Information Sciences

Vrije Universiteit Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Wil je de toepasbaarheid van ICT in maatschappij en bedrijfsleven verbeteren? Wil je de verbindende schakel zijn tussen ICT en gebruikers? Dan is Information Sciences jouw studie.

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56869
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Bij de opleiding Information Sciences (voorheen Informatie, multimedia en management) verdiep je je enerzijds in nieuwe toepassingen en markten op het gebied van ICT, en anderzijds bestuurdeer je de gebruiksvriendelijkheid daarvan. Je bent de verbindende schakel tussen de technologische kanten van de ICT, en hoe mensen en organisaties informatie praktisch gebruiken voor hun eigen wensen en doelen.
Je moet leren begrijpen hoe mensen en organisaties tegen informatie en computers aankijken, ook wanneer ze niet veel verstand hebben van of interesse hebben in de techniek. Tegelijkertijd moet je zelf een degelijke ondergrond hebben in de ICT, anders kun je anderen niet verstandig adviseren of ondersteunen.

Waarom aan de Amsterdam VU?

Je wordt breed en diep opgeleid. Vanuit het VU-thema Connected World onderzoek je hoe de samenleving digitaliseert, hoe steeds meer alles aan iedereen wordt gekoppeld in één groot netwerk, wat dit gaat betekenen, wat de kansen en gevaren zijn - stuk voor stuk belangrijke issues die je alleen kunt helpen oplossen als je in staat bent over de grenzen van je studie te kijken.
Daarom brengen we specialisten van binnen en buiten de VU uit uiteenlopende disciplines samen. Vanuit jouw vakgebied leg je de logische, oplossingsgerichte link tussen ICT en eindgebruiker, tussen netwerk en samenleving.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwIn het eerste jaar verwerf je een aantal basisvaardigheden zoals programmeren, krijg je inleidende vakken en een globaal overzicht van de rest van de opleiding. In het tweede jaar volg je wederom een aantal vaste vakken. In het derde jaar kies je een Minor: een aantal keuze vakken met een bepaald thema. Je eindigt het jaar met het volgen van het bachelorproject.
1e jaar In het eerste jaar verwerf je een aantal basisvaardigheden. Daaronder vallen de principes van het programmeren. Verder krijg je een inleiding in de hoofdstromen van Informatiekunde en Informatica, zodat je een globaal beeld krijgt van wat deze opleiding te bieden heeft. Belangrijke vakken zijn: Introductie IS, Web Technologie, Management en organisatie voor technologische innovatie, Inleiding programmeren (Python). Je sluit het eerste jaar sluit af met een project Interactieve Multimedia.
periode
12345
Computational thinking
3 EC
Introductie Informatie, Multimedia en Management
3 EC
Management en organisatie voor technologische innovatie
6 EC
Information Management
6 EC
Inleiding programmeren (Python)
6 EC
Web Technology
6 EC
Logic and Sets
6 EC
Pervasive Computing
6 EC
History of Science
3 EC
2e jaar In het tweede jaar leg je de grondslag voor een professionele beoefening van het vakgebied. Je volgt in het tweede jaar een aantal vaste vakken, zoals Sociale Psychologie, Databases, en Business Intelligence and Analytics.
3e jaar In het derde jaar specialiseer je je via een minor. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor de minor Web Services & Data, of Deep Programming. Heb je andere interesses dan kun je ook je eigen 'vrije' minor samenstellen of kiezen voor een minor bij een andere opleiding. In de bachelor zijn er geen verplichte stagemogelijkheden. Toch doe je wel degelijk veel praktijkervaring op. Het bacheloreindproject bijvoorbeeld is een externe opdracht is die je in een team uitvoert.

minors

minor Minor Artificial Intelligence

Met de minor Artificial Intelligence krijg je de kans dieper op de materie van Artificial Intelligence in te gaan.

Zo ga je aan de slag met onzekere kennis en maak je het mogelijk kennis beter te representeren. Aan de hand van web data leer je hoe algoritmes data classificeren en probeer je een optimaal algoritme te vinden voor bepaalde dagelijkse

minor Minor Bioinformatics and Systems Biology

In deze minor maak je kennis met Bioinformatica en Systeem Biologie aan de hand van voorbeelden uit het wetenschappelijk onderzoek.

Daarnaast geeft de minor je de kans essentiële vaardigheden aan te leren, bijvoorbeeld programmeren voor studenten van een bachelor in Biologie, Biologie voor studenten met een achtergrond in Informatica en Wiskunde voor studenten van een HBO Bioinformatica opleiding. Het succesvol afronden van de minor geeft je toegang tot de MSc Bioinformatics and Systems Biology.

minor Minor Deep Programming

In deze minor leer je alles over de principes van het programmeren en beheren van processen.

minor Minor Web Services and Data

Bestudeer bij de minor Web Services and Data hoe je slim het web kunt onderzoeken en hoe intelligente systemen op het web werken.

For the minor Web Services and Data minor, you study how you can intelligently research the web and how intelligent systems work on the web.

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
onderwijsopzet20% zelfstudie
60% theorie
20% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
computer opdrachten, excursie, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, laboratoriumwerk, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, portfolio, practicum, project, seminar, werkcollege, werkgroep, workshop, zelfstudie
doelstelling
De doelstelling van de opleiding luidt als volgt: De afgestudeerde dient – op basis van een gedegen kennis van de informatica – de kloof tussen de exacte en mechanische aard van computers en de aard van het domein waar informatietechnologie wordt ingezet kunnen te overbruggen. Ook beoogt de opleiding studenten kennis te laten maken met het belang van informatiekunde in een brede wetenschappelijke, wijsgerige en maatschappelijke context.
bindend studieadvies
  • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden


De meeste bacheloropleidingen aan de VU hanteren het Bindend Studie Advies (BSA). Het BSA betekent dat je in het eerste jaar van je bachelor 42 EC moet halen.Lukt het je niet om aan de norm te voldoen in het eerste jaar, dan mag je deze opleiding aan de VU niet voortzetten en je gedurende drie opeenvolgende jaren niet opnieuw inschrijven voor deze opleiding. Dit geldt ook voor een andere opleiding aan de VU die het eerste jaar met deze opleiding gemeen heeft.
honours-/excellence program Honours programme

Het Honours Programme is voor studenten die: 1) gemotiveerd en getallenteerd zijn 2) meer uit hun studie willen halen

De VU heeft een Bachelor Honours Programma voor excellente studenten,
waarin ook de Faculteit der Bètawetenschappen meedoet. Het
Honours Programma heeft als doelstelling dat talentvolle studenten zich
onder intensieve begeleiding kunnen verdiepen en verbreden. Het VU
Honours traject beslaat 30 studiepunten (EC) verdeeld over 2,5 jaar.
Het heeft een faculteitsdeel van 12-18 EC. en een
faculteitsoverstijgend deel van 12-18 EC.

Het honourstraject komt bovenop het reguliere programma en is alleen
toegankelijk voor studenten die meer willen en kunnen dan het reguliere
programma biedt

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
wettelijk tarief : € 2143 (€1072 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 8796
niet-EU/EER studenten : € 8796

1 september 2021

aanmelding deadline : 1 mei 2021
collegegeld nog niet bekend

Na het maken van je studiekeuze biedt VU Matching je de mogelijkheid om te bepalen of de studie overeen komt met het beeld en de verwachtingen die je hebt en of de studie bij jou past. VU Matching is een onderdeel van de aanmeldprocedure voor alle bacheloropleidingen van de VU en bestaat uit twee onderdelen. Na het inloggen op VUnet doe je het eerste onderdeel: de digitale vragenlijst. Het tweede onderdeel is de activiteit van de opleiding op de VU Campus.
toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mwiskunde A of wiskunde B
hbo-pJe kunt toegelaten worden met een hbo -propedeuse als je de volgende vakken op vwo niveau hebt gehaald: Engels en Wiskunde A of B.
inbegrepen in collegegeld
registration fee
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

202 studenten volgen deze opleiding
20% daarvan is vrouw
33 eerstejaars gestart in 2017
24% daarvan is vrouw
22864 studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam
58% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Storm


Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

opleidinggelijkenis met Information Sciences
Artificial Intelligence (Lifestyle Informatics)
bekijk

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.83.8
inhoud3.73.7
docenten3.53.5
studiefaciliteiten3.63.6
studielast3.63.6
studiebegeleiding3.23.2
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Information Sciences aan de Vrije Universiteit Amsterdam is beoordeeld door 54 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.8 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Je kunt kiezen voor de éénjarige masteropleiding Information Sciences aan de VU, of een andere multidisciplinaire of aan de informatica gerelateerde masteropleiding. Voor meer informatie over masteropleidingen aan de VU: www.vu.nl/masters.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Als Informatie-expert sta je sterk op de arbeidsmarkt. De invloed van computers in de samenleving blijft groeien, dus er zijn steeds meer ICT-toppers nodig.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
ErasmusBusiness Information Management+ basiskennis
Amsterdam VUInformation Sciencesgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

architect informatietechnologie
data-analist
ict-consultant
programmeur
bron: StudieData

Contact

studievoorlichting
E: contact@vu.nl
T: (020) 598 5000
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite