Geschiedenis

Vrije Universiteit Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Hoe rook de slag bij Waterloo? Welke porno keek Lodewijk XIV? Verdient Michiel de Ruyter nou een standbeeld of niet? Geschiedenis aan de VU is veel meer dan met je neus in de boeken zitten.

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaBA
typeregulier, 180 EC
start1 september
taaldeels Nederlands
deels Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56034
numerus fixusnee
honoursnee
Het verleden is een ander land, en onze docenten helpen je het pad erheen te vinden. Je leert dat je daarbij alles kunt gebruiken wat er maar van het verleden is overgebleven, dus ook niet-geschreven bronnen: schilderijen, voorwerpen, filmmateriaal, gebouwen en zelfs de verhalen van ooggetuigen helpen ons om een beeld te vormen van hoe het vroeger was. Wanneer we naar het verleden kijken, zien we vaak de mooie kanten ervan. Maar, de minder fraaie en met schuld beladen kant van de geschiedenis is net zo belangrijk. Onze docenten en onderzoekers kennen de maatschappelijke relevantie van historisch onderzoek en houden zich bij uitstek bezig met thema's die we nu belangrijk vinden: van milieuproblematiek en seksualisering tot racisme, genocide en de slavernijgeschiedenis. Want ook dat is de taak van een historicus: een stem geven aan de winnaars én de verliezers, en laten zien dat het verleden altijd nét wat gecompliceerder is dan het lijkt.
Geschiedenis studeren aan de VU

Waarom aan de Amsterdam VU?

awardElsevier beste opleiding
2018
  • Stage lopen bij het Rijksmuseum, het Scheepvaartmuseum, of het Instituut voor Sociale Geschiedenis? Dat kan! Onze docenten en hoogleraren zijn meer dan bereid om hun professionele netwerk van alle mogelijke belangrijke historische instellingen binnen en buiten Amsterdam voor hun studenten aan te spreken.
  • Veel persoonlijk contact met docenten, hierdoor zijn de lijntjes naar de arbeidsmarkt kort.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwOm je goed voor te bereiden op zelfstandig onderzoek, leggen we in het eerste jaar eerst een brede historische kennisbasis: van Nero tot Napoleon, van de Middeleeuwen tot de Islamitische Staat. In de jaren daarna kun je aan de slag met historische thema's, bronnen en gebeurtenissen die je zelf interessant vindt. Je leert het verleden te begrijpen, legt nieuwe verbanden en schept inzicht in heden én verleden. Zo sta je midden in de samenleving!
1e jaar Tijdens het eerste jaar van je studie krijg je een gedegen kennis van de Westerse en niet-Westerse geschiedenis, van de Oudheid tot en met de nieuwste geschiedenis. Erasmus en Einstein, de Goten en de Ming-dynastie: alles komt aan bod.
periode
123456
Academische vaardigheden Geschiedenis ontraden vak stage
6 EC
Europa en de wereld I
3 EC
Geschiedenis van de oudheid 1
3 EC
Taaltoets Faculteit der Geesteswetenschappen
Verkenningsmodule Geschiedenis: Historisch Seminar 1
Europa en de wereld II
3 EC
Geschiedenis van de oudheid 2
3 EC
Global History I
6 EC
Humanities
6 EC
Academic English
6 EC
Europa en de wereld III
6 EC
Verkenningsmodule Geschiedenis: Historisch Seminar 2
Diachroon thema
6 EC
Global History II
6 EC
Filosofie
6 EC
2e jaar In het tweede jaar ga je je specialiseren in een bepaald deel van de geschiedenis. Die keuze is aan jou: we hebben veel kennis in huis. Je wordt in je keus geholpen door de vakken die wij aanbieden. Naast een aantal verplichte vakken die je vaardigheden verder ontwikkelen, kun je zelf een pakket samenstellen dat aansluit bij jouw interesse.
periode
123456
Theorie van de geschiedenis
Democracy: A History
Wetenschapsgeschiedenis
Religiegeschiedenis in mondiaal perspectief
3e jaar Het derde jaar staat in het teken van je minor en je scriptie. De minor is hét moment voor een stage of buitenlandverblijf, maar je kunt er ook voor kiezen om je binnen de VU te verdiepen óf te verbreden.

Onderwijs

taal van onderwijs50% nl
50% en
onderwijsopzet100% theorie
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, project, werkcollege, werkgroep, zelfstudie
studeren in het buitenland
Als je naar het buitenland wilt in de eerste helft van het derde jaar, begin dan op tijd met het organiseren daarvan (liefst een jaar van tevoren). De studieadviseur en de docenten kunnen je daarbij helpen. Je buitenland-verblijf moet van tevoren worden goedgekeurd door de examencommissie. Voor informatie over studeren in het buitenland zie: https://www.vu.nl/en/programmes/study-abroad/index.aspx
bindend studieadvies
  • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden


De norm voor het Bindend Studieadvies (BSA) is 42 EC inclusief het vak Academische vaardigheden in de eerste 12 maanden. Elke student krijgt dit advies (positief of negatief) aan het einde van het eerste studiejaar. Om je zo goed mogelijk op weg te helpen met je studie bestaat er een studiebegeleidingssysteem. Je kunt altijd een van de tutoren raadplegen. De tutor volgt je studievoortgang nauwlettend en fungeert als de coach voor je persoonlijke leertraject.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2021

aanmelding deadline : 1 mei 2021
collegegeld nog niet bekend

Je meldt je aan voor deze opleiding via Studielink. Aanmelden voor een studie doe je vóór 1 mei. Vervolgens doe je mee aan VU matching om te checken of de gekozen opleiding echt bij je past. Je inschrijving is pas volledig afgerond als je bevestiging hebt gekregen van Studielink en de betaling van het collegegeld hebt geregeld voor 31 augustus 2018.
toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
hbo-pDit kan als je hiernaast ook deelcertificaten hebt behaald voor de vakken Nederlands, Engels en Geschiedenis.
toelatingseisen

taaltoets
Alle eerstejaarsstudenten die in september aan hun studie aan de Vrije Universiteit beginnen, leggen de taaltoets Nederlands af. Deze taaltoets is verplicht en je kunt geen vrijstelling krijgen. Omdat taalbeheersing voor een academische studie onontbeerlijk is, worden alle eerstejaars bachelorstudenten getoetst.
Voor meer informatie zie: https://vu.nl/nl/opleidingen/praktische-informatie/regelingen/taaltoets/index.aspx

inbegrepen in collegegeld
examination
registration fee

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

76 studenten volgen deze opleiding
41% daarvan is vrouw
8 eerstejaars gestart in 2017
63% daarvan is vrouw
22864 studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam
58% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Merlijn


Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Maaike Van den Berg
Maaike Van den Berg over Geschiedenis

Na twee jaar studie ben ik hartstikke blij dat ik voor geschiedenis aan de VU gekozen heb. Ik heb geen moment spijt gehad.

Ik vond het moeilijk om te kiezen tussen de studies Geschiedenis en Antropologie. Bij de VU kon ik door het tweemajorensysteem een combinatie van beide doen. Ik hoefde dus niet meteen te kiezen. Er zijn vele majorencombinaties mogelijk en je kunt als student je eigen weg hierin kiezen. Na twee jaar studie ben ik hartstikke blij dat ik voor geschiedenis aan de VU gekozen heb. Ik heb geen moment spijt gehad...


lees verder ...
Sara Grasman
Sara Grasman over Geschiedenis

Ik heb voor geschiedenis aan de VU gekozen vanwege de kleinschaligheid van de opleiding en vanwege de mogelijkheid om je studie meer interdisciplinair te maken.

Ik heb voor geschiedenis aan de VU gekozen vanwege de kleinschaligheid van de opleiding en vanwege de mogelijkheid om je studie meer interdisciplinair te maken. De studenten zijn geen nummer. De docenten kennen je en je maakt snel vrienden. Met mijn studie wil ik uiteindelijk de journalistieke kant op gaan. Geschiedenis hier heeft haar eigen tijdschrift: Galapas...


lees verder ...
Geschiedenis aan de VU is voor mensen met een brede interesse. Naast je kennis op het vakgebied ontwikkel je ook een academisch werk- en denkniveau, waardoor de opleiding een uitstekende basis biedt voor heel veel verschillende beroepen.

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/11 Amsterdam VU
Geschiedenis
star Elsevier
€ 424 gemiddelde kamerhuur
8 eerstejaars
62% vrouw
? uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
50% Engelstalig
2/11 Amsterdam VU
History and International Studies
€ 424 gemiddelde kamerhuur
8 eerstejaars
62% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/11 Erasmus
Geschiedenis
star Keuzegids beste opleiding 2020  1e  70
€ 342 gemiddelde kamerhuur
49 eerstejaars
46% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/11 Erasmus
International Bachelor History
star Keuzegids beste opleiding 2020  1e
€ 342 gemiddelde kamerhuur
49 eerstejaars
46% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/11 Universiteit Leiden
Geschiedenis
€ 350 gemiddelde kamerhuur
122 eerstejaars
40% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/11 RUG
Geschiedenis
€ 303 gemiddelde kamerhuur
175 eerstejaars
46% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
7/11 Radboud Universiteit
Comparative European History
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
8/11 Radboud Universiteit
Geschiedenis
€ 315 gemiddelde kamerhuur
57 eerstejaars
29% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
9/11 UU
History
€ 336 gemiddelde kamerhuur
75 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
10/11 UU
Geschiedenis
€ 336 gemiddelde kamerhuur
190 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
11/11 Amsterdam UVA
Geschiedenis
€ 424 gemiddelde kamerhuur
69 eerstejaars
55% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.14.2
inhoud3.73.9
docenten3.83.8
studiefaciliteiten3.63.5
studielast3.63.6
studiebegeleiding3.43.5
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Geschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam is beoordeeld door 123 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Wat je na je studie gaat doen hangt vooral af van jouw interesses. Met een Bachelor of Master Geschiedenis op zak ben je historicus, en dat betekent dat je een aantal unieke vaardigheden met je meebrengt.
Je kunt schrijven als de beste, verwerkt informatie razendsnel, en hebt een scherpe blik en zelfstandige houding aangenomen. Dat zijn duurzame vaardigheden! Het betekent dat je breed inzetbaar bent, en op veel plaatsen terecht kan komen, zoals de journalistiek, musea en onderzoeksinstellingen of de overheid. Wil je liever het onderwijs of de wetenschap in? Dan kun je bij de VU een masteropleiding tot geschiedenisdocent volgen of gaan promoveren. De VU organiseert elk jaar een aantal bijeenkomsten die je op weg helpen bij het betreden van de arbeidsmarkt, zoals de Career Events van de Graduate School en het Toekomstcongres van onze studievereniging Merlijn.

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 1962gemiddeld bruto maandloon
39%kans op een vaste baan
11%kans op een voltijd baan
35%kans op een baan op niveau
24%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
78%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit LeidenAfrican Studies+ aanv. eisen
Universiteit LeidenAfrican Studies (Research) research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitAncient and Medieval Mediterranean Worldsgeen aanvullende eisen
UUAncient, Medieval and Renaissance Studies research+ aanv. eisen
Amsterdam VUComparative Arts and Media Studies+ aanv. eisen
Amsterdam VUDesign Cultures+ aanv. eisen
Universiteit LeidenAsian Studies (60EC)+ aanv. eisen
RUGClassical, Medieval and Early Modern Studies research+ aanv. eisen
Amsterdam VUClassics and Ancient Civilizations (research) research+ aanv. eisen
Amsterdam VUAncient History+ motivatiebrief
Universiteit LeidenAncient History research+ aanv. eisen
Universiteit LeidenAncient History+ aanv. eisen
Amsterdam VUAncient Studies full-time,part-time+ aanv. eisen
Amsterdam VUJournalistiek+ 30 EC pre-master
Universiteit LeidenCrisis and Security Management+ aanv. eisen
RUGDigital Humanitiesgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUEducatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappengeen aanvullende eisen
RUGEuroculture (EM)geen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitEuropese Letterkunde+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitEuropese Studies+ aanv. eisen
RUGEuropese Studiesgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitFilosofie van de geschiedenisgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitFilosofie van een bepaald wetenschapsgebiedgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitGeschiedenisgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitGeschiedenis en Actualiteitgeen aanvullende eisen
RUGGeschiedenis Vandaaggeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAGeschiedenis van de internationale betrekkingengeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAPublieksgeschiedenisgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityHealth Humanities+ aanv. eisen
Amsterdam VUHeritage Studies full-time,part-time+ aanv. eisen
Amsterdam UVAHeritage Studies: Heritage and Memory Studies dual+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitHistorical Studies research+ cijfergemiddelde
+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
Radboud UniversiteitHistorical, Literary and Cultural Studies research+ aanv. eisen
UUHistory research+ aanv. eisen
Universiteit LeidenHistorygeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenHistory (Research) research+ cijfergemiddelde
+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
Universiteit LeidenCities, Migration and Global Interdependence research+ basiskennis
+ aanvullende vakeisen
+ cijfergemiddelde
+ motivatiebrief
Universiteit LeidenCities, Migration and Global Interdependence+ aanv. eisen
Universiteit LeidenColonial and Global History research+ aanv. eisen
Universiteit LeidenColonial and Global History+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEurope 1000-1800 research+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEurope 1000-1800+ basiskennis
+ aanvullende vakeisen
Universiteit LeidenPolitics, Culture and National Identities, 1789 to the Present research+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPolitics, Culture and National Identities, 1789 to the Present+ aanv. eisen
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUGlobal History and International Studiesgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUMedical and Health Humanities geen aanvullende eisen
Amsterdam VUReligion and Societygeen aanvullende eisen
Amsterdam VUGlobal History researchgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitKlassieke Cultuur+ aanvullende vakeisen
Universiteit LeidenLatin American Studies (Research) research+ aanv. eisen
UULeraar VHO godsdienst/levensbeschouwing full-time,part-time educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Godsdienst en levensbeschouwing part-time educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Geschiedenis en staatsinrichting educationalgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Godsdienst en levensbeschouwing part-time educational+ aanv. eisen
Amsterdam VUEnglish Literature in a Visual Culture+ aanv. eisen
Universiteit LeidenManagement van de publieke sector+ aanv. eisen
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
RUGMidden-Oostenstudiesgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenMiddle Eastern Studies+ aanv. eisen
Amsterdam VUMuseumconservator+ basiskennis
+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
+ instaptoets
Radboud UniversiteitNederland-Duitsland Studies+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
Universiteit LeidenNorth American Studies+ aanv. eisen
RUGOude Geschiedenisgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitOudheidstudies+ aanvullende vakeisen
Radboud UniversiteitPolitiek en Parlementgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenPublic Administration+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEconomics and Governance+ aanv. eisen
Universiteit LeidenInternational and European Governance+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPublic Management and Leadership+ aanv. eisen
RUGReligion and Cultural Heritage+ aanv. eisen
RUGReligion and Pluralism, Ancient & Modern+ aanv. eisen
RUGTheologie & Religiewetenschappengeen aanvullende eisen
RUGTheologie & Religiewetenschappen research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitTourism and Culturegeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

beleidsmedewerker kunst en cultuur
bron: UWV

Contact

studievoorlichting
E: contact@vu.nl
T: (020) 598 5000
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite