Griekse en Latijnse taal en cultuur

Vrije Universiteit Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Wil jij ondergedompeld worden in de Griekse en Latijnse literatuur? Wil je je verdiepen in de grammatica van klassieke talen? Dan is de studie Griekse en Latijnse taal en cultuur iets voor jou!

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56003
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
In de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur word je opgeleid tot een expert op het gebied van de Klassieke Oudheid. Je leert de klassieke talen grondig kennen en analyseert teksten die al vele eeuwen tot de absolute top van de wereldliteratuur behoren. Daarnaast bestudeer je de cultuurgeschiedenis van de Oudheid en de doorwerking hiervan tot in onze tijd. Je wordt een all-round classicus met een brede blik én diepgang. 'Democratie', 'joods-christelijke traditie' en 'Europese identiteit', deze thema's staan momenteel volop in de belangstelling. Maar ook vragen als: Wat zijn eigenlijk de bronnen van de Europese cultuur? Wat is de betekenis van de antieke culturen van Griekenland en Rome voor de wereld van vandaag? De bacheloropleiding Griekse en Latijnse taal en cultuur geeft je het intellectuele kader om over deze vragen gefundeerd en genuanceerd na te denken.

Waarom aan de Amsterdam VU?

awardKeuzegids topopleiding
2016, 2017, 2018
Deze bacheloropleiding steunt op een sterk team docenten en onderzoekers in de oudheidwetenschappen. Zij maken deel uit van ACASA, het Amsterdam Centre for Ancient Studies and Archaeology, waarin de UvA en de VU sinds 2012 hun krachten op het terrein van archeologie en talen en culturen van de Oudheid bundelen. Hierbij krijg je de kennis mee van twee universiteiten! Dat is wat deze bacheloropleiding zeer uniek maakt.
 • De studie van taal en literatuur is ingebed in een historische, archeologische en filosofische context.
 • De opleidingen van ACASA hebben een internationale oriëntatie. Dit betekent dat er ook Engelstalige vakken aangeboden worden.
 • Er wordt veel gewerkt in kleine groepen, waarbij de docenten inspelen op de wensen en behoeften van de individuele studenten.
 • Docenten laten zich in hun onderwijs inspireren door hun (internationale) onderzoekspraktijk. Je leert hierdoor wat het inhoudt om onderzoek te doen en je kunt er ook zelf aan deelnemen.
 • Schrijven is een belangrijk onderdeel van je studie. Je wordt getraind in het schrijven van papers en een scriptie, en er is ruimte voor creatief schrijven (essays en recensies).
 • Er is aandacht voor de doorwerking van de Klassieke Oudheid en voor teksten uit de Late Oudheid, de Byzantijnse tijd, de Middeleeuwen en de Renaissance.
 • Amsterdam biedt uitstekende faciliteiten op het gebied van de oudheid, zoals een grote vakbibliotheek en het Allard Piersonmuseum.


Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouw
In het eerste jaar ga je zowel de diepte als de breedte in: je leert grondig Grieks en Latijn en je verdiept je in de cultuurgeschiedenis van de oudheid. Ook volg je vakken op het gebied van de antieke filosofie en de literatuurgeschiedenis ('Highlights'). Steeds ben je bezig je academische vaardigheden verder te ontwikkelen en op een hoog niveau te brengen.
Je wordt ook gestimuleerd om zelf onderzoek te doen. Onderzoekers uit de hele wereld komen regelmatig naar Amsterdam om gastcolleges te geven en je kunt in het derde jaar een aantal maanden studeren aan een buitenlandse universiteit. We zijn internationaal georiënteerd en brengen je Engels op een academisch niveau. We leiden je op tot een allround academicus die overzichtskennis heeft over de Oudheid, getraind is in literaire analyse, inzicht heeft in taal en taalstructuren, de principes kent van effectieve communicatie, en een goed oog heeft voor (cultuur)historische processen. Je leert vanuit een kritische onderzoekshouding en met een internationale blik je kennis toe te passen op nieuwe vraagstukken, of op situaties binnen het professionele werkveld.

1e jaar Omdat de opleiding nauw samenwerkt met Oudheidwetenschappen en Archeologie,is het eerste jaar breed van opzet: je leert de talen Grieks en Latijn op hoog niveau, je leest klassieke teksten en je verdiept je in de cultuurgeschiedenis van de Oudheid.
periode
keuzevak stage
2e jaar In het tweede jaar maak je kennis met auteurs als Homerus en Vergilius en Latijnse en Griekse auteurs uit latere perioden. Het belang van het Latijn voor de cultuur van Europa komt expliciet aan bod. Je neemt deel aan een excursie en ontwikkelt je schrijfvaardigheid.
3e jaar In het derde jaar heb je keuzeruimte waarmee je je opleiding een eigen profiel kunt geven en schrijf je een scriptie. Het is mogelijk om een deel van je studie in het buitenland te doen.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet100% theorie
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, seminar, werkcollege, werkgroep, zelfstudie
studeren in het buitenland
Tijdens de profileringsruimte in het derde jaar is er de mogelijkheid om een aantal maanden te studeren aan een buitenlandse universiteit. We zijn internationaal georiënteerd en brengen je Engels op een academisch niveau zodat engelstalige vakken geen probleem zijn terwijl jij studeert in het buitenland. Voor informatie over studeren in het buitenland zie: https://www.vu.nl/en/programmes/study-abroad/index.aspx
bindend studieadvies
 • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden


De norm voor het Bindend Studieadvies (BSA) is 42 EC inclusief het vak Academische vaardigheden in de eerste 12 maanden. Elke student krijgt dit advies (positief of negatief) aan het einde van het eerste studiejaar. Om je zo goed mogelijk op weg te helpen met je studie bestaat er een studiebegeleidingssysteem. Je kunt altijd een van de tutoren raadplegen. De tutor volgt je studievoortgang nauwlettend en fungeert als de coach voor je persoonlijke leertraject.
honours-/excellence program Honours Programma

Ben jij extra gemotiveerd en wil jij zoveel mogelijk uit jouw studie halen? Dan is het Honours Programma iets voor jou!

Honoursstudenten van de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGW) worden getraind om kritische, creatieve en veelzijdige onderzoekers te worden. Ben je een getalenteerde en gedreven eerstejaarsstudent in de Geesteswetenschappen? Sta je gemiddeld 7,5 voor het eerste jaar van de Bachelor en studeer je nominaal? Dan kom je in aanmerking voor deelname aan het Honours Programma. Dit programma is ontworpen om excellente studenten een extra uitdaging te geven naast hun reguliere curriculum. Na succesvolle afronding van het programma verkrijg je een Honoursaantekening op je bul. Het Honours Programma is deels Engelstalig en bestaat uit 30 EC extra studiepunten, die je in het tweede en derde behaalt.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 8700

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
collegegeld nog niet bekend

Je meldt je aan voor deze opleiding via Studielink. Aanmelden voor een studie doe je vóór 1 mei. Vervolgens doe je mee aan VU matching om te checken of de gekozen opleiding echt bij je past. Je inschrijving is pas volledig afgerond als je bevestiging hebt gekregen van Studielink en de betaling van het collegegeld hebt geregeld voor 31 augustus 2018.
toelaatbare profielen
vwo C&MLatijn of Griekslatijn of Oud-Grieks
vwo E&MLatijn of Griekslatijn of Oud-Grieks
vwo N&GLatijn of Griekslatijn of Oud-Grieks
vwo N&TLatijn of Griekslatijn of Oud-Grieks
hbo-pDat kan, dan zien we graag je motivatiebrief (max. 1 A4) tegemoet plus deelcertificaten voor de vakken Nederlands, Engels, Geschiedenis en naar keuze Grieks of Latijn op 6 vwo-niveau.
toelatingseisen

taaltoets
Alle eerstejaarsstudenten die in september aan hun studie aan de Vrije Universiteit beginnen, leggen de taaltoets Nederlands af. Deze taaltoets is verplicht en je kunt geen vrijstelling krijgen. Omdat taalbeheersing voor een academische studie onontbeerlijk is, worden alle eerstejaars bachelorstudenten getoetst.
Voor meer informatie zie: https://vu.nl/nl/opleidingen/praktische-informatie/regelingen/taaltoets/index.aspx

inbegrepen in collegegeld
registration fee
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

14 studenten volgen deze opleiding
71% daarvan is vrouw
2 eerstejaars gestart in 2016
50% daarvan is vrouw
22864 studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam
58% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Thom Hoveling
Thom Hoveling over Griekse en Latijnse taal en cultuur

Door de relatief kleine groep studenten leer je elkaar en de docenten goed kennen. Daarom is deze studie echt iets voor mij!

Op de middelbare school was ik al erg geïnteresseerd in Grieks en Latijn; daarom heb ik ervoor gekozen om GLTC te gaan studeren. Tijdens de studie ga je veel dieper in op de twee talen en culturen, en ook komen meer verschillende auteurs en onderwerpen aan bod. Door de relatief kleine groep studenten leer je elkaar en de docenten goed kennen. Daarom is deze studie echt iets voor mij!
Puck Hendriks
Puck Hendriks over Griekse en Latijnse taal en cultuur

Door de vele interessante colleges is mijn plezier in het bestuderen van deze oude talen nog groter geworden. Dit enthousiasme wil ik graag overbrengen en daarom wil ik docente worden.

Toen ik op de middelbare school Grieks en Latijn kreeg, was ik meteen verkocht. De opleiding Griekse en Latijnse taal en cultuur is een combinatie van met precisie naar de taal kijken en naar de achtergronden van een tekst. Door de vele interessante colleges is mijn plezier in het bestuderen van deze oude talen nog groter geworden. Dit enthousiasme wil ik graag overbrengen en daarom wil ik docente worden.

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/5 Amsterdam VU
Griekse en Latijnse taal en cultuur
star Keuzegids topopleiding 2016
Keuzegids topopleiding 2017
Keuzegids topopleiding 2018
Keuzegids topopleiding 2018
€ 424 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
2/5 Universiteit Leiden
Griekse en Latijnse taal en cultuur
star Keuzegids topopleiding 2016  84
€ 350 gemiddelde kamerhuur
20 eerstejaars
60% vrouw
? uur contacttijd/week
3/5 RUG
Griekse en Latijnse taal en cultuur
€ 303 gemiddelde kamerhuur
6 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
4/5 Radboud Universiteit
Griekse en Latijnse Taal en Cultuur
star Keuzegids topopleiding 2018
Elsevier
€ 315 gemiddelde kamerhuur
16 eerstejaars
62% vrouw
? uur contacttijd/week
5/5 Amsterdam UVA
Griekse en Latijnse taal en cultuur
€ 424 gemiddelde kamerhuur
11 eerstejaars
54% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.44.2
inhoud4.24.0
docenten4.64.4
studiefaciliteiten-3.8
studielast-3.4
studiebegeleiding-4.0
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Griekse en Latijnse taal en cultuur aan de Vrije Universiteit Amsterdam is beoordeeld door 10 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.4 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Als je na je bachelor meer wetenschappelijke verdieping of verbreding zoekt, dan volg je een masterprogramma.
Met een bachelordiploma Griekse en Latijnse taal en cultuur ben je toelaatbaar tot onder meer de Internationale (Engelstalige) masterprogramma's van Classics and Ancient Civilizations:
 • Classics
 • Ancient Studies (met een focus op 'Ancient Culture and Society', Babylonisch, Grieks of Latijn)
 • Ancient History

Je kunt je ook aanmelden voor de tweejarige research master Classics and Ancient Civilizations, maar hiervoor geldt een selectieprocedure. Ook is er in september 2017 de tweejarige educatieve master Griekse en Latijnse taal en cultuur van start gegaan, die vanaf 2018 onderdeel wordt van de tweejarige master Educatie in de Taal en Cultuurwetenschappen. Hierin worden vakinhoudelijk onderwijs, didactiek en onderwijsstage in combinatie aangeboden.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Een universitaire talenstudie leidt op tot veel méér dan een bepaald beroep. Je bent na je studie breed inzetbaar op je specifieke vakgebied, maar ook daarbuiten, in functies die een kritische, zelfstandige en leergierige geest vereisen. Afgestudeerden in Griekse en Latijnse taal en cultuur vinden na hun studie vrijwel altijd een passende baan. Zij komen in zeer uiteenlopende functies en sectoren terecht; je kunt hierbij denken aan musea, uitgeverijen en de journalistiek.
Afgestudeerden in Griekse en Latijnse taal en cultuur vinden na hun studie vrijwel altijd een passende baan. Zij komen in zeer uiteenlopende functies en sectoren terecht; je kunt hierbij denken aan musea, uitgeverijen en de journalistiek. Afgestudeerden werken daarnaast ook als vertaler, redacteur en als educatief medewerker in uiteenlopende (historische projecten. Studenten Griekse en Latijnse Taal en Cultuur kiezen na hun studie ook vaak voor een baan in het middelbaar onderwijs. In Nederland is structureel een grote behoefte aan eerstegraads bevoegde docenten Grieks en Latijn. Om als docent aan de slag te mogen, moet je na voltooiing van een master op je vakgebied de master Lerarenopleiding Griekse en Latijnse taal en cultuur hebben afgerond. Vanaf 2017 is er de mogelijkheid om direct na het behalen van je bachelordiploma te kiezen voor de tweejarige educatieve master.

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 1795gemiddeld bruto maandloon
60%kans op een vaste baan
16%kans op een voltijd baan
60%kans op een baan op niveau
53%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
60%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Radboud UniversiteitAncient and Medieval Mediterranean Worlds+ aanv. eisen
RUGClassical, Medieval and Early Modern Studies research+ aanv. eisen
Amsterdam VUClassics and Ancient Civilizations research+ aanv. eisen
Universiteit LeidenClassics and Ancient Civilizations+ aanv. eisen
Amsterdam UVAClassics and Ancient Civilizationsgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUAncient History+ motivatiebrief
Amsterdam VUAncient Studies full-time,part-time+ aanv. eisen
Universiteit LeidenClassicsgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUClassics full-time,part-timegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUEducatie in de Taal en Cultuurwetenschappengeen aanvullende eisen
RUGGriekse en Latijnse Taal en Cultuurgeen aanvullende eisen
RUGGriekse en Latijnse Taal en Cultuur part-timegeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitGriekse en Latijnse Taal- en Letterkundegeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitHistorical, Literary and Cultural Studies research+ aanv. eisen
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitKlassieke Cultuurgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Griekse en Latijnse taal en cultuur part-time educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Grieks, Latijn en Klassieke culturele vorming educationalgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Latijn en Klassieke en culturele vorming educational+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitLetterkundegeen aanvullende eisen
Amsterdam VULinguistics researchgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitLiterair bedrijfgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitDocent en Expertgeen aanvullende eisen
RUGOude Geschiedenisgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitOudheidstudiesgeen aanvullende eisen
RUGReligion and Pluralism, Ancient & Modern+ aanv. eisen
Amsterdam VUTaaltheorie en taalbeschrijving+ aanv. eisen
Amsterdam UVAVertalengeen aanvullende eisen
RUGTheologie & Religiewetenschappengeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitTourism and Culture+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Contact

studievoorlichting
E: contact@vu.nl
T: (020) 598 5000
Studiekeuze Fgw
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite