Literatuur en Samenleving (Nederlandstalig)

Vrije Universiteit Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

In de opleiding Literatuur en Samenleving bestudeer je de Nederlandse literatuur op een eigentijdse manier en kijk je naar de interactie tussen literatuur en samenleving.

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaBA Literatuur en Samenleving
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code55823
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Waarom wordt elke nieuwe generatie geraakt door romans? Hoe komt het dat we niet zonder verhalen kunnen? Wat is narrativiteit? Bij Literatuur en Samenleving: Nederlands leer je de Nederlandstalige literatuur in al haar facetten kennen. Je leest beroemde teksten als Mariken van Nieumeghen of De avonden van Reve en leert deze in hun culturele context plaatsen. Je bestudeert de Nederlandse literatuur in Europees perspectief. Wist je bijvoorbeeld dat A.F.Th. van der Heijden zijn novelle MIM op de Griekse mythologie gebaseerd heeft? En dat de romans van Jan Siebelink beïnvloed zijn door grote Franse schrijvers? Natuurlijk lees je tijdens dit bachelorprogramma de meesterwerken uit heden en verleden en leer je ze in hun culturele context te plaatsen. Je bestudeert de interactie tussen literatuur en samenleving. Denk aan de stroom romans en verhalen die in Europa werden geschreven naar aanleiding van de miljoenen doden in de Eerste Wereldoorlog (1914-1918). Of aan post-koloniale en Marokkaans-Nederlandse romans die het koloniale verleden of de achtergrond van een deel van onze bevolking belichten

Waarom aan de Amsterdam VU?

Andere gelijksoortige opleidingen bieden, naast de Nederlandse taal en cultuur, ook vakken aan op het gebied van moderne taalkunde en communicatiewetenschappen. Bij Literatuur & Samenleving is dat niet zo. Daar ligt de focus voornamelijk op literatuur en cultuur en alles wat daarmee samenhangt, zoals literatuurgeschiedenis, cultuurwetenschappen, filosofie, digitale cultuur, visuele media. Meer literatuur dus, in dezelfde tijd! Kijk ook op www.literatuurensamenleving.nl voor meer info.

Open dagen en meeloopdagen

VU Bachelordag Amsterdam
Bezoek tijdens de open dag van de Vrije Universiteit Amsterdam onze campus en maak kennis met verschillende bacheloropleidingen. Stel je vragen aan studenten en docenten op de informatiemarkt. Door het jaar heen kun je ook komen Proefstuderen bij een opleiding van jouw keuze.
VU Bachelordag Amsterdam
Bezoek tijdens de open dag van de Vrije Universiteit Amsterdam onze campus en maak kennis met verschillende bacheloropleidingen. Stel je vragen aan studenten en docenten op de informatiemarkt. Door het jaar heen kun je ook komen Proefstuderen bij een opleiding van jouw keuze.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, project, werkcollege, werkgroep, zelfstudie
studeren in het buitenland
Als je naar het buitenland wilt in de eerste helft van het derde jaar, begin dan op tijd met het organiseren daarvan (liefst een jaar van tevoren). De studieadviseur en de docenten kunnen je daarbij helpen. Je buitenland-verblijf moet van tevoren worden goedgekeurd door de examencommissie. Kijk op studyabroad.vu.nl en selecteer bij opleiding 'Literature and Society'.
bindend studieadvies
  • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden


De norm voor het Bindend Studieadvies (BSA) is 42 EC inclusief het vak Academische vaardigheden in de eerste jaar. Elke student krijgt dit advies (positief of negatief) aan het einde van het eerste studiejaar. Om je zo goed mogelijk op weg te helpen met je studie bestaat er een studiebegeleidingssysteem. Je kunt altijd een van de tutoren raadplegen. De tutor volgt je studievoortgang nauwlettend en fungeert als de coach voor je persoonlijke leertraject.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
collegegeld nog niet bekend

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
collegegeld nog niet bekend

Je meldt je aan voor deze opleiding via Studielink. Aanmelden voor een studie doe je vóór 1 mei. Vervolgens doe je mee aan VU matching om te checken of de gekozen opleiding echt bij je past. Je inschrijving is pas volledig afgerond als je bevestiging hebt gekregen van Studielink en de betaling van het collegegeld hebt geregeld voor 31 augustus 2018.
toelaatbare profielen
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar
toelatingseisen

taaltoets
Alle eerstejaarsstudenten die in september aan hun studie aan de Vrije Universiteit beginnen, leggen de taaltoets Nederlands af. Deze taaltoets is verplicht en je kunt geen vrijstelling krijgen. Omdat taalbeheersing voor een academische studie onontbeerlijk is, worden alle eerstejaars bachelorstudenten getoetst.
Voor meer informatie zie: https://vu.nl/nl/opleidingen/praktische-informatie/regelingen/taaltoets/index.aspx

inbegrepen in collegegeld
registration fee
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

104 studenten volgen deze opleiding
76% daarvan is vrouw
35 eerstejaars gestart in 2017
66% daarvan is vrouw
22864 studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam
58% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Kliché
K.L.I.C.H.é (Kunst, Literatuur, Interdisciplinair, Communicatie, Historie, et cetera) is de studievereniging voor alle studenten van de afdelingen Kunst & Cultuur, Literatuur & Cultuur en Taal & Communicatie. K.L.I.C.H.é organiseert verschillende activite

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/2 Amsterdam VU
Literatuur en Samenleving (Nederlandstalig)
€ 424 gemiddelde kamerhuur
65 eerstejaars
?% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/2 Amsterdam VU
Literatuur en Samenleving (English)
€ 424 gemiddelde kamerhuur
45 eerstejaars
?% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.34.3
inhoud3.93.9
docenten4.34.3
studiefaciliteiten3.63.6
studielast3.83.8
studiebegeleiding3.63.6
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Literatuur en Samenleving (Nederlandstalig) aan de Vrije Universiteit Amsterdam is beoordeeld door 34 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.3 uit 5.
bron: Vrije Universiteit Amsterdam
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 4.3 4.3
aantal eerstejaars 50 65
ervaren contacttijd per week 6-12 12-18
doorstroom naar tweede jaar 71% 67%
diploma binnen 4 jaar
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2
Met je bachelordiploma heb je ook toegang tot vele masteropleidingen, zoals de eenjarige master Nederlandse letterkunde en het literaire veld of de tweejarige Humanities Research Master Literature & Contested Spaces. Denk je aan een baan in het onderwijs, dan is de tweejarige Educatieve Master waarmee je eerstegraads docent Nederlands wordt echt iets voor jou.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Met een bachelor Literatuur en Samenleving ben je door je algemene academische vaardigheden en je specifieke kennis van literatuur en cultuur breed inzetbaar. Je kunt straks terecht in de culturele en literaire sector, de (literaire) journalistiek en in beleidsfuncties bij de overheid.
Meer dan 95 procent van onze studenten vindt binnen een jaar na afstuderen een baan. Denk aan redactiewerk bij een uitgeverij, een (publieke of commerciële) omroep of ander mediabedrijf, of als adviseur bij literaire, educatieve of culturele instellingen.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Amsterdam VUHumanities Research: Literature & contested spaces researchgeen aanvullende eisen
UvALerarenopleiding Engels educational+ 60 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

bron: StudieData

Contact

studievoorlichting
E: contact@vu.nl
T: (020) 598 5000
Studiekeuze Fgw
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite