Deze opleiding

De bacheloropleiding Law in Society aan de Vrije Universiteit Amsterdam is uniek – nergens anders wordt recht op deze manier onderwezen.

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaLLB
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code59334
numerus fixusnee
honoursnee
Hoe kan het recht de weg vrijmaken voor een duurzame toekomst? En hoe staat het recht een meer duurzame toekomst soms in de weg? Is terrorisme een kwestie van internationaal strafrecht of van internationaal veiligheidsrecht – of allebei? En welke morele verantwoordelijkheid heeft een jurist in dit soort gevallen?

De bacheloropleiding Law in Society aan de Vrije Universiteit Amsterdam is uniek – nergens anders wordt recht op deze manier onderwezen.
In plaats van de traditionele benadering van publiek, privaat- en strafrecht focust deze opleiding op echte maatschappelijke problemen, waarbij wordt gekeken hoe verschillende juridische invalshoeken daarop kunnen worden toegepast. Met behulp van een multidisciplinaire benadering met een sterke component uit de sociale wetenschappen in een interculturele omgeving doe je in groepjes empirisch onderzoek naar echte, bestaande zaken. Zo word je klaargestoomd om te werken in een internationale omgeving – denk aan NGO's, internationale organisaties en de grote advocatenkantoren..

Waarom aan de Amsterdam VU?

  • De bachelor Law in Society aan de VU is volstrekt uniek. Nergens anders ter wereld worden de juristen van de toekomst opgeleid vanuit een multidisciplinair, praktisch perspectief.
  • Je studeert in een heel diverse leeromgeving, in een groep studenten met allerlei verschillende achtergronden.
  • Na het halen van je diploma kun je niet alleen de wet toepassen, maar zie je ook hoe het toepassen van verschillende regels verschillende 'juridische' oplossingen oplevert.
  • Aan de VU werken de beste juristen, criminologen en sociale wetenschappers samen in één faculteit. Zij zijn allemaal bezig met onderzoek naar de onderwerpen die binnen de opleiding aan bod komen.
  • Zowel de VU als de stad Amsterdam staan bekend om hun diversiteit. We zijn dan ook op zoek naar ruimdenkende mensen met verschillende achtergronden!


Onderwijs

taal van onderwijs100% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
studeren in het buitenland
Voor je minor in het eerste semester van het derde jaar heb je de mogelijkheid om naar het buitenland te gaan.
bindend studieadvies
  • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2020

wettelijk tarief : € 2143 (€1072 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 8796
niet-EU/EER studenten : € 8796

1 september 2021

collegegeld nog niet bekend

  • Check of je voldoet aan de opleidingseisen.
  • Registreer je vóór de aanmeldingsdeadline voor de Bachelor via Studielink
  • Na registratie ontvang je inloggegevens voor VUnet
  • Vervolgens moet je de volgende documenten uploaden:

- Vragenlijst: 'tell us why you're a great fit'
- Gecertificeerde cijferlijst
- Optioneel: je mag een referentiebrief bijvoegen (in Nederlands of Engels).
toelaatbare profielen
vwo N&Tminimaal een 7 voor het vak Engels op 5 of 6 vwo
vwo N&Gminimaal een 7 voor het vak Engels op 5 of 6 vwo
vwo E&Mminimaal een 7 voor het vak Engels op 5 of 6 vwo
vwo C&Mminimaal een 7 voor het vak Engels op 5 of 6 vwo
hbo-pHierbij gelden de volgende aanvullende eisen op 6 vwo-niveau: Wiskunde A of B of C* en Engels**
* Geldt niet voor de hbo-opleiding Toegepaste Wiskunde.
** Minimaal een 7 behaald op 5 of 6 vwo-niveau (indien te behalen via staatsexamen, aanmelden kan tot 1 januari 2019).
toelatingseisen

cijfergemiddelde
Minimaal een 7 voor het vak Engels op 5 of 6 vwo

cijferlijst
Gecertificeerde cijferlijst

reference letter
Optioneel

motivatiebrief
Format op website: https://bachelors.vu.nl/nl/opleidingen/law-in-society

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in
?% daarvan is vrouw
22864 studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam
58% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na de bachelor Law in Society ben je perfect voorbereid op een master met een vergelijkbare multidisciplinaire, internationale benadering. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor:

International Business Law
International Conflict and Criminology
International Migration and Refugee Law
International Technology Law
Law and Politics of International Security
European and International Law
Met een bachelordiploma Law in Society kun je vele kanten uit. Zo ben je geschikt voor functies op het gebied van internationale samenwerking, bijvoorbeeld bij een NGO of een internationale organisatie. Ook de grote advocatenkantoren zoeken tegenwoordig afgestudeerden met meer dan alleen een juridische achtergrond. Ze willen mensen die breed kunnen denken en hun juridische opleiding kunnen gebruiken om grensoverschrijdende problemen op verschillende manieren op te lossen. En ligt je ambitie op het gebied van de "togaberoepen" (advocaat, rechter, officier van justitie, enz.): de opleiding heeft het plan aanvullende vakken voor je minor (in jaar 3) of premastervakken te ontwikkelen, zodat jij je civiel effect kunt behalen.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Met een bachelordiploma Law in Society kun je vele kanten uit. Zo ben je geschikt voor functies op het gebied van internationale samenwerking, bijvoorbeeld bij een NGO of een internationale organisatie. Ook de grote advocatenkantoren zoeken tegenwoordig afgestudeerden met meer dan alleen een juridische achtergrond. Ze willen mensen die breed kunnen denken en hun juridische opleiding kunnen gebruiken om grensoverschrijdende problemen op verschillende manieren op te lossen. En ligt je ambitie op h

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Contact

studievoorlichting
E: contact@vu.nl
T: (020) 598 5000
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite