Gezondheidswetenschappen

Vrije Universiteit Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Moeten we de HPV-vaccinatie verplicht stellen? Hoe slagen we erin het obesitas-probleem op te lossen? Zijn er over 20 jaar nog grote ziekenhuizen zoals we die nu kennen?

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalzeer weinig Engels
voornamelijk Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56553
numerus fixusnee
honoursnee
 Als gezondheidswetenschapper aan de Vrije Universiteit Amsterdam ga je aan de slag met actuele volksgezondheidsvraagstukken vanuit verschillende invalshoeken en ontwikkel je creatieve oplossingen die de gezondheid van de (internationale) samenleving verbeteren.

Waarom aan de Amsterdam VU?

Vanuit het VU thema Human Health & Life Sciences werken diverse faculteiten samen aan multidisciplinaire oplossingen voor volksgezondheidsproblemen. Als student Gezondheidswetenschappen leer je over de grens van je opleiding te kijken vanuit een breed interdisciplinair perspectief. Je maakt kennis met het brede terrein van de Gezondheidswetenschappen en gaat, in vergelijking met andere Gezondheidswetenschappelijke opleidingen, dieper in op de biomedische kant. Daarnaast volg je ook meer beleid g

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwTijdens het eerste jaar maak je kennis met het brede terrein van de Gezondheidswetenschappen. Je volgt vakken met een biomedisch karakter, maar ook meer beleid gerelateerde vakken. Tijdens het tweede jaar verbreed je je kennis en pas je de verworven kennis toe op maatschappelijk relevante vraagstukken. Aan het begin van het derde jaar kies je een minor; dit is een geheel van vijf verschillende vakken rondom hetzelfde thema.
1e jaar Tijdens het eerste jaar maak je kennis met het brede terrein van de Gezondheidswetenschappen. Een aantal vakken heeft een sterk biomedisch karakter, zoals Genen en Cellen en Immunologie. Daarnaast volg je ook meer beleid gerelateerde vakken zoals Preventie en Gezondheidseconomie. In periode 5 volg je een keuzevak dat aansluit bij jouw persoonlijke interesses. Je kunt ook een GGD-project doen waarbij je met een groepje een onderzoeksvoorstel schrijft.
periode
123456
Genen en cellen
6 EC
Inleiding gezondheidswetenschappen
6 EC
Gezondheid, zorg en wetenschap
6 EC
Psychologie
6 EC
Epidemiologie en biostatistiek I
6 EC
Humane anatomie en fysiologie
6 EC
Immunologie
6 EC
Gezondheidseconomie
6 EC
Geneesmiddelen keuzevak
6 EC
Gezondheid in de stad keuzevak
6 EC
Internationale volksgezondheid keuzevak
6 EC
Pathologie van het bewegen keuzevak
6 EC
Preventie
6 EC
2e jaar In het tweede jaar verdiep je je steeds meer in complexe, maatschappelijk relevante, vraagstukken. Daarvoor gebruik je de kennis die je tot dan toe hebt opgedaan, en leer je begrijpen hoe het is om te schakelen tussen verschillende disciplines. In periodes 5 en 6 volg je twee keuzevakken waarmee je het curriculum nog beter kan laten aansluiten op jouw persoonlijke interesses en alvast voorbereid op een mogelijke masterrichting.
3e jaar Aan het begin van het derde jaar kies je een minor, een geheel van vijf verschillende vakken rondom hetzelfde thema:

  • Biomedical Topics in Health Care
  • Five Big Issues in Health
  • Communicatie over gezondheid
  • Brain and Mind

Je kan ook kiezen voor een minor van een andere faculteit binnen de VU, een minor buiten de VU of zelfs een minor in het buitenland. Na je minor loop je drie maanden stage, bijvoorbeeld bij een onderzoeksgroep op het gebied van voeding en gezondheid, of geriatrie en ver

minors

minor Minor Five Big Issues in Health

In deze minor worden vijf belangrijke onderwerpen uit de volksgezondheid besproken: gezondheid op het werk, seksuele gezondheid, lichaamsbeweging, voeding, en drug en verslaving.

Elk thema wordt bekeken vanuit verschillende perspectieven bekeken: fysiologisch, psychologisch, maatschappelijk, sociaal-cultureel en vanuit een ethisch perspectief. De minor verdiept en is interdisciplinair. Je zult vijf cursussen volgen die een actueel gezondheidsthema bespreken.

minor Minor Biomedical and Health Interventions

Deze minor baseert zich op de recentste ontwikkelingen op het gebied van de biomedische- en gezondheidswetenschappen en plaatst dit in een breder perspectief (b.v. maatschappelijk of economisch).

minor Minor Biomedical Topics in Health Care

De vraag die centraal staat in deze minor is 'hoe draagt biomedische kennis bij aan oplossingen in de gezondheid?'

De vakken in deze minor gaan over de ontwikkelingen van medische interventies uit de wetenschap en hoe die ontwikkelingen intergreren in de kliniek ('from Cell to Society'). Sommige vakken focussen meer op de biomedische mechanismen van ziektes, terwijl andere vakken zich juist richten op bepaalde aspecten in de gezondheidszorg. Zoals preventie, diagnostiek, zorg en behandeling, en de sociale impact van de gezondheidszorg. Studenten leren meer over de uitdagingen van en de stappen in de 'vertaling' van biomedische kennis naar het publiek en de kliniek.

minor Minor Brain and Mind

Het doel van deze minor is om de student kennis te laten maken met de verschillen terreinen van de neurowetenschappen.

De student zal inzichten verkrijgen in de nieuwste kennis met betrekking tot de werking van het brein en hoe deze kennis ingezet kan worden om zaken als cognitieve processen, sociale interacties en antisociale gedragingen beter te begrijpen. Daarnaast komen er verschillende breinaandoeningen zoals depressie, verslaving, aandacht –en eetstoornissen aan de orde. Het nature-nurture -debat wordt bediscussieerd, net als recente updates over onderzoek naar het menselijk genoom.

minor Minor Communicatie over Gezondheid

Overgewicht, roken, depressie, verslaving. Een paar voorbeelden van de vele maatschappelijke gezondheidsproblemen in Nederland.

Communicatie is een essentieel onderdeel van het werken aan oplossingen voor die problemen. Voorlichting richting samenleving, communicatie binnen de medische sector, patiëntinformatie. Hiervoor zijn specialisten in communicatie nodig. Iets voor jou? Kies dan voor de interfacultaire minor Communicatie over gezondheid!

minor Minor Global Health

Nieuwe besmettelijke ziektes, veranderende ziektepatronen, veroudering, stijgende zorgkosten – deze problemen voegen complexiteit toe aan de al bestaande uitdagingen in de wereldwijde gezondheid.

De meeste ziektes gaan de nationale grenzen over en de meeste gezondheidsproblemen hebben een sociale, politieke en economische impact. Meer dan ooit heeft de wereld een visie nodig die de hele wereld aangaat. Tegelijk zijn er steeds meer innovatieve antwoorden op deze uitdagingen. Denk aan nieuwe geneesmiddelen, neurotechnologieën, genomics, m-health (door gebruik te maken van mobiele telefoons), veldkits die laboratoria vervangen maar ook innovatieve financieringsschema's en zorgarrangementen (bijvoorbeeld gemeenschapsgerichte gezondheidszorg). Maar hoe zorgen we dat deze uitvindingen oplossingen kunnen bieden voor de huidige uitdagingen in de gezondheid? De geschiedenis laat zien dat veel interventies toch niet zo nuttig bleken en zelfs voor onbedoelde consequenties zorgden. Om deze complexe gezondheidsuitdagingen doeltreffend aan te pakken, moeten gezondheidsonderzoekers over interdisciplinaire grenzen gaan, en in contact treden met gezondheidswerkers, patiënten en anderen, om een beter inzicht te krijgen in mondiale gezondheidsproblemen en om strategische actie te ondernemen om deze problemen op te lossen.

minor Minor Health Care Management

Deze minor bekijkt gezondheidszorgbeleid vanuit een economisch perspectief en biedt inzchten in het management van organisaties in de gezondheidszorg.

De minor biedt studenten een introductie over de theorieën en methoden van economie, organisatie, management, acounting en financiën. Zo krijg je de kans om verdiepende kennis op te doen over de economische en leidinggevende aspecten van de gezondheidszorg. Deze minor komt bijzonder goed van pas als je overweegt om te gaan werken in het beleid of graag in een leidinggevende positie terecht wilt komen binnen de gezondheidszorg.

Onderwijs

taal van onderwijs20% en
80% nl
onderwijsopzet50% zelfstudie
35% theorie
15% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
computer opdrachten, excursie, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, portfolio, practicum, project, seminar, stage, werkcollege, werkgroep, workshop, zelfstudie
onderwijsvormen
Tijdens het eerste jaar maak je kennis met het brede terrein van de Gezondheidswetenschappen.
Je volgt zowel vakken met een sterk biomedisch karakter of meer beleid gerelateerd. In het tweede jaar verdiep je je steeds meer in maatschappelijk relevante, vraagstukken. Daarvoor gebruik je de kennis die je tot dan toe hebt opgedaan en leer je begrijpen hoe het is om te schakelen tussen verschillende disciplines. In het derde jaar kies je een minor en sluit je de opleiding af met een stage en thesis.


doelstelling
Tijdens de bachelor Gezondheidswetenschappen leer je vanuit verschillende invalshoeken naar vraagstukken rondom gezondheid (zorg) kijken, weet je welke partijen een rol kunnen spelen binnen de volksgezondheid en welke uitdagingen er spelen. Je leert moderne en creatieve oplossingen aan te dragen voor actuele uitdagingen rondom volksgezondheid. De opleiding is een interdisciplinaire opleiding die voorziet in een sterke biomedische en methodologische basis.


studeren in het buitenland
De meeste studenten Gezondheidswetenschappen gaan tijdens de minor in het derde jaar of tijdens hun master stage naar het buitenland.
bindend studieadvies
  • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden


De meeste bacheloropleidingen aan de VU hanteren het Bindend Studie Advies (BSA). Het BSA betekent dat je in het eerste jaar van je bachelor 42 EC moet halen.Lukt het je niet om aan de norm te voldoen in het eerste jaar, dan mag je deze opleiding aan de VU niet voortzetten en je gedurende drie opeenvolgende jaren niet opnieuw inschrijven voor deze opleiding. Dit geldt ook voor een andere opleiding aan de VU die het eerste jaar met deze opleiding gemeen heeft.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2021

aanmelding deadline : 1 mei 2021
collegegeld nog niet bekend

1 september 2022

aanmelding deadline : 1 mei 2022
collegegeld nog niet bekend

Na het maken van je studiekeuze biedt VU Matching je de mogelijkheid om te bepalen of de studie overeenkomt met het beeld en de verwachtingen die je hebt en of de studie bij jou past. VU Matching is onderdeel van de aanmeldprocedure voor alle bacheloropleidingen van de VU en bestaat bij deze opleiding uit twee onderdelen. Na het inloggen op VUnet doe je het eerste onderdeel: de digitale vragenlijst. Het tweede onderdeel is de matchingsactiviteit van de opleiding.
Voor meer informatie zie: https://www.bachelors.vu.nl/nl/toelating-inschrijven/index.aspx


toelaatbare profielen
vwo N&TBiologie wordt aangeraden
vwo N&GBiologie wordt aangeraden
vwo E&MBiologie wordt aangeraden
vwo C&MBiologie wordt aangeraden
hbo-pAls je in wilt stromen in de bachelor Gezondheidswetenschappen op basis van een hbo-propedeuse diploma (zonder vwo-diploma) dien je te voldoen aan 3 extra eisen: biologie, wiskunde (A, B of C) en Engels op 6 vwo-niveau. Voor deze vakken dien je een deelcertificaat behaald te hebben op 6 vwo-niveau. Voor deze deelcertificaten kan je terecht bij CCVX (commissie voortentamens), Boswell-Bèta of je kan staatsexamen doen.
inbegrepen in collegegeld
registration fee
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

507 studenten volgen deze opleiding
82% daarvan is vrouw
77 eerstejaars gestart in 2017
88% daarvan is vrouw
22864 studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam
58% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Salus


Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/4 Amsterdam VU
Gezondheidswetenschappen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
77 eerstejaars
88% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
2/4 Erasmus
Gezondheidswetenschappen, Beleid & Management Gezondheidszorg
€ 342 gemiddelde kamerhuur
114 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/4 Maastricht University
Gezondheidswetenschappen
€ 308 gemiddelde kamerhuur
240 eerstejaars
82% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/4 Universiteit Twente
Gezondheidswetenschappen
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

opleidinggelijkenis met Gezondheidswetenschappen
Biomedical Sciences
bekijk

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.93.9
inhoud3.63.7
docenten3.53.5
studiefaciliteiten3.33.5
studielast3.53.6
studiebegeleiding3.23.4
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Gezondheidswetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam is beoordeeld door 180 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na de breed opgezette driejarige bachelor, kun je de diepte in gaan en starten met een van de drie Gezondheidswetenschappelijke VU-masters: Health Sciences; Management, Policy Analysis and Entrepeneurship of Global Health. Je kunt natuurlijk ook meteen aan de slag als gezondheidswetenschapper in het werkveld.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Met een bachelor Gezondheidswetenschappen op zak kun je natuurlijk ook meteen aan de slag als gezondheidswetenschapper in het werkveld.
Je kunt bijvoorbeeld gaan werken als beleidsmedewerker, manager, onderzoeker of onderwijzer. Van ziekenhuis tot onderzoeksinstituut, en van GGD tot zorgverzekeraar, er liggen talrijke banen voor je in het verschiet op het gebied van beleid, advies of onderzoek. Ambieer je het zelfstandig ondernemerschap? Als gezondheidswetenschapper kun je een bedrijf oprichten dat zich toespitst op gezondheid en lifestyle.


huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2572gemiddeld bruto maandloon
63%kans op een vaste baan
8%kans op een voltijd baan
57%kans op een baan op niveau
66%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
74%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Maastricht UniversityBiomedical Sciences+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitBiomedical Sciences+ aanv. eisen
Amsterdam VUCardiovascular Researchgeen aanvullende eisen
RUGClinical and Psychosocial Epidemiology research+ aanv. eisen
RUGCPE Track Health Systems and Prevention researchgeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityDevelopment and Rural Innovation+ aanv. eisen
Maastricht UniversityEpidemiologygeen aanvullende eisen
UUEpidemiology researchgeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityForensic Psychology+ basiskennis
+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
Amsterdam VUGenes in Behaviour and Health (research) research+ aanv. eisen
Maastricht UniversityGlobal Healthgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUGlobal Health (Research) researchgeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityGovernance and Leadership in European Public Healthgeen aanvullende eisen
ErasmusHealth Economics, Policy & Law+ aanv. eisen
Maastricht UniversityHealth Education and Promotiongeen aanvullende eisen
Universiteit TwenteHealth Sciencesgeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityHealthcare Policy, Innovation and Managementgeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityHuman Movement Sciencesgeen aanvullende eisen
RUGHuman Movement Sciences+ 30 EC pre-master
UULeraar VHO biologie full-time,part-time educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Biologie educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Biologie part-time educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Biologie educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Biologie part-time educational+ aanv. eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitMolecular Mechanisms of Disease research+ aanv. eisen
Wageningen UniversityNutrition and Health+ cijfergemiddelde
Amsterdam VUPhilosophy, Bioethics and Healthgeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityPsychology+ basiskennis
RUGReligion, Health and Wellbeing+ aanv. eisen
Maastricht UniversityResearch Master in Cognitive and Clinical Neuroscience research+ basiskennis
+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
TU DelftScience Communication educational+ toelatingsgesprek
RUGSport Sciences+ aanv. eisen
Universiteit LeidenVitality and Ageinggeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityWork, Health and Careergeen aanvullende eisen
ErasmusZorgmanagement part-time+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

gezondheidswetenschapper
bron: StudieData

Contact

studievoorlichting
E: contact@vu.nl
T: (020) 598 5000
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite