basiskennis en vaardigheden verwerven op het gebied van Farmaceutische Wetenschappen en eventuele aanverwante bèta disciplines, dat zij in staat zijn een masteropleiding in de Farmaceutische Wetenschappen of aanverwante discipline te volgen, of eventueel toe te treden tot de arbeidsmarkt.
De opleiding beoogt tevens studenten kennis te laten maken met het belang van de discipline in een brede wetenschappelijke, wijsgerige en maatschappelijke contex

bindend studieadvies
  • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden


De meeste bacheloropleidingen aan de VU hanteren het Bindend Studie Advies (BSA). Het BSA betekent dat je in het eerste jaar van je bachelor 42 EC moet halen.Lukt het je niet om aan de norm te voldoen in het eerste jaar, dan mag je deze opleiding aan de VU niet voortzetten en je gedurende drie opeenvolgende jaren niet opnieuw inschrijven voor deze opleiding. Dit geldt ook voor een andere opleiding aan de VU die het eerste jaar met deze opleiding gemeen heeft.
honours-/excellence program VU Honours programma

Het Honours Programme is voor studenten die: 1) gemotiveerd en getallenteerd zijn 2) meer uit hun studie willen halen

De VU heeft een Bachelor Honours Programma voor excellente studenten,
waarin ook de Faculteit der Bètawetenschappen meedoet. Het
Honours Programma heeft als doelstelling dat talentvolle studenten zich
onder intensieve begeleiding kunnen verdiepen en verbreden. Het VU
Honours traject beslaat 30 studiepunten (EC) verdeeld over 2,5 jaar.
Het heeft een faculteitsdeel van 12-18 EC. en een
faculteitsoverstijgend deel van 12-18 EC.

Het honourstraject komt bovenop het reguliere programma en is alleen
toegankelijk voor studenten die meer willen en kunnen dan het reguliere
programma biedt.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
collegegeld nog niet bekend

1 september 2021

aanmelding deadline : 1 mei 2021
collegegeld nog niet bekend

Na het maken van je studiekeuze biedt VU Matching je de mogelijkheid om te bepalen of de studie overeen komt met het beeld en de verwachtingen die je hebt en of de studie bij jou past. VU Matching is een onderdeel van de aanmeldprocedure voor alle bacheloropleidingen van de VU en bestaat uit twee onderdelen. Na het inloggen op VUnet doe je het eerste onderdeel: de digitale vragenlijst. Het tweede onderdeel is de activiteit van de opleiding op de VU Campus.
Voor meer informatie zie: https://bachelors.vu.nl/nl/toelating-inschrijven/matching/index.aspx


toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gnatuurkunde
vwo E&Mnatuurkunde + scheikunde
vwo C&M(wiskunde A of wiskunde B) + natuurkunde + scheikunde
hbo-pAls je in wilt stromen in de bachelor Farmaceutische wetenschappen op basis van een hbo-propedeuse diploma (zonder vwo-diploma) dien je te voldoen aan 3 extra eisen: Wiskunde A of B, Natuurkunde en Scheikunde op 6 VWO niveau.
inbegrepen in collegegeld
registration fee
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

202 studenten volgen deze opleiding
54% daarvan is vrouw
40 eerstejaars gestart in 2017
55% daarvan is vrouw
22864 studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam
58% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Vereniging Chemie Studenten VU, VCSVU
De VCSVU (Vereniging van ChemieStudenten aan de Vrije Universiteit) is opgericht op 1 oktober 1964. De vereniging is er om de studie zo aangenaam mogelijk te maken.
Naast de verkoop van boeken en inzage van oude tentamens organiseert de VCSVU vele activiteiten waarbij zowel leden als niet leden aanwezig kunnen zijn. De boekverkopen worden aan het begin van elke periode georganiseerd. De leden krijgen een fikse korting op de studieboeken.

De VCSVU kent leden, leden van verdienste, ereleden en donateurs. Direct nut van je lidmaatschap (€ 14,- voor je hele studieduur + € 1,- contributie per jaar) heb je door de boekverkopen. De verplichte studieboeken worden door de VCSVU met een aanzienlijke korting verkocht (32% voor Engelstalige boeken, tenminste 20% voor Nederlandstalige boeken), dankzij een contract met de VU Boekhandel en een subsidieregeling met de Afdeling Scheikunde & Farmaceutische Wetenschappen. Bij de eerste boekverkoop kun je je lidmaatschap dus al meteen terugverdienen. Bovendien geven we voor de leden een gratis tentamenbundel uit met oude tentamens, zodat je je gedegen kunt voorbereiden en weet wat je te wachten staat.

Zoals gezegd organiseert de VCSVU ook veel uiteenlopende activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn excursies en borrels, al dan niet met een thema. De verschillende commissies dragen zorg voor het organiseren van deze gezellige activiteiten. Ben je benieuwd naar de eerstvolgende activiteit van de VCSVU. Raadpleeg dan de agenda. Niet onbelangrijk is ons verenigingsblad, de Papieren Binding , waarin naast verengingsnieuws ook een aantal wetenschappelijke artikelen wordt opgenomen.

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.04.0
inhoud3.83.8
docenten3.73.7
studiefaciliteiten3.63.6
studielast3.53.5
studiebegeleiding3.63.6
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Farmaceutische wetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam is beoordeeld door 82 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.0 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Met je bachelordiploma Farmaceutische Wetenschappen kun je gemakkelijk doorstromen naar de master Drug Discovery & Safety. Met je kennis en zelfinzicht kun je er ook voor kiezen om een andere master te volgen die bij je past.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Van de afgestudeerde masters is 90% binnen 2 maanden aan het werk. De perspectieven op de arbeidsmarkt zijn erg gunstig. Je kunt aan de slag in uiteenlopende sectoren: van de farmaceutische industrie tot de overheid. Een kwart van de afgestudeerden gaat aan de slag als beleidsmaker of manager. Ongeveer de helft van de afgestudeerden gaat verder in het onderzoek. Bij de universiteit of een onderzoeksinstituut kun je aan het werk als promovendus.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit LeidenBio-Pharmaceutical Sciences+ aanv. eisen
UUBioinformatics and Biocomplexitygeen aanvullende eisen
Amsterdam VUBioinformatics and Systems Biologygeen aanvullende eisen
UUBiology of Disease researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUBiomolecular Sciencesgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUChemistrygeen aanvullende eisen
RUGClinical and Psychosocial Epidemiology research+ aanv. eisen
RUGCPE Track Health Systems and Prevention researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUDrug Discovery and Safetygeen aanvullende eisen
TU DelftEngineering & Policy Analysis+ aanv. eisen
UUEpidemiology researchgeen aanvullende eisen
UUFarmacie+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVAForensic Science+ aanv. eisen
RUGHuman Movement Sciences+ aanv. eisen
UULeraar VHO scheikunde full-time,part-time educational+ 90 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Scheikunde educational+ 78 EC pre-master
Amsterdam VUManagement, Policy-Analysis and Entrepreneurship in Health and Life Sciences+ aanv. eisen
RUGMedical Pharmaceutical Sciencesgeen aanvullende eisen
RUGMolecular Medicine and Innovative Treatment+ aanv. eisen
UUScience and Business Management researchgeen aanvullende eisen
TU DelftScience Communication+ toelatingsgesprek
TU EindhovenLeraar VHO Scheikunde educational+ 27 EC pre-master
TU DelftLeraar VHO Scheikunde educational+ 27 EC pre-master
RUGSport Sciences+ aanv. eisen
UUToxicology and Environmental Health researchgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

beleidsmaker
manager
promovendus/phd-student

Je kunt op heel diverse onderwerpen promoveren, zoals de inzet van het eigen immuunsysteem tegen kanker of de invloed van enzymen bij de Afrikaanse slaapziekte.

bron: StudieData

Contact

studievoorlichting
E: contact@vu.nl
T: (020) 598 5000
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite